sunnuntaina, joulukuuta 08, 2002

Objektivismi, ateismi ja anarkokapitalismi

Ayn Rand (1905-82) on vaikuttanut suuresti libertarismiin sekä kaunokirjallisella tuotannollaan että políittisen filosofian esseillään, koska hänen tuotantonsa ilmentää individualismia hyvin voimakkaasti tunteisiin vetoavalla tavalla. Randin ympärille kehittyi kuitenkin jo hänen elinaikanaan epätervettä henkilönpalvontaa, jonka ilmeistä ristiriitaa Randin individualistisen filosofian kanssa ei yleisesti ymmärretty. Tästä syystä kritiikki Randin ajattelua kohtaan kohdistuu usein virheellisesti nimenomaan Randin kultin dogmaattisuuteen eikä itse Randin filosofiaan.

Ristiriitaa Randin filosofian ja sen epä-älyllisten kannattajien välillä ei yleensä oteta huomioon riittävän selvästi, vaan luullaan Randin kultin epä-älyllisyyden jotenkin todistavan Randin filosofian virheellisyyden. Tätä Randin filosofian huonoa mainetta aiheuttaa esim. Ayn Rand Institute kannattamalla kritiikittömästi USA:n "sotaa terrorismia vastaan" ja Israelin "puolustusta". Rand-kultin uskovaisten käyttäytymisen ja Randin oman filosofian ristiriitaa on käsitelty viime aikoina esim. ASC:n keskustelussa, jossa jotkut Randin filosofian kannattajat ovat kovasti ihmetelleet useimpien libertaristien hyvin kielteistä suhtautumista Randiin. Omasta mielestäni Randin filosofia oli pääosin rationaalista ja tervettä, mutta Rand itse oli ihmisenä idiootti. Sekä Randin vastustajat että hänen kannattajansa tekevät usein sen virheen, että eivät osaa erottaa Randin filosofiaa Randin henkilöstä: Randin vastustajat hylkäävät koko filosofian Randin henkilökohtaisen typeryyden ja vastenmielisyyden vuoksi, Randin kannattajat pitävät kaikkea Randin henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä hyökkäyksenä Randin filosofiaa vastaan. Olen itse Randin filosofiaa kuvatessani aina yrittänyt dehomogenisoida Randin filosofiaa ja Randin henkilöä, mutta tuossakaan ASC:n keskusteluviestiketjussa tämä lähestymistapa tuntui olevan monille aika vieras.

Karri Hannukkala esitteli Randin filosofiaa lyhyesti Vapaasana.net-lehdessä julkaistussa kolumnissaan, jota kommentoin lehden keskustelupalstalla. Sittemmin Hannukkala on kuvannut Randin filosofiaa myös kotisivuillaan, joista valitettavasti välittyy hieman lahkolaismainen tms. uskonnollinen dogmaattinen vaikutelma. Tällä hetkellä Randin filosofiaa ei kuitenkaan ole käsitelty laajalti suomeksi tietääkseni missään, joten suomenkielinen keskustelu Randin filosofiasta on lähinnä Vapausfoorumin ja yksityishenkilöiden kotisivujen varassa. Tähän tilanteeseen lienee keskeisenä syynä se, että Randin kaunokirjallista tuotantoa ei ole lainkaan käännetty suomeksi lukuunottamatta jotain 70-luvulla ilmestynyttä kielellisesti huonoa suomennosta eräästä Randin dystopiascifinovellista.

Jostain syystä esim. Vapaa-ajattelijain liitto ei ole ollut kiinnostunut Randin filosofiasta, vaikka liiton suurin, yli 400 hengen paikallisyhdistys Helsingin Vapaa-ajattelijat ry on esim. järjestänyt keskustelutilaisuuden aiheesta "Ateismin puolustus" nimenomaan Randin filosofiaan vahvasti perustuvan teoksen "Atheism, The Case against God" pohjalta. Mielestäni nimenomaan vapaa-ajattelijain kaltaisten ateistiaktivistien ja muiden filosofiasta kiinnostuneiden pitäisi ottaa huomioon Randin objektivismi yhtenä keskeisenä ateistisena ja kapitalistisena filosofiana. Objektivismi on periaatteessa yleisesti käytetty filofinen käsite, relativismin vastakohta. Erillisenä filosofiana objektivismi kuitenkin viittaa nimenomaan Randin esittämään ajatusmalliin, jonka mukaan objektiivisen todellisuuden olemassaolon hyväksyminen (=tosiasiat eivät ole mielipiteitä) johtaa rationalistiseen epistemologiaan (=tosiasioita ei voi saada tietoa auktoriteetteja sokeasti uskomalla) ja siksi väistämättä esim. ateismiin (on irrationaalista uskoa Jumalaan, josta ei ole mitään muita todisteita kuin auktoriteetiksi perusteettomasti väitetty Raamattu).

Ayn Randin mukaan objektivismi ja rationalismi johtavat väistämättä egoistiseen etiikkaan, koska altruismi eli toisten puolesta uhrautuminen on yksilön hyvinvoinnin vastaista. Yksilöllä ei ole mitään syytä toimia omien etujensa vastaisesti, joten altruismi (esim. Jeesuksen kuoleminen ristillä ihmisten syntien vuoksi) on perusteetonta ja siksi irrationaalista.

Egoismin hyväksyminen johtaa kapitalismiin, koska kapitalismi on lähes jokaisen ihmisen omien etujen mukaista. Egoismi ei tarkoita, että yksilöllä olisi oikeus esim. tappaa tai raiskata muita omaksi huvikseen. Egoistinen etiikka tarkoittaa sitä, että jokainen toimii oman etunsa mukaisesti. On yksilön oman edun mukaista olla tappamatta, raiskaamatta tai varastamatta, koska näihin rikoksiin syyllistyvä joutuisi toisten ihmisten itsepuolustus- tai kostotoimenpiteiden kohteeksi. Jokaisen ihmisen siis kannattaa kunnioittaa toisten ihmisten henkeä, henkilökohtaista vapautta ja omaisuutta.

Ayn Rand katsoi, että em. syystä valtion täytyy puolustaa ihmisten henkeä, henkilökohtaista vapautta ja omaisuutta rikollisilta. Rand siis kannatti ns. yövartijavaltiota, joka vain ylläpitää lakia ja järjestystä. Olen itse muissa em. asioissa samalla kannalla kuin Rand, mutta en usko klassisen liberalismin mukaisen yövartijavaltion tarpeellisuuteen. Katson, että ihmisoikeuksia voidaan puolustaa paljon paremmin yksityisillä järjestelyillä (=yksityiset vartiointiliikkeet poliisin sijasta, yksityiset suojeluskunnat valtion armeijan sijasta jne.). Tästä tunnetusti käytetään nimitystä anarkokapitalismi eli markkina-anarkia, ks. Market Anarchy FAQ.

Objektivismi, ateismi ja anarkokapitalismi sopisivat mielestäni erittäin hyvin esim. vapaa-ajattelijain esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien aiheeksi.

Lisää infoa: Ayn Rand FAQ

Ks. erityisesti: Is Objectivism atheistic? What is the Objectivist attitude toward religion?

Tämän tekstin voi vapaasti postittaa vapaa-ajattelijain liiton ym. Randin filosofiasta potentiaalisesti kiinnostuneiden yhdistysten keskustelulistoille tms. relevanteille tahoille.

Ei kommentteja: