tiistaina, syyskuuta 24, 2002

Robin Hood -politiikka on tullut tiensä päähän toteaa Kari Häkämies tämän päivän Helsinginsanomissa. Tällä kertaa kysymyksessä on kuntien verotuksen järjettömästä tulontasauspolitiikasta. Eduskunta suuressa viisaudessaan päättää, että kansalaiset saavat oikeuden nauttia 'ilmaisista' yhteiskunnan tuottamista palveluista; koska valtion menojen lisääminen ei ole muodissa, sälytetään vastuu palvelujen tuottamisesta kuntien niskaan. Lopputuloksena on, että kunnan jonka väestöstä suurin osa on eläkkeellä joutuu kustantamaan kalliit valtion määräämät palvelut näille eläkeläisille.

Kyseessä on tietenkin mahdoton yhtälö ja saa aikaan suurta katkeruutta hyvin voivien kuntien ja huonosti voivien välille. Siksi valtio onkin ottanut käyttöön kuntien välisen tulontasausmekanismin. Siinä niiltä kunnilta, jotka saavat eniten verotuloja otetaan pois ja annetaan niille, joilla niitä on vähän. Marxilaisen periaatteen mukaan kultakin otetaan kykynsä mukaan ja kullekin annetaan tarpeen mukaan.

Ei liene yllätys, että ylläoleva järjestelmä on ongelmissa. Suurin osa kunnista, joiden verotuloja leikataan on talousvaikeuksissa. Tästä juontuu Häkämiehen lausunto Robin Hood -politiikan lopettamisesta. Kyseinen järjestelmä on järjetön ja Häkämies on oikeassa siinä, että se pitäisi purkaa. Jotta heikomman taloudellisen tilanteen kunnille ei tästä koituisi mahdotonta taakkaa, pitäisi valtion myös purkaa kaikki monet valtiosääteiset menot, jotka on sälytetty kuntien harteille.

Ei kommentteja: