tiistaina, heinäkuuta 29, 2003

Ilmoja piteleeLiian kuuma olla tietokoneen ääressä päivällä, pakko bloggata öisin...

Tällä kertaa ei helteen ja lonkeron pehmittämä pääni jaksa heittää tänne muuta tajunnanvirtaa kuin tämän Ari Heljakalta saamani Suomen Transhumanistiliitto ry:n mainostekstin.


1. Mitään moraalisääntöjä eli etiikkaa ei ole voitu todistaa oikeiksi joihinkin tosiasioihin perustuen. Moraalisäännöt on kuitenkin rationaalista valita jollakin osoitettavissa olevilla perusteilla, ja riittää että nämä lähtökohdat ovat yleisesti hyväksyttäviä ja keskenään ristiriidattomia. Vanhat fundamentalistiset etiikat perustuvat olosuhteisiin joita ei enää ole, emmekä siksi pysty tekemään nykyaikaa saati tulevaisuutta koskevia päätöksiä niiden perusteella.

2. Lähtökohtaisesti voidaan yksinkertaisesti tavoitella yksilölle yhä enemmän valtaa päättää omasta elämästään: miten, missä ja kuinka pitkään hän elää. Tätä valtaa tulee rajoittaa lähinnä silloin kun yksilön ei voida olettaa kykenevän itsenäisiin päätöksiin (lapset) tai kun valta olisi ristiriidassa toisten yksilöiden vastaavan vallan kanssa (mikä on yleistä nykyisen kaltaisessa tilanteessa jossa resursseja on vähän). Tätä voidaan sanoa yksilönvapauden imperatiiviksi, ja se liittyy läheisesti ns. utilitaristiseen etiikkaan.

3. Materiaalisen maailman parempi hallinta antaa paremmat mahdollisuudet em. päämäärän, lyhyesti sanoen vapauden ja hyvinvoinnin, tavoitteluun. Systemaattista pyrkimystä parempaan hallintakykyyn kutsutaan tieteeksi ja tuon kyvyn sovelluksia teknologiaksi.

4. Tieteellinen tutkimus on sinänsä neutraalia ja hallintakykyä lisäävää, ja sen estäminen on siten ristiriidassa yksilönvapauden imperatiivin kanssa, edellyttäen että tutkimusmenetelmät ovat riittävän eettisiä kyseisiin tavoitteisiin nähden eivätkä aiheuta suuria turvallisuusriskejä. Sen sijaan teknologia ja sen käyttövoivat olla imperatiivin mukaisia tai sen vastaisia tapauksesta riippuen: esim. ydinfysiikka on neutraalia, mutta siihen perustuvat yhtä hyvin atomivoima kuin atomipommikin.

5. Kaikki imperatiivia tukevat teknologiat ovat sinänsä tavoiteltavia. Yhä kiihtyvän kehitysnopeuden vaikutuksesta meidän on kuitenkin muutettava käsityksiämme siitä mitä olemme ja mitä haluamme olla. Ihmisiä, jotka suhtautuvat uusiin mahdollisuuksiin positiivisesti ja pitävät niitä ihmisyyden uuden aikakauden lähtölaukauksena, kutsutaan transhumanisteiksi. Näitä mahdollisuuksia tutkii, edistää ja ennustaa maailmanlaajuinen löyhästi organisoitunut transhumanistinen liike.

6. Resurssien vähenemisen ja maailman ongelmien eskaloitumisen vuoksi tieteellinen tutkimus tulee suunnata kohteisiin jotka ovat pitkällä aikavälillä merkittävimpiä. Siten on periaatteessa hyödyllisempää parantaa itse tutkimusmenetelmiä kuin tehdä varsinaista tutkimusta. Tutkimuksen suurin pullonkaula on nykyään inhimillinen tekijä eli ihmisen rajallinen äly, jolle esim. lääketieteellisen tutkimuksen massiivisen informaatiomäärän käsittely on hidasta. Looginen tavoite on siis keskittyä erityisesti informaation käsittelyä parantaviin järjestelmiin eli tekoälyn kehittämiseen. Koska näitä järjestelmiä voidaan hyödyntää niiden itsensä jatkokehityksessä, on odotettavissa että jossain vaiheessa kehitys saavuttaa ennennäkemättömän kiihtyvyyden ja informaationkäsittelynopeus nousee lähes äärettömäksi. Systemaattista pyrkimystä tähän tavoitteeseen kutsutaan singularitarismiksi.


Suomen Transhumanistiliitto ry esittäytynee suhteellisen teknologiaoptimistiselle yleisölle Finncon X - Eurocon 2003-messuilla to 31.7. - su 3.8. Turussa.

Ei kommentteja: