sunnuntaina, toukokuuta 23, 2010

Tuija Brax ja Mika Illman suunnittelevat demokratian lakkauttamista


Yle:Puolue voi joutua vastuuseen jäsenensä rasismista

julkaistu eilen klo 05:14, päivitetty eilen klo 14:22

Jatkossa puoluetta voidaan rangaista jäsentensä rasistisista kommenteista, mikäli oikeusministeriön valmistelema laki toteutuu, kirjoittaa Aamulehti.

...

Oikeusministeriö on kaavaillut myös muita muutoksia. Pelkkä linkki rasistista sisältöä sisältävälle nettisivustolle voisi johtaa sakkoihin. Tällaisena toteutuessaan laki koskisi kaikkia ihmisiä, jotka pitävät esimerkiksi omia nettisivuja tai jakavat linkkejä muun muassa Facebookissa.

Aamulehden mukaan lakiesitys on ollut tänä keväänä lausuntokierroksella. Hallituksen esitys laista on tarkoitus tehdä syksyllä.

YLE UutisetTämä on diktatuuria.

Demokratiassa kansa päättää yhteiskunnallisista asioista. Diktatuurissa vallanpitäjät sanelevat ylhäältä kaikki päätökset välittämättä kansan mielipiteistä.

Jos valtiovalta kieltää kansalaisia ilmaisemasta mielipiteitään, vallanpitäjät katsovat olevansa kansan yläpuolinen, kansasta riippumaton hallitseva luokka.

Demokratiassa kansa on suvereeni, poliittiset päättäjät ovat kansan valitsemia, kansan määräaikaisesti palkkaamia työntekijöitä.

Jos vallanpitäjät kieltävät kansaa ilmaisemasta mielipiteitään, kansa ei ole suvereeni. Tällöin ei vallitse demokratia, vaan diktatuuri.

Koska Suomessa hallitus yrittää kieltää kansaa ilmaisemasta mielipiteitään, Suomen hallitus on diktatorinen.

Suomen nykyinen hallitus on demokratian vastainen ja siten perustuslainvastainen, rikollinen vallankaappajajoukko.

Tällä hetkellä kyseessä on oikeusministeri Tuija Braxin nimittämän, valtionsyyttäjä Mika Illmanin johtaman sensuurikomitean kaavailema lakiesitys. Niinpä tällä hetkellä tähän vallankaappaushankkeeseen ovat konkreettisesti syyllisiä Tuija Brax ja Mika Illman. He ansaitsevat usean vuoden ehdottoman vankeustuomion tällaisen demokratianvastaisen ja siten perustuslainvastaisen lakiesityksen laatimisesta, koska pyrkimys laillisen valtiojärjestyksen kumoamiseen oikeudettomin keinoin on valtiopetos.


13 luku

Valtiopetosrikoksista

1 §

Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.


Tämä oikeusministeri Tuija Braxin nimittämän, valtionsyyttäjä Mika Illmanin johtaman oikeusministeriön sensuurikomitean laatima lakiesitys täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön, koska pyrkimys perustuslailla säädetyn valtiojärjestyksen muuttamiseen yksinkertaisella lailla on pyrkimys muuttaa Suomen valtiojärjestystä valtiosääntöä rikkoen.

Oikeusministeri Tuija Brax ja valtionsyyttäjä Mika Illman syyllistyvät valtiopetokseen rikoslain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Valtiopetoksesta minimirangaistus on vuosi vankeutta. Maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta. Toivon, että Brax ja Illman saavat maksimirangaistuksen.

Jos hallitus esittää tätä Braxin ja Illmanin laatimaa demokratian vastaista ja siten Suomen valtiojärjestyksen vastaista lakia eduskunnan säädettäväksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, KOKO HALLITUS SYYLLISTYY VALTIOPETOKSEEN RIKKOMALLA VOIMASSAOLEVAA LAILLISTA VALTIOJÄRJESTYSTÄ.

Tässä tapauksessa JOKA IKINEN NYKYISEEN HALLITUKSEEN KUULUVA MINISTERI, ETUNENÄSSÄ PÄÄMINISTERI MATTI VANHANEN, SYYLLISTYY VALTIOPETOKSEEN.

PÄÄMINISTERI MATTI VANHANEN JA KAIKKI MUUT MINISTERIT SYYLLISTYVÄT RIKOKSEEN, JOSTA LAISSA SÄÄDETTY MAKSIMIRANGAISTUS ON KYMMENEN VUOTTA VANKEUTTA.

JOS SUOMESSA SYYTTÄJÄT JA TUOMARIT NOUDATTAISIVAT LAKIA, PÄÄMINISTERI MATTI VANHANEN JA JOKA IKINEN HALLITUKSEN MINISTERI JOUTUISI VANKILAAN USEAKSI VUODEKSI.

Nykyinen hallitus on rikollinen vallankaappaajajoukko, jolla ei ole minkäänlaista laillista asemaa.

Nykyinen hallitus on samanlainen rikollisjoukko kuin Terijoen hallitus tai Quislingin hallitus.Ei kommentteja: