maanantaina, tammikuuta 16, 2012

Kokoomus on Guggenheimin sätkynukke


Hbl: n yleisönosastopalstalta:


- H:fors Samlingspartiet stöder detta projekt nästan enade. Att Katainen och Stubb är också för, är mindre förvånande. Dom tycker ju att skänka bort pengar. Massor med pengar.
- Skulle kunna tro att det s.k. "talang"-partiet hade bra ekonomikunskaper, men t.om. före detta entreprenör Pajunen tycks helt sakna förmågan att göra även grundläggande ekonomisk analys.
- Dom antagade inkomsterna baserar sig på en överdriven optimism och kostnadssidan likaså. Och att vi först måste betala Guggenheim ett "inträdesavgift" på 2 miljoner, efter vilket dom benådigt går med på att vi skall bygga ett museum för dom och därtill betala för brandet "G." 24 m€ och för licenser 4-5 m€ varje år... Vilken bubbla.
- Men som en av dessa samlingspartister sammanfattade det: "Alltid talar man endast om pengar...".
- Kommunalval närmar sig. Då kan vi sätta stopp för det här vansinnet. Men inte är Samlingspartiet tydligen ingen garanti för en sund ekonomi. Tvärtom.


Hbl frågade:

1. Röstar du ja eller nej till ett Guggenheimmuseum i Helsingfors?

2. Varför röstar du som du gör?

Asko-Seljavaara, Sirpa, Saml.
1. Förstås ja.
2. Det är en utmärkt sak för näringslivet och turismen.

Karu, Heikki, Saml.
1. Jag röstar definitivt ja.
2. Museet vidgar vårt kulturutbud och fungerar som en kulturell bro till utlandet.

Koskinen, Kauko, Saml.
1. Ja.
2. Det vore olyckligt att låta bli att ta chansen när den erbjuds.


Lahti, Jere, Saml.
1. Ja.
2. Vi är en nordlig randstad där det skulle sitta bra med ett Guggenheimmuseum.

Männistö, Lasse, Saml:
1. I detta skede är jag positiv och placeringen av museet är bra. Jag skall ännu bekanta mig med rapporten.
2. De internationella förebilderna är varit oerhört bra, museet kan öka livskraften i Helsingfors och öka turismen.

Pelkonen, Jaana, Saml:
1. Jag är positiv men har inte hunnit sätta mig in i frågan för jag har ännu semester.
2. Det skulle vara dumt att inte ta emot museet, det är bra inte bara för Helsingfors utan för hela Finland.

Pakarinen, Pia, Saml.
1. Ja.
2. Utredningen är realistisk och de krav som läggs på staden är rimliga. Visst behövs privat finansiering, men jag tror den finns att få. Det här är en stor möjlighet för finskt konstliv.


Rauhamäki, Tatu, Saml.
1. Ja. Bara licenserna betalas privat och andra aktörer, kanske Esbo och Vanda, kunde delta i kostnaderna.
2. Jag ser mycket positivt med projektet. Guggenheimmuseet skulle presentera bildkonsten för stadsborna på ett helt annat sätt än vad som sker nu. Museet skulle också erbjuda våra egna konstkretasar oanade möjligheter. Helsingfors måste förnya sig modigt. Projektet har stor betydelse för vårt näringsliv, speciellt för servicesektorn.


Rautava, Risto, Saml.
1. Ja.
2. –

Rissanen, Laura, Saml.
1. Ja.
2. –

Suomalainen, Nina, Saml.
1. Ja.
2. Museet kommer att dra till sig de hundratusentals ryska, japanska, amerikanska och europeiska turister som rör sig runt Östersjön. Skatudden vitaliseras. Museet kan samarbeta med Helsingfors stads konstmuseum. Inget är gratis, men projektet för mycket positivt med sig.


Valtonen, Olli, Saml.
1. Ja.
2. Museet öppnar för internationalitet och ökar stadens attraktionskraft. Jag ser det här som vår generations investering, på samma sätt som byggandet av Ateneum var det på 1800-talet.

Vapaavuori, Jan, Saml.
1.Ja
2. Tror någon att de på 2050-talet kommer att säga att det var ett misstag att bygga Guggenheimmuseet? Politik gör man i nuet, men verkningarna syns i framtiden.


6 kommenttia:

Homo kirjoitti...

Mielenkiintoisia sattuma on myös se, että tuo taidehistorioitsija Janne Gallen-Kallela-Sirénin on päätynyt pilssivesiyhtiön hallitukseen. Helsingin kaupungin mielestä se ei tee hänestä jääviä, vaikka yhtiön hallituksen puheenjohtajana on Guggenheim-säätiön Carl Gustaf Ehrnrooth. Perusteluna on tämä: "Haataisen mukaan Ekoportin ja kaupungin välillä ei ole liikesuhdetta eikä kilpailutilannetta. Lisäksi yhtiön toimiala ei liity taidemuseoon tai Guggenheim-hankkeeseen."

Myös mielenkiintoinen yhteensattuma on se, että Gallen-Kallela-Sirén on työskennellyt vuosia Jerusalemissa - ja että Guggenheim-säätiön liepeillä pyörii paljon Israelin ystäviä. Ja jos museo perustetaan, kukakohan tulee päätymään sen johtoon?

Homo kirjoitti...

Kannattaa muuten katsoa seuraava video, jossa analyyttisyyden korvaa silkka hurmashenkisyys, kun Janne Gallen-Kallela-Sirén hehkuttaa Guggenheimin puolesta:

http://www.nelonen.fi/uutiset/videot-ja-uutisl%C3%A4hetykset?vt=video&vid=122832

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.kotimaa24.fi/blogit/haku/article/?bid=591&id=26957

Helsingin taidemuseon museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén on Helsingin kaupungin virkamies. Julkisuudessa esitettyjen mediatietojen mukaan hän on toiminut Helsingin kaupungin pääneuvottelijana Guggenheim-museo -hankkeessa ja koko hankkeen ideoijana. Mediatietojen mukaan hän on ollut Guggenheim-selvitystyöryhmän jäsen ja toiminut samaan aikaan Ekoport Turku Oy:n hallituken jäsenenä.

Ekoport Turku Oy:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toimii puolestaan Carl Gustaf Ehrnrooth, joka on samalla myös Solomon R. Guggenheimin säätiön hallituksen jäsen.

Hallintolain mukaan "[V]irkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen" (27 §:n 1 momentti). Saman lain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan "[V]irkamies on esteellinen: (...) 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta [kuin 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitetusta] erityisestä syystä vaarantuu".

Edellä esitetyillä perusteilla on katsottavissa, että luottamus Helsingin taidemuseon museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin puolueettomuuteen on vaarantunut hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta erityisestä syystä.

Mikko Ellilä kirjoitti...


Helsingin taidemuseon johtajan Janne Gallen-Kallela-Sirénin asemasta Guggenheim-hankkeessa


"HS kertoi sunnuntaina 15. tammikuuta [2012], että Solomon R. Guggenheimin säätiön suomalaisjäsen Carl Gustaf Ehrnrooth on kutsunut Ekoport-nimisen osakkuusyhtiönsä hallitukseen Helsingin taidemuseon johtajan Janne Gallen-Kallela-Sirénin."

"(...) Ehrnroothin mukaan hänestä ja Gallen-Kallela-Sirénistä on tullut Guggenheim-hankkeen myötä hyviä ystäviä."

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu on verrannut "tilannetta siihen, että kaupungin tonttiasioista päättävä virkamies ystävystyisi rakennusliikkeen hallitusedustajan kanssa ja menisi tämän omistaman firman hallitukseen".

Homo kirjoitti...

Tämäkin vielä - ja mistäköhän lähtien puoliso on ollut palkkalistoilla?:

Gallen-Kallela-Sirénin puoliso työskentelee Ekoportissa

...
Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan yhtiön toimialalla ei ole sinänsä väliä esteellisyyttä arvioitaessa: "Sillä voi olla merkitystä, että Gallen-Kallela-Sirénin ja hänen vaimonsa yhteydet Guggenheimin hallituksen jäseneen ovat ilmeisesti aika läheiset. Siitä on vain yhtenä viitteenä Ekoport ja siihen liittyvät kytkennät."
...

Homo kirjoitti...

Syy miksi Helsingin Sanomat rakastaa Guggenheim-hanketta?