torstaina, marraskuuta 27, 2008

Mitä on feminismi

Joku nimimerkki M.E. (ei siis Mikko Ellilä) kirjoitteli tällaista Jussi Halla-ahon vieraskirjassa:

Miten määrittelen feminismin?

Itse määrittelen feminismin aatesuunnaksi, jonka mielestä on rakennettava vastakkainasettelua miesten ja naisten välillä. Tämän lisäksi itsepäisesti kieltäydytään tunnustamasta, että miehen ja naisen välillä on fyysisiä ja psyykkisiä eroja, jotka saattavat joissakin ammateissa vaikuttaa siihen, miten hyvin miehet tai naiset keskimäärin suoriutuvat työssä. Esimerkkinä esim. palomiehet. Työ on fyysisesti vaativaa ja miehet ovat keskimäärin naisia fyysisesti vahvempia. Feministi näkee syynä naisten syrjinnän ja pitää itseisarvona että miehiä ja naisia on kaikilla aloilla yhtä paljon. Minusta oleellista on maksimoida alojen tehokkuutta eli ts. pätevimmät yksilöt palkataan.

Feministi katsoo maailmaa viiteryhmien kautta akselilla miehet vs. naiset. Yleisemmin: jos jokin ryhmä, esim. naiset, on yli tai aliedustettuina jossakin ryhmässä, feminististä tämä kertoo naisvihasta tai syrjinnästä.

Feminismin premissinä on, että naisia sorretaan. Ts. ”tutkimuksen tulos” on päätetty etukäteen ja sitten vain kerätään todistusaineistoa tukemaan tätä, päin vastoin kuin objektiivinen tutkimus. Objektiivinen tutkimus lähtee hypoteesista, joka on ainakin periaatteessa objektiivisesti testattavissa. Sitten etsitään todisteita hypoteesin puolesta ja pohditaan mahdollisia vastatodisteita. Jos hypoteesin tueksi ei löydy todisteita, se hylätään. Tutkimus julkaistaan ja se alistetaan vertaiskritiikille.

Millaista tasa-arvoa kannatan?

Tasa-arvoa ei voida pakko viedä kaikille alueille. Miten mielestänne kissojen ja koirien tasa-arvo käytännössä toteutuisi? Kannatan juridista, moraalista, demokraattista ja mahdollisuuksien egalitarismia yksilötasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat mielestäni:

a) tasa-arvoisia lain edessä,

b) kaikilla on yhtäläinen oikeus elämään (tiettyjä varauksia esim. abortti- ja eutanasiakysymyksissä),

c) kaikilla kansalaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa politiikassa,

d) kaikilla on samanlainen vastuu itsestään eli ketään ei voida pakottaa huolehtimaan

e) kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet taloudelliseen toimintaan ja onnellisuuden tavoitteluun siten, ettei se laittomasti tai kohtuuttomasti estä muiden vastaavia pyrkimyksiä (esim. on OK ajaa rehellisellä kilpailulla yrityksiä pois markkinoilta mutta ei ole OK raiskata, murhata tai harjoittaa epäluonnollista monopolia).

Kannanotto muutamiin feministien tyypillisimpiin itkun aiheisiin

Feministit jaksavat vertailla omenoita appelsiineihin. Tämä on tietysti absurdia. Mielekkäämpää on verrattava sellaisia yksiköitä, jotka ovat vertailukelpoisia kaikkien oleellisten muuttujien suhteen.

Miesten ja naisten palkkaeroja on tarkasteltava vertaillen samalla alalla (esim. yksityisen sektorin pankkeja) samoissa tehtävissä toimivia miehiä ja naisia sekä otettava huomioon kokonaistulot suhteessa normaaliin työaikaan, tehtyihin ylityötunteihin. Lisäksi on huomioitava yksilökohtaiset tehokkuuserot, jotka saattavat vaikuttaa palkkaukseen. Kun nämä tekijät otetaan huomioon, palkkaerot poistuvat käytännössä kokonaan.

Ei ole reilua itkeä palkkaeroista, jos joku on tehokas ja tekee viikon työt 2 päivässä yhtä laadukkaasti kuin toinen työntekijä, jolta samaan työhön menee viikko. On oikeudenmukaista ja tehokasta maksaa sama palkka/tehty tuotantoyksikkö. On tietysti toinen kysymys, onko reilua, että ihmiset ovat tehokkuuksiltaan erilaiset. Jos tämä järjestely ei sinua miellytä, niin aina voit vaihtaa työpaikkaan, jossa palkka tulee tuntien mukaan riippumatta työpanoksesta.

Toinen feministien itkunaihe on nuorten naisten vakituisen työn saannin vaikeus. Jos työnantaja välttää palkkaamasta nuoria naisia, kyseessä tuskin on se, että työnantaja on naisvastainen. Todennäköisempi syy on, että voittoa maksimoiva yrittäjä ei halua joutua maksamaan äitiyspäivärahoja työntekijälle. Pienyrittäjä voi kaatua näiden maksujen alla. Tämän takia esim. kampaamot eivät yleensä palkkaa ketään vakituiseen työsuhteeseen vaan myyvät tuolipaikkoja eli kukin toimii yrittäjinä ja kaikki jakavat kiinteät kustannukset ja asiakkaat. (Tässä toteutuu myös palkkauksen tasa-arvoa tehokkuuden suhteen.)
Olisi kohtuutonta syyttää yrityksiä naisvihasta tai vaatia heitä pienentämään omia tulojaan. Ainoat ratkaisut ovat mielestäni:a) yrittäjien annetaan syrjiä nuoria naisia, koska heidän odotettu tuottavuutensa keskimäärin on matalampi kuin miesten (tosin olisi pakollista ilmoittaa tästä politiikasta kaikille sidosryhmille, silloin näillä olisi vastavuoroinen mahdollisuus esim. boikotoida ko. yritystä). Tällöin tosin myös syntyvyys erityisesti hyvin koulutettujen naisten keskuudessa laskisi, koska äitiyslomalle jääminen tulee kalliimmaksi (eli jos palkkasi on 5000€/kk vs. 500€/kk on selvää, että ensiksi mainitulle lomailu tulee kalliimmaksi hänen ”maksaessaan” vaihtoehtoiskustannuksena 5000€ joka kuukausi),b) yritysten ei tarvitse kantaa mitään kustannuksia (tai vain minimaaliset kustannukset) ja valtio hoitaa nämä maksut naisten tullessa raskaiksi.
Henkilökohtaisesti kannatan ratkaisua b, koska on kaikkien etu, että väestö kasvaa luonnollisesti. Tällöin myös kaikkien olisi huolehdittava tästä investoinnista.

Yhteenvetona

Voisin kirjoittaa asiasta vaikka kuinka pitkästi, mutta juuri nyt tila uhkaa loppua. Lopuksi toteaisin että olisi selkeämpää ja toivottavampaa, että ihmiset ilmoittaisivat kannatavansa tasa-arvoa feminismin sijaan. Lainatakseni feministejä, joiden mielestä sanat ”palomies” ja ”puhemies” ilmentävät syrjivää piilotettua fallosentrismiä:

Sana feminismi sisältää piilotettua ja sortavaa femakkosentrismiä, joka verbaalisesti alistaa miehiä.
Jussi Halla-ahon vieraskirjassa on usein tällaista erittäin pätevästi argumentoitua, selkeää, lyhyttä ja ytimekästä analyysia yhteiskunnallisista asioista. Valitettavasti tällaiset helmet hukkuvat ko. vieraskirjaan tulevan paskavyöryn alle. Jotkut kehitysvammaiset kirjoittelevat sinne joka päivä kymmeniä känniääliöviestejä, sekä suoranaisia trolliviestejä että "hauskoja" sanaleikkejä ja parodioita ym. vitsejä. Vakava yhteiskunnallinen keskustelu hukkuu paskan sekaan.

Ei kommentteja: