perjantaina, marraskuuta 22, 2002

Liberaali tavoiteohjelma

Kauppa
* Kauppojen ja muiden liikkeiden aukioloaikojen ja muu erityissääntely tulee lakkauttaa.
* Lakisääteiset monopolit, kuten Alkon ja Raha-automaattiyhdistyksen, tulee poistaa.

Liikenne
* Liikenne tulee vapauttaa lupapakoista, yksityisteiden valtiollisesta ja kunnallisesta sääntelystä ja muusta vapaata kilpailua loukkaavasta sääntelystä.
* Liikenteen tukiaiset on lakkautettava.

Maa- ja metsätalous
* Maa- ja metsätalouden tukiaiset, pakolliset metsänhoitomaksut ja muu erityissääntely tulee lakkauttaa.

Oikeus
* Huumeet tulee laillistaa ja muutkin uhrittomat rikokset poistaa rikoslaista.
* Eduskunnan, valtion tuomioistuinten ja juristien monopolit tulee lakkauttaa.
* Perustuslain tulee taata suvereeni yksityisomistus ja kehollinen itsemääräämisoikeus.
* Valtion tulee sallia kaikkien adoptoida.

Opetus
* Maksulliset korkeakoulut on sallittava.
* Opetuksen valtiollinen, maakunnallinen ja kunnallinen erityissääntely, kuten lupapakot ja opetussuunnitelmat, tulee lopettaa.
* Valtion, maakuntien ja kuntien tulee luopua oppivelvollisuuden sisällöstä päättämisestä ja siirtää se huoltajalle.

Puolustus
* Asevelvollisuus tulee lakkauttaa.
* Vapaaehtoinen maanpuolustus tulee vapauttaa erityissääntelystä ja yksityisarmeijat sallia.

Sisäpolitiikka
* Poliisin monopolit on lakkautettava ja sallittava vapaa kilpailu.
* Passipakosta, ulkomaalaisten viisumi-, oleskelulupa- ja työlupapakoista ja rajatarkastuksista ja tulleista tulee luopua.
* Valtion ei tule rahoittaa kuntia eikä maakuntia.

Sosiaalipolitiikka
* Eläkkeiden erityissääntely tulee poistaa, sallia eläkeyritysten vapaa kilpailu ja nykyisin pakolliset eläke- ja sosiaaliturvamaksut poistaa.

Talous
* Verotus on lakkautettava.
* Valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen omaisuus on huutokaupattava eniten tarjoaville ja myyntituloilla maksettava veroja ja velkaa takaisin.
* Yksityisomaisuutta ja kehollista itsemääräämisoikeutta loukkaava sääntely on lakkautettava.
* Eurovaluutan ja Euroopan keskuspankin monopolit on lakkautettava ja sallittava valuuttojen ja pankkien vapaa kilpailu.

Teollisuus
* Teollisuuden erityissääntely, kuten fyysistä yksityisomistusta loukkaavat patentit ja tavaramerkit ja lupapakot, tulee lopettaa.

Terveys
* Lääkkeitä tulee voida ostaa ilman reseptiä ja myydä ilman valtion lupaa.
* Terveysammattien, kuten lääkärin, psykoterapeutin, hoitajan ja apteekkarin, luvanvaraisuus tulee poistaa.
* Pakollinen sairausvakuutusmaksu tulee poistaa.
* Valtion, maakuntien ja kuntien ja Suomen Punaisen Ristin terveysmonopolit tulee poistaa.

Työ
* Työn erityissääntely työsopimus- ja työehtosopimuslailla tulee lakkauttaa ja sallia työntekijän ja työnantajan sopimusvapaus.
* Pakolliset työnantaja- ja työntekijämaksut tulee lakkauttaa.

Ulkopolitiikka
* Ulkopolitiikan tulee keskittyä ihmisten vapauttamiseen tulleista, rajakontrolleista, viisumi-, oleskelulupa-, työlupa- ja passipakoista.
* Valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen on erottava niistä kansainvälisistä järjestöistä ja valtiosopimuksista, joiden jäsenmaksua ei voi rahoittaa vapaaehtoisesti tai joiden jäsenyys edellyttää suvereenin yksityisomistuksen tai kehollisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista.

Ympäristö
* Valtion tulee lopettaa yksityisomistusta loukkaava ympäristön- ja luonnonsuojelu.
* Ympäristöluvista, erityissäntelystä ja valtion pakottamista ympäristömaksuista tulee luopua.
* Kuntien kaavoitusmonopoli on lakkautettava.

Ei kommentteja: