sunnuntaina, tammikuuta 03, 2010

Maltillista islamia ei ole olemassakaan

Hommaforumilta:


Maltillinen islam ja islamismiKommentoidessani muualla tällä foorumilla Tanskan Free Press Societyn keulakuva Lars Hedegaardin väärintulkittua lausetta koskien muslimityttöjen raiskauksia perheen sisällä huomasin erään mielenkiintoisen seikan.


Kohun vuoksi Free Press Societyn johtokunnasta eronnut Naser Khader ilmaisi nimittäin omansa - ja yleisesti täysin hyväksytyn - kantansa seuraavanlaisesti:


"Lars Hedegaardin pahoittelut eivät riitä, koska hän ei vieläkään hyväksy sitä perusolettamusta että meidän tulisi tehdä ero islamin ja islamismin välille. Islam on uskonnollinen, kun taas jälkimmäinen on vaarallinen ideologia jota vastaan meidän tulisi taistella."


Välihuomautuksena mainittakoon että Hedegaard ei pahoitellut mitään muuta kuin sitä että jotkut olivat tulkinneet hänen lausuntonsa - jonka pointti oli se että naisia ei arvosteta islamin sisällä ja että muslimeiden parissa on tapahtunut raiskauksia perheiden sisällä - niin että perheiden sisällä raiskaaminen olisi yleistä muslimien keskuudessa.


Todellinen pointti tässä kuitenkin on se että kun muotoilin oman mielipiteeni Naserin antamaan muottiin, siitä tuli seuraavanlainen:


"Islamismi on vain länsimaalainen nimitys islamin puolille jotka eivät ole länsimaisten arvojen mukaisia. Islam on uskonnollinen, vaarallinen ideologia jota vastaan meidän tulisi taistella."


Mielenkiintoista tässä on se miten lähellä nämä lauseet ovat toisiaan, vaikka ne edustavat kahta täysin vastakkaista näkemystä: toinen on yleisesti hyväksytty ja poliittisesti korrekti näkemys jossa itse islamia ei suostuta näkemään ongelmana, ja toinen on mediassa ja politiikassa paniikkia ja hysteriaa aiheuttava näkemys jossa nimenomaan itse islam nähdään ongelmana.


Itseasiassa nämä kaksi lausetta tiivistävät koko länsimaissa käytävän keskustelun islamista kätevästi pähkinänkuoreen: toisaalla meillä on yhtälö jossa islam ei voi olla ongelma, mutta koska jonkinnäköinen ongelma kuitenkin on selkeästi olemassa kehitetään käsite islamismi - ja toisaalla meillä on yhtälö jossa islam on yhtä kuin ongelma.


Mielenkiintoista tässä on se että kun yleisesti hyväksytystä yhtälöstä poistaa käsitteen islamismi, se muuttuu automaattisesti jälkimmäiseksi yhtälöksi.


Koska islamismi - samoin kuin sen synonyymit radikaali islam, poliittinen islam ja militantti islam - on länsimaisten kehittämä keksitty käsite jonka ainoa tarkoitus on luoda pohjaa yhtä kuvitteelliselle käsitteelle nimeltään maltillinen islam (tunnetaan myös nimillä maallinen islam ja oikea islam), tätä tulisi tarkastella lähemmin.


On selvää että nämä kaksi kuvitteellista islamin muotoa on keksitty yhtäaikaa koska kumpaakaan ei voi olla olemassa ilman toista. Kuitenkin, vaikka kummatkin käsitteistä tukevat toisiaan, on selvää että nimenomaan maltillinen islam on se käsite jota halutaan tukea, ja jonka olemassaolon mahdollistamiseksi käsite islamismi on luotu.


Islamismihan on vain sana joka on keksitty kattamaan ne puolet islamista jotka eivät ole yhteensovitettavissa länsimaalaisten arvojen kanssa: esimerkiksi Koraanista löytyvät ohjeet vääräuskoisten tappamisesta ovat islamismia. Toisaalta taas Koraanista löytyvät ohjeet joissa kehoitetaan kohtelemaan toisia muslimeita hyvin, ovat niin sanottua oikeaa islamia, eli maltillista islamia.


Toisin sanoen kaikki islamissa joka ei ole yhteensovitettavissa länsimaisten arvojen kanssa on islamismia - ja kaikki muu islamissa on maltillista islamia.


Ongelma on vain se että islamia ei voida jakaa tällä tavalla. Islam on pyhiin kirjoituksiin perustuva uskonto jonka pyhissä kirjoituksissa lukee mitä niissä lukee - ja kaikki mitä niissä lukee on islamia, riippumatta siitä miten ne lännessä määritellään.


Näin ollen, koska islamistit toimivat islamin pyhien kirjoitusten pohjalta, on absurdia väittää että heidän islaminsa ei olisi oikeaa islamia.


Itse asiassa, jos käytämme yllämainitsemaani yksinkertaistettua esimerkkiä, vääräuskoisia tappava muslimi joka kohtelee toisia muslimeja hyvin, harjoittaa "oikeampaa" islamia kuin muslimi joka ainoastaan kohtelee toisia muslimeita hyvin, koska jälkimmäinen panee käytäntöön islamin pyhistä kirjoituksista löytyvät käskyt ainoastaan osittain, mutta ensiksi mainittu taas tekee kaiken mitä pyhissä kirjoituksissa käsketään tekemään.


Toisaalta koska Koraanissa ihan oikeasti käsketään tappamaan vääräuskoisia, mitään maltillista islamia ei määritelmällisesti voi olla olemassakaan.


Maltillisia muslimeita on tietenkin olemassa, mutta he ovat oikeastaan täsmällisemmin sanottuna huonoja muslimeita. Ja juuri tässä piileekin mielestäni avain koko tähän optiseen illuusioon jossa islam muttuu mystisesti islamismiksi ja maltilliseksi islamiksi: ihmiset eivät ymmärrä että se, että on olemassa maltillisia muslimeita ei millään tavalla todista että maltillista islamia olisi olemassa.


Periaatteessahan tämä ajatusvirhe on ymmärrettävä ja se menee suunnilleen näin: "Onha maailmas vaiks kui pal muslimeit jotka ei oo mitään terroristei - ne harjottaa kaikki sitä maltillist islamii."


Se mitä näin ajattelevat ihmiset eivät ymmärrä on se, että niiden mukavienkin muslimien kotoa löytyvissä Koraaneissa käsketään ihan yhtä lailla tappamaan vääräuskoisia kuin terroristienkin koraaneissa - eli islam ei muutu yhtään sen maltillisemmaksi vaikka kuinka monet muslimit olisivat kuinka mukavia, niinkuin monet muslimit varmasti ovatkin.


Toisin sanoen maltillista islamia ei ole olemassa ennenkuin Koraanista joko poistetaan ne kohdat jotka eivät sovi yhteen länsimaalaisten arvojen kanssa, tai kunnes joku henkilö islamin sisältä jolla on islamin sisällä valtuudet sanoa että ne kohdat eivät enää ole relevantteja tämän päivän maailmassa sanoo niin.


Kunnes niin tapahtuu, maltillista islamia ei ole olemassa - ja on mainittava että siinäkin tapauksessa että jälkimmäisestä skenaariosta tulee todellisuutta ja joku henkilö islamin sisältä jolla on tarvittava auktoriteetti julistaisi Koraanin keskeisiä osia vanhentuneiksi, kyseisen henkilön pitää saada huomattavaa kannatusta muslimiväestön sisältä ennenkuin voidaan puhua maltillisesta islamista jolla on mitään merkitystä.


Näin ollen, koska ainakaan minun korviini ei ole kantautunut mitään tietoa mistään maltillisen islamin suuntauksesta jolla olisi minkäännäköistä merkitystä, lähdemme siitä lähtökohdasta että mitään maltillista islamia ei ole olemassakaan.


Islamismikin on absurdi käsite koska islamismi (siinä mielessä kuin sanaa käytetään) sisältyy islamiin eikä sitä voida erottaa islamista ennenkuin joku islamin sisältä tekee sen jollain yllämainituista tavoista.


Eli lähestytäämpä asiaa kummalta kannalta tahansa (maltillisesta islamista tai islamismista käsin) - loppujen lopuksi keskustelu päätyy islamin pyhiin kirjoituksiin.


Tästä syystä suosittelen kaikille jotka saattavat joutua keskusteluihin asian tiimoilta lukemaan ihan oikeasti Koraanista ainakin avainkohdat ja vähintään kronologisesti viimeisenä annetun niin sanotun Miekan suuran.


Myös abrogaatio on käsite joka tulisi tuntea ja joka tulisi osata selittää.


Vähintäänkin, meidän tulisi pystyä selittämään ero muslimeiden ja islamin välillä.


Olen kirjoittanut tästä niin pitkästi koska ajatusvirhe maltillisesta islamista ja islamismista pitää saada murrettua. Se pitää saada murrettua koska jos maltillisen islamin olemassaoloa ei pysytä näyttämään toteen, ja islamismi on vain länsimaalainen nimitys muslimien islamin nimissä tekemille ei-hyväksyttäville teoille, koko käsiterakennelma joka tällä hetkellä estää ihmisä näkemästä yhteyttä islamin ja sen nimissä tehtävien asioiden välillä murtuu, ja murtuessaan se vie pohjan kaikelta siltä mikä monikultturismissa on vahingollista.


Otetaan yleisesti hyväksytty, tällä hetkellä poliitikkojen ja median käyttämä yhtälö: "Islam on uskonnollinen ideologia jota meidän pitää tukea, kun taas islamismi on vaarallinen ideologia jota vastaan meidän tulisi taistella."


Lisätään yhtälöön uusi tekijä: islamismi = islam


Ja yhtälö muuttuukin yhtäkkiä tällaiseksi: "Islam on uskonnollinen, vaarallinen ideologia jota vastaan meidän tulisi taistella."
1 kommentti:

hallum kirjoitti...

Toisin sanoen maltillista islamia ei ole olemassa ennenkuin Koraanista joko poistetaan ne kohdat jotka eivät sovi yhteen länsimaalaisten arvojen kanssa, tai kunnes joku henkilö islamin sisältä jolla on islamin sisällä valtuudet sanoa että ne kohdat eivät enää ole relevantteja tämän päivän maailmassa sanoo niin. "

Islamin peruspilarit ovat profeetta Muhammedin elämän esimerkki ja kirjaimen tarkkuudella Jumalan sanaa oleva Koraani joten miten kukaan ihminen milloinkaan voisi mitätöidä Koraanista nuo väkivaltaan ja eriarvoisuuteen määräävät kohdat?

Islam on siis käytännössä jumiutunut 600-luvun tapoihin ja määräyksiin. Sitäpaitsi islam on ensisijaisesti yhteisöllinen käyttäytymistapa (pukeutuminen, syöminen, ohjeet kuinka mennään naimisiin jne), maallinen- ja uskonnollinenlakijärjestelmä ja vasta viimeisenä yksilön oma asia.