torstaina, elokuuta 11, 2011

Valtionsyyttäjä Mika Illman ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske rikkovat Suomen perustuslakiaOikeustieteen kandidaatti Jaana Pedersen:

Sananvapautta loukkaavat Suomen laintulkinnat

Suomessa esim. virallisen pakolaispolitiikan kärkevä arvostelu ja virassa istuvan tuomarin arvostelu on sellainen ”rikos”, josta on tuomittu ehdottomia vankeusrangaistuksia. On jo nykyisellään käsitykseni mukaan selvästi ihmisoikeussopimuksen vastaista, että Suomessa on tuomittu ehdotonta vankeutta sananvapauden käytöstä. Samaan aikaan esim. pedofiilit ja raiskaajat saavat ehdollista. Tämä ei ole ”oikeutta”, vaikka sitä sellaiseksi virallisissa tuomarien ja syyttäjien kirjoittamissa päätöksissä väitetään. Järjettömyyttä alleviivaa se, että ”sanan säilän” heiluttamista pidetään muka niin vaarallisena rikoksena, että siitä olisi oikeutettua tuomita vankilaan, mutta samaan aikaan vankeinhoitolaitos määrittelee ”vaarattomaksi” naisen, joka osallistui paloittelu- ja vesurisurmiin.

Myös esim. tutkijatohtori Päivi Tiilikka on 4.8.11 uutisoidulla tavalla todennut, että tietojen ja mielipiteiden jakaminen keskustelupalstoilla on aika olennainen osa ihmisten itseilmaisua. OTT Riitta Ollila puolestaan toteaa DL:n 2011/3 -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että EIT on arvioinut Suomen KKO:n ja Suomen valtion käytännöt siinä määrin systemaattisesti ihmisoikeussopimusta loukkaaviksi, että nähtäväksi jää, milloin EIT antaa Suomelle yksittäisten tuomioiden lisäksi ns. pilottituomion EIS 10 artiklan sananvapautta loukkaavasta lainsäädännöstä ja laintulkinnasta.

Perustuslain 12 §:n mukaan ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.”

Lainkohta sananvapaudesta ja sen asema perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa ylimpänä lainsäädäntöhierarkiassa on täysin selvä. Silti parhaillaankin valtakunnansyyttäjänvirastossa esim. syyttäjät Jorma Kalske ja Mika Illman ovat kuitenkin ylimielisesti ryhtyneet toimiin, joilla aktiivisesti yritetään estää tätä perustuslaissa selvästi säädettyä sinun, minun ja Suomen jokaisen kansalaisen perus- ja ihmisoikeutta. He ovat päättäneet ryhtyä määrittelemään mm. ”vihapuhetta”.

Kalske ja Illman ovat vain virkamiehiä. He eivät yksin, kaksin tai edes koko valtakunnansyyttäjänviraston kokoonpanolla muodosta eduskuntaa eli tahoa, jolla tässä maassa ainoastaan on oikeus säätää lakeja. Kumpikaan ei toisin sanoen ole saanut Suomen kansalta mandaattia perustuslain muuttamiseen eikä asemaa kansanedustajina eli oikeutta säätää tarkempia säännöksiä lailla.

Kysynkin seuraavan hyvän ja terävän kysymyksen ja toivon mahdollisimman monen suomalaisen suureen ääneen julkisesti ryhtyvän vaatimaan vastauksia tähän samaan kysymykseen: Kun perustuslaissa todetaan, että tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan ainoastaan lailla, millä oikeudella Kalske, Illman, poliisi tai syyttäjälaitos voisi ylipäänsä antaa ainuttakaan tarkempaa määräystä sananvapauden käytöstä?

Lain sanamuotoon perustuva vastaukseni juristina on, että syyttäjän, poliisin, tuomarin tai kenenkään virkamiehen ei Suomessa pitäisi voida antaa tällaisia ”tarkempia määräyksiä”. Tai jos antaa, rikkoo perustuslakia. Lähtökohtaisesti tuon perustuslain kohdan pitää olla valtakunnansyyttäjänvirastossa tiedossa ja opiskeltuna. Jos esim. syyttäjä virkamiehenä rikkoisi perustuslakia antamalla itse ”tarkempia määräyksiä” asiassa, jossa tarkennukset saa ainoastaan säätää lain tasolla, eikö siitä pitäisi tulla rangaistus?

EIT:n käytännön perusteella näyttää siltä, että Suomi ja Norja ovat ainoita maita, joissa yksityisyyden loukkauksesta tuomitaan rikosoikeudellisia seuraamuksia. Esim. Ruotsissa ei ole käytössä yksityiselämän loukkaamista vastaavaa rangaistussäännöstä. Mihinkään hyvään tämä tosiasiallista ankaraa sensuuria tarkoittava suomalainen ja norjalainen käytäntö ei ole todistettavasti johtanut. Suomessa on ollut kouluampumisia ja Norjassa Breivik.

Ihmiset eivät lopeta maahanmuuttokriittistä ajattelua Illmanin tai Kalskeen mahtikäskyillä, pelottelulla ja epäoikeudenmukaisia sananvapausrangaistuksia käyttämällä. Päinvastoin normaalin sananvapauden väkivaltainen tukahduttaminen ylhäältä tulevalla (perustuslainvastaisella) sensuurilla juuri johtaa todennäköisimmin epätoivoisiin väkivaltaisiin tekoihin.

Valtakunnansyyttäjänviraston aikeissa sananvapauden rajoittamiseksi ei siis ole kyse mistään muusta kuin raadollisesta vallankäytön välineestä. Yksittäisen norjalaismiehen tekoa käytetään välineenä, jolla yritetään perustuslain vastaisesti viedä Suomen kansalle kuuluvia ehdottomia oikeuksia ja samalla estää puhuminen nykyisen järjettömän maahanmuuttopolitiikan epäkohdista.

Homma-foorumi koetaan vallanpitäjien taholta ”vaaralliseksi” juuri siitä syystä, että palsta kokoaa faktaa mm. pakolaisstatuksen väärinkäytöstä, maahanmuuttajien nk. kantaväestöä selvästi suuremmasta rikollisuusasteesta ja siitä, että osa ”pakolaisina” Suomeen tulevista tulee tänne anteliaiden sosiaalietuuksien perässä. Kun leipäjonot kasvavat, sinne siirtyy köyhtyvää kantaväestöä, jonka oikeustajua loukkaa nykyinen järjetön maahanmuuttopolitiikka rahanjakoineen ja yhtä järjetön rahanjako EU:n ongelmavaltiolle.

Jaana Pedersen
lakimies, OTK


09.08.2011

Valtakunnansyyttäjänviraston aikeet sananvapauden rajoittamiseksi epämääräisillä "vihapuhe"-määräyksillä tulee mahdollisimman pian todeta perustuslain vastaisiksi. Tämä onnistuu, kun julkinen paine saadaan tarpeeksi kovaksi.

Tämä aihe on samalla niin tärkeä ja akuutti, että siihen tulee kaikkien hommalaisten ja myös esim. perussuomalaisen puolueen puuttua konkreettisesti. Olen tänään lähettänyt kannanottoni ja toimenpidepyynnön sähköpostilla myös kaikille perussuomalaisille kansanedustajille. Heidän ja jokaisen kansanedustajan tulee olla tietoinen ja kiinnostunut siitä, jos joku yrittää tässä maassa käyttää (lainsäädäntö)valtaa, joka valtiosäännön mukaan kuuluu Suomessa vain eduskunnalle.

Jaana Pedersen
lakimies, OTK


Ei kommentteja: