torstaina, heinäkuuta 30, 2009

Jukka Paarma varastaa rahojasiPaarma vaatii valtiota nostamaan kirkon 1,75 prosentin yhteisövero-osuutta

"Kirkonkin on saatava kompensaatiota, koska kunnatkin sitä saavat", Paarma perustelee vaatimustaan pehmeällä, mutta määrätietoisella äänellä.
Taantuma ja kirkon rahatilanne

Jos kirkkoa kompensoidaan, niin se rahasummahan on pois jostain muualta. Samanaikaisesti suunnitellaan sosiaalimenojen leikkausta.
Samanaikaisesti HS:n verkkosivulta on luettavissa:
Kirkolla on Kauppalehden viime syyskuussa tekemän selvityksen mukaan jättiomaisuus. Vuonna 2007 evankelisluterilaisen kirkon ylijäämä oli noin 45 miljoonaa euroa, kassassa oli likvidejä varoja noin 800 miljoonaa euroa ja varallisuuden tasearvo oli noin kolme miljardia euroa.
Seurakuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta nousi 2,55 prosenttiin


Hallitus sopi valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010 – 2013. Kuntien jako-osuutta yhteisöverosta nostetaan väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä kuntatalouden vahvistamiseksi.
Seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta nostetaan 0,8 prosenttiyksiköllä vuosille 2009-2011.
Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousee 1,75 %:sta 2,55 %:iin.
Jako-osuuden nosto lisää seurakuntien tuloja vuosina 2009 ja 2010 30 miljoonalla eurolla ja vuonna 2011 34 miljoonalla eurolla.
Kirkkohallituksessa tehtyjen alustavien arvioiden mukaan yhteisöveroa kertynee kuluvan vuoden aikana noin neljä miljardia euroa, josta kirkon osuus 2,55 prosenttia olisi 102 miljoonaa euroa.


Vs: Kirkko haluaa kasvattaa osuuttaan yhteisöverosta

On kyllä aika huvittavaa, että tälläinen kirkko saa kerätä veroja yhteisöiltä. Suorastaan pöyristyttävää. Tosin kirkko ei omin voimin tulisi toimeen, vaan kun omaisuus olisi syöty, lappu pitäisi panna luukulle. Jos joku kaipaa seurakunnan palveluksia olisi vähintääkin kohtuullista, että huolehtisivat kustannuksista itse. Tästä jäänteestä on päästävä eroon.Vs: Kirkko haluaa kasvattaa osuuttaan yhteisöverosta


Kunpa minullakin olisi kirkon rahahuolet.

Vuoden 2007 tulos: 107 125 068 euroa

Kirkon rahoitusarvopaperit 31.12.2007: 541 906 275 euroa

Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2007: 254 988 151 euroa

Ylläolevan likvidin omaisuuden lisäksi löytyy sijoituksia asunto-osakkeisiin ja muihin osakkeisiin ja osuuksiin 226 047 377 euron arvosta.

Vieras pääoma 31.12.2007: 207 706 624 euroa

Tosiasiallinen huoli on siis siitä, että kirkko joutuisi kaivamaan laskukaudella omaa kuvettaan, jonne nousukaudella on kertynyt isohko potti.


Vs: Kirkko haluaa kasvattaa osuuttaan yhteisöverosta

Koko yhteisöverosta olisi luovuttava; kirkon rahoitus pitäisi hoitaa ilman verotusta puhtaasti jäsenmaksuilla, jotka kirkko keräisi suoraan jäseniltään. Jos jäsenet eivät halua maksaa, so not. Voivatpahan sitten periä erääntyneitä jäsenmaksuja niiltä jäseniltä, jotka haluavat kirkkohäitä, hautajaisia, tai muita palveluita. Mielestäni on järjetöntä, että yrityksetkin joutuvat maksamaan yhteisöveroa.

3 kommenttia:

Arhi Finnsanity kirjoitti...

Oikeistolainen politiikka olisi mahdotonta ilman kirkon tukea.

Kirkko on ollut tehokkain työväestön epäpolitisoija. Huomio on kiinnitetty syntikulttuuriin ja huonon itsetunnon pönkittämiseen jokaisessa Suomen historian vaiheessa. Myös lama-vaiheissa. 1989 kirkoissa rukoiltiin poliitikkojen puolelle Jumalan siunausta - nimenomaan niiden poliitikkojen, jotka ajoivat Suomen armottomaan lamaan järjettömällä rahapolitiikalla ja keinottelun vapauttamisella.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kirkko ei ole tukenut oikeistolaista politiikkaa n. 40 vuoteen.

Arhi Finnsanity kirjoitti...

Tasan on.

Kysymys on etupäässä systeemituesta, ja ideologisesta tuesta.

Kirkko korostaa, että tärkeintä ei ole poliittinen aktiivisuus vaan taivaspaikan nöyrä ja hiljainen odottaminen tuonpuoleisessa. Epäpoliittisesti aktivoiva toiminta on poliittista toimintaa.

Ei valtio tukisi kirkkoa, ellei se tietäisi, että kirkko on korvaamaton ideologinen kriisituki kriisien aikana.

Sisällissodan aikana ei olisi saatu valkoisia huolettomasti tappamaan punaisia joukkohautoihin, ellei papit olisi olleet messissä lahtaustoimintaa siunaamassa.

Jatkosodassa ei olisi saatu miehiä marssimaan vieraan maan rajojen yli, ellei kirkko olisi ollut paukuttamassa ehdotonta uskollisuutta isä Mannerheimille - jonka käskyjä maan matosille luettiin joka kirkossa joka helvetin sunnuntai Juamlan sanana.

Rajan yli niin että heilahtaa ja Jumalan lapset suur-Suomea rakentamaan tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Valtion propagandakeskuksessa suurin osa työntekijöistä oli alan ammattilaisia - pappeja. Armeijan alaisuudessa.

Kirkon sisällä on toki ns vasemmistolaista toimintaa mutta kirkon korkein poliittinen johto ja sisäpiiri on ehdottoman ja jyrkän oikeistolaista. Muuten ei verorahoja tulisi solkenaan Jumalan tahtoa kansalle tulkitseville eikä valtio kontrolloisi kirkkolain kautta kirkkoa tiiviisti.

Jumala ompi linnamme.