sunnuntaina, kesäkuuta 10, 2012

Halla-ahon tuomio ajatusrikoksesta perustuu taannehtivaan lainsäädäntöön
Kuvassa valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä sananvapauden vastustamiseen erikoistunut valtionsyyttäjä Mika Illman, jonka johtaman työryhmän laatiman, vuonna 2011 voimaanastuneen sensuurilain perusteella kansanedustaja Jussi Halla-aho sai stalinistisen ajatusrikostuomion vuonna 2008 kirjoittamastaan tekstistä.
 

Hbl:

Högsta domstolen har dömt riksdagsledamoten Jussi Halla-aho (Sannf) till böter för brott mot trosfriden och hets mot folkgrupp efter hätska bloggskriverier.
I domslutet sägs att Halla-ahos utsagor om islam var smädande och skymfande till innehåll och uttryckssätt.

HD bedömer att karakteriseringarna var förtal, att de förolämpade somalierna som folkgrupp, och att de var ägnade att väcka intolerans, förakt och eventuellt också hat mot somalierna. Tings- och hovrätten hade friat honom på åtalspunkten om hets mot folkgrupp.

HD konstaterar att Halla-ahos uttalanden är hatyttringar som inte omfattas av yttrandefriheten.
Statsåklagare Mika Illman som forskat i hets mot folkgrupp säger att domslutet bekräftar att Riks­åklagarämbetets linje har varit riktig. Eftersom det blogginlägg som Halla-aho nu fälldes för var rubricerat Muutama täky Illmanin Mikalle, fritt översatt Några lockbeten till Mika Illman, har Illman inte varit involverad i åtalet.

– Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman.
Hbl:n yleisönosastosta:


Sofia E

Mika Illman berättar nu inte hela sanningen i denna artikel.

I dagens domslutet har Högsta domstolen baserat sin fällande dom på en lag som trädde i kraft först 1.6 2011 (HE 317/2010 vp). Denna lag baserar sig på ett lagförslag gjort av en arbetsgrupp som tillsattes av regeringen och som var verksam tiden mellan 1.6 2009 - 13.5 2011.

Vem satt då med i den arbetsgrupp? Jo ingen mindre än Mika Illman själv.
Övriga gruppmedlemmar var gruppordf. Hannula Ilari samt medlemmarna Niemitalo Jaana, Ojala Johanna och Neuvonen Riku.

Halla-aho däremot skrev 'Muutama täky Illmanin Mikalle' redan 3.6 2008. Således har Högsta Domstolen för att kunna döma Halla-aho använt sig av en lag som vid tidpunkten för skriftens tillkomst inte ännu fanns.
Dessutom deltog Mika Illman själv aktivt i det lagändringsarbete som gör, att det 4 år senare, är möjligt att döma Halla-aho för hets mot folkgrupp.

Hur Mika Illman och Högsta Domstolen kan anse att detta är rätt och riktigt är för mig en gåta. Det är nog allt annat än rättvisa som skapats.


Lex retro non agit
 
Nej Sofia E, det där är nog inte möjligt, för att det i strafflagen 3 kap 1-2 § bestäms om förutsättningar för straffrättsligt ansvar på följande sätt:
1 §: "En person får betraktas som skyldig till ett brott
endast på grund av en gärning som uttryckligen var straffbar enligt lag
när den begicks."
2 §: "På ett brott tillämpas den lag som gällde när brottet begicks."Sofia E

Visst hänvisar HD till gällande lag och diverse domslut från tidigt 2000-tal i sin bedömning av fallet i punkt 35. http://www.kko.fi/58715.htm .

Men, men,  sedan i punkt 36  nämns redan ett domslut från 16.7.2009, Feret v Belgium. Och i punkt 37 tar ännu sedan upp det nya HE 317/2010  och man nämner att just Halla-ahos text om somalier getts som exempel för en straffbar handling på sidan 42. 

Men, men, punkt 36 och punkt 37 saknar ju, enligt de lagar du själv hänvisar till, relevans i detta fall.  Så varför motiverade då HD sitt domslut med dessa två punkter?  Det verkar inte rätt. Inte rätt alls.

(lihavointi ja kursivointi M. Ellilä)Halla-ahon tuomio ajatusrikoksesta siis perustuu taannehtivaan lainsäädäntöön aitoon stalinistiseen tyyliin, samaan tapaan kuin mm. Risto Rytin sotasyyllisyystuomio.

Tämä on ilmiselvää vehkeilyä lainalaista yhteiskuntajärjestystä vastaan.

Tuomio on laiton, Suomen perustuslain vastainen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vastainen.

Jokainen, joka on osallistunut tuon laittoman taannehtivan tuomion laatimiseen, on syyllistynyt valtiopetokseen eli yritykseen kumota laillinen yhteiskuntajärjestys laittomin keinoin. Tästä rikoksesta maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.


Hbl:

Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman säger att det är intressant att man i Finland kan dömas för hets mot islam samtidigt som det tillåts en ganska hätsk debatt om de kristna.Hbl:n yleisönosastosta:


 
"…att man i Finland kan dömas för hets mot islam samtidigt som det tillåts en ganska hätsk debatt om de kristna".
Det är just vad Halla-aho skriver. Därför har tingsrätten och hovrätten enhälligt befriat Halla-aho från beskyllning om hatyttring. Men han har trampar just Mikael Illman på fötterna och vi får dras med detta många år inna EIT ändrar beslutet.
Mogark 
HD har skjutit sig själva i foten. Minns att Voltaire redan på 1700-talet kallade kyrkan för "Den skändliga". Idag är det de islamistkramande gummiryggarna i HD, som är "De skändliga". Muhammedanismen är och förblir en slavlära för slavsjälar."– Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta
domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar
makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman."

Så Illman medger att domstolen gjorde politik och att de egentliga skrifterna inte hade mycket att göra med varken hets eller blasfemi?

Utan endast ett sätt att straffa Halla-aho för att han gör narr av de makthavande och deras huvudlösa politik..

Med andra ord förtjänar rättsväsendet ingen som helst respekt och bör rivas ner och en oberoende folkdomstol som går igenom precis hur genomrutten domstolsväsendet är och dömer dessa domare och åklagare till döden i hundratal. Madame guillotine skulle behövas.. Visit my drama page on GOV http://gatesofvienna.blogspot.se/2012/04/brandenburger-tor.html Also se colected clips http://www.youtube.com/user/swedishcounterjihad/  
Nils Eric Hennix dömdes till 40 dagsböter i Sverige för att ha referererat till  Tatu Vanhanen och Richard Lynn's bok på sin blogg.
Media tiger om det i Sverige. Yttrandefirhet gäller bara vissa åsikter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5141491
http://www.realisten.se/2012/06/09/om-domen-mot-nils-eric-hennixWikpost


 Tänk att en mogen..? man.Välutbildad. Ledande politiker. Riksdagsman. Uttrycker sig så, om en annan religion, otroligt. "-Islam en pedofilreligion".
Dessutom då om somaliernas genetiska särdrag, enligt honom, ,,Som är parasiterande på andra(skattemedel)
Genetiska särdrag,,rena  rasismen.
Om  orden inte vore så hemska,så kunde man kalla dem jäv--t barnsliga
Det är ju som någon "arg på hela världen 14-15åring" skrivit, -inte en riksdagsman. Men folket får de ledare de förtjänar.Sofia E
Inte var han arg på hela världen,  han retades lite med Mika Illman & co och ville påvisa att alla inte numera är lika inför lagen. Pga Mika Illman & cos ideologi.
Något som nu bevisats i och med denna dom. Tydligen går statsåklagarens Mika Illmans & cos egna intressen före rätt numera i det finländska rättssystemet. Bara att beklaga denna utveckling.


Ei kommentteja: