tiistaina, toukokuuta 18, 2010

Uskontojen kritisointi kriminalisoidaan Suomessa

Hommaforumilta:

Ehdotettuun lakimuutokseen sisältyy siis se että uskonnon kritisoiminen nähtäisiin tekosyynä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen (johon sisältyy siis kansanryhmän loukkaaminen), jos uskonnon enemmistö kuuluu kansanryhmään joka voi olla rasismin kohteena.

Tämä menee joka tapauksessa läpi, koska EU:n sitova puitepäätös velvoittaa kaikki EU-maat tekemään näin tämän vuoden loppuun mennessä.

Samasta syystä tulee myös menemään läpi ainakin kolmen vuoden maksimivankeusrangaistus törkeistä mielipiderikoksista, tosin televalvontapoliittisista syistä Suomessa ollaan ajamassa läpi neljän vuoden maksimivankeusrangaistusta koska alle neljän vuoden tuomion juttuihin ei ilmeisesti saa televalvontalupaa, eli pääsyä sähköposteihin jne.

Ehdotetun lakimuutoksen selkeä päämäärä on saada koko yhteiskunta sensuroimaan itseään. Erikseen mainittuina ovat poliitikot ja journalistit sekä tiede ja taide.

Internetin keskustelupalstat ovat myös saaneet mietinnössä paljon huomiota osakseen, ja ideana on nähtävästi tehdä keskustelupalstojen moderoimisesta pakollista laajentamalla oikeushenkilön käsite kattamaan henkilöitä jotka pitävät yllä keskustelupalstoja.

Työryhmän vetäjä Ilari Hannula Lausuntopyynnön liitteessä:

Jos keskustelupalstan ylläpitäjien valvontavastuu ja rikosoikeudellinen vastuu halutaan varmistaa, siitä on syytä säätää nimenomaisesti laissa. Tämä tapahtuisi säätämällä keskustelupalstan ylläpitäjälle velvollisuus valvoa keskustelupalstalla käytävää kirjoittelua ja velvollisuus poistaa tietoonsa tullut ilmeisesti rasistisena pidettävä aineisto tai estää pääsy sellaiseen tietoon sekä säätää näiden valvontavelvollisuuksien rikkomisesta rangaistus. Kriminalisoimalla säädettävien velvollisuuksien laiminlyönti saatettaisiin keskustelupalstan ylläpitäjät, jotka eivät poista tiedossaan olevaa rasistista aineistoa palstaltaan, nykyistä laajemmin rangaistusvastuun piiriin.

Rasistista aineistoa tulee siis olemaan kaikki joka nähdään rasistisesta motiivista käsin tuotetuksi tai esilletuoduksi. Mitään rasistista (joka siis kattaa uskonnon kritisoimisen) ei siis itsessään edes tarvita syytteen nostamiseen ja tuomion antamiseen.

Rasistisen motiivin rikosoikeudellinen status on myös puitepäätöksessä velvoitettu asia, joten ajatusrikokset tulevat siis tosiaankin olemaan todellisuutta EU:n laajuisesti vielä tänä vuonna.

Lausuntokierroksen päätyttyä asioihin tulee olemaan hyvin vaikeata vaikuttaa ja sen päättymiseen on siis kaksi viikkoa aikaa.

(lihavoinnit M.E.)

Ei kommentteja: