maanantaina, toukokuuta 05, 2008

Mika Illman vaatii taas internetin sensuurin tiukentamista

YLE:


Internetistä on tullut ääriliikkeiden tukikohta myös Suomessa

Julkaistu 05.05.2008, klo 06.37 (päivitetty 05.05.2008, klo 09.28)

Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle. Ulkoministeriön ulkoasiainneuvos, turvallisuusasiantuntija Kirsi Westphalen arvioi, että rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa.

- Kuten kaikki yhteiskunnallinen toiminta, myös negatiiviset ilmiöt, kuten rasismi näyttävät siirtyneen nettiin, hän kertoo.

Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni. Syyttäjäviranomaiset kaipaavat jämerämpiä keinoja puuttua ongelmaan.

- Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Itse pitäisin tarpeellisena harkita tämän tyyppisen lainsäädännön säätämistä myös Suomeen, valtionsyyttäjä Mika Illman toteaa.

Verkko kokoaa myös uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä. Suojelupoliisi tarkkailee Suomessa useita rasistista materiaalia ja äärioikeiston propagandaa ulkomaita myöten levittäviä verkkokauppoja.

Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän. Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi.

- Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa, valtionsyyttäjä Illman sanoo.

YLE Uutiset


Jaahas.

Näitä vainoharhaisia juttuja "rasistisista rikoksista" ja "internetissä toimivista ääriryhmistä" on viime aikoina ollut valtamediassa harva se päivä. Kyseessä on sairas propaganda, jolla pyritään luomaan kuvaa kaikkialla vaanivien natsijengien uhasta. Todellisuudessa Suomessa ei ole juuri lainkaan mitään uusnatseja.

Esimerkiksi minä en ole kertaakaan elämässäni tavannut yhtäkään ihmistä, joka olisi millään tavalla luokiteltavissa uusnatsiksi. Skinheadien ym. uusnatsien olemassaolo on lähinnä urbaani legenda. Tällä legendalla pyritään legitimoimaan totalitaarista sensuuria.

Neuvostoliitossa ja Natsi-Saksassa käytettiin täsmälleen samaa strategiaa.

Neuvostoliitossa etsittiin väsymättä kulakkeja, trotskilaisia, "fasisteja" ym. vastavallankumouksellisia aineksia, joita sitten esiteltiin kaikelle kansalle teatraalisesti filmatisoiduissa poliittisissa näytösoikeudenkäynneissä.

Natsi-Saksassa oli vastaavanlainen poliittinen tuomioistuin nimeltä kansantuomioistuin, jossa legendaarinen tuomari Roland Freisler, entinen kommunisti, jakeli tuomioita "angloamerikkalaisten imperialistien kätyreille" ym. kansanvihollisille.

On tyypillistä, että tässäkin Ylen uutisessa käytetään tarkoitushakuista, tahallisen harhaanjohtavaa kieltä:

Ulkoministeriön ulkoasiainneuvos, turvallisuusasiantuntija Kirsi Westphalen arvioi, että rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa.

- Kuten kaikki yhteiskunnallinen toiminta, myös negatiiviset ilmiöt, kuten rasismi näyttävät siirtyneen nettiin, hän kertoo.

Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni.Ensin sanotaan, että rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa. Tästä ei kuitenkaan esitetä mitään tilastotietoja. Kyseessä onkin vain ulkoministeriön virkamiehen esittämä arvio, siis ei mikään varma tieto.

Useimmat lukijat/tv-uutisten katsojat/radiouutisten kuuntelijat eivät tätä kuitenkaan huomaa. Useimmille jää mieleen vain se väite, että rasististen rikosten määrä on kasvanut.

Samaan hengenvetoon puhutaan rasismin siirtymisestä nettiin. Tässä siis annetaan ymmärtää, että kyse on nimenomaan niiden "rasististen rikosten" siirtymisestä internetiin. Tätä mielikuvaa vahvistetaan lauseella "kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni".

Vain rikollinen ylipäätään edes voi jäädä kiinni. Tässä siis annetaan ymmärtää, että "nettirasismi" on rikos. Suomessa ei kuitenkaan ole sellaista rikosnimikettä kuin rasismi. Yleisradion tv-uutiset siis valehtelevat siitä, mikä on rikos ja mikä ei.

