tiistaina, heinäkuuta 29, 2003

Ilmoja piteleeLiian kuuma olla tietokoneen ääressä päivällä, pakko bloggata öisin...

Tällä kertaa ei helteen ja lonkeron pehmittämä pääni jaksa heittää tänne muuta tajunnanvirtaa kuin tämän Ari Heljakalta saamani Suomen Transhumanistiliitto ry:n mainostekstin.


1. Mitään moraalisääntöjä eli etiikkaa ei ole voitu todistaa oikeiksi joihinkin tosiasioihin perustuen. Moraalisäännöt on kuitenkin rationaalista valita jollakin osoitettavissa olevilla perusteilla, ja riittää että nämä lähtökohdat ovat yleisesti hyväksyttäviä ja keskenään ristiriidattomia. Vanhat fundamentalistiset etiikat perustuvat olosuhteisiin joita ei enää ole, emmekä siksi pysty tekemään nykyaikaa saati tulevaisuutta koskevia päätöksiä niiden perusteella.

2. Lähtökohtaisesti voidaan yksinkertaisesti tavoitella yksilölle yhä enemmän valtaa päättää omasta elämästään: miten, missä ja kuinka pitkään hän elää. Tätä valtaa tulee rajoittaa lähinnä silloin kun yksilön ei voida olettaa kykenevän itsenäisiin päätöksiin (lapset) tai kun valta olisi ristiriidassa toisten yksilöiden vastaavan vallan kanssa (mikä on yleistä nykyisen kaltaisessa tilanteessa jossa resursseja on vähän). Tätä voidaan sanoa yksilönvapauden imperatiiviksi, ja se liittyy läheisesti ns. utilitaristiseen etiikkaan.

3. Materiaalisen maailman parempi hallinta antaa paremmat mahdollisuudet em. päämäärän, lyhyesti sanoen vapauden ja hyvinvoinnin, tavoitteluun. Systemaattista pyrkimystä parempaan hallintakykyyn kutsutaan tieteeksi ja tuon kyvyn sovelluksia teknologiaksi.

4. Tieteellinen tutkimus on sinänsä neutraalia ja hallintakykyä lisäävää, ja sen estäminen on siten ristiriidassa yksilönvapauden imperatiivin kanssa, edellyttäen että tutkimusmenetelmät ovat riittävän eettisiä kyseisiin tavoitteisiin nähden eivätkä aiheuta suuria turvallisuusriskejä. Sen sijaan teknologia ja sen käyttövoivat olla imperatiivin mukaisia tai sen vastaisia tapauksesta riippuen: esim. ydinfysiikka on neutraalia, mutta siihen perustuvat yhtä hyvin atomivoima kuin atomipommikin.

5. Kaikki imperatiivia tukevat teknologiat ovat sinänsä tavoiteltavia. Yhä kiihtyvän kehitysnopeuden vaikutuksesta meidän on kuitenkin muutettava käsityksiämme siitä mitä olemme ja mitä haluamme olla. Ihmisiä, jotka suhtautuvat uusiin mahdollisuuksiin positiivisesti ja pitävät niitä ihmisyyden uuden aikakauden lähtölaukauksena, kutsutaan transhumanisteiksi. Näitä mahdollisuuksia tutkii, edistää ja ennustaa maailmanlaajuinen löyhästi organisoitunut transhumanistinen liike.

6. Resurssien vähenemisen ja maailman ongelmien eskaloitumisen vuoksi tieteellinen tutkimus tulee suunnata kohteisiin jotka ovat pitkällä aikavälillä merkittävimpiä. Siten on periaatteessa hyödyllisempää parantaa itse tutkimusmenetelmiä kuin tehdä varsinaista tutkimusta. Tutkimuksen suurin pullonkaula on nykyään inhimillinen tekijä eli ihmisen rajallinen äly, jolle esim. lääketieteellisen tutkimuksen massiivisen informaatiomäärän käsittely on hidasta. Looginen tavoite on siis keskittyä erityisesti informaation käsittelyä parantaviin järjestelmiin eli tekoälyn kehittämiseen. Koska näitä järjestelmiä voidaan hyödyntää niiden itsensä jatkokehityksessä, on odotettavissa että jossain vaiheessa kehitys saavuttaa ennennäkemättömän kiihtyvyyden ja informaationkäsittelynopeus nousee lähes äärettömäksi. Systemaattista pyrkimystä tähän tavoitteeseen kutsutaan singularitarismiksi.


Suomen Transhumanistiliitto ry esittäytynee suhteellisen teknologiaoptimistiselle yleisölle Finncon X - Eurocon 2003-messuilla to 31.7. - su 3.8. Turussa.

sunnuntaina, heinäkuuta 27, 2003

Larry Thorne rules OKIlta-Sanomien yleisönosastossa joku kirjoitti tällaista:


Lauri Törni oli elämän tuhoaja

Saimme jälleen kerran lukea, kuinka Lauri Törniä on jälleen juhlittu. Vain vähän aikaa sitten häntä juhlittiin USA:ssa.

Mitä mahtanee liikkua sellaisten ihmisten päissä jotka vielä vuosikymmenten kuluttua jaksavat muistella arvotonta seikkailijaa ja tappajaa, jonka kuoltua maailma oli hitusen parempi paikka?

Törni oli selvästikin pyhittänyt koko elämänsä sotimiselle. Samantekevää hänelle oli missä ja miksi hän sai toteuttaa tappamisviettiänsä. Tällaisten miesten muisteleminen voitaisiin jo lopettaa ja käyttää siihen menevä energia rakentavasti.

Arvattavasti Törnin perinnekillat yms. kiihkoilijat perustelevat asiaansa isänmaallisuudella. Kuinka isänmaallista hänen toimintansa mahtoi olla Vietnamin viidakoissa?

Ylipäätään pitäisi kysyä, mihin tarvitaan isänmaallisuutta. Mihin isänmaallisuutta vallanpitäjät ja -tavoittelijat ovat käyttäneet historian aikana? Omilla aivollaan ajatteleva pystyy kyllä huomaamaan, että isänmaallisuus on retoriikkaa ja tapa hallita tyhmiä ja itsekkäitä kansoja. Itselleen poliittisen tai taloudellisen vallan käyttäjille ei ko. "arvoilla" ole mitään merkitystä, kun eteen tulee tilanne, jossa vastakkain ovat henkilökohtainen ja kansallinen etu. Harva taitaa muistaa, kuinka Mauno Koivisto aikanaan kehotti luopumaan kansallisista tunnuksista urheilukilpailujen yhteydessä. Se olisi kuitenkin hyvä alku maailmalle, jossa kansoja ei voida usuttaa toistensa kimppuun vetoamalla isänmaallisuuteen.

Historia osoittaa, kuinka rahvas on saanut verellään puolustaa "isänmaallisen" yläluokan omaisuutta. Tämä "isänmaallisuus" unohtuu kuitenkin välittömästi, kun pääoma tuottaa jossain muualla paremmin. Siis pyrkikäämme olemaan ihmisiä ja maailmankansalaisia joutavan nurkkapatriotismin sijaan.

Juha Mattila (19.7.2003 08:46)


Ensimmäinen vastaus hänelle oli tällainen:


Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Lauri Törni oli mukana sodissamme torjumassa kommunismia. On osaksi hänen ansiotaan, että sinulla on vapaus kirjoittaa tuollaisia tänne Nettiin. Sietäisi olla kiitollinen hänelle ja muille veteraaneille.

Vaikken tästä suomalaisesta demokratuurista kauheasti pidäkään, se kuitenkin on vähemmän huono idea kuin ihmisvihalle perustuva imperialistinen, maailmanvaltaan pyrkivä vihan ideologia. Jokainen kommunismia vastaan taistellut on sankari ainakin jossakin määrin.

Susanna (19.7.2003 09:16)


Erittäin asiallista tekstiä. Kerrankin joku puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.

Keskustelun avaajan Juha Mattilan oma ideologia käy ilmi hänen viestinsä viimeisestä kappaleesta:


Historia osoittaa, kuinka rahvas on saanut verellään puolustaa "isänmaallisen" yläluokan omaisuutta. Tämä "isänmaallisuus" unohtuu kuitenkin välittömästi, kun pääoma tuottaa jossain muualla paremmin.


Tuohan on itse Marxin klassinen läppä: pääomalla ei ole isänmaata. Tuollaisen läpän heittäminen talvi- ja jatkosodassa tunnetuksi tulleen Lauri Törnin urasta puhuttaessa viittaa siihen, että kirjoittajan mielestä Suomen olisi pitänyt antautua puna-armeijalle. Jos rahvas on vain puolustanut yläluokan omaisuutta, silloinhan kansan ns. syvillä riveillä eli ns. työväenluokalla ei kirjoittajan mielestä ollut mitään omaa intressiä vastustaa kommunismia. I rest my case.

Seuraava kommentti alkuperäisen viestin kirjoittajalle oli tällainen:


Juha Mattila(1): Olet oikeassa. Isänmaallisuus ajaa usein kaiken järjen ohi. Monikaan ihminen ei haluaisi itse osallistua mihinkään "yhteishengen nostatuksiin", mutta joutuu tahtomattaan osalliseksi kiihkomielisten maailmanparannukseen aseiden avulla. Maailma olisi paljon parempi paikka ilman isänmaallisuutta ja sitä tukevia järjestelmiä ja ihmisiä.

Janne (19.7.2003 09:16)


No, me libertaristithan emme varsinaisesti kannatakaan isänmaallisuutta tai "sitä tukevia järjestelmiä", koska mehän kannatamme määritelmän mukaan vain yksilönvapautta. Jotenkin minusta kuitenkin tuntuu, että useimmat isänmaallisuuden vastustajina itsensä profiloivat ja Lauri Törniä inhoavat ihmiset eivät ole libertaristeja. Mainittakoon nyt varmuuden vuoksi vielä, että libertaristisessa yhteiskunnassa kukaan ei tietenkään "joudu tahtomattaan osalliseksi kiihkomielisten maailmanparannukseen aseiden avulla" - eihän libertaristisessa yhteiskunnassa ole asevelvollisuutta. On muistettava, että asevelvollisuuden vastustaminen ja pasifismi ovat kaksi eri asiaa.

Joku kommentoi edellistä kirjoittajaa näin:


Janne(3): Minusta olette tietämättömiä koko lähihistoriastamme kun
väitätte esim. Törnin (ja muiden taistelijoiden myös) toteuttaneen
"tappamisviettiään". Väite on sekä tietämätön että loukkaava sen aikaisia sotilaita kohtaan. Ensiksi Törnistä: hänen oli silloisissa oloissa paettava suomesta siitä syystä että sillonen vihollisemme olisi halunnut Törnin ja muutamia muita osana rauhan kauppahintaa. Siis ensin oma poliittinen johto MÄÄRÄSI hänet sotaan ja sitten saikin lähteä livohkaan.

Tuona aikana maailmalla ilman sosiaaliturvaa (ja alkuun ilman kunnollista kielitaitoa) ja rahaa ei pitkälle pötkitä, armeija on yksi vaihtoehto ja Vietnamiin osallistumiselle sai kansalaisoikeudet huomattavasti nopeammin. Siis ei sotilas sodassa yleensä "toteuta itseään" vaan saamiaan käskyjä. On ensin ymmärrettävä silloiset olosuhteet ja tajuttava ettei silloin ollut mahdollisuutta "olla sivari" ja sättiä vallitsevia oloja miten sattui huvittamaan.

VALPO (nyk SUPO) tuli ovelle paljon vähemmästäkin vaikka sitä ei nykyisin juurikaan myönnetä. Kyseinen tämän maan virallinen poliisiosasto kunnostautui paitsi sotasankareiden vainoojana
myös juutalaisten luovuttajana natseille suomesta.

Tämä kaikki oli "laillista" ja on syytä muistaa kuinka vaikeissa,
kiittämättömissä ja vasemmalle kallellaan olevissa oloissa
mm. Törni joutui päätöksiään tekemään. Neuvostoliitto painosti häikäilemäät suomea vähän joka asiassa ja tämä selitetään nyt
"reaalipolitiikaksi" vaikka se oli mitä suurinta toisinajattelijoiden vainoamista.

Törni kuten muutkin vapautemme puolesta taistelleet ovat kunniansa ansainneet, runonlausujat ja pubiviisastelijat ovat erikseen.

Peter (19.7.2003 11:37)


Asiallinen ja realistinen kommentti.

Otetaan nyt vielä mukaan tällainen kriittinen repliikki, ettei minua syytettäisi henkilönpalvonnasta:


Susanna(2): Vietnamin sota oli kuitenkin kaikkiaan niin inhottava konflikti, että kyllähän nyt valloille ryöpsähtänyt Törnin palvonta Suomessa on jossain määrin kyseenalaista. Vietnamin sodan veteraanina hänen arvostuksensa ei Jenkeissäkään liene ihan sitä luokkaa, kuin suomalaiset Törni-fanit mielellään kuvittelisivat, sillä kyseinen sota on amerikkalaisille monessakin mielessä kipeä asia, jota ei mielellään muistella, ja josta ei mielellään hankita aineksia myyttisiin heerostaruihin.

Epäilisin myös vähän Törnin kaltaisten ammattisotilaiden motivaatioita; tavoittelevatko he oikeasti jotain vapautta tai parempaa maailmaa, vai ovatko he vain elämystenhakija-seikkailijoita, joiden mielestä sotiminen on kivaa, tapahtui se sitten minkä asian puolesta tahansa? Mihin Törni olisi päätynyt tänä päivänä? Bosnian palkkasoturiksi?

Meitsi (19.7.2003 11:37)


Aivan.


"You smell that? Do you smell that? Napalm, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hill bombed, for twelve hours. When it was all over I walked up. We didn't find one of 'em, not one stinkin' dink body. The smell, you know that gasoline smell, the whole hill. Smelled like - victory."

perjantaina, heinäkuuta 25, 2003

Miksi blogin arkistot eivät toimi kunnolla?

Blogger.com hävittää arkistosta jatkuvasti vanhoja viestejä. Joudun hiki päässä klikkailemaan hiirellä uudelleenjulkaisunappulaa saadakseni vanhat viestit takaisin näkyviin arkistosivuille. Mitä ihmeen järkeä tässä on? Jos Blogger.com ei olisi ilmainen, olisin lakannut käyttämästä sitä jo ajat sitten.

Kapitalismissa kuluttajilla on varaa vaatia hyviä palveluita. Usein huonot palvelut eivät kelpaa edes ilmaiseksi. Sen sijaan esimerkiksi elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen kannattamassa kommunismissa (ks.
Toimittajaliiton jäsenluettelo) huonoillakin palveluilla on korkea hinta, kuten veronmaksajien rahoin kustannetuilla Kaurismäen elokuvilla. Jos Blogger.com saisi tukea valtiolta, palvelu olisi varmasti vielä huonompaa...

torstaina, heinäkuuta 24, 2003

Ding! Dong! The witch is dead! Which old witch? The wicked witch! Ding dong! The wicked witch is dead!

Joskus on jotain hyötyä USA:n armeijastakin. Irakin sosialistisen diktaattorin Saddam Husseinin vallanperijäksi aikoinaan nimitetty poika Qusai Hussein on saatu hengiltä. Samassa tulitaistelussa kuoli myös hänen veljensä, Saddamin vanhin poika Udai, joka oli menettänyt poliittisen valtansa osoittauduttuaan liian sekopääksi jopa isänsä mittapuulla.Joku nimimerkki Helge Eskelinen kirjoitti asiasta nyysseissä näin:


Amerikkalaiset tappoivat 14 vuotiaan teinipojan Irakissa:


Yhdysvaltain joukot hyökkäsivät tiistaina Mosulissa rakennukseen,
Kuusi tuntia jatkuneen tulitaistelun jälkeen alettiin tutkia neljää
huonokuntoista ruumista, .
Kolmas kuollut on teinipoika


Hänelle vastattiin sopivasti:


Ja kaksi ensimmäistä oli Saddam husseinin poikia, mukavia heppuja kaikin
puolin. Syytön teinipoika oli varmaan tullut kyselemään naapurin
veljeksiltä, Uduaylta ja Qusaylta sokeria, jolloin Amerikkalaiset
vittuillakseen ampuivat kaikki siihen paikkaan.


Myös Helge Eskelisen linkittämässä lehtiartikkelissa (Reuters–AP–HS) sanotaan, että kyseinen 14-vuotias poika oli ilmeisesti Qusai Husseinin poika eli Saddam Husseinin pojanpoika. Kukaan ei ole tietenkään vastuussa isänsä tai isoisänsä rikoksista, mutta todennäköisesti joku 14-vuotias Saddam Husseinin pojanpoika olisi ilman amerikkalaisten Irakiin tuloa ryhtynyt kymmenen vuoden sisällä jonkin sortin kiduttajaksi tai murhaajaksi jollain turvallisuuspoliisin päällikön tai armeijan upseerin valtuuksilla. Mahdollisesti poika oli myös tuossa piiritetyssä talossa aseistettu ja vaarallinen.

On kuvaavaa, että Saddam Husseinin kannattaja, nimimerkki Helge Eskelinen siteeraa HS:n artikkelia hyvin selektiivisesti. Eskelinen siteerasi siis vain nämä lauseenpätkät:


Yhdysvaltain joukot hyökkäsivät tiistaina Mosulissa rakennukseen,
Kuusi tuntia jatkuneen tulitaistelun jälkeen alettiin tutkia neljää
huonokuntoista ruumista, .
Kolmas kuollut on teinipoika


Alkutekstissä tuo kappale meni kokonaisuudessaan näin:


Yhdysvaltain joukot hyökkäsivät tiistaina helikoptereista Mosulissa rakennukseen, joka kuului alueen entiselle johtajalle, Saddam Husseinin serkulle.
Kuusi tuntia jatkuneen tulitaistelun jälkeen alettiin tutkia neljää huonokuntoista ruumista, joista kahden huomattiin kovasti muistuttavan Udai Saddam Husseinia ja Qusai Husseinia.
Kolmas kuollut on teinipoika, jonka arvellaan olevan Qusain 14-vuotias poika. Poika seurasi isäänsä kaikkialle.
Neljäs voisi amerikkalaisarvioiden mukaan olla henkivartija.
Illan tullen Bagdadissa nähtiin yksittäisiä ilonilmauksia Saddamin poikien kuoleman johdosta ja monet ihmiset ammuskelivat ilmaan.


Merkitys muuttuu kummasti, kun siteeratusta tekstistä jätetään avainsanoja pois Eskelisen tavoin. Varmaan samantyyppistä disinformaatiota harrastivat myös Irakin tiedotusvälineet Saddam Husseinin valtakaudella, ennen Eskelisen paheksumaa amerikkalaisten imperialistien hyökkäystä.

tiistaina, heinäkuuta 22, 2003

William J. Beck III kommentoi eilen mainitsemaani Ann Coulterin uutta kirjaa:


I think she could be doing a much better job at making a crucially important case, which is: the way almost the entire 20th century was suffused with leftists' infatuation with communism, their outright psychotic denial of its true character, all the way down to its root premises, and the enormous implications that these facts always held for American life.


Suora ote itse kirjasta:


To review the record, as part of Truman's yeoman work on the Cold War, he cooperated with the Soviets at the Nuremberg Trials, whitewashing their joint aggression with Hitler under the Nazi-Soviet Pact. He looked the other way when the Soviet Union murdered three million Russian prisoners of war returned home by the Allies. On his watch, the Soviet army consolidated its control over nine countries, China became a Communist dictatorship, and tens of millions of people were murdered under Communist tyrannies. Truman defended Communist spy Alger Hiss as a patriot who was framed by Republicans, and he tried to indict Whittaker Chambers for perjury. He refused to remove members of his administration identified to him by J. Edgar Hoover and others as Communist agents, including Harry Dexter White, whom Truman appointed top U.S. representative of the IMF. Among the Soviet spies advising Truman on China was Frank Coe, who refused to answer the question: 'Are you a Soviet agent, Mr. Coe?' Soon thereafter Coe fled to Communist China, where he became a top policy-maker to Chairman Mao, helping the Chinese murder tens of millions of their own people. Truman was considered such a dupe of the Communists that the Army refused to tell him about the Venona Project. And that's how Truman won the Cold War!


Coulter ryhtyy lähiaikoina myös pitämään omaa blogia nimeltä CoulterGeist.

maanantaina, heinäkuuta 21, 2003

Are you, or have you ever been, a member of a communist party or organization?

Helsingin Sanomat MAANANTAINA 21.7.2003


Kolumnistitähti hätkähdyttää
Amerikkalainen Ann Coulter haluaa kumota "myytin" McCarthyn 1950-luvun kommunistivainoista

Railakkaan poliittisen retoriikan luvatussa maassa Yhdysvalloissa on tähän asti oltu jokseenkin yksimielisiä lähihistorian yhdestä surkeasta episodista: 1950-luvun kommunistivainoista.
Sekä oikeisto että vasemmisto – amerikkalaisittain "liberaalit" – ovat pitäneet niin kutsuttua mccarthyismin aikaa valitettavana vaiheena, jossa poliittinen vimma sai yliotteen harkinnasta. Kommunistijahtia johtanut senaattori Joseph McCarthy taas oli yleisen käsityksen mukaan häikäilemätön opportunisti ja häiriintynyt juoppo.

Yleinen käsitys on nyt haastettu. Historiaa tulkitsee uudelleen Yhdysvaltain kenties kiistellyin kolumnisti, äärioikeistolainen Ann Coulter.
"Äärioikeistolainen" voi tosin olla harhaanjohtava termi, sillä Coulter ei ole mikään uusnatsi tai muukalaiskammoinen populisti eurooppalaisessa mielessä.
"Räyhäoikeistolainen" saattaa osua oikeampaan. Coulter kun on johtavia kykyjä uusien viestimien, kaapelitelevision ja internetin, suosimassa väittelykulttuurissa, jossa hyökkäävyys on ylin hyve ja poliittiset erot kärjistetään äärimmilleen.
Tulos on kahtia jakautunut maailmankuva, jossa vastakkain ovat liberaalit ja konservatiivit, Coulterin joukot.

Coulter lyö liberaaleja kovemmin kuin koskaan tänä kesänä ilmestyneessä menestyskirjassaan Treason: Liberal Treachery From the Cold War to the War on Terrorism (Maanpetos: Liberaalien kavaluus kylmästä sodasta terrorisminvastaiseen sotaan).
"Aina kun Yhdysvaltoja vastaan hyökätään, joko ulkoa tai sisältä, liberaalit ovat vihollisen puolella", Coulter kirjoittaa. Hänen mukaansa näillä selkärangattomilla maansa myyjillä on päässään eräänlainen automaatti: oli kyse sitten kommunistista, ylikansallisesta terrorismista tai vaikka koiran kävelyttämisestä, Amerikka on aina johonkin syypää.
Coulter ei säti mitään hämärää laitavasemmistoa, vaan maanpettureita vilisee hänen mielestään koko Yhdysvaltain demokraattipuolueessa – mahtavassa ja eurooppalaisittain ajatellen hyvinkin konservatiivisessa valtakoneistossa.
Treason kirjaa demokraattien syntejä niiltä pitkiltä 1900-luvun vuosikymmeniltä, kun heillä oli Yhdysvaltain politiikassa yliote. Coulterin mukaan puolueeseen oli soluttautunut Neuvostoliiton agentteja eikä esimerkiksi ihailtu sankaripresidentti Franklin D. Roosevelt tehnyt asialle yhtään mitään.
Senaattori McCarthy yritti tehdä.
"Myytti 'mccarthyismistä' on yksi aikamme suurimmista orwellilaisista huijauksista. On pelkkää liberaalien mustamaalausta kuvata Joe McCarthy raivokkaaksi kansankiihottajaksi, joka olisi tuhonnut viattomia ihmisiä", Coulter kirjoittaa.

Coulterilla on väitteilleen juuri ja juuri sen verran historiallista pohjaa, ettei niitä voi aivan suoralta kädeltä kuitata älyttömänä rähjäämisenä.
Jo vuosikymmeniä on päivitelty Rooseveltin ällistyttävän sinisilmäistä suhtautumista Josif Staliniin.
Joku Alger Hissin tapainen vakooja todella vaikutti Yhdysvaltain hallinnossa, ja Neuvostoliitolla oli historiantutkijoiden mukaan lujempi ote Yhdysvaltain kommunistipuolueesta kuin joskus aikaisemmin kuviteltiin.


Jonkinlaista uudelleenarviointia kommunistien soluttautumisesta ja muusta Neuvostoliiton intressejä palvelevasta toiminnasta tarvittaisiin Suomessakin. MOT 14.02.2000 yritti selvittää asiaa:


Mustan laatikon salaisuus: miten Neuvostoliitto vaikutti suomalaisiin toimittajiin? Toimittaja Jouni Tervo

Neuvostoliitto käytti 70-80 -luvuilla kaikkia keinojaan sekaantuakseen Suomen asioihin. Millainen rooli oli Skp:n vähemmistöä lähellä olleella Toimittajaliitolla. Siitä otti selvää tämän illan MOT.


Vanhat taistolaiset eivät pitäneet puuhiensa kaivelusta, vaan ryhtyivät uhkailemaan MOT:n toimitusta oikeusjutuilla. Tästä pelästyneinä MOT poisti taistolaisen Toimittajaliiton jäsenluettelon kotisivultaan, nimenomaan ohjelmassa mainittujen Neuvostoliiton järjestelmän kannattajien vaatimuksesta.

Kommunistien nimilistan julkaiseminen oli kuitenkin täysin laillista, koska kyseessä oli julkinen asiakirja. Jäsenluettelo löytyy nykyisin esimerkiksi
tästä Martti Valkosen kirjasta Journalismin salat. Martti Valkonen:


Toimittajaliitto oli ollut aikoinaan sosiaalidemokraattisesta puolueesta irtaantuneen skogilaisen siiven toimittajien ideologisista syistä syntynyt ammatillinen järjestö. Sen vaiheet heijastelevat 1950-80 -lukujen Suomen kiihkeää politikointia. Silloin monet poliittiset ryhmät ottivat rahaa vastaan ulkomailta idästä tai lännestä.

Toimittajaliitto oli neuvostorahan äärellä. Liitto liukui kommunistipuolueen vähemmistösiiven syliin ja taistolaiseksi. Siinä aatteellisessa sargassomeressä uiskenteli kirjava joukko taistolaisia, stallareita eli vähemmistökommunisteja, entisiä skogilaisia, tannerilaisten vastustajia, vasemmistoradikaaleja, äärivasemmistolaisia ja muita revisionistien halveksijoita.

Ideologisesti aktiiviset henkilöt vetivät mukaansa ystäviään ja kavereitaan, radikaaleja opiskelijoita ja median työntekijöitä. Kokoelman täydensi jokin määrä tahdottomia henkilöitä, jotka eivät uskaltaneet jäädä yksin, kun heidän kaverinsa hurahtivat taistolaisuuteen.

Porukkaa on hankala määritellä muulla kuin kielteisellä tavalla: liittoon ei kuulunut enemmistökommunisteja eikä sosiaalidemokraatteja, ei myöskään porvareita paitsi jokunen maalaisliittolainen ja uraansa rakentavia kokoomuksen nuorisoradikaaleja. Heitä yhdisti halu valtaan hinnalla millä tahansa.

Ota heistä sitten selvää, vaikka siihen ei ulkopuolisten tarvitsekaan ryhtyä. He itse heräsivät antamaan viestin itsestään talvella 2000, koska he loukkaantuivat, kun MOT:n dokumenttiohjelma toi heidän oman Toimittajaliittonsa jäsenluettelon julkisuuteen.


Asiaa on tietysti kommentoitu jonkin verran muissakin tiedotusvälineissä.

Kokoomuksen Verkkouutiset-lehden kolumnistinimimerkki Kangasalan äijä:


MOT:ssa kerrottiin, että Toimittajaliiton jäsenluettelo on nähtävissä ohjelman Internet-osoitteessa: http://www.yle.fi/mot. Tieto piti paikkansa vain lyhyen ajan. Yleisradio poisti ohjelman jälkeisenä keskiviikkona luettelon www-sivuiltaan.

Mikä lienee ollut Ylen johdon motiivi? Virallinen selitys oli se, että jäsenlista saattoi rikkoa henkilörekisterilakia.

Äijän mieleen on tullut myös muita ajatuksia. Varsin todennäköisesti ohjelman tekijät olivat jo ennakkoon selvittäneet jäsenlistan julkaisemisen juridisen puolen. Asia on joka tapauksessa sen verran diskreetti.

