torstaina, helmikuuta 09, 2006

Vasemmisto vs. tasa-arvo

Yleensä ajatellaan, että liberaalien (ja libertaristien; suuri yleisö ei ole koskaan kuullutkaan käsitettä libertarismi, mutta asioista perillä olevissa piireissä tietysti katsotaan libertarismin olevan liberalismin haara) täytyy kannattaa tasa-arvoa ja vastustaa sortoa ja puolustaa vähemmistöjen oikeuksia. Tämä onkin tietysti totta, mutta vain niin kauan kuin tasa-arvolla todella tarkoitetaan ihmisyksilöiden oikeudellista tasa-arvoa. Liberaali tasa-arvo on sitä, että jokaisella yksilöllä on samat oikeudet.

Valitettavasti useimmat "tasa-arvon kannattajina" julkisuudessa esiintyvät tahot vastustavat yksilöiden tasa-arvoa. Useimmat "tasa-arvon kannattajat", varsinkin Tarja Halonen, Suvi-Anne Siimes, Eva Biaudet, Satu Hassi, Rosa Meriläinen ja muut naispuoliset vasemmistopoliitikot tarkoittavat "tasa-arvolla" tiettyjen arbitraarisesti määriteltyjen ryhmien kollektiivista suosimista.

Tämä käy ilmi mm. siitä, että "tasa-arvoa" pidetään eksplisiittisesti "vähemmistöjen oikeuksien puolustamisen" synonyyminä. Liberaali näkemys "vähemmistöjen oikeuksista" on se, että jokaisella yksilöllä, myös johonkin vähemmistöön kuuluvalla, on samat oikeudet; liberaali "vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen" tarkoittaa sitä, että puolustetaan vähemmistöön kuuluville ihmisille samoja oikeuksia kuin enemmistöön kuuluville. Jos esimerkiksi Suomen väestön enemmistönä olevilla kristityillä on oikeus esittää uskonnollisia väitteitään vapaasti internetissä, myös maailmankatsomuksellisena vähemmistönä olevilla ateisteilla on oikeus esittää vapaasti internetissä omia näkemyksiään. Jumalanpilkan kieltäminen on ateistivähemmistön sortoa, jota liberaali tietysti vastustaa. Liberaali kannattaa samoja oikeuksia jokaiselle ihmisille täysin riippumatta siitä, onko joku ihminen jossain asiassa enemmistöä vai vähemmistöä. Tämä ei kuitenkaan ole se, mitä vasemmistopoliitikot tarkoittavat "vähemmistöjen oikeuksien puolustamisella". Vasemmiston käsitys "vähemmistöjen oikeuksista" on se, että valtiovallan pitää holhota jotain vähemmistöryhmää kollektiivisesti, jonain homogeenisena massana.

Vasemmisto kiistää yksilön olemassaolon. Vasemmiston mielestä on olemassa vain ryhmiä, joiden kaikki jäsenet ovat keskenään täysin identtisiä, keskenään vaihdettavia rakennuspalikoita. Tästä syystä vasemmiston diskurssissa "tasa-arvo" tarkoittaa väestöryhmien keskinäistä tasapäistämistä.

Edellä mainittu koskee paitsi vähemmistöjen ja valtaväestön suhdetta (jos esim. maahanmuuttajat ovat syntyperäisiä suomalaisia useammin työttöminä, tämä on "epätasa-arvoa"; vasemmiston mielestä maahanmuuttajat eivät ole yksilöitä, jotka voisivat itse olla vastuussa omasta työnsaannistaan - kaikki maahanmuuttajat ovat muovailuvahan kaltaista massaa, jota valtiovallan pitää siirtää paikasta toiseen, työttömyyskortistosta julkisen sektorin suojatyöpaikkoihin ja työttömyyden piilottamiseen tarkoitettuihin turhiin ylimääräisiin koulutuspaikkoihin, maahanmuuttajien ja suomalaisten välisen "epätasa-arvon" poistamiseksi työmarkkinoilla), myös esim. miesten ja naisten suhdetta. Vasemmisto näkee miehet jonain kollektiivina, keskenään homogeenisenä muurahaislaumana, joka kollektiivisesti "sortaa" naisia. Vasemmiston mielestä nainen ei voi olla yksilö, joka olisi itse vastuussa omista teoistaan ja omasta pärjäämisestään esim. työmarkkinoilla tai muutenkin yhteiskunnassa ja arkielämässä. Vasemmiston mielestä miesten kollektiivinen rankaiseminen on oikein, koska naisten ja miesten välillä on "epätasa-arvoa". Kaikki miesten aseman heikentäminen on vasemmiston mielestä aina naisten aseman parantamista. Kaikki naiset ovat keskenään samanlaisia, heillä kaikilla on samat intressit, kaikkien naisien intressejä palvelee kenen tahansa naisen suosiminen missä tahansa tilanteessa, kaikkien naisten intressissä on kenen tahansa miehen syrjintä missä tahansa tilanteessa. Tämä on tasa-arvoa. Vasemmiston mielestä.

Allaoleva tänään HS:ssa julkaistu yleisönosastokirjoitus viittaa tähän vasemmistolaiseen kollektivismiin, joka "tasa-arvon" nimissä oikeuttaa törkeän diskriminoinnin:

-----------------------------
"Erikoista onkin, että naisten paremman menestymisen akateemisessa maailmassa selittävät paremmat yksilölliset ominaisuudet ja miehen etenemisen työuralla seksistiset rakenteet ja asenteet".

"(Naiskirjoittaja) pitää naurettavana sitä, että huoltajuuskiistoissa voisivat naistyöntekijät suosia omaa sukupuoltaan, ja samalla itsestään selvänä, että korkeissa asemissa olevat miehet suosivat miehiä johtajia valittaessa".

"Kärjistäen voitaisiin myös sanoa, että naisehdokasta sukupuolen takia äänestävä äänestää tasa-arvon puolesta, kun miesehdokasta samalla perusteella äänestävä äänestää tasa-arvoa vastaan".

"Asevelvollisuus, josta nainen sukupuolensa ansiosta vapautetaan, tai miestä sukupuolensa vuoksi rangaistaan, on melko selkeä syrjinnän muoto".

"Lisäksi kohdunvuokrauksen mahdollistavien mekanismien puute estää miehiltä vanhemmuuden, joka nykykäytännön mukaan spermapankkeihin ja hedelmöityshoitoihin tarvittaessa turvautuen on yksinäisille naisille ja naispareille mahdollinen, heteropareista puhumattakaan".


Vastaavasta ilmiöstä kirjoittaa myös Ilkka Kokkarinen:


I'm not the only one who finds it strange how many Western atheists, normally so eager to mock and criticize religion, do nothing but grovel in front of islamists, calling for "tolerance" and "understanding".


Tämä liittyy juuri siihen, että vasemmiston mielestä "tasa-arvo" tarkoittaa tiettyjen arbitraarisesti määriteltyjen väestöryhmien muovaamista vasemmistolaisten poliitikkojen haluamaan muottiin. Muslimit ovat vasemmiston mielestä Virallinen Vähemmistö, jota vasemmiston pitää suosia kaikin tavoin. Samaan aikaan muslimit haluavat tappaa homot eli toisen vasemmistolaisten suosiossa olevan Virallisen Vähemmistön, mutta tämä ei ole vasemmiston mielestä mikään ongelma. Vasemmisto ei ole kiinnostunut homojen oikeuksista yksilöiden oikeuksina. Vasemmiston mielestä kukaan johonkin Viralliseen Vähemmistöön kuuluva henkilö ei voi koskaan olla väärässä missään asiassa eikä siis voi saada myöskään mitään rangaistusta mistään vääristä teoista. Esimerkiksi muslimi-imaamin lausuma repliikki "tappakaa kaikki homot" ei ole rangaistavaa kiihotusta väkivaltarikokseen, koska kukaan muslimi ei voi koskaan tehdä mitään rikosta.

Vasemmisto sanoo kannattavansa "tasa-arvoa" ja vastustavansa naisten "sortoa". Kun länsimaissa naispuolinen K-kaupan myyjä ei tienaa yhtä suurta palkkaa kuin miespuolinen Nokian toimitusjohtaja, tämä osoittaa kaikkien länsimaisten miesten olevan kollektiivisesti syyllisiä naisten sortoon. Kun muslimi tappaa pakkoavioliitosta kieltäytyneen tyttärensä ("kunniamurha"), vasemmiston mielestä muslimi ei ole tehnyt mitään väärää. Päinvastoin: länsimaiset, tasa-arvoa kannattavat valkoiset miehet ovat vastuussa siitä, että Afrikassa ja Lähi-idässä islamilaiset miehet sortavat naisia.

Kokkarinen:

Whenever some feminist complains that women in third world are badly oppressed, she is most definitely not saying that our culture was in any way better than their or (oh dear god no) that we should use force to liberate these oppressed women. She simply wants the western men pay her tribute and compensation for this injustice, since she has the same genitals as the victim and western men have the same genitals as the oppressor, making her morally superior.

And of course, there is the little chestnut that I must have already mentioned a million times: when a white Christian man says that gay marriage is not a 100% positive thing, he is a disgusting subhuman bigot who makes the progressive ashamed to even belong to the same species with him, but when the Muslim culture, instead of debating whether gays should be allowed to marry debates whether gays should be allowed to live, the progressives just gush how we must understand and accept this exciting alternative culture instead of condemning it and being all judgemental. This blatant hypocrisy reveals pretty much everything we need to know about the real motivations of leftists.

2 kommenttia:

Martin-Éric kirjoitti...

Meinaatko siis, että joka ikinen henkilö, jonka elämää joutui umpikujaan on sen ansainut, koska ei halunut ottaa tai kantaa vastuutta?

Eikö koskaan tullut mieleen, että Suomessa vastuunotto useimitten tarkoittaa se, että valtio sotkee ja kansalainen siivoo virkailijoinden paskaa?

Jere Majava kirjoitti...

"Liberaali tasa-arvo on sitä, että jokaisella yksilöllä on samat oikeudet."

Tämä on totta. Sen sijaan suunnilleen kaikki vasemmistosta kirjoituksessa esitetut väitteet ovat aivan tuulesta temmattuja. En lähde toistamaan, mitä muualla on kirjoitettu paremmin.