Tätä valheellista kuvaa vahvistetaan haastattelemalla valtionsyyttäjä Mika Illmania. Tapansa mukaan Illman vaatia lainmuutoksia sensuurin tiukentamiseksi:

Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni. Syyttäjäviranomaiset kaipaavat jämerämpiä keinoja puuttua ongelmaan.

- Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Itse pitäisin tarpeellisena harkita tämän tyyppisen lainsäädännön säätämistä myös Suomeen, valtionsyyttäjä Mika Illman toteaa.Sivuston ylläpitäjän valvontavastuu tarkoittaisi sitä, että miljoonia sivuja ylläpitävien internetoperaattorien pitäisi palkata tuhansia kokopäivätoimisia sensuuribyrokraatteja etsimään "rasistista" aineistoa tai muita ajatusrikoksia. Tämä tietysti nostaisi internet-liittymien hinnat pilviin ja vähentäisi internetin käyttöä radikaalisti.

Tähän Illman mahdollisesti pyrkiikin. Totalitaarisen diktatuurin kannattajathan inhoavat internetiä.

Kiinassa on tuhansia ihmisiä viety poliittisina vankeina keskitysleirille pelkästään heidän internetinkäyttönsä perusteella. Illman on siis samoilla linjoilla kuin Kiinan kommunistipuolue. Illmanhan tunnetusti kannattaa internetin sensuroinnin tuntuvaa tiukentamista nykyisestä.

Illman on aiemmin vaatinut mm. pikaviestien seurantaa operattorien toimesta:

Lähetin valtionsyyttäjä Mika Illmanille sähköpostia ja toivoin vastausta muutamaan täsmentävään kysymykseen. Illman vastasi kysymyksiin saman tien.

Alla kysymykseni ja Illmanin vastaukset niihin.

1. Tarkoititteko ehdottamallanne valvonnalla keskustelupalstojen etukäteistä vai jälkikäteistä valvontaa? Onko ideana siis velvoittaa keskustelupalstojen ylläpitäjiä tarkistamaan kaikki viestit ennen niiden julkaisua vai puuttua jo julkaistuihin viesteihin?

Kysymys olisi jo julkaistujen viestien poistamisesta yleisön saatavilta. Kun keskustelupalstalle tulee sisällöltään selvästi lainvastainen viesti (esim. vakavaa rasismia sisältävä lausuma), se poistettaisiin. Jo nyt eräillä ylläpitäjillä on tällaiset valvojat (käsitykseni mukaan). Sellaisten riittävästä palkkaamisesta tulisi velvoite, aivan niin kuin verkkojulkaisun on palkattava vastaava toimittaja valvomaan toimitustyötä.

2. Koskisiko ehdottamanne lainsäädäntö myös yksityishenkilöiden ylläpitämiä keskusteluja, joita löytyy mm. blogeista ja muilta yksityishenkilöiden ylläpitämiltä www-sivuilta?

Eduskunta on todennut, että "palstan ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu voi tulla arvioitavaksi, jos tämä esimerkiksi sallii palstan muodostuvan rikollisten viestien julkaisukanavaksi". Tämä velvoite koskee periaatteessa kaikkia, koska jokainen on velvollinen varmistamaan toimintansa laillisuuden. Voi olla, että käytännölliset syyt edellyttävät säännösten kohdentamista sellaisiin ylläpitäjiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa.

Mutta periaatteessa siis yksityiselläkin on sama velvoite toimintansa laillisuuden varmistamiseksi, joten - jos minulla olisi kaikki kortit - laajentaisin säännökset koskemaan myös yksityisiä toimijoita.

3. Kuinka ehdotuksenne suhtautuisi IRC:n tai pikaviestiohjelmien avulla käytäviin keskusteluihin?

Periaatteessa samalla tavalla. Ylläpitäjä olisi velvollinen valvomaan keskustelua ja kohtuullisessa ajassa puuttumaan selvästi lainvastaiseen aineistoon. Se ei ole sen kummallisempi velvoite kuin, mitä esimerkiksi radiolähetyksen tai TV-lähetyksen vastaavalle toimittajalle on sälytetty suoran lähetyksen osalta.

Ymmärrän toki, että po. levitysväline on sellainen, ettei sen valvominen ole kovin helppoa. Se ei kuitenkaan ole peruste jättää keskustelut täysin valvomatta. Sallitun ja kielletyn raja kulkee nimittäin aivan samalla kohtaa netissä kuin netin ulkopuolellakin.Tämähän on aivan sama asia kuin se, että puhelinoperaattorit salakuuntelisivat ihmisten puheluita.

Valtionsyyttäjä Mika Illman siis kannattaa aivan täyttä totalitarismia. Illman haluaa murentaa viestisalaisuuden täysin.

Suomessa puhelin-, kirje- ym. viestisalaisuus on perustuslaissa taattu kansalaisoikeus. Valtionsyyttäjä Mika Illman haluaa muuttaa Suomen perustuslakia siihen suuntaan, että kansalaisilla olisi vähemmän oikeuksia kuin ennen. Valtionsyyttäjä Mika Illman siis vastustaa nykyisiä kansalaisoikeuksia.

Viestisalaisuuden rikkominen ja tiedotusvälineiden sensuurin aloittaminen olivat se ensimmäinen lainmuutos, jonka natsit tekivät heti tultuaan valtaan Saksassa vuonna 1933.

Valtionsyyttäjä Mika Illman siis etenee kovaa vauhtia valtakunnankansleri Adolf Hitlerin viitoittamalla tiellä.

Tätä taustaa vasten on tragikoomista, että Illman ja ulkoministeriön turvallisuusasiantuntija Kirsi Westphalen puhuvat tässä haastattelussa jostain mystisistä "rasisteista", "vähemmistövihamielisistä ryhmistä" ja "äärioikeistosta" nimenomaan "poliittisina ääriliikkeinä". Illman ja Westphalen itse edustavat totalitaarista poliittista ääriliikettä vaatimalla internetiin nykyistä tiukempaa sensuuria!!

Kuvaavaa on, että tätä perustuslain takaamien kansalaisoikeuksien kaventamista eli voimassaolevan perustuslain kumoamista perustellaan turvallisuusnäkökohdilla:

Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle.

Tässä siis Illman ja Westphalen väittävät, että "rasististen rikosten yleistyminen" edellyttää sananvapauden ja viestisalaisuuden rajoittamista "arjen turvallisuutta uhkaavien vähemmistövihamielisten ääriryhmien" torjumiseksi.

Mitään näyttöä tästä "rasististen rikosten" yleistymisestä ei tietenkään ole. Edes käsitettä "rasistinen rikos" ei tässä määritellä millään tavoin. Tässä siis voidaan tarkoittaa "rasististen rikosten" yleistymisellä vaikkapa sitä, että viime aikoina suomalaiset ovat enenevässä määrin kirjoittaneet internetiin tosiasioita mm. matalan mediaani-ÄO:n omaavien väestöaineksien maahanmuuton vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Kun toinen näistä haastatelluista (Illman) syyttäjänä vaati käräjäoikeudessa tuntuvaa sakkorangaistusta juuri tuollaisesta kirjoituksesta, on helppoa uskoa Illmanin ja Westphalenin tarkoittavan "rasistisilla rikoksilla" vain tosiasioiden kirjoittamista internetiin. Neuvostoliitossakin sanottiin "fasistiseksi rikollisuudeksi" sitä, että jotkut toisinajattelijat sanoivat Neuvostoliiton aloittaneen talvisodan.

Diktatuuria ja sensuuria perustellaan aina turvallisuusnäkökohdilla. Tosiasioiden kertominen esim. talvisodasta oli kommunistien mielestä neuvostovastaista propagandaa, joka "vaaransi valtion turvallisuuden". Illman ja Westphalen kannattavat täsmälleen samanlaista turvallisuusretorikkaa diktatuurin ja sensuurin perustelemiseksi.

Tässä Ylen uutisartikkelissa mainitaan epämääräisesti myös "uskonnolliset ääriliikkeet" kertomatta, mistä uskonnosta on kyse:


Verkko kokoaa myös uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä. Suojelupoliisi tarkkailee Suomessa useita rasistista materiaalia ja äärioikeiston propagandaa ulkomaita myöten levittäviä verkkokauppoja.Koska Supon tarkkailemat "rasistista materiaalia" ja "äärioikeiston propagandaa" levittävät verkkokaupat mainitaan samaan hengenvetoon "uskonnollisten ja poliittisten ääriliikkeiden" kanssa, tämän artikkelin keskivertolukija/tv-uutisten katsoja/radiouutisten kuuntelija luulee jutun koskevan edelleen vain uusnatseja.

