sunnuntaina, huhtikuuta 03, 2005

Yksilöllisyyteen perustava yhteisöllisyys, paavi Johannes Paavali II:n filosofia

Paavin kuoleman johdosta julkaisen uudelleen vanhan suomennokseni eräästä hänen kiertokirjeensä pätkästä:

Sosialismin perustavanlaatuinen virhe on sen ihmiskäsityksessä. Sosialismin mukaan yksilö on vain yhteiskunnan osa; sosialismissa yksilön hyvinvointi on jätetty täysin yhteiskuntakoneiston toiminnan varaan. Sosialismiin kuuluu uskomus, että yksilön hyvä voidaan saavuttaa ilman yksilön vapaata tahtoa, ilman yksilön vastuuta omista valinnoistaan hyvän ja pahan välillä. Sosialismi alentaa ihmisen pelkäksi yhteiskunnallisten suhteiden objektiksi. Sosialismissa katoaa käsitys moraalisia valintoja tekevistä autonomisista yksilöistä, joiden ratkaisuista sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu. Tästä virheellisestä ihmiskäsityksestä seuraa sekä yksityisomistuksen vastustaminen että yksilönvapauden tilan määrittävän lainsäädännön vääristyminen. Jos ihmisellä ei ole omaisuutta eikä mahdollisuutta ansaita elantoaan omatoimisesti, hän tulee riippuvaiseksi yhteiskuntakoneistosta ja sitä hallitsevista poliitikoista ja byrokraateista. Tällöin ihminen ei pysty tuntemaan itseään arvokkaaksi yksilöksi. Tällaisissa oloissa aitoa inhimillistä yhteisöllisyyttä ei voi kehittyä.
- paavi Johannes Paavali II: Centesimus Annus

Aitoa yhteisöllisyyttä ei voi syntyä muuten kuin vapauden pohjalta, yksilöiden keskinäisen vapaan vuorovaikutuksen spontaanien prosessien tuloksena. Katolisen kirkon ja Opus Dein jäsen Oskari Juurikkala viittaa juuri tällaiseen libertaristiseen yhteisöllisyyteen kolumnissaan Sosiaalivaltion moraalinen konkurssi, jossa ei-libertaristiset, valtiovallan luomat instituutiot esitetään nimenomaan aidon yhteisöllisyyden vastakohtana.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän Paavinkin mielestä tärkein pointti ollut se että Neuvostoliitto suosi suoraan ateismia kristinuskon sijaan. Täten se oli omalta osaltaan Paavinvallan tiellä ja saatanan palveluksessa. Reagan ja Paavi tekivät paljon yhteistyötä ja ainakin Reagan piti Neuvostoliittoa "pahan valtakuntana" ja sen johtajaa antikristuksena.