Sensuurin syyt ovat mitä ilmeisimmin poliittiset. Pääjohtaja Arne Wessberg haluaa pitää yhtiönsä julkikuvan siistinä. Hän ei halua myöntää, että stalinistien toveripiirillä on edelleen merkittävä asema Yleisradiossa.

Aarne Wessberg oli 70-luvulla innokas yleisdemokraatti. Tällaisia henkilöitä pidettiin aikanaan stalinistien hännystelijöinä. Yleisradio on Eino S. Revon päivistä lähtien ollut - ja on edelleen - monen entisen ja nykyisen stalinistin suojatyöpaikka ja saattohoitokoti.

Yleisradion tutkivan journalismin ryhmä voisikin seuraavaksi selvittää Ylen johtojärjestelmiä ja yhtiön sisäisiä puolueklikkejä. Aineisto on ainakin lähes käden ulottuvilla. Vai onko esteenä sensuurin ja hyllytyksen pelko?

Kangasalan äijä toivottaa pirteälle MOT-ohjelmalle menestystä stalinistijahdissa.

Toimittajaliittolaisten ja stalinistien määrässä Ylen kanssa samassa sarjassa kilpailee vain Helsingin Sanomat.


Suomen Journalistiliiton jäsenlehdessä mielipiteensä kertoo HARRI NYKÄNEN, HS/rikostoimitus:


Keskustelua
tarvitaan

Toimittaja Jouni Tervon MOT-ohjelma vasemmistolaisesta Toimittajaliitosta on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Joidenkin mielestä erityisesti Toimittajaliiton jäsenluettelon julkaisu internetissä oli epäeettistä. Kollegani Jukka Rislakki näki siinä jopa McCarthyismia.

Itse koen sekä ohjelman, että jäsenluettelon julkaisun tärkeänä jo ammattikunnan itsetutkiskelun takia. Toimittajat ovat vetäneet tilille milloin minkin ryhmän kaapissa olleita luurankoja. Mielestäni on itsestään selvää, että myös oma pesä on selvitettävä. Lisäksi ammattikunta on ollut ensimmäisenä vaatimassa asioiden julkisuutta. Tuntuu oudolta jos olisimme nyt estämässä itseämme koskevien tietojen julkistamista.

Toimittajaliiton jäsenluettelo ei ole mikään musta lista, eikä siihen kuuluneiden tarvitse vaipua maan alle. Terve ja kriittinen itsetutkiskelu on kuitenkin paikallaan.

On selvää, että suuri osa liiton jäsenistä oli mukana aatteellisista ja idealistisista syistä, parempaa maailmaa rakentaakseen. Yhtä selvää on, että mukana oli tuulenhaistelijoita, jotka petasivat tulevia valta-asemia, mutta veikkasivat väärää hevosta. Maailma menikin aivan eri suuntaan kuin moni kuvitteli.

Tervon ohjelma osoitti kuitenkin, että Liitto oli Neuvostoliiton ohjailema käsikassara, jonka jäsenien asemaa käytettiin yhden ideologian ajamiseen.

Kaikki liittolaiset eivät tähän tietenkään osallistuneet, osa taas oli täysin valmis tekemään osansa propagandasodassa.

Jos toimittajalla on ideologia jonka puolesta hän liputtaa, on oikein odottaa, että hän tunnustaa avoimesti väriä. Juttujen motiivien olisi oltava läpinäkyviä, salaiset vaikutustarkoitukset ja salaiset taustavaikuttajat eivät kuulu eettiseen journalismiin.


Muuten Nykäsen kommentti iski naulan kantaan, mutta olen tietysti hieman eri mieltä tuosta väitteestä: Toimittajaliiton jäsenluettelo ei ole mikään musta lista, eikä siihen kuuluneiden tarvitse vaipua maan alle. Nimenomaan jokaisen tuohon kommunistijärjestöön kuuluneen sietäisi hävetä. Hei taistolaiset, te kannatitte Neuvostoliittoa. Siis Neuvostoliittoa.

perjantaina, heinäkuuta 18, 2003

Jari Vaarma kirjoittaa blogissaan:


Vaikka otettaisiin käyttöön Viron mallinen progressioton verojärjestelmä, esimerkiksi kaikille tasainen 22% tulovero, hyvätuloiset maksaisivat silti enemmän veroa kuin pienituloiset. Todellinen tasa-arvo saavutettaisiin tietenkin vasta, kun verotuksessa siirryttäisiin prosenteista kiinteään summaan, esimerkiksi 10 000 euroon vuodessa. Silloin kaikki maksaisivat yhtä paljon. Reilua jos mikä. :)


Juuri tuollaista tasasummaista veroa eli henkiveroa (a.k.a. poll tax) pidettiin äskettäin pienimpänä pahana Vapausfoorumilla tehdyssä mielipidekyselyssä. Toiseksi eniten ääniä sai lineaarisesti progressiivinen tulovero, jossa kaikille saman verottoman
pohjaosan ylimenevältä tulojen osalta marginaaliveroaste on kaikille sama. Tämä on se Viron malli, toisin kuin Vaarma luulee.

keskiviikkona, heinäkuuta 16, 2003

Hesarin mielipidepalsta on välillä aika koominen

"Valmistuin valtiotieteen maisteriksi viime syksynä ja odotin innolla työelämään siirtymistä. ... Olen hakenut kymmeniä työpaikkoja ja tähän mennessä päässyt yhteen haastatteluun. ... Eikö yhteiskunta kanna vastuuta siitä, mitä se kouluttaa?" (15.7.)

Hahaha! Nytkö sekin on yhteiskunnan syy, kun joku opiskelee humanistiksi ja sitten "yllättäen" ei saa töitä. Kuka käski kouluttautumaan työttömäksi? Sama tyyppi kirjoittaa:

"Mielestäni ei ole liikaa vaadittu, että voisin suunnitella elämääni muutaman kuukauden jaksoja pidempään."

No ei todellakaan olisi! Ihmetyttää vain, että käytännössä se näköjään on sinulta liikaa vaadittu, hyvä nimimerkki Valtiotieteen maisteri

"Ongelma on tuttu ystävä- ja tuttavapiirissäni"

Eipä yllätä.

Lopuksi tyyppi vielä uhkailee ulkomaille muutolla. Mene ulkomaille! Sinun ja tuttavapiirisi lähdön aiheuttama kevennys verotuksessa tullaan muistamaan.

tiistaina, heinäkuuta 15, 2003Mitä te siellä tietokoneen ääressä teette, menkää uimaan!!

Terveisiä Suomenlinnan tulikuumilta graniittikallioilta, joilla olen grillannut itseäni auringon paahteessa viimeisenä kolmena päivänä peräkkäin. Jokaisena näistä kolmesta päivästä olen pari-kolme kertaa vilvoitellut itseäni uimalla noin puolen kilometrin matkoja kerrallaan laivojen luomien komeiden aaltojen keskellä auringossa kimaltelevalla merenselällä. Ahvenanmaan maakuntalaulua mukaillen voisin sanoa:

Skönt är vårt Finland, när fjärdar och sund
blåna i sommarljusa dagar


Skönt är vårt Finland, när vågsvallet yr
högt mot de mäktiga stupen


Ainoa varjopuoli Suomenlinnan uimarannoilla on lapsilaumojen mölinä ja kiljunta. Jos Suomenlinna yksityistettäisiin, uusi omistaja voisi voiton maksimoinnin vuoksi vaikka erottaa lapsiperheiden rannat aikuisten sinkkujen ja lapsettomien pariskuntien rannoista.

sunnuntaina, heinäkuuta 13, 2003You're Fiji!

As calm, relaxed, and removed from life as they come, you're just so chilled out, it hurts people to see you.  Everyone aspires to be where you are, but most of them just can't put their stress away.  Little do they know that even you sometimes have inner turmoil and struggles!  For the most part, though, it's sun and fun for you, and that's the way you like it.  It's just sort of hard to get things done with all that partying.
Take the Country Quiz at the Blue Pyramid

Tommipommi kirjoittaa 3. heinäkuuta:


Transhumanistit etunenässä mutta muu väestö tiukasti kannoilla pitää tulevaisuuden optimaalisena onnelana tilannetta, missä kuka tahansa voisi täyttää minkä tahansa halunsa ja oikkunsa.

Kun useat ihmisten haaveet ja toiveet vaativat energiaa, joka ei tunnetusti synny tyhjästä ja jonka saanti on rajoitettu ja tuotto usein ongelmallista, eikö olisi järkevämpää käyttää teknologiaa ihmisten toiveiden ja halujen muokkaamiseen? Siinä olisi kyse vain jokusista soluista ja molekyyleistä sen sijaan että kiidätettäisiin tonneittain tavaraa ympäri maailmankaikkeutta.

Kun aivot ovat kone siinä kuin leikkuupuimuri tai parkkimittarikin, ei niiden manipulointi juuri poikkea muusta rakennustoiminnasta. Tietenkin vielä moni asia on jokseenkin epäselvä, jolloin asioihin suhtaudutaan varauksella samalla tavalla kun ennen paasattiin "ruumiin pyhyyttä" kun ihon alle ei vielä päässyt ilman melkoisia komplikaatioriskejä.

Seuraavaa harjoitusta suosittelen kaikille: kuvitelkaa elämänne maailmassa, missä teille on järjestetty helposti ja halvalla ikuinen äärimmäinen onnen- ja nautinnontunne. Mitä vaikeampi tällaista maailmaa on kuvitella ja hahmottaa siinä mielekästä elämää, sitä enemmän tiedätte elämänne pyörivän hermonpäiden stimuloinnin ympärillä

Tässä harjoituksessa muistakaa, että pitkästyminen, kyllästyminen ja vastaavat ovat myös tunteita, jotka tämä lääkitys poistaisi. En voi tarpeeksi korostaa teille, rakkaat lajitoverit, kuinka terveellinen tämä harjoitus on etiikkanne todellisen pohjan hahmottamisessa. Aika moni on nimittäin kuorruttanut hedonisminsa aatteilla ja epämääräisillä metafyysisillä päämäärillä.


En oikein ymmärrä, miten tuo olisi jotenkin relevanttia kritiikkiä transhumanismia kohtaan. Suomen Transhumanistiliitto ry:n hallituksen jäsenenä ikävä velvollisuuteni olisi tässä tilanteessa varmaan mainostaa suomenkielistä transhumanismi-FAQ:ta. (Väännetään nyt vielä vähän rautalangasta: tuollainen Tommipommin ehdottama aivojen parantelu sopii transhumanismiin kuin nenä naamaan siinä missä muukin ihmisen kehon muuntelu. Jokainen tietysti omistaa itse oman kehonsa, joten yksilön kehon muokkauksesta ei saa päättää kukaan muu kuin yksilö itse.)

torstaina, heinäkuuta 10, 2003

Murray Rothbard: Puolan natsimiehitys johtui puolalaisten sotahulluudesta

Suosittelen taas Tim Starrin kommentteja kommunistipropagandisti Murray N. Rothbardin huuhaasta. Ikävää, että jotkut pitävät Rothbardia libertaristina. Pikemminkin Rothbard on varoittava esimerkki sodanvastaisen propagandan valheellisuudesta.

tiistaina, heinäkuuta 08, 2003

Huolimatta hieman johdattelevista kysymyksistä suosittelen tätä 24 kysymyksen mielipidetestiä:


European Political Ideologies
A SelectSmart.com® Selector
By Douglas Dowell
Most political quizzes are geared to an American audience. "Liberal" means left, "Conservative" means right, and a whole range of European positions don't exist. This selector is intended to rank political philosophies and their subsections for you in European terms. In order for this quiz to work properly, answer with the longer term and general principles in mind. In other words, if you believe in the abolition of the private sector, answer on that basis even if you have a thousand-year timescale in mind! For those who wish to know my bias, I came out as a "social liberal".


Sain itse allaolevan tuloksen, jota pidän kohtalaisen osuvana:

 • My #1 result for the SelectSmart.com selector, European Political Ideologies, is You are an anarcho-capitalist. Anarcho-capitalists take the Jeffersonian belief that "that government is best which governs least", and extend it - "that government is best which governs not at all". The theory of anarcho-capitalism is that the market can replace the state as a regulator of individual behaviour (resulting in private courts, private policing etc.).


 • My #2 result for the SelectSmart.com selector, European Political Ideologies, is You are a market liberal. You adhere to the traditional liberal belief in freedom, and take this to mean negative rather than positive freedom - i.e. a slimmed-down state is the best guarantor of freedom. You will therefore support a laissez-faire economic policy, and you will be reasonably tolerant on the social front - though less emphatically so than social liberals.


 • My #3 result for the SelectSmart.com selector, European Political Ideologies, is You are a libertarian conservative. You hold that the free market is the best way of organising economic activity, but you combine this with adherence to more traditional social values of authority and duty.

 • Niilo Paasivirran Oikea Mielipide bloggauksesta


  Nettipäiväkirjojen takana on myös selvästi kansainvälinen salaliitto, joka pyrkii levittämään laktofreeganismia ja muita uskontomme vastaisia aatteita. Nythän on nimittäin niin, että nettipäiväkirjaa kirjoittaa lähes poikkeuksetta jonkinlainen feministi-kettutyttöpoika-wicca-new age, anarkisti, kommunisti, sivari, homo, roskisdyykkari ja muu ääriaatteiden kiihkomielinen edustaja, joka vastustaa järjestäytynyttä yhteiskuntaamme. Haluatko, että Sinun lapsesi lukee joka päivä seksuaalisesti poikkeavan toilailuista? Haluatko!?


  En voi olla siteeraamatta saman miehen Oikeaa Mielipidettä noituudesta:


  Noituutta tehdään tutuksi lapsille mm. niinsanottujen Magic-korttien ja muiden okkultististen pelien, kuten Pokémonin ja Keski-maan velhojen avulla. Nämä pelit ovat täynnä noituutta, paholaisia ja okkultismia. Onko se tervettä, että lapset pitävät keskenään jopa pelikerhoja, joissa pelaavat ilman aikuisten valvontaa näitä spiritismipelejä? Eräät lukiolaiset kuulemma järjestävät iltaisin Magic-räsypokka-orgioita. On selvää, että kun kiimaiset nuoret pääsevät seurustelemaan keskenään ilman valvontaa, on siitä tuloksena mitä irstaimmat orgiat esiaviollisen haureuden harjoittamisen merkeissä.

  ...

  Kuten jokainen kristitty tietää, perisynnin raskaan taakan ylle keräytyy okkultismia harjoittamalla yhä pahempi synnin taakka. Tällainen noituuden ja irstauden turmelema lapsi liukuu alas rasvattua tankoa pitkin, alas suoraan helvetin iankaikkisiin liekkeihin. Punanahkaiset, siivekkäät pirut kiduttavat alastomia syntisiä sieluja iankaikkisesti ruoskilla suomien ja hehkuvilla hiilihangoilla kaikkiin ruumiin aukkoihin raiskaten, tuossa kauheassa paikassa, jossa vallitsee itku ja hammastenkiristys. Sinnekö haluatte lastenne joutuvan? Haluatteko?

  tiistaina, heinäkuuta 01, 2003

  Ayn Randin objectivismin kritiikkiä ja parodiaa

  Scott Ryan: Essays on Ayn Rand's Objectivism


  Ayn Rand (1905-1982), born Alissa Rosenbaum, is believed by many of her followers to have been in some way remarkable as a philosopher. At one time, up until as recently as late 1998 or early 1999, I described (and regarded) myself as a somewhat sympathetic critic of Objectivism and thought there might possibly be something salvageable in Rand's philosophy if one stuck as close as possible to her political theory. (I'm a "green libertarian"/classical-liberal/free-market-capitalist myself.)

  My mind was changed in part by a close and thorough examination of her epistemological writings and in part by (thanks to the Internet) extensive correspondence with lots of people who have tried to put her principles into practice. My own evaluation of her is now very different indeed from that of her followers, and in my book Objectivism and the Corruption of Rationality: A Critique of Ayn Rand's Epistemology, I attack the very foundation and centerpiece of her philosophy: her allegedly groundbreaking work in epistemology, from which "Objectivism" takes its name.


  FACTISM

  The Joyous, Life-Affirming, Benevolent, Liberating, Rational Philosophy of Novelist Arna de Ramm


  By Scott Ryan  "The open secret from which you have been hiding, and from which your festering sores of rationalization can protect your lurching, empty husks of eye-sockets no longer, is: facts are facts." (Kirk Daggoner's speech in PROMETHEUS SHIRKED)

  "Reality, or facticity, is the fact that facts are facts, that reality is real. The denial of facticity has been hawked for millennia by Caesar and the Shaman -- one of whom seeks to control your body, the other your mind." (Title essay in For Today's Thinking Man)

  "To say that a fact is, is to say that one's mind is capable of grasping it. The open secret mankind has struggled to evade is: to deny the facticity of facts is to deny the efficacy of the mind." (Prolegomena to a Factist Theory of Knowledge)

  "Happiness is a state of non-contradictory fact-recognition." (Kirk Daggoner's speech in PROMETHEUS SHIRKED)

  "The fundamental act of evil possible to the volitional human mind is: to strip itself of its humanity and collapse to a rung even below that of any animal. This self-destruction is accomplished by: the denial of facts." ("The Cognitive Role of Cognition," in The Factist Manifesto)