torstaina, joulukuuta 12, 2002

Objektivistinen anarkokapitalisti Greg Swann väittää, että rationaalinen ja individualistinen ajattelu on leimallisesti länsimaalaisen sivilisaation piirre:

Many fine minds can be found in the East, past and present, but the epistemological methodology of Aristotle--search, discovery, categorization, distinction, discrimination, re-categorization, et cetera ad infinitum--is found only in the West.

Implisiittisesti Swann pitää rationaalista filosofiaa individualistisen etiikan perusedellytyksenä. Tässä asiassa Swann on täsmälleen samalla kannalla kuin Rand.

Länsimainen sivilisaatio on Swannin mielestä itsestään selvästi paljon parempi kuin mikään sen vaihtoehto. Tästä syystä Swann väittää, että kulttuurien samanarvoisuuteen uskominen on pelkkä emotionaalinen reaktio sivistymättömän fundamentalistikristillisen nationalismin tuottamaan ksenofobiaan. Samalla tavalla kuin kommunistit hankkivat itselleen sympatiaa liberaalien keskuudessa kristillis-konservatiivisten antikommunistien typeryyden vuoksi, ei-länsimaiset kulttuurit saavat osakseen liikaa ksenofiliaa liberaalisti ajattelevien ihmisten vastalauseena kristillis-konservatiivisten idioottien ksenofobiaan. On kuitenkin väärin väheksyä länsimaisen sivilisaation ylivertaisuutta vain siksi, että kristillis-konservatiiviset nationalistit käyttävät näennäisesti länsimaista retoriikkaa. Juutalaiskristillinen traditio ei edusta länsimaista kulttuuria.

Christianity and Christendom and Judaism are not the West. They are hybrids, transplants, grafts of Western branches onto Eastern roots.

Tätä olen itse aina sanonut.

Juutalaiskristillinen traditio on länsimaiselle sivilisaatiolle vieras elementti.

Renessanssi ja valistus hävittivät uskonnollisen ajattelun kahleet suurimmaksi osaksi ja vapauttivat länsimaisen sivilisaation luontaisen rationalismin ja individualismin. Écrasez l'infâme!

Klassinen liberalismi oli looginen seuraus renessanssista ja valistuksesta.

Antiikin kreikkalais-roomalainen rationalistinen ja individualistinen filosofia tuhoutui juutalaiskristillisen irrationaalisen kollektivismin tunkeutuessa Eurooppaan Rooman valtakunnan rappeutuessa. Keskiaika oli pimeää kristillisen irrationalismin ja orjamoraalin aikaa.

Renessanssi, valistus ja moderni vapauttivat aidon eurooppalaisen ihmisen, rationaalisen individualistin.


Swann mainitsee kertomuksen syntiinlankeemuksesta esimerkkinä juutalaiskristillisen tradition antirationalismista ja anti-individualismista:

The Eastern roots of the Judeo-Christian faiths are exposed plainly enough in Genesis III, the story of Adam and Eve being cast out from a default state of moral perfection for having eaten of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. That is, Adam and Eve were incapable of sin while they were uncomprehending beasts, but they and all of humanity came to be fallen--guilty, malum in se, ab initio, inherently sinful without having committed any sin or crime--at the instant they became human beings, rational animals. This is the bedrock proscription of the East, the one that precedes and makes possible all of the many, many thousands of incomprehensible proscriptions of the East, the fundamental arbitrary limitation upon the mind that makes all those other arbitrary limitations not only possible but endurable to the illimitable human mind:

Thou Shalt Not Think.

Valitettavasti Swann sortuu siihen samaan teesin kuin Samuel P. Huntington, että tulossa olisi jonkinlainen sivilisaatioiden sota. Swann uskoo, että lähitulevaisuudessa USA valloittaa Irakin, Iranin ja Saudi-Arabian. Tosin hän itsekin myöntää, että konkreettinen aseellinen sodankäynti ei ratkaise mitään syvällisempiä asioita:

The problem is, winning shooting wars will accomplish very little. Our war with the East is cultural.

Swannin mielestä länsimaisen sivilisaation suurin ongelma on länsimaalaisten oma kulttuurirelativistinen maailmankuva, kyvyttömyys tai haluttomuus tunnustaa länsimaisen sivilisaation perustavanlaatuista ylivertaisuutta ja univeraalisuutta, yleisinhimillisyyttä:

The West is not simply better than non-Western cultures, it is vastly, fundamentally better. Hellenic culture is the only truly human civilization, the only one for which human reason, not animal stultification, is the ideal. We must defend the West's superiority, completely and immediately, or we will lose it forever.

Joku voisi luulla, että anti-islamilainen Swann olisi samalla puolella Amerikan fundamentalistikristittyjen ja Israelin fundamentalistijuutalaisten kanssa. Tämä käsitys olisi kuitenkin väärä. Swann huomauttaa, että fundamentalistinen islam edustaa samaa antirationaalista, anti-individualistista, altruistista, kollektivistista maailmankuvaa kuin kristinusko, juutalaisuus ja kommunismi:

What can the Christians or the Jews say when Islam demands that we accept--without question--divine, received wisdom? When Islam demands that we submerge the ego? When Islam demands that we defer to the community? When Islam demands that we make charity our first concern? What base premise can they cite to distinguish their core dogma fundamentally from that of Islam? What can the communists and their unwitting minions say? In what way can they challenge the contention that Islam is the culmination of every premise they hold?

Swann haluaa ensin puhdistaa länsimaisen sivilisaation juutalaiskristillisen tradition ja kommunismin saastasta ja sitten levittää länsimaisen sivilisaation kaikkialle maailmaan:

The West will not be cured by imbibing more of the poison that is killing it. Until we can stand up and be what are--rationalists, egoists, individualists, capitalists--we will not survive the cultural onslaughts of the East--nor should we. But ours is an engine crafted by Archimedes: Sound exertions are vastly amplified. So our next chore, assuming we can find the courage to dare to be Westerners, is the cultural conquest of the East.

Tarkoituksena ei ole tietenkään minkään yksittäisen länsimaisen doktriinin vieminen itään, vaan länsimaisen rationaalisen ja individualistisen ajattelutavan herättäminen myös länsimaiden ulkopuolella. Allaolevassa kannattaa erityisesti panna merkille eksplisiittinen vastakkainasettelu Protagoraan "ihminen on kaiken mitta"-ajatuksen ja juutalaiskristillisen sokean tottelevaisuuden välillä. Länsimainen sivilisaatio on ainoa inhimillinen, ihmisarvoa kunnioittava sivilisaatio. Länsimaisen rationaalisen ja kriittisen ajattelun herättäminen länsimaisen kulttuurin ulkopuolisissa maissa ei ole muissa kulttuureissa elävien ihmisten alistamista tai riistoa, vaan vapauttamista. Länsimainen sivilisaatio on yleisinhimillinen rationaalinen ja individualistinen traditio, joka kuuluu kaikille ihmisille.

This is the gift we must bear to the East, to the people who hate us and fear us, who at the most basic level do not understand how we can even exist. If we are to survive, if the last, best hope for human life is to survive on Earth, we must conquer and convert them. Not to our doctrine, but to our habit-of-mind; not to yet another arbitrary dogma, received and unquestionable, but to reason, to persuasion, to rational conviction. To the eternally incurious East we must bring not Ayn Rand's dollar sign but rather the unrelenting question mark of Socrates. For the frontier of the West, the only human civilization on Earth, is demarcated by a single word:

Why?

Why must I accept this received doctrine when its only claim to worth is that it did not originate in my own mind and is not comprehensible to my reason? Why must I must honor everyone and anyone so long as it is not myself? Why must I affect to believe that everyone's rights matter except my own? Why must I reap only what I have not produced and keep nothing that I have earned?

Why must I defile the incomparable gift of the human mind with dogma that can never be comprehended, can never be defended in reason, but can only be memorized, unquestioningly and inalterably?

Why am I doomed from birth to an unexamined life--to an unexaminable life? Why am I--a human being, the measure of all things--condemned to endure the entire span of my irreplaceable life as a pitiable and contemptible and risible pantomime of an uncomprehending beast?

Why?

That one word is the seed of the West, the sine qua non from which the vast tree that is Hellenic culture was grown, the fundamental concept that is missing from every non-Western culture. Our brothers and sisters of the East want desperately to be good--where 'the good' has a particular and absolute meaning in Western philosophy. But they were robbed of their curiosity, robbed from birth of the means of discovering the good. We must return to them their rightful legacy, the rational human mind. Not for their sake but for our own.

As we are wise, as we wish to survive, as we deserve to thrive, we must sow the seed of the West.

Ei kommentteja: