lauantaina, syyskuuta 07, 2002

"Liberaalit rp." korottaa verojasi

Alkuun hieman faktaa nykyisestä verotuksesta. En muistanut ulkoa kaikkia tuloveron marginaaliverokantoja tai tuloluokkien rajoja, joten tarkastin ne VM:n saitilta. Lisäksi otin sieltä tähän mukaan hieman kertausta palkansaajan eläkemaksusta, työttömyysvakuutusmaksusta ja sairausvakuutusmaksusta:

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työntekijän eläkemaksua. Vuonna 2002 työttömyysvakuutusmaksu on 0,40 % ja
eläkemaksu 4,40 %. Molemmat maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat
vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Maksu on 1,50 prosenttia vuonna 2002.

---

Liberaalit rp:n tavoiteohjelmassa esitetään nykymuotoisen sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun lakkauttamista, eläkemaksun säilyttämistä ennallaan, 20 % tuloveron ja 20 % kunnallisveron perimistä 1.000 euroa/kk ylittävältä osalta ja alle 1.000 euron kuukausitulojen vapauttamista tuloverosta ja kunnallisverosta.

Nykyisin palkkatulojen marginaalituloveroaste muodostuu siten, että palkkatulosta vähennetään ensin työttömyysvakuutusmaksua 0,40 % ja eläkemaksua 4,40 % ja jäljellejäävästä palkasta peritään sairausvakuutusmaksua 1,50 prosenttia, tuloveroa ylläolevan taulukon mukaan ja kunnallisveroa tietysti kunnan itsensä päättämän verokannan mukaan. Vuonna 2002 kunnallisveroprosentti vaihtelee 15,00-19,75 prosentin välillä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2002 on 17,78.

Käytettäköön nyt näissä laskelmissa selkeyden vuoksi 17 % kunnallisverokantaa. Tällöin marginaaliveroasteeksi tulee 11.500 - 14.300 euron vuositulojen välillä 0,4 % + 4,4 % + ((100 % - (0,4 % + 4,4%))/100%)(1,5 % + 13 % + 17 %) = 34,788 % ja 14.300 - 19.700 euron vuositulojen välillä
38,596 %.

Liberaalit rp:n mallissa marginaaliveroaste olisi 4,4 % + ((100 % - 4,4 %)/100 %)(20 % + 20 %) = 42,64 % vuositulojen 12.000 euroa ylimenevältä osalta. Marginaaliveroaste nousisi 12.000 - 14.300 euron vuositulojen välillä 7,852 %-yksikköä ja 14.300 - 19.700 euron vuositulojen välillä 4,044 %-yksikköä.

19.700 - 30.900 euron vuositulojen välillä marginaaliveroaste nykyisessä verotuksessa on 0,4 % + 4,4 % + ((100 % - (0,4 % + 4,4 %))/100 %)(1,5 % + 23 % + 17 %) = 44,308 %.

Liberaalit rp:n mallissa marginaaliveroaste on vuositulojen 12.000 euroa ylimenevältä osalta aina se sama 42,64 %. Marginaaliveroasteen alennus 19.700 - 30.900 euron vuositulojen välillä olisi 1,668 %-yksikköä eli hyvin vähän.

30.900 - 54.700 euron vuositulojen välillä Liberaalit rp:n malli alentaisi marginaaliveroastetta 7,38 %-yksikköä ja 54.700 euron ylimenevältä osalta 14,044 %-yksikköä. Tässä voidaan puhua jo kohtalaisen tuntuvista marginaaliveroasteen alennuksista.

Kaikissa näissä laskelmissa on pohjana alussa mainittu 17 % kunnallisverokanta.

Liberaalit rp:n malli loiventaa tuloverotuksen progressiota, mutta tekee sen väärällä tavalla. Lähtökohdaksi olisi pitänyt ottaa, että marginaaliveroastetta ei koroteta millään tulotasolla. Verotusta olisi pitänyt keventää kaikissa tuloluokissa korottamatta sitä millään tulotasolla. Tämä olisi helposti voitu toteuttaa esimerkiksi poistamalla
tuloveroasteikon pari alinta tuloluokkaa kokonaan. Tällöin valtionverotus alkaisi vasta 19.700 euron vuositulojen tasolla eli n. 10.000 mk kuukausitulojen tasolla. Tämän rajan yläpuolella olevan kolmen tuloluokan marginaaliverokantoja olisi voitu esittää alennettavaksi X prosenttiyksikköä. Kunnallisverotuksen tuloraja olisi voinut olla Liberaalit rp:n mallissa ehdotettu 12.000 euroa vuodessa. Tällöin verotuksessa olisi neljä tuloluokkaa Liberaalit rp:n ohjelmassa esitetyn yhden tuloluokan sijasta. Marginaaliveroaste laskisi selkeästi kaikissa tuloluokissa. Sekä valtion että kuntien verotulot olisivat samaa luokkaa kuin Liberaalit rp:n esittämässä mallissa.

Jos yhden tuloluokan mallia eli ns. lineaarista progressiota pidettiin tärkeänä tavoitteena, olisi voitu esittää valtionverotuksen kahden ylimmän tuloluokan marginaaliverokantojen (29 % ja 36 %) alentamista kolmannen tuloluokan marginaaliverokannan (23 %) tasolle, kunnallisverokannan lakisääteisen maksimin alentamista 17 % tasolle ja kunnallisverotuksen tulorajan korottamista valtionverotuksen kolmannen tuloluokan eli 19.700 euron vuositulojen tasolle. Tällöin olisi vain yksi marginaaliveroaste 4,4 % + ((100 % - 4,4 %)/100 %)(23 % + 17 %) = 42,64 % eli täsmälleen sama kuin puolueen nykyisessä ohjelmassa. Ainoa ero olisi se, että veroton osuus vuosituloista olisi 19.700 euroa ohjelmassa esitetyn 12.000 euron sijasta. Tällöin verotulot tietysti jäisivät muutamia miljardeja euroja pienemmiksi kuin ohjelmassa esitetyssä mallissa. Joku about viiden miljardin euron ero valtion, kunnan ja eläkerahastojen yhteenlasketuissa verotuloissa ei kuitenkaan olisi vielä mikään valtavan radikaali muutos, koska Suomen bkt on n. 140 miljardia euroa.

Libertarismin näkökulmasta ainoa oikea veroaste on tasan nolla, mutta tunnetusti Liberaalit rp. ei ole lähelläkään libertarismia. Tästä syystä puolueelta ei voi odottaa valtavan suuria veronalennuksia, mutta pienituloisten palkansaajien marginaaliveroasteen korottamisen ehdottaminen vaaliohjelmassa on kyllä todella mautonta pilaa.

Liberaaleiksi itseään kutsuvilta voisi mielestäni odottaa edes veronkorotusten vastustamista. Tässä suhteessa Liberaalit rp:n ohjelma oli surkea pettymys. Eivätkö ohjelman laatijat ole lainkaan verranneet sitä nykyiseen verotukseen? Eivätkö he yksinkertaisesti ole huomanneet, että se korottaa pienituloisten palkansaajien marginaaliveroastetta? En haluaisi uskoa, että liberaaleiksi itseään kutsuvat tahot tietoisesti kannattaisivat veronkorotuksia. Toivottavasti vaaliohjelmaa korjataan tältä osin ennen kuin varsinainen kampanjointi alkaa.

Ei kommentteja: