sunnuntaina, toukokuuta 22, 2011

Laki kriisimaiden takauksista on perustuslain vastainen

Antamalla Euroopan rahoitusvakausvälineelle takauksia perustuslainvastaisen eli mitättömän lain nojalla pääministeri Mari Kiviniemi, valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja muut valtioneuvoston jäsenet syyllistyvät törkeään valtiopetokseen, josta minimirangaistus on neljä vuotta vankeutta.Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista 14.7.2010/668


1 §

Valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle siten kuin tässä laissa säädetään.

Euroopan rahoitusvakausvälineellä tarkoitetaan tässä laissa European Financial Stability Facility Société Anonyme -nimistä osakeyhtiötä, jonka kotipaikka on Luxemburgin suurherttuakunnassa.

2 §

Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa enintään 7,92 miljardin euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena.

Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.

3 §

Tässä laissa tarkoitettu valtiontakaus myönnetään kullekin joukkovelkakirjalainalle ja muulle velkasitoumukselle, jonka Euroopan rahoitusvakausväline laskee liikkeeseen, ja muulle sen ottamalle velalle sekä niihin liittyvälle koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muulle sopimukselle erikseen tai liikkeeseenlaskuohjelmaan sisältyville joukkovelkakirjalainoille ja muille velkasitoumuksille, muuta velkaa koskevaan vastaavaan ohjelmaan sisältyville veloille sekä niihin liittyville sopimuksille. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen valtiontakausten myöntämisestä.


Suomen perustuslaki

82 §
Valtion lainanotto ja valtion antamat vakuudet

Valtion lainanoton tulee perustua eduskunnan suostumukseen, josta ilmenee uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäismäärä.

Valtiontakaus ja valtiontakuu voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista on siis perustuslain vastainen.

Laki on perustuslakia alempana säädöksenä väistyvä. Näin ollen valtioneuvoston antamat lainatakuut Euroopan rahoitusvakausvälineelle ovat laittomia ja siten mitättömiä.

Jokainen valtioneuvoston jäsen, joka tekee näitä laittomia takuupäätöksiä, syyllistyy rikokseen.

Jokainen suomalainen virkamies, joka toteuttaa näitä Suomen hallituksen tekemiä laittomia takuupäätöksiä, syyllistyy rikokseen.


1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

  1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
  2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa

  1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
  2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
  3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
  4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.


Jos Suomen oikeuslaitoksen syyttäjät ja tuomarit noudattaisivat Suomen lakia, jokainen nykyisen valtioneuvoston jäsen joutuisi vankilaan valtiopetoksesta.

Nämä ihmiset saisivat vankeustuomion, jos Suomen oikeuslaitos olisi kiinnostunut noudattamaan Suomen lakia:

Pääministeri
Kiviniemi, Mari JohannaPääministerin sijainen
Katainen, Jyrki TapaniMinisteri valtioneuvoston kansliassa
Häkämies, Jyri JukkaThors, Astrid Gunilla MargaretaVapaavuori, Jan PellervoUlkoasiainministeri
Stubb, Cai-Göran AlexanderUlkomaankauppa- ja kehitysministeri
Väyrynen, Paavo MattiMinisteri ulkoasiainministeriössä
Vapaavuori, Jan PellervoOikeusministeri
Brax, Tuija KaarinaMinisteri oikeusministeriössä
Thors, Astrid Gunilla MargaretaSisäasiainministeri
Holmlund, Anne ElisabethMaahanmuutto- ja eurooppaministeri
Thors, Astrid Gunilla MargaretaPuolustusministeri
Häkämies, Jyri JukkaValtiovarainministeri
Katainen, Jyrki TapaniHallinto- ja kuntaministeri
Tölli, Tapani OlaviOpetusministeri
Virkkunen, Henna MariaKulttuuri- ja urheiluministeri
Wallin, Stefan ErikMaa- ja metsätalousministeri
Anttila, Sirkka-LiisaLiikenneministeri
Vehviläinen, Anu HelenaViestintäministeri
Lindén, Suvi Helmi TellervoElinkeinoministeri
Pekkarinen, Reijo Mauri MatiasTyöministeri
Sinnemäki, Anni Milja MaariaSosiaali- ja terveysministeri
Rehula, Juha TapaniPeruspalveluministeri
Risikko, Paula SinikkaMinisteri sosiaali- ja terveysministeriössä
Wallin, Stefan ErikYmpäristöministeri
Lehtomäki, Paula IlonaAsuntoministeri
Vapaavuori, Jan Pellervo
3 kommenttia:

Matti kirjoitti...

Miksi olisi perustuslain vastainen?

lentohaku kirjoitti...

Kun en osaa lakia tulkita, niin mikäli tuossa todella on toimittu Perustuslain vastaisesti, jonkun joka asiaa tuntee, pitää tehdä siitä kysely asianomaiselle viranomaisellle, tai mikä se sitten onkin.

Oliko niin, ettei lainauksia käsitelty eduskunnassa, tai jos käsiteltiin, kuinka lainaustoiminta on siihen suhteessa ollut lainvastaista?

Panu Horsmalahti kirjoitti...

Jos(=kun) takauksista äänestetään Eduskunnassa, ei toimita perustuslain vastaisesti.