Koska uusnatsit eivät kuitenkaan ole varsinaisesti uskonnollinen liike ainakaan yleisen kielenkäytön mukaan, nämä netissä toimivat uskonnolliset ääriliikkeet ovat tietysti muslimijärjestöjä.

Suomalaisen massamedian rehellisyyden tasosta kertoo paljon se, että tätä tosiasiaa ei mainita ääneen.

Islamilaisten ääriliikkeiden toiminta Suomessa ja muualla Euroopassa asuvien maahanmuuttajien keskuudessa on tabu. Muslimijärjestöjen internetsivut ovat täynnä vihanlietsontaa mm. ateisteja, homoja ja juutalaisia vastaan.

Tämä ei kuitenkaan lainkaan tunnu kiinnostavan Tiedostavia ja Edistyksellisiä ja Suvaitsevaisia toimittajia, jotka innoissaan haastattelevat yhä tiukempaa sensuuria vaativia johtavassa asemassa olevia virkamiehiä.

Jostain syystä nämä sensuurin vaatijat itsekään eivät ole lainkaan kiinnostuneita siitä, mitä muslimit kirjoittelevat omilla internetsivuillaan. Tosiasiat matalan mediaani-ÄO:n omaavien väestöaineksien maahanmuuton vaikutuksesta yhteiskuntaan halutaan sensuroida, mutta millään tavalla ei yritetä rajoittaa muslimien systemaattisesti harrastamaa fanaattista vihanlietsontaa ateisteja, homoja ja juutalaisia vastaan.

Olen itse lukuisia kertoja sanonut, että Suomessa ja muualla Euroopassa toimivia muslimijärjestöjä pitäisi haastaa oikeuteen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Muslimien mielestä jumalankieltäminen eli ateismi on synti, josta pitää antaa kuolemanrangaistus. Samoin homoseksuaalisuus. Koska ateistit ja homot ovat rikoslaissa tarkoitettuja kansanryhmiä tai niihin rinnastettavissa olevia ryhmiä, muslimit syyllistyvät kiihotukseen kansanryhmää vastaan esittämällä tappouhkauksia ateisteille ja homoille.

Lisäksi muslimit tietysti harrastavat jatkuvasti juutalaisvastaista kiihotusta. Suomessakin on järjestetty terroristijärjestö Hizbollahia tukevia mielenosoituksia, joissa on vaadittu Israelin tuhoamista.

Hizbollahin ja muiden Israelia vastaan sotivien islamilaisten terroristijärjestöjen virallisena linjana on juutalaisten ajaminen mereen eli kaikkien Israelissa asuvien juutalaisten tuhoaminen ja Israelin pyyhkiminen pois maailmankartalta. Tämä on aivan samanlaista juutalaisten joukkotuhon valmistelua, johon natsit syyllistyivät toisen maailmansodan aikana.

Poliisi- ja syyttäjäviranomaiset eivät kuitenkaan ole puuttuneet asiaan lainkaan.

Miksi?

Kenties paradoksaalisinta koko tuossa Ylen jutussa oli se, että lopussa kerrotaan "rasismin" johtuvan massiivisesta maahanmuutosta:

Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän. Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi.

- Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa, valtionsyyttäjä Illman sanoo.Tässä siis väitetään "netin muukalaisvihan" eli mm. älykkyystutkimuksien tuloksien ym. kiistattomien tosiasioiden kertomisen jotenkin johtavan "polttoiskuihin ja mellakoihin".

Tämähän on aivan sairasta vääristelyä.

"Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän." Maahanmuuttajien määrän lisääntyminen siis jotenkin pahentaa "muukalaisvihan" aiheuttamaa uhkaa.

"Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi." Maahanmuuttajien määrän lisääntyessä "muukalaisviha" siis jotenkin johtaa siihen, että "arkisetkin kärhämät" (WTF?) "voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi".

Eikö tämä jo osoita, että Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettu maahanmuuttopolitiikka on totaalisesti epäonnistunut?

Brittiläinen konservatiivipoliitikko Enoch Powell sanoi jo 40 vuotta sitten, että monikulttuurinen yhteiskunta ei toimi.

Massiivinen maahanmuuttoaalto ja siitä aiheutuva yhteiskunnan etnokulturaalinen fragmentoituminen johtavat konflikteihin.

Tämähän on tietysti niitä tosiasioita, joiden sanomisen Mika Illman ja Mikko Puumalainen haluaisivat kriminalisoida. Diktatuuri alkaa aina sananvapauden rajoittamisella.

Diktatuuri on savijalkainen jättiläinen, joka pysyy pystyssä vain estämällä kansaa saamasta totuudenmukaista tietoa asioista. Thomas Jefferson sanoi vuonna 1782:

It is error alone which needs the support of government; truth can stand by itself.

Monikulttuurisuusideologia perustuu valheeseen. Siksi sitä joudutaan ylläpitämään massiivisella, veronmaksajien kustantamalla propagandakampanjalla ja myös yksityisomistuksessa olevissa tiedotusvälineissä työskentelevien fanaatikkojen sairailla suomalaisvastaisilla vihanvuodatuksilla.

Tästä massiivisesta aivopesusta huolimatta ihmiset eivät hurahda monikulttuurisuususkonnon kannattajiksi, jos sitä uskontoa kritisoivia, rationaalisesti argumentoituja puheenvuoroja ylipäätään on kuultavissa. Juuri tämän vuoksi Mika Illman, Mikko Puumalainen yms. tahot haluavat valtion väkivaltakoneiston voimin tukahduttaa kaiken kritiikin Suomen virallista valtioideologiaa eli monikulttuurisuususkontoa kohtaan.

Jos kritiikki olisi suuren yleisön vapaasti luettavissa, hidasjärkisiltäkin putoaisivat suomut silmiltä. Tästä syystä nykyisin vallitsevan valtioideologian eli monikulttuurisuususkonnon kannattajat yrittävät estää kansaa tajuamasta asioita ennen kuin on liian myöhäistä.

Monikulttuurisuuden aiheuttamat ongelmat olisi voitu estää, jos Euroopassa olisi 40 vuotta sitten kuunneltu Enoch Powellin ja Ian Smithin kaltaisia selväjärkisiä miehiä.

Suomessa oli vielä 15 vuotta sitten niin vähän maahanmuuttajia, että Ruotsin, Tanskan, Saksan, Hollannin, Belgian, Ranskan ja Englannin ongelmat olisi voitu välttää täällä käytännöllisesti katsoen kokonaan. Tältä pohjalta kannattaakin miettiä Illmanin loppurepliikkiä:

- Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa, valtionsyyttäjä Illman sanoo.

Suomessa maahanmuuttajataustaisia, etnisesti vierasperäisiä on nykyään n. 3% väestöstä ja Ruotsissa n. 25% väestöstä. Tässä mielessä minäkin siis pitäisin tärkeänä, että tilannetta ei päästetä sellaiseksi kuin esim. Ruotsissa.

5 kommenttia:

Mikko Ellilä kirjoitti...

Ks.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/22617-nettirasistien-rajoittamiselle-tukea

Illman vääntää väitöskirjansa, jota voi kutsua tekotieteelliseksi, kuten hän kutsui oikeudessa Tatu Vanhasen ja Lynnin tukimuksia.

Väitöskirjassaan hän esittää teesin, että ulkomaalaisten arvostelu, tai kansakuntien tms. vertaaminen tulee sallia - kunhan sitä ei lausuta ääneen. Jos lausutaan ääneen, se on kiihotusta kansanryhmää vastaan. Pitkin hampain hän salli vartaamisen ilman vertailukohdan lausumista ääneen, mutta piti sitä silti loukkaavana ;)

Siis jos totean faktoihin perustuvasti suomalaisen yhteiskunnan olevan parempi kuin klaanisisällisodassa 20 vuotta painineen Somalian yhteiskunnan, olen Illmanin väitöskirjassaan esittämän tulkinnan perusteella syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan! Siis olen ilmeisesti se "nettirasisti" - joka pääsee rankaisematta - jota varten sensuuri tarvitaan!

Siten kun Mika oli saanut väitöskirjansa, ja siihen sisältyvän Perustuslain ohittavan tulkinnan valmiiksi, Puumalaisen Mikko aloitti ilmeisen sovitusti sopivien nettisivujen etsimisen Illmanin syytettäväksi. Virkatyönä tutkintapyyntö tehtiin Puumalaisen toimesta vuoden sisällä 40:sta yksityisten kansalaisten nettisivusta!

Perusteena tutkimuspyyntöihin käytettiin tuota Illmanin väitöskirjaansa hatustaan repimää linjausta.

Kun poliisin esitutkinnan läpi muutama päätyi lopulta Illmanin pöydälle, herra pääsi syyttämään ja esittelemään itse keksimäänsä teesiä oikeudessa.

Ja kas kiitos Puumalaisen ja Illmanin ahkeroinnin verovaroilla viroissaan - "nettirasismi" oli lisääntynyt! Zimzalabim! Aika monta verovaroilla maksettua työtuntia tuohon upposikin.

Nyt sitten astutaan julkisuuteen demla-kamujen kanssa vaatimaan taas nettisensuuria.

Illman ja Puumalainen moista ovatkin vaatineet säännöllisesti jo aikaisemmin pariin otteeseen.

Suurpää virkaansa astuessaan ilmoitti vaativansa tasa-arvovaltuutetun kaltaisia oikeuksia, esim. antaa sakkoja yms. ilman tuomioistuinkäsittelyä..

Viljanen sisäministeriöstä taas antaa julkisuuteen "monikulttuurisuus on rikkaus"-lausuntojaan..

Tässä meillä on menossa demlalaisten ulkoparlamentaarinen junttaus totalitarismista tutun väärien mielipiteiden - siis toisten kuin heidän mielipiteidensä - poistamisesta ennakkosensuurilla.

Ja media hyppää mukaan tähän pureskelematta mitenkään - "kun asia on hyvä". Joo, tässä meillä vallan vahtikoira. Orwellin käsikirjoituksen mukaan ollaan menossa.

Mikä ihme on "nettirasisti"? Rasismi on aate/mielipide, joka ei ole kielletty Suomessa, jossa on ajatuksen ja sanan vapaus..

Vai tarkoitetaanko "nettirasistilla" todella ihmisiä, jotka kyseenalaistavat monikulturistien opin - "monikulttuurisuus on rikkaus"? Ei sekään kyllä voi olla rikos, muiden kuin demla-koulutettujen lakimiesten mielestä.

Käykääpäs tutustumassa mitä ovat märehtineet demlan lakimiespäivillä viimeaikoina, niin yllätys yllätys aihepiiri nousee esiin.

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.freebok.net/books/scripta/view.htmlNimi : ämpee
Mitä teen : Kommentoin

Viesti :

http://blogoinen.blogspot.com/2008/02/yle-uutiset-heiluttaa-leimakirvest.html
Kirsti on siis naimisissa muslimin kanssa, mikä ei välttämättä vaikuta mihinkään...

https://www.cimo.fi/eman/ShowEvent.phx?eid=eman.756
Islamofobian torjuminen kuitenkin on tärkeää...

http://www.helsinki.fi/jarj/status/lehti1-07/pdf/statuslehti107mamu.pdf
Kuten kantaväestön asennekasvatus...

http://www.rasmus.fi/news_show?id=106&l=1
Mihin Suomi joutuisikaan ilman "Rasmusta"...

5. toukokuuta 2008 15:21:08

Nimi : Lotta Roti
Mitä teen : Kommentoin

Viesti : Joo, siinä puhuttiin myös "ulkoministeriöstä" vaikka son ulkoasiainministeriö. Itse tuli sähköposti ensin bumerangina, kun oli nimi napattu siitä uutisesta väärin, mutta onnex ei sattunut foliohattu päähän.

Lisää juoruja: Westphalen näyttää olevan Suomi-Qatar-seuran jäsen.

Yleisesti ottaen hän näyttää uskovan vakaasti, että dialogi maltillisten muslimien ja yhteiskunnan välillä estää radikalisoitumisen. Tärkeää on myös huolehtia, että maahanmuuttajat eivät joudu syrjinnän kohteiksi. Tuntuu, että hän yliarvioi vahvasti ylhäältä eliitin toimesta ohjatun asennemuokkauksen (kaikkiin osapuoliin suunnatun) vaikutusmahdollisuuksia.

Useammassa googlettamassani artikkelissa (joissa oli siteerattu muitakin ihmisiä) esiintyi ajatus, jonka mukaan se, että poliitikot ja nettikirjoittajat puhuvat maahanmuuton yhteydessä turvallisuusriskeistä tai terrorismista tai jo olemassa olevista ongelmista aiheuttaa maahanmuuttajarikollisuuden ja heidän radikalisoitumisensa. Logiikka menee siis jotenkin niin, että jos kritiikkiä ei olisi, eivät maahanmuuttajat koe itseään syrjityiksi eivätkä tee rikoksia tai radikalisoidu. Eli kai siitä näkökulmasta vaikuttaa tämä sananvapauden pahoinpitely ihan järkevältä.

5. toukokuuta 2008 15:20:25

Nimi : Hammer
Mitä teen : Kommentoin

Viesti : Kirsti Westphalenin kommentti löytyy myös Vuoden Pöntöin mokutus -listalta:

"Muslimiyhteisöille taloudellinen tuki on tärkeää siksi, että islamin valtavirta maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa tahtoo elää sovussa muun yhteiskunnan kanssa."

Westphalen näkee vivahteita poliittisessa islamissa ja hänen mielestään tulisi harrastaa "dialogia" maltillisten islamistien kanssa.

5. toukokuuta 2008 15:04:25

Nimi : IDA
Kotisivu : Kalinaa
Mitä teen : Kommentoin

Viesti : Westphalenin erityisosaamisaluetta on luonnollisesti islam.

5. toukokuuta 2008 15:04:54

http://www.ulkoministerio.fi/public/default.aspx?nodeid=38363&contentlan=1&culture=fi-FI

Poliittinen islam, kulttuurien ja uskontojen välinen dialogi -hanke
Ryhmän tehtäviin kuuluvat:

työstää asiasisältöä ja koordinoida ministeriön toimintaa poliittisen islamin sekä kulttuurien ja uskontojen dialogin aiheistossa
koordinoida ministeriön osalta Suomen kannanotot ja operatiivinen esiintyminen kyseisessä aiheistossa YK-, EU- ja muun kansainvälisen yhteistoiminnan tarpeisiin
osallistua ministeriön edustajana aiheiston käsittelyyn kotimaassa muiden viranomaisten, tutkimusyhteisöjen ja järjestöjen kanssa
valmistella asiat ja osallistua ministeriön osalta yhteydenpitoon islamin edustajien kanssa kotimaassa ja maailmalla
valmistella taustat aiheistosta Tasavallan Presidentin, ulkoministerin ja muihin korkean tason vierailutarpeisiin ja ohjeistaa tarvittaessa edustustoja alan asioissa


Poliittinen islam, kulttuurien ja uskontojen välinen dialogi -hanke: yhteystiedot


Postiosoite: Ulkoasiainministeriö, POL-03, PL 176, 00161 Helsinki
Käyntiosoite: Laivastokatu 22, C-talo, 2. kerros
Sähköposti: POL-O3@formin.fi
Fax: (09) 1605 5304

Ministeriössä työskentelevien sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi

Lähetystöneuvos Kirsti Westphalen
puh. (09) 1605 5447

Mikko Ellilä kirjoitti...

Nimi : reino

Viesti : Meidän Kirsti-täti, jonka kuva löytyy Tundra Tabloidsista http://tundratabloid.blogspot.com/2008/02/finnish-yle-news-promotes-new-term-in.html
on mm. Suomi-Qatar -seuran jäsen. Mutta mikä tämä Suomi-Qatar-yhdistys pohjimmiltaan mahtaakaan olla?

YLEn uutisessa Kirsti pitää rasismia isoimpana ongelmana maailmassa. Siihen nähden on hassua, että sisäministeriön "Järjestäytyneen
rikollisuuden ja terrorismin
torjunta"-raportti, jonka asiantuntija Kirstikin on itse ollut, mainitsee rassssismin vain kerran: "(netti)Sivut voivat sisältää lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä tai kannustaa muukalaisvihaan, rasismiin tai terrorismitekoihin."

Ko. raportissa ääriliikkeinä mainitaan sekä äärioikeisto että äärivasemmisto, mutta eniten mainintoja ääriliikkeisiin liittyen keräävät islam ja maahanmuuttajat.

Ilmeisesti tilanne on muuttunut todella radikaalisti sen jälkeen kun tuo raportti kolme viikkoa sitten julkaistiin.

5. toukokuuta 2008 15:43:40

Mikko Ellilä kirjoitti...

Nimi : Lotta Roti
Mitä teen : Ilmoitusasia

Viesti : Lähetin Kirsi Westphalenille seuraavan viestin:

Teitä oli haastateltu YLEn julkaisemassa uutisessa aiheesta, jota seuraan itse aktiivisesti. Haluaisin lisätietoja muutamista artikkelissa esitetyistä väitteistä.

- "Suomen viranomaiset" pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle. Keitä nämä viranomaiset ovat? Mitä nämä ääriryhmät ovat, miten ne toimivat ja miten tämä uhka arjen turvallisuudelle ilmenee?

- Arvioitte rasististen rikosten määrän olevan merkittävässä nousussa. Minkälaisista rikoksista tarkemmin ottaen on kysymys?

- Artikkelin mukaan "vain harva nettirasisti jää kiinni". Miten määritellään "nettirasisti" ja minkä lainkohdan perusteella on rikos olla sellainen?

- Kannatatteko valtionsyyttäjä Illmanin ajatusta siitä, että tavalliset juristin koulutusta saamattomat kansalaiset joutuisivat itse hoitamaan ennakkosensuurin rikossyytteiden pelossa? Miten tämä sopii mielestänne yhteen demokratian kanssa?

- Oletteko sitä mieltä, että " maahanmuuttajien ja kantaväestön arkistetkin kärhämät, jotka voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi", kuten Euroopassa on tapahtunut, johtuu näistä "nettirasisteista" tai heidän kirjoituksistaan? Jos olette, mihin perustatte tämän väitteen, etenkin kun mellakoijat ovat tyypillisesti nimenomaan maahanmuuttajia?

5. toukokuuta 2008 14:35:03

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.oula.info/tilitys/index.php?sivu=29

Sananvapaus uhka arjen turvallisuudelle?
5.5.2008

Yle kertoo pahaenteisiä uhkakuvia sivuillaan. Äänessä on muun muassa valtionsyyttäjä Mika Illman, joka on tullut tunnetuksi muun muassa Mikko Ellilä - ja TomaShot-tapausten tiimoilta.

Artikkelia on vaikea pitää objektiivisena uutisointina, ja ilkeä mieleni alkaa epäillä asiaan liittyvän Illmanin henkilökohtaista pisteidenkeräilyä. Yle pitää Illmania pääasiallisena tietolähteenään, vaikka tämän puolueellisuus on Ellilä-tapauksen ollessa kesken vahvasti kyseenalainen. Artikkelin mukaan "Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle", mutta yhtäkään tällaista ryhmää ei mainita. Kuvamateriaalissa näkyy joku kauppaavan Saksan vanhaa valtiolippua, siis palaa kangasta. Tarkkuus ei anna myöten selvittää sitä, onko myyjänä tosiaan joku ääriryhmä vai yksityishenkilö.

Hämmästyttävin, tämänkin tilityksen laukaissut kohta on kuitenkin seuraava: "Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni." Jää kiinni mistä? Vaikka Illman ehkä niin toivoisikin, rasismi tai esimerkiksi kaupankäynti Saksan vanhoilla valtiolipuilla ei edelleenkään ole Suomessa rikollista. Henkilö ei voi jäädä rikoksesta kiinni, jos hänen tekonsa ei ole rikos — tosin oman laintulkintani mukaan rikoksia eivät olleet myöskään TomaShotin tai Ellilän teot, mutta enpä minä olekaan valtionsyyttäjä.

Ihmettelyni Ylen lähdekritiikin perään jatkuu. "Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän. Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi." Nämä lauseet ovat tietysti totta, mutta ei niillä keskenään ole mitään tekemistä. Polttoiskujen tekijöitä ja mellakoitsijoita eivät ole olleet nettikirjoittelijat, vaan pääasiallisesti itse maahanmuuttajat. Tätä Yle ei mainitse millään tavalla, vaikka minun on hyvin vaikea uskoa, etteikö se sitä tietäisi.

Asia sinänsä on sekin, että maahanmuuton lisääntyminen ei ole itsestään selvä luonnonlaki, vaan poliittisen päätöksenteon tulos. Poliittiseen päätöksentekoon liittyen on voitava käydä poliittista keskustelua. Tätä kutsutaan sananvapaudeksi, eikä sitä pidä rajoittaa sillä perusteella, että sitä käytetään vallitsevan poliittisen linjauksen arvosteluun. Tämän pitäisi oikeusvaltiossa olla itsestään selvää, samoin kuin sen pitäisi olla itsestään selvää ilmeisen lainoppineelle henkilölle, kuten Illman käsittääkseni on.

Vain lopupäätelmästä voin olla Illmanin kanssa yhtä mieltä, mutta luultavasti päädyn siihen eri reittejä kuin hän: "Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa."

© Oula Lintula 2007-2008