perjantaina, syyskuuta 19, 2008

Feminismi ja aikuisviihde

1980-luvun jälkeen ilmestynyt outo näkymä poliittisella horisontilla: feministit liittoutuvat yhteen uskonnollisten fundamentalistien kanssa ajaakseen pornografiaa vastustavia lakeja.

Tämä ilmiö on vahingollinen myös naisten hyvinvoinnille:
a) feminismi ajoi ennen sananvapauden sanomaa, jotta myös naiset voisivat vaikuttaa politiikassa;
b) feministit ajoivat ennen laajempaa seksuaalista vapautta, mukaan lukien pornografian vapauttamista.

Ajatus pornografian vahingollisuudesta naisia kohtaan on lähtenyt ns. radikaalien feministien keskuudesta. Radikaalin feminismin mukaan pornografia on "sukupuoliväkivaltaa" ja se rikkoo naisten ihmisoikeuksia.

Miksi pornografia nähdään väkivaltana, eikä pelkästään harmittomina sanoina ja kuvina? Ajatus väkivallasta on varmaankin vakiintunut Minneapolisin pornografian vastaisen lain yhteydessä. Kyseisen lain mukaan kaikki aikuisviihdealan työntekijät on pakotettu työnkuvaansa ja heillä on siten täysi oikeus vaatia korvauksia heitä työllistäviltä yrityksiltä. Lain mukaan vaikka olisit täysi-ikäinen, tiedostanut työnkuvasi, ja allekirjoittanut sopimuksen todistajien läsnäollessa, valintasi ei ollut vapaaehtoinen.

Monien radikaalifeministien mukaan nainen ei voi antaa suostumustaan mihinkään, sillä miesvaltaisessa, patriarkaalisessa yhteiskunnassa miehet ovat vaurioittaneet suostumuksen käsitteen käyttökelvottomaksi. Pelottavaa, eikö?

Pornografian puolustamiseen ei oikeastaan voida käyttää sananvapautta argumenttina, sillä vastustajat voivat kiertää sen väittämällä sen olevan patriarkaalinen vapaus tai jotain vastaavaa, vaan täytyy toimia ja ajatella heidän ehdoillaan. Kysynpä radikaaleilta feministeiltä, onko aikuisviihdenäyttelijät tosiaan pakotettu työskentelemään kyseisellä alalla. Miten pornografia aiheuttaa yhteiskunnallista väkivaltaa naisia kohtaan?

Ensimmäistä kysymystä koskien on toteutettu satoja tai peräti tuhansia gallupeja siitä, onko aikuisviihdenäyttelijät pakotettu työhönsä. Yksikään haastatelluista ei ollut joutunut pakottamisen kohteeksi, eivätkä he väitä tuntevansakaan ketään, joka olisi pakotettu. Radikaalit feministit vastaavat näihin todisteisiin väittämällä, ettei "terve" nainen suostuisi näyttelemään aikuisviihteessä. Heidän mukaansa aikuisviihdenäyttelijät ovat henkisesti ja psyykkisesti vaurioituneita patriarkaalisen yhteiskunnan takia.

1800-luvulla naiset taistelivat tasa-arvon puolesta. He halusivat, että heidän suostumuksensa otettaisiin tosissaan sopimusten yhteydessä ja että heidän oikeutensa omaan ruumiiseensa ja sen koskemattomuuteen tunnustettaisiin laillisesti. Nyt radikaalit feministit haluavat tuhota kaiken tämän.

Radikaalit feministit väittävät kulttuurillisten paineiden vaikuttavan aikuisviihdenäyttelijän valintoihin. Totta kai se vaikuttaa. Kulttuurilliset paineet vaikuttavat meidän jokaisen valintoihin. Täytyisikö meiltä kieltää kaikki, koska kulttuurilliset painet sattuvat nyt vaikuttamaan niihin?

Toista kysymystä koskien, eli miten aikuisviihde aiheuttaa yhteiskunnallista väkivaltaa naisia kohtaan, radikaalien feministien argumentti on, että pornografia aiheuttaa väkivaltaa naisia kohtaan, etenkin raiskauksien muodossa. Kaikki naiset ovat siten aikuisviihteen uhreja, sillä kaikki ovat vaarassa.

Aikuisviihde todellakin voi vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, vaikkakin viimeaikaiset tutkimukset osoittavat toisin, mutta on erittäin vaikea laskea vaikutuksen määrää objektiivisesti. Ihmisen aivot ja niiden seksuaaliset vastaukset ovat erilaisia ja erittäin vaikeita ymmärtää. Sitä paitsi, tutkijoiden tulokset tuntuvat vaihtelevan heidän sitoutumuksensa mukaan.

Tasavertaisuuden vuoksi voimme ajatella pornografian määrän korreloivan raiskauksien määrän kanssa. Mitä tämä korrelaatio sitten osoittaisi? Korrelaatio ei ole yksinkertainen syy-seuraus tapahtuma. On loogisesti virheellistä väittää, että jos A korreloi B:n kanssa, silloin A aiheuttaa B:n. Nämä molemmat muuttujat voivat johtua täysin erillisestä muuttujasta C. Esimerkiksi, jossain kaupungissa voi olla vahva korrelaatio tohtorien määrä kaupungissa ja alkoholin kulutus. Nämä muuttujat eivät johdu toisistaan, vaan täysin eri muuttujasta: kaupungin väkimäärästä.

Kaksi palavaa kysymystä nyky-yhteiskunnan feministien keskuudessa on: a) pystyykö feminismi edistämään seksuaalista vapautta ja b) pystyvätkö sananvapaus ja feminismin kulkemaan rinta rinnan?

Feministi Myra Kostasli on viisain sanoin myöntänyt: "Sanan- ja painonvapaus ei välttämättä takaa oikeudenmukaista ja rauhallista yhteiskuntaa, mutta ilman näitä vapauksia, ei yhteiskunnan rauhaa takaa mikään."

Alkuperäinen teksti: http://www.isil.org/resources/lit/banning-porn.html


Ei kommentteja: