maanantaina, marraskuuta 25, 2002

Capitan perustuslaki

Valtiomuoto
1§ Capita on kuningaskunta, jossa kaikki yksilöt ovat suvereeneja päättämään ruumiistaan ja omaisuudestaan.

Perustuslaki ja lait
2§ Tätä perustuslakia saa muuttaa kuningas, mutta ei poistaa oikeutta suvereenisti määrätä kehostaan ja omaisuudestaan ja luopua Capitan kansalaisuudesta ja erottaa omaisuutensa Capitasta eikä kieltoa poistaa yllä mainittuja oikeuksia. Tämän perustuslain kanssa ristiriitaiset lait eivät ole voimassa. Lakeja kuningas saa säätää vain, kun ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslait ja tavalliset lait ja niiden muutokset tulevat voimaan yksilön kehossa ja omaisuudessa, jos yksilö hyväksyy ne.

Ruumiinsa ja omaisuutensa päätösvalta
3§ Jokaisella on suvereeni valta päättää kehostaan ja omaisuudestaan ja valita niitä koskevat lait. Omaisuudella tarkoitetaan tässä perustuslaissa fyysistä omaisuutta; immateriaalioikeus perustuu omistajien fyysistä omaisuuttaan koskeviin sopimuksiin. Jos kuninkaan säätämä laki on ristiriidassa yksilön säätämän lain kanssa, yksilön laki on voimassa hänen kehossaan ja omaisuudessaan.
Vastentahtoista orjuutta, pakkotyötä, asevelvollisuutta, verotusta, muita pakollisia valtiolle tai muulle julkisyhteisölle maksettavia maksuja, tullia ei tule olla. Toiselta anastettu omaisuus tai kehon hallinta anastajan tulee palauttaa.
Jokaisella on oikeus vallata omaisuudekseen omistamaton fyysinen materia tai tila, jota valtaaja muokkaa.

Tuomioistuimet
4§ Sen, joka kehoon tai omaisuuteen omistajan luvatta ja vastoin omistajan tahtoa kajoaa, tulee maksaa omistajalle tuomioistuimen määräämä vahingonkorvaus. Jos omistaja tai hänen määräämänsä voi nostaa syytteen tuomioistuimessa, vain heillä on oikeus nostaa syyte; muuten kenellä tahansa on oikeus nostaa syyte. Tuomioistuimen voi perustaa kuka tahansa halukas. Vahingonkorvausta ei tule tuomita kehoon tai omaisuuteen kajoamisen estämisestä eikä vahingonkorvauksen perinnästä.

Luovutus- ja sopimusvapaus
5§ Jokaisella on suvereeni oikeus luovuttaa omaisuuttaan toiselle, ottaa vastaan omistajan luovutus ja tehdä omaisuuttaan tai kehoaan koskevia sopimuksia.
Sopimusvapaus on täydellinen, mutta sopimus ei voi antaa oikeutta toisen osapuolen kehoon. Sopimusvapaus koskee myös vapautta tehdä työsopimuksia, avioliittosopimuksia ja yhdistyksiä, yhtiöitä ja säätiöitä muodostavia sopimuksia ja testamentteja.

Ilmaisun vapaus
6§ Jokaisella on oikeus käyttää kehoaan ja omaisuuttaan haluamaansa ilmaisuun. Ilmaisun vapaus koskee myös taiteellista, aatteellista tai uskonnollista ilmaisua. Ilmaisun vapaus ei kuitenkaan anna oikeutta fyysisesti vahingoittaa toisten kehoa tai omaisuutta.

Elinkeinovapaus
7§ Jokaisella on oikeus harjoittaa valitsemaansa elinkeinoa omalla ja halukkaiden ruumiilla ja keholla. Mitään elinkeinolupia ei tarvitse anoa valtiolta eikä ilmoittaa elinkeinotietoja valtiolle eikä muutakaan tehdä elinkeinon ehtona.

Aseenkantovapaus
8§ Jokaisella on suvereeni oikeus toisten kehoa ja omaisuutta loukkaamatta hankkia, pitää hallussaan, käyttää ja luovuttaa toisille aseita. Mitään aselupaa ei tarvitse anoa valtiolta eikä ilmoittaa asetietoja valtiolle eikä muutakaan tehdä aseenkannon ehtona.

Capitan alue ja asukkaat
9§ Jokaisella on oikeus liittää haluamaansa omaisuutta Capitan lain piiriin tai erottaa omaisuutensa tai sen osa piiristä. Capitan alue muodostuu alueista, jotka niiden omistajat ovat siirtäneet Capitan perustuslain piiriin. Capitan alueen asukkaita ovat ne, jotka oleskelevat Capitan alueella. Capitan alueelle saavat saapua ja alueella liikkua kaikki, joiden kiinteistön omistaja on sallinut saapua ja liikkua. Jokaisella on oikeus poistua Capitan alueelta tarvitsematta anoa lupaa, kuningaskunnalle maksaa, ilmoittaa tietoja tai muuta tehdä. Kiinteistön omistajilla on kuitenkin oikeus vaatia maksu kiinteistönsä käyttämisestä.

Kansalaisuus
10§ Capitan kansalaisia ovat ne, jotka haluavat olla kansalaisia ja jotka kuningas tai hänen määräämänsä on hyväksynyt kansalaisiksi. Capitan kansalaisuudesta voi milloin tahansa luopua tarvitsematta lupaa, ilmoitusta tai maksua. Capitan kansalaiset ja muut asukkaat voivat tilata itselleen passeja haluamaltaan toimittajalta.

Kuningas
11§ Capitan kuninkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa halukas, jos kuninkaana ei toimi kukaan eikä edellinen kuningas nimennyt seuraajaa. Kuningas saa milloin tahansa erota ja nimetä seuraajansa. Jos kuningas kuolee ja nimesi seuraajansa, nimetystä tulee kuningas.

Valtiosopimukset
12§ Capita voi tehdä muiden valtioiden kanssa sopimuksia ja purkaa niitä kuninkaan päätöksellä. Sopimus ei saa olla ristiriidassa tämän perustuslain kanssa. Jos sopimus on ristiriidassa edeltävien, voimassa olevien sopimusten kanssa, edeltävät sopimukset ristiriitaisilta osin purkautuvat. Jokaisella Capitan kansalaisella, asukkaalla ja omistajalla on oikeus todeta ristiriita, jolloin sopimus raukeaa hänen kehonsa ja omaisuutensa osalta. Valtiosopimus tulee voimaan yksilön kehossa ja omaisuudessa, jos yksilö hyväksyy sen.

Ei kommentteja: