keskiviikkona, toukokuuta 12, 2010

Bjarne Kallis, tekstiilifetisisti

Kirjoitin taannoin tekstiilifetisisteistä, jotka haluavat kieltää Suomen lipun "häpäisemisen":

En kannata Suomen lipun polttamisen tms. hävittämisen kriminalisointia. Suomen lippu on kangasta, jonka omistajalla on oikeus päättää sen käytöstä. Ihmiset saavat itse päättää siitäkin, heittävätkö vanhat risaiset vaatteensa roskakoriin. Tekstiili kuin tekstiili: lipun omistaminen ei poikkea vaatteiden omistamisesta. Lipun polttamisen kieltäminen olisi samanlaista yksityisen omistusoikeuden loukkaamista kuin vaatteiden roskakoriin heittämisen kieltäminen.

...
Minusta on irrelevanttia, onko lipun polttamisen tarkoituksena lipun häpäiseminen vai rähjääntyneen lipun kunniallinen hävittäminen. Olennaista on se, että lipun omistajalla on oikeus halutessaan polttaa se tai heittää se vaikka roskapönttöön.

...
Mainittakoon vielä, että lipun polttamisesta tms. "häpäisystä" hätääntyminen on muslimeille tyypillistä äbäläwäbälä-meininkiä. Muslimit polttelevat huvikseen esim. Tanskan lippuja Muhammad-pilakuvien vuoksi ja Israelin lippuja ihan muuten vain.

No, siinähän polttelevat. Minä en polttele islamilaisten maiden lippuja, koska en halua ostaa niitä vain polttaakseni niitä huutaen äbäläwäbälää. Minä en olekaan imbesilli. Muslimit ovat, kun luulevat esim. tanskalaisten välittävän Tanskan lipun polttamisesta.

Lipun polttamisen kieltäminen olisi muslimeille ym. lipunpolttajapeeloille merkki siitä, että he ovat onnistuneet iskemään arkaan paikkaan tuhoamalla kansallisia symboleja. Ainoa oikea suhtautuminen lipunpolttoon on EVVK.

Nyt kristillisdemokraattien kansanedustaja Bjarne Kallis on liittynyt tähän fetisistijoukkoon vaatimalla Suomen vaakunan "häpäisemisen" kriminalisointia:

”Suomen vaakunan häpäisyn loputtava”

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Bjarne Kallis haluaisi tehdä lopun Suomen vaakunan väärinkäytöstä. Kallis toivoo hallitukselta lainmuutosta, jolla voitaisiin rajata vaakunan epäkunnioittavaa käyttöä.

Vaakuna on Kalliksen mukaan samoin kuin lippu isänmaallisten tuntojen tulkki, jota kunnioitetaan. Viime aikoina sen käyttö rasistisissa yhteyksissä on kuitenkin yleistynyt.

–Vaakunan arvokkuus tällaisissa yhteyksissä kärsii, ja se loukkaa monien suomalaisten tuntoja, Kallis perustelee tiistaina hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.Vastustaakseni Bjarne Kalliksen sensuurivaatimuksia julkaisen nyt tässä Suomen vaakunan "rasistisessa kontekstissa".
Öst och väst i heraldikens spegel

Av Kari Tarkiainen, fil doktor och Finlands riksarkivarie.
(Recensionen är saxad ur SvD 1998-01-03)

...
Den idérike lärdomshistorikern Klinge hävdade i denna studie mera i förbifarten, att det vapen som det finska lejonet trampar på med sina baktassar inte alls är en ryssesabel och symbol för det urgamla rysshatet, utan en turkisk kroksabel och sålunda mera en reflex av en allmäneuropeisk fasa inför det framryckande ottomanska imperiet.

Detta fick Tengström att protestera i ett genmäle publicerat i Finskt Museum. Vid läsning av Leif Tengströms avhandling kan man finna, att hans dåtida uppfattning i hög grad nyanserats i takt med ett djupare studium av ämnet. Inte så, att Finlands lejon, som svänger ett rakt västerländskt svärd i framtassarna och trampar på den ryska kroksabeln med baktassarna, enligt honom skulle symbolisera något annat än Johan III:s strid med Ivan den Förskräcklige, utan mera genom iakttagelsen, att denna symbolbild hör hemma hos ett väldigt panorama av ikonografiska framställningar, som alla förhärligar väst framom öst.

''Muskoviten, Turken icke olik'' är en replik hämtad ur Gustav Vasas mun och som citatet säger satte man i väst, från medeltiden då heraldiken föddes till slutet av den tidigmoderna epoken, likhetstecken mellan de båda storrikena i öster.

...
Vapnets förebild var en stenrelief på Stockholms slotts innergård, som Johan III omkring 1578 hade satt upp och som föreställde det götiska lejonet med Tre Kronor på sin sköld fäktande med en drake och trampande en ryssemössa under sina baktassar. Under avbildningen stod orden Tandem bona Causa Triumphat (den goda saken segrar till slut) inhuggna i sten. Kungen lät slussa ryska sändebud och förhandlare till slottet förbi denna relief ''Ryssen till vanheder'' som det står i källorna.


Bjarne Kallis on mielestäni idiootti ja tekstiilifetisisti.

Bjarne Kallis häpäisee Suomen vaakunaa vaatimalla sensuuria "vaakunan suojelemisen" nimissä.

Suomen vaakuna edustaa Suomea. Bjarne Kallis loukkaa Suomea vaatimalla sensuuria valheellisesti isänmaallisuuden kunnioittamisen nimissä. Bjarne Kallis loukkaa isänmaallisia suomalaisia väittämällä, että sensuuri olisi isänmaallista.

Molemmat isoisäni taistelivat talvi- ja jatkosodassa Suomen puolesta Neuvostoliittoa vastaan. Neuvostoliitto oli kommunistinen diktatuuri, jossa ei ollut minkäänlaisia ihmisoikeuksia. Bjarne Kallis loukkaa sotaveteraani-isoisiäni väittämällä, että he olisivat taistelleet sensuuria harjoittavan autoritaarisen valtion puolesta. Todellisuudessa sotaveteraani-isoisäni taistelivat Suomen puolesta kommunismia vastaan.

Kommunismi oli diktatuuri, jossa ei ollut sananvapautta. Bjarne Kallis loukkaa kommunismia vastaan taistelleita isoisiäni vaatimalla Suomeen samanlaista sensuuria, joka vallitsi Neuvostoliitossa.

Neuvostoliitossa punalipun ja sirpin ja vasaran "häpäiseminen" oli ankarasti kiellettyä. Bjarne Kallis loukkaa suomalaisia vaatimalla Suomen vaakunan suojaksi samaa sensuuria, jolla kommunistit suojelivat punalippuaan.

Ei kommentteja: