tiistaina, syyskuuta 14, 2010

EU:n ainoa funktio on tarjota suojatyöpaikkoja poliitikoille ja byrokraateille

EU on täysin turha sosialistinen byrokratia, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään.

Kauppaa voidaan käydä vapaasti ilman mitään EU:ta.

En ole kuullut, että esim. Sveitsi, Norja, USA, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Japani tai Kiina mitenkään kärsisivät EU:n ulkopuolella olosta.

Kauppaa käydään maailmanmarkkinoilla. Kauppa on yritysten välistä. EU ei ole mikään kaupankäynnin osapuoli.

Kansainvälinen kauppa on sellaista, että yritys X myy tuotteitaan yritykselle Y. Tämän kannalta on täysin yhdentekevää, sijaitseeko yritys X tai Y jossain EU-maassa.

EU:sta ei ole kaupankäynnille mitään muuta kuin haittaa.

EU on sosialistinen projekti, jonka ainoa funktio on tarjota suojatyöpaikkoja tuhansille poliitikoille ja byrokraateille.

Koko EU pitäisi lakkauttaa tarpeettomana.

Jos ja kun EU:ta ei lakkauteta, Suomen pitäisi erota siitä heti.

Suomen ei olisi koskaan pitänyt liittyä EU:hun. Suomelle ei ole EU:sta ollut koskaan mitään hyötyä, vaan pelkkiä kustannuksia ja muuta haittaa.


Facebookista:

Toni Värttö:
Huh, johan on trollimaista menoa!

"EU on täysin turha sosialistinen byrokratia, josta ei ole mitään hyötyä kenellekkään"

Höh. Entäs ne tuhannet politiikot ja byrokraatit?

Eli siis hyväksyt kaikenlaiset markkinavääristymät (kartellit, monopolit ym.) sekä talouden väistämättäänkin tuottamat negatiiviset ulkoisvaikutukset (saasteet, mittavat turvallisuusriskit, terveysriskit ym.) ? Jos et, kehottaisin perehtymään kilpailuoikeuteen sekä oikeustaloustieteisiin, jotka siis pyrkivät vähentämään transaktiokustannuksia. Jos taas hyväksyt, niin taidat sitten tarkastella asiaa puhtaan utooppisten kakkuloiden kautta. Ei siis kamalasti eroa mihinkään maailmanparantajiin.

Mikko Ellilä
Toni Värttö:
"Eli siis hyväksyt kaikenlaiset markkinavääristymät (kartellit, monopolit ym.) sekä talouden väistämättäänkin tuottamat negatiiviset ulkoisvaikutukset (saasteet, mittavat turvallisuusriskit, terveysriskit ym.) ?"

Ulkoishaittojen korjaamiseen ei tarvita EU:ta. Yrität perustella VALTION olemassaoloa ja sen puuttumista negatiivisiin eksternaliteetteihin. VALTION olemassaolon perustelu ei ole EUROOPAN UNIONIN olemassaolon perustelu.

Yritä keksiä jotain vähän vähemmän tyhmiä argumentteja ensi kerralla.
Toni Värttö
Väännetäänpäs nyt sitten ihan rautalangan kanssa, koska muuten näyttävät pointit menevän kilometrikaupalla ohitte.

Lauseesi "Kansainvälinen kauppa on sellaista, että yritys X myy tuotteitaan yritykselle Y. Tämän kannalta on täysin yhdentekev...ää, sijaitseeko yritys X tai Y jossain EU-maassa." oli mielestäni tulkittavissa ainoastaan jonain ideaalitilannetta kuvaavana kannanottona. Mitä ilmeisimmin se olikin väite asioiden tosiasiallisesta tilasta. Parempi, etten edes sano mitään.

Ylipäänsä jo se, että näet kainsainvälisen kaupankäynnin vain "yritysten" (tätä termiä ei muutes juridiikka edes tunne) välisenä toimintana, kertoo näköalattomuudesta. Kuluttajakauppa on aivan yhtä tärkeä tekijä.

Havainnollistan nyt hieman asiaa. Lähestyn asiaa EU:n taloudellisesti tärkeimpien tavoitteiden kautta, jotka ovat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja työvoiman vapaa liikkuvuus.

Jokainen varmaan ymmärtää, että nykyään on hieman helpompaa ja myös halvempaa tehdä tavara tilaus Suomeen Saksasta kuin esim. Venäjältä, Kiinasta tai sitten edes Yhdysvalloista. Jokainen voi kokeilla itse tätä. Syynä tähän on luonnollisesti yhteinen valuutta, yhteiset standardit ja kriteerit tuotteille sekä tullittomuus.

Palveluiden osalta taas on helpompaa ja halvempaa tilata Suomeen (tai vaihtoehtoisesti matkata itse palveluntarjoajan maahan) Saksasta tai Virosta kuin Venäjältä tai Kiinasta (enkä tarkoita maantieteellisiä tekijöitä). Minkä lisäksi yhteisten ammattinimikekriteerien ansiosta LUOTTAMUS paranee (vai luotatko yhtä paljon Saksassa ja Somaliassa lääkärinkoulutuksen saaneiden ammattitaitoon?).

Pääomien osalta taas saadaan minimoitua valuuttakurssiriskit sekä valuutanvaihtoon liittyvät transaktiokustannukset.

Työvoiman osalta taas on luonnollisesti helpompaa ja halvempaa, kun ei tarvita erikseen miljoonia viisumeja ja lupia tehdä töitä tai harjoittaa elinkeinotoimintaa. Erilaisten "komennustöiden" ja urakkatöiden tekeminen helpottuu.

Tiivistettynä siis liiketoiminnan toimintaympäristö laajenee ja markkina-alueet tosiasiallisesti kasvavat (lisää kilpailua) ja BYROKRATIA vähenee.

"Yrität perustella VALTION olemassaoloa"

Höpöhöpö. Lue niitä tekstejä. Taloudellisen(kin) toiminnan osalta sääntely on välttämätöntä, siten on ihan sama, mikä taho sääntelyä toteuttaa. Vai oletko tosiaan sitä mieltä, että liiketoiminnan kannalta on Suomalaisen yhtiön osalta toimintaympäristö täysin samanlainen, oli kyseessä Ruotsi tai Venäjä tai Kiina? Onko tarkoituksenmukaista, jos liiketoimintaa harjoitetaan 5 maassa, ja jokaisessa on alati muuttuva lainsäädäntö, joka eroaa toisistaan, miten luulet tämän vaikuttavan liiketoimintaan? Saatika, että onko tarkoituksenmukaista hakea patenttia, mallisuojaa, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeudellista suojaa jokaisesta 30 maasta? Vai sitten kerralla kaikkiin? Entä onko tarkoituksenmukaista, jos yksi valtio (ja sen elinkeinoelämä) toimii vapaamatkustajana samalla, kun muut valtiot ohjaavat taloudellista toimintaa paremmin ulkoisiahaittoja ehkäisevään suuntaan. Ne kun eivät usein kysele valtiorajoja.

EU:n avulla siis saadaan harmonisoitua taloudellista lainsäädäntöä, mikä vähentää transaktiokustannuksia sekä lisää yleistä luottamusta vaihdantaan ja taloudelliseen toimintaan.

"EU ei ole mikään kaupankäynnin osapuoli."

Onko joku väittänyt muuta? KANSALLISELLAKIN tasolla vaihdantaa säännellään esim. kuluttajasuojalailla, kauppalailla ja maakaarella. Yksityiset toimijat siis kaupankäynnin osapuolina. Valtio on siis turha? Valot päälle!

Olen lienee jäävi arvioimaan argumenttieni typeryyttä, mutta ainakin esitän niitä (argumenttini ovat vallan falsifioitavissa, mihin ei riitä, että sanoo niitä tyhmiksi), enkä vain tyydy heittelemään väitteitä (ilman perusteluita) tai muuten vain harrasta yleistä käsienheiluttelua.


Mikko Ellilä
"Tiivistettynä siis liiketoiminnan toimintaympäristö laajenee ja markkina-alueet tosiasiallisesti kasvavat (lisää kilpailua) ja BYROKRATIA vähenee."

Roskaa. EU itse ylläpitää valtavasti byrokratiaa, tullimuureja, direktiivejä ym.

"Palveluiden osalta taas on helpompaa ja halvempaa tilata Suomeen (tai vaihtoehtoisesti matkata itse palveluntarjoajan maahan) Saksasta tai Virosta kuin Venäjältä tai Kiinasta (enkä tarkoita maantieteellisiä tekijöitä). Minkä lisäksi yhteisten ammattinimikekriteerien ansiosta LUOTTAMUS paranee (vai luotatko yhtä paljon Saksassa ja Somaliassa lääkärinkoulutuksen saaneiden ammattitaitoon?)."

Minä luotan esim. sveitsiläiseen tai norjalaiseen lääkäriin enemmän kuin romanialaiseen tai bulgarialaiseen. Sinä taas olet ilmeisesti päinvastaisella linjalla, koska EU-kriteerit ovat mielestäsi jotain autuaaksitekeviä mantroja.

"Entä onko tarkoituksenmukaista, jos yksi valtio (ja sen elinkeinoelämä) toimii vapaamatkustajana samalla, kun muut valtiot ohjaavat taloudellista toimintaa paremmin ulkoisiahaittoja ehkäisevään suuntaan. Ne kun eivät usein kysele valtiorajoja."

Kaikissa EU-maissa ulkoishaittojen säätely ei todellakaan ole samanlaista. Esim. energiaverotus ja autoverotus ovat eri EU-maissa täysin erilaisia.

"Olen lienee jäävi arvioimaan argumenttieni typeryyttä, mutta ainakin esitän niitä (argumenttini ovat vallan falsifioitavissa, mihin ei riitä, että sanoo niitä tyhmiksi), enkä vain tyydy heittelemään väitteitä (ilman perusteluita) tai muuten vain harrasta yleistä käsienheiluttelua."

Harrastat EU:n kehumista maasta taivaisiin. Kuvittelet, että Suomi ei lainkaan pärjäisi ilman EU:ta. Selitäpä, miksi esim. Sveitsi, Norja, USA, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani pärjäävät ihan hyvin EU:n ulkopuolella.Toni Värttö
Eli siis tullimuureja ei olisi ilman EU:ta? Aivan kuin niitä ei ole Venäjällä, Kiinalla tai Yhdysvalloilla? Protektionistinen talouspolitiikkaa on paskaa, mutta se on ymmärrettävää, koska valtiot ajavat omia intressejään. Vai mitä luulet, miksi Kiina ei päästä valuuttaansa kellumaan? Direktiiveistä kurkunkäyryydet ovat tietenkin turhaa paskaa, ja siellä eittämättä on turhia sellaisia. Niihin tarttuminen vain on älyllistä epärehellisyyttä. Metsä kannattaa koittaa nähdä puulta. Kannattaa muutes tutustua sanaan "byrokratia" esim. Weberin määritelmän mukaan. Se saattaa osoittautua muuksikin kuin vain kirosanaksi - esim. oikeusvaltion välttämätömäksi edellytykseksi. Liiallinen byrokratia tietenkin on epätoivottavaa, harvapa osaa löytää absoluuttiset vastaukset niihin.

Se, että et edes ymmärtänyt pointtiani (taaskaan) noiden palveluiden osalta, ei yllättänyt. Lueppas nyt vielä kerran, ja koita oikein kovasti. Keskity siis muuhunkin kuin vain laittamaan sanoja toisten suuhun.

Ulkoishaittojen sääntely ei tietenkään ole _samanlaista_. Kuka niin on väittänyt? Pointti onkin se, että niitä ylipäätään pyritään sääntelemään. Enemmän liikumavaraa kansalliselle tasolle.

Kerroppas nyt missä olen "kehunut EU:ta maasta taivaisiin"? Esitit itse jotain aivan naurettavia väitteitä kansainvälisestä kaupasta. Toin esille seikkoja, joiden perusteella yhteisesti säännellyt markkinat ovat taloudellisesti perusteltu juttu. Tartuit vain pariin yksittäiseen kohtaan kirjoituksessani, ja niissäkin joko sorruit ad hominem-tasolle tai sitten et edes puuttunut itse pointteihin.

Luettelemistasi maista Norja lienee vertailukelpoisin. Se on vain paskajuttu, että taloutemme puhtaasti vientiin perustuva, minkä lisäksi meillä ei ole Norjan kaltaisia resursseja (kuten öljyä, jonka avulla Norjalla on kaksi (2) kertaa Suomen kokokoinen."jemmavarasto".

Miksi Suomi ei voisi viedä banaaneja? Tekeehän Ecuadorkin niin! Miksi Suomen pitäisi miettiä sotilaallista liittoutumista? Kiina ja Venäjäkin pärjäävät vallan hyvin ilmankin! Ihan totta nyt hei.

Ei sillä, taidat olla sitä porukkaa, jonka mukaan olen mamuhyysäri, koska sanon, että maahanmuutto ei ole kategorisesti huono juttu, vaan sillä on myös jopa hyviäkin puolia. Sama sitten EU:hun. Asiat harvemmiten ovat niin mustavalkoisia kuin moni haluaisi kuvitella. Odottaisin kuitenkin edelleen muutakin kuin käsienheiluttelua ja itkupotkuraivareita.

Ehkä tämä riittänee kontribuutiokseni tältä erää, en usko jostain syystä saavani tästä keskustelusta mitään järjellistä vastinetta. Tämän voinee tulkita haluamallaan tavalla.‎"Eli siis tullimuureja ei olisi ilman EU:ta? Aivan kuin niitä ei ole Venäjällä, Kiinalla tai Yhdysvalloilla?"

Olkinukke.

EU ylläpitää tullimuureja. Tätä ei voi kumota sanomalla, että tullimuureja on muuallakin.

"Protektionistinen talouspolitiikkaa on paskaa, mutta se on ymmärrettävää, koska valtiot ajavat omia intressejään."

Protektionismi ei ole minkään maan intressissä. Ks. taloustieteen johdantokurssilta suhteellisen edun käsite.

"Direktiiveistä kurkunkäyryydet ovat tietenkin turhaa paskaa, ja siellä eittämättä on turhia sellaisia. Niihin tarttuminen vain on älyllistä epärehellisyyttä. Metsä kannattaa koittaa nähdä puulta."

EU on kokonaisuudessaan haitallinen. EU ylläpitää tuhansia turhia direktiivejä ja tuhlaa satoja miljardeja euroja eurooppalaisten veronmaksajien rahaa. Tämä on se metsä, jota sinä et näe.

"Kannattaa muutes tutustua sanaan "byrokratia" esim. Weberin määritelmän mukaan. Se saattaa osoittautua muuksikin kuin vain kirosanaksi - esim. oikeusvaltion välttämätömäksi edellytykseksi."

Naiivia ja näsäviisasta lukiolaisen lässytystä, oppikirjojen fraasien hokemista mantrana. Omahyväiset, itseensätyytyväiset pseudofiksut harrastavat jatkuvasti tuollaista mekaanista viittaamista oppikirjoihin vain osoittaakseen päntänneensä niitä tenttejä varten. Tuollaisilta kompulsiivisilta oppikirjansiteeraajilta puuttuu kaikki yleissivistys.

Vain totaalinen idiootti luulee kumoavansa väitteen EU:n turhasta byrokratiasta viittamalla siihen, että Max Weber ei käyttänyt sanaa byrokratia pejoratiivisena käsitteenä. Täsmälleen samalla logiikalla voisit yrittää kumota väitteet esim. Kiinan hallituksen valheellisesta propagandasta viittaamalla siihen, että Joseph Goebbels ei pitänyt propagandaa pejoratiivisena käsitteenä.


Toni Värttö
Taidan omata masokistisia piirteitä. Edellisen viestini viimeinen kappale osui harmittavan hyvin oikeaan. Sinulla tuntuu olevan valtavia ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa. No, ehkä se tästä vielä!

"EU ylläpitää tullimuureja. Tätä ei voi kumota sanomalla, että tullimuureja on muuallakin."

Kukakohan sitä nyt on yrittänyt kumota? Saatoin tarkoittaa sitä, että tullimuurit olisivat vain kansallisella tasolla. Nyt ne ovat EU:n tasolla.

"Protektionismi ei ole minkään maan intressissä. Ks. taloustieteen johdantokurssilta suhteellisen edun käsite."

Mites se nyt menikään? "Naiivia ja näsäviisasta lukiolaisen lässytystä, oppikirjojen fraasien hokemista mantrana. Omahyväiset, itseensätyytyväiset pseudofiksut harrastavat jatkuvasti tuollaista mekaanista viittaamista oppikirjoihin vain osoittaakseen päntänneensä niitä tenttejä varten. Tuollaisilta kompulsiivisilta oppikirjansiteeraajilta puuttuu kaikki yleissivistys." Älä huoli, en ole sinua ottanut tosissani pitkään aikaan. Tuskin kukaan muukaan!

Korruptio ja väkivaltakaan ei ole tuskin kenenkään intresseissä - yleisesti ottaen. Kiinan ja Vietnamin talouskasvu ei olisi ollut tätä luokkaa ilman vahvasti protektionistista ja interventionistista talouspolitiikkaa. Tästä vallitsee aika giganttinen konsensus.

"EU on kokonaisuudessaan haitallinen. EU ylläpitää tuhansia turhia direktiivejä ja tuhlaa satoja miljardeja euroja eurooppalaisten veronmaksajien rahaa. Tämä on se metsä, jota sinä et näe."

Jos nyt lopettaisit sen käsienheiluttelun ja aloittaisit niiden argumenttien antamisen vihdoin.

Täsmennetään nyt hieman tuota "byrokratia"-heittoani, vaikka onkin aina sääli heittää helmiä sioille. Se, että sanaa "byrokratia" viljellään joka paikassa ainoastaan negatiivisesti latautuneena ja reaktiot siihen ovat pavlovin koiramaisia, kertoo yksinkertaisesta asioiden hahmottamiskyvystä. Sääntely on välttämätön paha, tästä voimme johtaa, että byrokratia on välttämätön paha. Liika on pahasta. Avainkysymys onkin, mikä on optimaalinen taso? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Anna tähän minulle vastaus, niin tarjoan banaanin! En kuitenkaan lupaa pidätellä hengitystäni sitä odotellessa, voisin olla muuten jossain vaiheessa kovin kovin sininen.

"Vain totaalinen idiootti luulee kumoavansa väitteen EU:n turhasta byrokratiasta viittamalla siihen, että Max Weber ei käyttänyt sanaa byrokratia pejoratiivisena käsitteenä."

Usein olen huomannut, että ymmärtämättömyys/väärin ymmärtäminen johtuu enemmänkin halusta kuin kyvystä. Nyt en uskaltaisi lyödä vetoa. Niin, en siis ole yrittänyt kumota väitettä turhasta byrokratiasta. Olikohan tässä nyt riittävästi ratakiskoa? Onko kohtia, jotka tarvitsevat elaborointia?


Mikko Ellilä
"Saatoin tarkoittaa sitä, että tullimuurit olisivat vain kansallisella tasolla. Nyt ne ovat EU:n tasolla."

Jokainen maa voi ihan itse purkaa omat tullimuurinsa. Mitään EU:ta ei tarvita kansallisen tason tullimuurien purkamiseen.

Esimerkiksi Suomi harjoitti teollisuustuotteiden osalta vapaakauppaa jo ennen EU:ta. Suomella oli merkittäviä tulleja vain maataloustuotteille ja elintarvikkeille maatalousomavaraisuuden takaamiseksi.

Tullimuurit eivät ole mikään luonnonvakio tai matemaattinen väistämättömyys, kuten sinä tunnut luulevan.

"Kiinan ja Vietnamin talouskasvu ei olisi ollut tätä luokkaa ilman vahvasti protektionistista ja interventionistista talouspolitiikkaa."

Täyttä roskaa. Protektionismista ei ole koskaan hyötyä kansantaloudelle kokonaisuutena.

"Tästä vallitsee aika giganttinen konsensus."

Eipä vallitse. Päinvastoin taloustieteilijöiden kesken vallitsee sataprosenttinen konsensus, että protektionismista ei ole koskaan hyötyä kansantaloudelle kokonaisuutena.

"Sääntely on välttämätön paha, tästä voimme johtaa, että byrokratia on välttämätön paha."

Valtionhallinnon olemassaolon välttämättömyys ei ole mikään perustelu EU:n byrokratialle. VALTION olemassaolo on eri asia kuin EUROOPAN UNIONIN olemassaolo. Tätä sinä et tunnu tajuavan.

Olet jo aiemmin moneen kertaan hokenut juttuja sääntelyn tarpeesta. Et tajua, että sääntelyn tarve tai ylipäätään valtiovallan tai byrokratian olemassaolon tarve ei ole perustelu EUROOPAN UNIONIN byrokratian tarpeellisuudelle.


Toni Värttö
"Jokainen maa voi ihan itse purkaa omat tullimuurinsa. Mitään EU:ta ei tarvita kansallisen tason tullimuurien purkamiseen

Toki VOI. Tapahtuisiko niin? Jokaine valtio voi myös lopettaa ja alasajaa armeijainstituution. Miksi näin ei ole tapahtunut? Globaalin valtioyhteisön kokonaisetu olisi tuhota kaikki ydinaseet ja ylipäänsä lopettaa sotateollisuus. Kuka heittää ensinmäisen kiven? Kyse on siis tietynlaisesta peliteoriamaisesta tilanteesta.

Suomen esimerkin osalta olet joko tietämätön tai vääristelet tarkoituksellisesti. Tullimuurit ovat yksi tapa harjoittaa protektionismia. Suomi harjoitti rahapolitiikan avulla devalvoimalla markkaa säännöllisesti ja voimakkaasti samaa asiaa. Vienti helpottui ja ulkomaalaiset tuotteet kallistuivat. Sehän oli selvää tulonsiirtoa veronmaksajilta vientiteollisuudelle, mutta se ei muuta tosiasiaa.

"Tullimuurit eivät ole mikään luonnonvakio tai matemaattinen väistämättömyys, kuten sinä tunnut luulevan"

Mitä jos vain keskittyisit lukemaan kirjoittamaani, etkä mutuilemaan ja laittamaan sanoja toisten suuhun. Voisi tehdä keskustelun tasolle ihmeitä.

"Eipä vallitse. Päinvastoin taloustieteilijöiden kesken vallitsee sataprosenttinen konsensus, että protektionismista ei ole koskaan hyötyä kansantaloudelle kokonaisuutena."

Lopeta nyt vihdoin se käsienheiluttelu ja tuo jotain väitteitesi tueksi.

En kiistä klassisen taloustieteen hyödyllisyyttä tai makrotalousteorioiden vastaavaa. Ne ovat kuitenkin vain teorioita ja laskelmia, jotka eivät päde universaalisti joka tilanteeseen. Globaalien markkinoiden erityisluonteesta johtuu, että valtiot ovat huikean eritasolla. Länsimaiden sisämarkkinat ovat kehittyneet, kehitysmaiden ei. Sama pätee tuotantorakenteeseen ym. Tästä syystä esimerkiksi esille tuomasi suhteellisen edun käsite ei kunnolla sovellu, koska valtavista keshityseroista johtuen vaihtoehtoiskustannusten vertailua ei ole millään tavalla mielekästä eikä välttämättä edes mielekästä tehdä.

Vertailu on monesta syystä aika hankalaa, mutta Venäjän tuotannon rakenne verrattun Kiinaan lienee hyvä esimerkki. Jalostusasteet ovat eri tasolla.

Tämän lisäksi protektionismi liittyy aina vahvasti sisäpolitiikkaan. Tämä on karua reaalitodellisuutta, sanoivat talousteoriat mitä tahansa.

Kehotan nyt ottamaan lusikan kauniiseen käteen, ja tutustumaan Kiinan, Vietnamin, Intian, Mauritiuksen ja Botswanan talouden kehityksiin. Vähemmän käsienheiluttelua, enemmän toimintaa.

Tämän lisäksi vastaat ilmeisesti ymmärtämöttyydestäsi yksittäisten maiden tilanteisiin, tuomalla esille taloustieteilijöiden käsityksen protektionismista YLEENSÄ. Jos et ymmärrä tämän ongelmallisuutta, olet pahempi fakki-idiootti kuin minä. Ihan totta, vähemmän sitä mekaanista selittelyä. Ei taloustieteet ole ainoa tieteenlaji, jossa teoriat eivät selitä todellisuutta absoluuttisesti.

Sinulla tuntuu olevan ylitsepääsemättömiä ongelmia ymmärtää, että talouden suhteen valtiot ovat vain tarpeettomia, keinotekoisia konstruktioita. Oleellista on yhteinen markkina-alue, yhteisillä säännöillä ja sääntelyllä. Käytännössä tämä voitaisiin hoitaa vain valtioiden välisillä multilateraalisilla sopimuksilla. Niiden ongelmana vain on yksimielisyysvaatimus sekä raskaat ja hitaat neuvotteluprosessit. Tarpeellisia muutoksia ei siis saataisi tarpeeksi nopeasti ja helposti. Väittämäsi on lähes yhtä naurettava kuin väittämällä, että valtio-organisaatio on turha, koska kuntatasollakin on hallintoa! Voitaisiinhan laitkin säätää tekemällä valtion ja yksilön välille sopimus, ja voimaantulo vaatisi kaikkien allekirjoittamista. Ei sillä, sinulla ei tunnu olevan minkäänlaista käsitystä kansainvälisestä oikeudesta tai ylipäänsä valtiollisesta tai valtioiden välisistä hallintojärjestelmistä.

Pahoittelen edellisessä viestissäni olleita tarpeettomia asiattomuuksiani. En vain arvosta tai tunne sympatiaa keskustelutyyliä kohtaan, joka on pelkästään väitteiden heittelyä ilman tukea antavia argumentteja tai faktoja, valikoivaa vastailemista toisten viesteihin (asioiden sivuuttamista sekä takertumalla epäoleelliseen) sekä jatkuvaa sanoja toisen suuhun laittamista. En ole vähään aikaan törmännyt huonompi laatuiseen keskusteluun. En kuitenkaan näe syytä tehdä tästä sen liiempää henkilökohtaista asiaa (vaikka syyllistyinkin ylilyönteihin), joten siltä osin keskustelu päättyy tähän osaltani ilman kaunoja.Mikko Ellilä
Minä: "Jokainen maa voi ihan itse purkaa omat tullimuurinsa. Mitään EU:ta ei tarvita kansallisen tason tullimuurien purkamiseen"

Toni Värttö: "Toki VOI. Tapahtuisiko niin? Jokaine valtio voi myös lopettaa ja alasajaa armeijainstituution."

Aivan eri asia. Aseellinen maanpuolustus on valtion olemassaolon edellytys. Tullimuurit eivät ole. Tullimuureista on vain haittaa. Tuo vertauksesi on siis täysin järjetön, kuten kaikki argumenttiisi yleensäkin.

"Tullimuurit ovat yksi tapa harjoittaa protektionismia. Suomi harjoitti rahapolitiikan avulla devalvoimalla markkaa säännöllisesti ja voimakkaasti samaa asiaa. Vienti helpottui ja ulkomaalaiset tuotteet kallistuivat. Sehän oli selvää tulonsiirtoa veronmaksajilta vientiteollisuudelle, mutta se ei muuta tosiasiaa."

Devalvaatio ei ole protektionismia, jos devalvaatio vain palauttaa valuuttakurssin oikealle tasolleen eli ostovoimapariteettia vastaavalle tasolle. Kylmän sodan aikana markka devalvoitiin useaan kertaan nimenomaan siksi, että inflaatio oli tehnyt aiemman kurssin epärealistiseksi. Kyseessä siis ei suinkaan ollut tulonsiirto veronmaksajilta vientiteollisuudelle, kuten väität. Kyse oli valuuttakurssin palauttamisesta epärealistiselta tasoltaan realistisemmalle, ostovoimapariteettia vastaavalle tasolle. Paras ratkaisu tietysti olisi ollut kiinteiden kurssien järjestelmän lopettaminen ja markan (ja kaikkien muidenkin valuuttojen) laskeminen kellumaan. Valitettavasti käytännössä kaikki länsimaat ylläpitivät keskinäisiä valuuttakytkentöjä 1990-luvun alun valuuttamyrskyyn ja ERM-järjestelmän kaatumiseen asti. Euron perustamisen jälkeen euro on jatkuvasti kellunut suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä on oikea linja.

"Länsimaiden sisämarkkinat ovat kehittyneet, kehitysmaiden ei. Sama pätee tuotantorakenteeseen ym. Tästä syystä esimerkiksi esille tuomasi suhteellisen edun käsite ei kunnolla sovellu, koska valtavista keshityseroista johtuen vaihtoehtoiskustannusten vertailua ei ole millään tavalla mielekästä eikä välttämättä edes mielekästä tehdä."

Tuota argumenttia käyttävät vain ne, jotka eivät ymmärrä suhteellisen edun teoriaa. Vapaakaupasta on aina hyötyä kaikille maille ja tullimuureista aina haittaa kaikille maille. Kehitysmaiden sisämarkkinoiden kehittymättömyys ei ole mikään argumentti tullimuurien puolesta.


‎"En ole vähään aikaan törmännyt huonompi laatuiseen keskusteluun."

Huonompilaatuinen on yhdyssana. Minun täytyy sanoa, että en ole nähnyt pitkään aikaan kenenkään käyttävän noin idioottimaisia argumentteja EU:n puolesta.

Olet yrittänyt perustella EU:n olemassaoloa sellaisilla argumenteilla, jotka koskevat ylipäätään valtiovallan olemassaoloa. Olet vedonnut sääntelyntarpeeseen tajuamatta lainkaan, että sääntelyä on olemassa myös ilman EU:ta.

Olet myös esim. verrannut armeijaa tullimuureihin ikään kuin tullimuurit olisivat yhtä välttämättömiä kuin armeijan olemassaolo tai ikään kuin armeija olisi yhtä turha ja haitallinen asia kuin tullimuurit. Sinulla ei ole minkäänlaista suhteellisuudentajua tai realiteettientajua.

Kaiken kukkuraksi yrität kumota yleisiä taloustieteellisiä lainalaisuuksia (suhteellisen edun periaate, vapaakaupan toimivuus) hourailemalla jostain yksittäistapauksista (Mauritiuksen ja Botswanan talouden kehitys - siis vittu OIKEESTI) ikään kuin jonkun tietyn maan talouden olosuhteet muka jotenkin olisivat ristiriidassa taloustieteen matemaattisten väistämättömyyksien kanssa.

Olet sellainen ihminen, joka ei näe metsää puilta. Tuijotat ikään kuin miljoonaa eri puuta näkemättä niistä muodostuvaa metsää.Ei kommentteja: