sunnuntaina, elokuuta 05, 2007

Helsingin Sanomat kampanjoi talonvaltausten puolesta

Päivän Pravdasta:

Puoluekannat vaikuttavat vahvasti pääkaupunkiseutulaisten mielipiteisiin talonvaltauksista, selvisi Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä.


Niin, yleensäkin eri puolueiden kannattajien välillä on selviä mielipide-eroja.Kokoomuksen ja keskustan kannattajat vastustavat talonvaltausilmiötä eniten.
Tämä johtuu siitä, että näiden puolueiden kannattajat ovat yleensä lain ja järjestyksen ja yksityisen omistusoikeuden puolella.

Vihreiden kannattajista 78 prosenttia hyväksyi nuorten toiminnan.


Tämä johtuu siitä, että Vihreän puolueen kannattajat vastustavat lakia ja järjestystä ja yksityistä omistusoikeutta.

Kaiken kaikkiaan lähes puolet pääkaupunkiseutulaisista hyväksyi valtaukset.

Espoolaiset suhtautuivat aiheeseen jyrkimmin, helsinkiläiset suvaitsevaisimmin.


Espoossa on enemmän lain ja järjestyksen ja yksityisen omistusoikeuden kannattajia kuin Helsingissä, koska Helsingissä on paljon punavihreää roskaväkeä.


Nuoret ovat vallanneet tänä kesänä useita taloja Helsingissä.


Ikään kuin asialla olisi koko nuoriso kollektiivisesti eikä vain muutamasta hörhöstä koostuva paskasakki.

Talonvaltauksien puolustelijat ovat tietysti yleensä kollektivisteja, joiden mielestä yhteiskunnallisia toimijoita ovat aina kollektiivit, esimerkiksi työväenluokka, porvaristo, "nuoriso" jne.

Valtausten tavoitteena on ollut saada tila "autonomiselle sosiaalikeskukselle".


Näissä valtauksissa on asialla ollut aina vain yksi ja sama paskasakki, joka on vuosien ajan käyttänyt yhtä mittaa tätä propagandatermiä "autonominen sosiaalikeskus".


Ehkä yllättäen 18–64-vuotiaista useat nuorimmat vastustivat valtauksia.Mitähän yllättävää siinä on?

Nuorisotutkija Mikko Salasuon mielestä 18–24-vuotiaiden suhtautuminen ei ole sinänsä yllättävä, kun katsoo nuorten äänestysaktiivisuutta ja suhtautumista politiikkaan.

"Nuoret eivät välttämättä tiedä, mitä ajatella talonvaltauksista,


Miten niin eivät tiedä? Hehän nimenomaan tietävät asiasta tarpeeksi ottaakseen kielteisen kannan talonvaltauksiin.


eikä siihen liittyvä ideologia ole kaikille selvä.


Miten niin ei ole selvä? Ehkä se on nuorille erittäin selvä. Ehkä nuoret tietävät keski-ikäisiä paremmin, että talonvaltaajat ovat "punavihreitä kansalaisaktivisteja" eli bolshevistisia anarkisteja. Juuri siksi nuoret vastustajat talonvaltaajia.


Tässä ikäryhmässä viisi prosenttia ei tiennyt mitä vastata."


Jos 5% ei osaa vastata poliittiseen kysymykseen, epävarmojen määrä on hyvin pieni verrattuna esim. eduskuntavaaligalluppeihin.

Valtauksia kannattavat eniten 25–34-vuotiaat, jotka Salasuon mielestä tiedostavat hyvin valtaamisen motiivit ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta.


Tutkijana esiintyvä Mikko Salasuo on siis talonvaltaaja-aktivisti, jonka mielestä kaikki yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet ja talonvaltauksien motiiveista tietoiset ihmiset ovat talonvaltaajien puolella.

Jyrkimmin valtaukset tuomitsivat yli 64-vuotiaat.

"Sukupolvi on elänyt maailmassa, jossa auktoriteettien vastustaminen oli kiellettyä."

Ks. edellinen. Tutkijana esiintyvä talonvaltaajien propagandaa levittävä bolshevikki Mikko Salasuo haukkuu talonvaltaauksien vastustajia auktoriteettiuskoisiksi. Bolshevikit ovat aina sanoneet olevansa edistyksellisiä ja vallankumouksellisia; siksi he kutsuvat Che Guevaran kaltaisia terroristeja ja diktaattoreja "kapinallisiksi" ja talonvaltaajien kaltaisia rikollisjengejä "auktoriteetteja vastustaviksi kansalaisaktivisteiksi".


"Vihreiden kannattajat ovat yleensä nuoria tai aktiivisia kansalaisia.


Jälleen "tutkija" kehuu talonvaltauksien kannattajia.

Kokoomus taas kärjistetysti kannattaa kontrollipainotteista yhteiskuntamallia", Salasuo sanoo.


Jälleen "tutkija" haukkuu talonvaltauksien vastustajia.

Kokoomus ei tietenkään kannata kontrollipainotteisempaa yhteiskuntamallia kuin Vihreät, vaan päinvastoin Vihreä puolue kannattaa paljon tiukempaa kontrollia lähes kaikissa asioissa kuin Kokoomus. Vihreä puolue on täynnä vanhoja taistolaisia ja nuoria globalisaation vastustajia.

Ylikomisario Pekka Höök Helsingin keskustan poliisista uskoo esitetyn kysymyksen olevan avainvastaus tuloksiin.

"Jos vastaajat joutuisivat päättämään onko yhteiskunnan säännöistä poikkeaminen hyväksyttävää, tulos olisi luultavasti erilainen."


Aivan. Olisi pitänyt kysyä: Pitäisikö murtovarkaudet dekriminalisoida?

Tulokset olisivat varmasti olleet hyvin toisenlaisia.

Ei kommentteja: