torstaina, syyskuuta 19, 2002

Objektivistiblogi The Light of Reason käsittelee uskonnon ja objektivismin ristiriitaa. Objektivismi johtaa väistämättä uskonnon vastustamiseen ja sitä kautta ateismiin: objektivistiseen totuuskäsitykseen kuuluu rationalistinen epistemologia, joten irrationaalisia uskomuksia (esim. oletus jonkun jumalan olemassaolosta) ei voida hyväksyä. Sinänsä johonkin jumalaan tai muuhun perusteettomaan yliluonnolliseen huuhaaseen uskominen ei ole ristiriidassa libertarismin kanssa, mutta irrationaaliset uskomukset johtavat usein jonkin sortin sosialismin kannattamiseen. Kukaan taloustieteestä jotakin ymmärtävä ei kannata sosialismia, joten pohjimmiltaan sosialismi ei ole mielipidekysymys tai arvovalinta. Ilman todellisuuden kieltävää ajattelua sosialismille ei olisi kannatusta, joten objektivismin ja rationalismin edistäminen vähentää sosialismin kannatusta.

Objektivismin perustaja Ayn Rand oli itse kuitenkin väärässä kannattaessaan yövartijavaltiota, kuten objektivistinen anarkokapitalisti Billy Beck ohimennen mainitsee. Beck ja hänen kaverinsa Tim Starr (joo, se sama Rothbardin kritisoija) suhtautuvat terveen halveksuvasti Ayn Randiin henkilönä, vaikka kannattavat Randin filosofiaa. Beck ja Starr kritisoivat erityisesti Randin sokeiden kannattajien loogista ristiriitaa objektivismin etiikan ja politiikan (yövartijavaltion) välillä. Roy A. Childs kirjoitti tästä aiheesta kuuluisan avoimen kirjeen Ayn Randille. Childsin teksti on loistavan looginen, selkeä ja tiivis anarkokapitalismin perustelu. Erityisen nautittavaa, suvereenia intellektuaalista huumoria: Childs kumoaa Randin argumentit minarkismin puolesta puhtaasti randilaisin argumentein, randilaisella diskurssilla.

Ei kommentteja: