tiistaina, toukokuuta 15, 2012

Tekesin viestintäjohtaja Anne Palkamolle rautalankaa markkinataloudesta

Talouselämä:


Äitienpäivää voi viettää monella tavalla. Facebook-ryhmä yllyttää viettämään sitä osoittamalla mieltä Tekes-tukia vastaan.
Mielenosoitus on tarkoitus järjestää sunnuntaina Tekesin pääkonttorin edustalla. Vaatimuksia on kaksi: vastikkeettoman tuen jakaminen pitää lopettaa ja Tekes-tuelle pitää asettaa tuottovaatimus.
Ensimmäinen on nopea toteuttaa, mutta tukien tuottovaatimusta on vaikea mitata.
Tekesillä on ilmeisesti pelottava maine, sillä mielenosoittajat eivät uskalla kertoa hankkeesta omilla nimillään.
"Useat meistä työskentelevät teknologia-alalla ja Tekes-vastaisen haastattelun antaminen on oman uran kannalta riskaabelia", yksi hankkeen puuhaajista kertoo sähköpostissa.
Hankkeen vakavuutta onkin vaikea arvioida, kun järjestäjät eivät astu esiin. Tekes ei kuohuta ihan tavallisia kansalaisia, joten hankkeella on vain reilut 40 tykkääjää. Heidänkään nimensä eivät näy sivulla.
Monet tutkijat ja yritysjohtajat ovat kylläkin arvostelleet Tekesin tukien tehoa ihan avoimestikin. Esimerkiksi Rovion Peter Vesterbacka kritisoi Tekesiä Aamulehdessä ja sarjayrittäjä Jyri Engeström blogissaan.

Tekesin viestintäjohtaja Anne PalkamoTekes-tukia vastustavat mielenosoittajat esittävät, että
1) Vastikkeettoman tuen jakaminen on lopetettava.
2) Tekesille tulee määrätä tuottovaatimus.

Esitys vastikkeettoman tuen lopettamisesta lopettaisi suuria riskejä sisältävät yritysten tutkimus- ja kehitysprojektit. Näitä projekteja yritykset eivät käynnistäisi lainarahoituksella. Onnistuessaan näiden projektien tuotto-odotukset ovat suuret. Tekesin rahoitus on tarkoitettu juuri sellaisiin projekteihin, joissa on suuret riskit, mutta myös suuret tuotto-odotukset. Vastikkeellista rahoitusta yritykset saavat jo nyt monesta kanavasta, kuten Finnverasta, Teollisuussijoituksesta, yksityisiltä pääomasijoittajilta ja pankeista.

Tekesin toiminnan tuotto yhteiskunnalle syntyy verotuloina ja osaamisen kasvuna.

Kannattaa muistaa, että innovaatiotoiminta on talouskasvun moottori. Näin yhteiskunta voi tarjota hyvinvointipalveluja pitkällä aikavälillä. VTT:n tutkimuksen mukaan Tekesin rahoituksella on ollut merkittävä rooli yli puolessa suomalaisista innovaatioista.

Siksipä kysynkin Tekes-tukien vastustajilta: Oletteko valmiita elämään ilman hyvinvointipalveluja? 

Tekes-tukia vastustava mielenosoitus su 13.5.2012 klo 14-17


Vastaus:


Markkinataloudessa yritykset pyrkivät investoimaan rahansa mahdollisimman tuottavasti. Investointi on tuottava silloin kun sen hyöty/kustannus -suhde on korkea. Hyöty arvioidaan kertomalla investoinnin odotettu rahallinen tuotto tuoton todennäköisyydellä.

Kun Tekes lupaa jakaa yritykselle rahaa tiettyihin investointikohteisiin, pienenevät näiden investointikohteiden yritykselle koituvat kustannukset, ja kohteiden hyöty/kustannus -suhde vääristyy todellista korkeammaksi. Tukemisen seurauksena yrityksen siis kannattaa investoida rahoja tuettuihin (ja todellisuudessa vähemmän tuottaviin) projekteihin, kuin mihin yritys olisi ilman tukia investoinut.


Tekes-tuet siis jo teoriassakin aiheuttavat investointien kohdentumista vähemmän tuottavasti kuin mitä olisi tapahtunut ilman tukia. Myös käytäntö tukee teoriaa, suunnitelmatalouksissa tuottavuus on yleensä matalampi kuin markkinatalouksissa.

Jos suomalaisten yritysten tuottavuus on matala, laskee tämä kaikkien suomalaisten elintasoa ja hyvinvointia.

Mikäli vastikkeettoman rahan jakaminen lopetettaisiin, ei investointikohteiden hyöty/kustannus -suhde vääristyisi todellisuudesta enää niin pahasti, sillä kustannuksissa täytyisi ottaa huomioon tuelle vaadittu vastike.

Mikäli Tekesillä olisi tuottovaatimus, motivoisi tämä myös Tekesiä investoimaan rahojaan mahdollisimman tuottavasti, ja kohonnut tuottavuus taas vastaavasti nostaisi hyvinvointia.

Se, että Finnvera, Teollisuussijoitus, pankit tai pääomasijoittajat eivät jaa vastikkeetonta rahaa yrityksille, on yritysten tuottavuuden sekä suomalaisten elintason ja hyvinvoinnin kannalta positiivinen asia.

Se, että Tekes on rahoittanut suurta osaa menestyvistä yrityksistä, ei ole todiste siitä että rahoitus olisi tehokasta. Mikäli Tekes antaisi kaikille yrityksille vähän rahaa, olisi Tekes rahoittajana 100%:ssa menestyvistä yrityksistä.

Mielenosoittajat esittävät edelleen vastikkeettoman rahanjaon lopettamista sekä tuottovaatimuksen määräämistä Tekesille.


Tekes-tukia vastustava mielenosoitus su 13.5.2012 klo 14-17

Lisättäköön vielä edelliseen että se ei ole kovin hyvä peruste tukea jotain projektia, että ilman tukea projektia ei olisi toteutettu lainkaan. Hyville ideoille löytyy rahoitusta yksityiseltäkin puolelta ja ne toteutetaan joka tapauksessa.
Täytyy myös mainita erikseen vastikkeettoman tuen negatiivinen vaikutus yrittäjän motivaatioon. Teknologiayrittäjät ovat yleensä kyvykkäitä ja haluavat pärjätä omillaan. Se, että he joutuvat selittelemään näkemyksiään Tekes-palavereissa saadakseen tukea, on alentavaa ja turhauttavaa.(lihavointi M. Ellilä)


Ei kommentteja: