tiistaina, joulukuuta 22, 2009

Kokoomus korottaa veroja


Katainen kurittaa kapitalisteja

Perintöverotus kiristyy osalla kansaa, pääomaverotusta kiristetään ja varallisuusveroa pohditaan palautettavaksi. Näitä teemoja virittelee tällä hetkellä valtiovarainministeri Jyrki Kataisen johtama kokoomus.

Katainen puhui eilen Ylen A-Plus-ohjelmassa pääomaverotuksen kiristämisestä muutamalla prosenttiyksiköllä. Toisaalta pienimmät osinkotulot voidaan vapauttaa verosta. Työnteon verotuksen Katainen haluaisi pitää alhaalla.

Perintöverotus näyttäisi kiristyvän erityisesti taajamien ulkopuolella.

- Katainen tietää, että nyt ei kannata kapitalistia mielistellä, kun kansan olot kurjistuvat ja vaalit lähestyvät. Eikä korpikansastakaan niin väliä, kirjoittaa Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko näkökulmassaan.

Lue Huuskon näkökulma täältä.

Perintö- ja lahjaverotuksen käypää arvoa tavoittelevat arvostushinnat nousevat lehtitietojen mukaan vuodenvaihteessa paikoin jopa 38-51 prosenttia. Katainen puolustaa perintöverotuksen tulevaa kiristystä ja yhdenmukaistamista oikeudenmukaisuudella, sillä tähän asti veroa on maksettu hieman eri perustein eri kunnissa.


(lihavoinnit Mikko Ellilä)

Kokoomus siis menee perinteisen marxilaisen vasemmiston linjoille ja kannattaa kapitalistien verotuksen korottamista. Kokoomus kannattaa marxilaista luokkasotaa proletaarien puolesta kapitalisteja vastaan. Mitenkään muuten ei voida selittää sitä, että nimenomaan omistamiseen kohdistuvaa verotusta aiotaan kiristää: pääomatuloveroa ja perintöveroa korotetaan ja varallisuusvero aiotaan palauttaa.

Kokoomus on marxilainen vasemmistopuolue.

tiistaina, joulukuuta 08, 2009

Säästövinkki

Tasavallan presidentin virka pitäisi lakkauttaa tarpeettomana. Seremonialliset tehtävät voidaan siirtää eduskunnan puhemiehelle, jonka eduskunta itse valitsee.

Säästyy veronmaksajien rahoja, kun ei tarvitse turhaan järjestää presidentinvaaleja.

Niin ikään rahaa säästyy, kun presidentti-instituutiota ei tarvitse ylläpitää. Ei tarvitse järjestää turhia pellejuhlia itsenäisyyspäivänä veronmaksajien rahoilla.

Kenkää presidentinlinnan, Mäntyniemen ja Kultarannan henkilökunnalle. Tönöt myyntiin.

tiistaina, marraskuuta 24, 2009

Työvoimapulaa ei tule koskaan

Sampo Terho: Työvoimapulaa ei tule koskaan

Viime vuosien tai paremminkin vuosikymmenien yleisimmin hyväksytty poliittinen hokema on ollut Suomeen piakkoin iskevä massiivinen työvoimapula, joka vaanii aina aivan nurkan takana. Todellisuudessa sekä ongelman laajuus että ratkaisu on useimmiten analysoitu väärin.

Monet keskeisetkin tahot tekevät laskelmissaan jo sen lähtökohtaisen virheen, että puhuvat Suomen työikäisen väestön vähenemisestä kokonaisuudessaan. Todellisuudessa työikäisestä väestöstä kuitenkin osa on joka tapauksessa poissa työelämästä, joten todellinen vähennys työvoimaan on pienempi kuin laskelmissa tavallisesti esitetään.

Jos siis esimerkiksi 10 vuoden päästä työikäisten määrä olisi 150 000 pienempi kuin nyt, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että Suomessa 55-64 vuotiaista vain 57% on muutenkaan tätä nykyä töissä, eli vastaavasti 43% näistä työikäisistä on jo nyt poissa työelämästä. Suurten ikäluokkien eläköitymisellä pelottelu alkaa siis olla turhaa, kun eläkkeelle siirtyminen on jo paljolti tapahtunut tosiasia, eikä yleisen työvoimapulan alkamisesta silti ole merkkiäkään.

Tulevaisuutta povatessa on oltu erityisen huolissaan huoltosuhteen kehityksestä. Huoltosuhde tarkoittaa lasten ja vanhuuseläkeläisten määrällistä suhdetta työikäisiin. Ensi vuonna huoltosuhteen ennakoidaan olevan 51,6%, eli työikäisiä on vielä noin kaksi kertaa enemmän kuin työiän ulkopuolisia. Huoltosuhde on harvoin ollut tilastoidussa historiassamme näin edullinen.

Kaukaisemmissa ennusteissa huoltosuhteen arvellaan nousevan vuonna 2020 65,4%:iin ja 2030 jo 73%:iin. Jos näin kävisi, ei sekään olisi ennen kuulumatonta. 1900-luvun alussa huoltosuhde oli yli 70%:ia, tosin sillä erolla nykyiseen, että tuolloin huoltosuhdetta heikensi ennen kaikkea lasten suuri määrä.

Päättäjiemme suurin erehdys on ollut ajatella, että huoltosuhteen heikentyminen voitaisiin estää parhaiten maahanmuutolla. Tämä ajatus on täysin teoreettinen, sillä esimerkiksi vuoden 2006 lopussa 18-64 –vuotiaiden Helsingissä asuvien ulkomaiden kansalaisten työllisyysaste oli 50,6%, eli työikäisistäkin vain noin puolet oli työelämässä. Samaan aikaan Suomen kansalaisten vastaava luku oli 75,5%.

Nykyisen kaltainen maahanmuutto siis vain heikentää huoltosuhdetta, mikä ei ole yllättävää kun otetaan huomioon, että ulkomaalaiselle työnsaanti on aina vaikeampaa ja esimerkiksi islamilaisessa kulttuurissa naisten työssäkäynti ei ole yleistä. Sen sijaan hankitaan paljon lapsia, mikä sekin lyhyellä aikavälillä heikentää huoltosuhdetta.

Kaikkein tuhoisinta ajattelua on ollut, että työvoimapulaa ennakoiden täytyisi Suomeen jo nyt ottaa suuret määrät maahanmuuttoa. Kukaanhan ei tiedä, miten suuri työvoimapula vuonna 2030 tulee todellisuudessa olemaan (jos sitä on lainkaan), mutta mikä tahansa se olisi, varmaa on että maahanmuuttajakin ikääntyy. Siksi nyt otettu maahanmuuttaja olisi 2030 jo itsekin työuransa ehtoopuolella, ehkä jopa eläköitymässä, joten maahanmuuton lisääminen ennen työvoimapulan todellista alkamista on yksinkertaisesti järjetöntä.

Koko Suomea uhkaava huoltosuhdeongelma on pitkään käsitetty väärin. Työikäisten määrä ei sinänsä ole valtavasti laskemassa, sillä ensi vuonna 15-64 –vuotiaita arvellaan olevan noin 3,5 miljoonaa ja vielä viidenkymmenenkin vuoden päästä 2060 noin 3,4 miljoonaa.

Todellinen ongelma on se, että huollettavien määrä jatkuvasti nousee, koska ihmiset elävät eläkkeellä entistä pitempään, eli viettävät suhteellisesti paljon entistä suuremman osan elämästään jouten. Tätä asiaa ei voida auttaa kuin työuria pidentämällä. Maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa edes teoriassa, vaan johtaa vain kiihtyvään kierteeseen: kun edelliset maahanmuuttajat jäävät suomalaisten tapaan liian aikaisin eläkkeelle, tarvitaan yhteiskuntaa ylläpitämään jälleen entistä enemmän maahanmuuttajia.

Jos siis on jotain todellista työvoimapulaa, se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnassamme ollaan liikaa jouten. Ylivoimaisesti paras keino niin työvoimapulan torjumiselle kuin huoltosuhteen parantamiselle on eläkeiän nostaminen, joka samanaikaisesti lisää työssäoloa ja vähentää eläkeläisten määrää. Nostamalla eläkeikää edes 3 vuotta, saataisiin 150.000 potentiaalista työntekijää.

Jos työuria pidennettäisiin myös alkupäästä lyhentämällä opiskeluaikoja, tuottaisi jokainen lyhennetty vuosi noin 50.000 uutta työntekijää. Aloittamalla peruskoulu vuotta aikaisemmin, tehostamalla koulunkäyntiä mm. verkko-opetuksella ja laajentamalla oppisopimusjärjestelmää voitaisiin saada jo satoja tuhansia nuoria lisää työelämään.

Osa-aikatyöntekijöitä oli joulukuussa 2008 kaikkiaan 338.000, joiden täysipäiväiseksi siirtyminen voisi vastata noin 60.000:en ihmisen työpanosta. Kaikkein keskeisin käyttämätön reservi ovat tietysti työttömät, joita on tälläkin hetkellä 265.000. Lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon tukityöllistettyjä on noin 40.000 ja työttömyyseläkeläisiä noin 50.000.

Kun työvoimapulaa ennustetaan kahdenkymmenen vuoden päähän, täytyy ottaa vielä huomioon työn tehostuminen. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana voi työvoiman tarve realistisesti laskea automaation seurauksena esimerkiksi 200.000 henkeä, erityisesti kun muistetaan myös hallinnon automatisoituminen.

Kaikkiaan jos Suomi siis viritettäisiin toden teolla työvoimapulan torjuntaan, voitaisiin kotimaisin keinoin vastata noin miljoonan ihmisen työvoimapulaan. Niin laajaa työvoimapulaa tosin ei tule koskaan.

Se valikoiva työvoimapula, jota olemme joillain aloilla jo kokeneet, on lähinnä hyvinvointivaltion elintasosairautta. Ilmainen koulutus saa nuoret liian suurin joukoin hakeutumaan kohti kevyitä toimistotöitä. Liian alhainen eläkeikä taas saa ikääntyneet turhan aikaisin oloneuvoksiksi. Nykyinen työttömyysturva puolestaan ajaa kaiken ikäiset välttelemään pienipalkkaisia ja raskaita aloja.

Suomea ei siis piinaa työvoimapula, vaan paremminkin sosiaalidemokratia rakennelmineen. Jotta maamme selviäisi, on kaikkien ikäluokkien tingittävä saavutetuista eduistaan, jotka ovat yksinkertaisesti kestämättömät.

torstaina, marraskuuta 19, 2009

Egalitarismista, kateudesta, feminismistä

Jarkko Pesonen:
Olen kyllästynyt monelta suunnalta työntyvään puheeseen siitä, kuinka nykyinen yhteiskunta on eriarvoinen. Esimerkiksi vasemmisto puhuu varallisuuden eriarvoisesta jakautumisesta ja feministit taas sukupuolien eriarvoisuudesta vedoten esimerkiksi naisjohtajien suhteellisesti pienempään määrään.

Useinkaan nämä tahot eivät vaivaudu tarkemmin määrittelemään mitä eriarvoisuudella tarkoittavat ja miten tällaisen voisi todentaa. Koska arvon kokeminen jossain asiassa on puhtaaasti subjektiivinen ja yhteiskuntasopimukseen nojaava käsite, ei mitään universaalia tasa-arvoisuutta voi edes olla olemassa. Lisäksi ihmiset ovat syntyjään jo erisuhtaisessa asemassa toisiinsa - joidenkin syntyessä viisaampina, terveempinä tai varakkaampina kuin toiset - on kaikenlainen tasa-arvoistaminen todellisuudessa ihmisten tasapäistämistä, jolloin lahjakkaita ja menestyviä ihmisiä rangaistaan muiden huonommuudesta.

Mitä tulee varallisuuden epäarvoiseen jakautumiseen, niin yhteiskunnassa varallisuus kerääntyy niille, joilla on eniten kykyjä kerätä omaisuutta. Yhteiskunnassa, jossa vallitsee sopimusvapaus, ihmisten itsemäärämisoikeus ja omaisuudenturva, omaisuutta kertyy niille, jotka kykenevät täyttämään muiden ihmisten tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. Oli kyse sitä lääkäristä tai konsernin toimitusjohtajasta, niin nämä molemmat tyydyttävät muiden ihmisten tarpeita tehokkaammin kuin esimerkiksi köyhä taidemaalari tai lähihoitaja.

Vaikka arvostan sekä osaavia taiteilijoita ja pidän lähihoitajien työtä sinänsä arvokkaana, niin ensin mainittua ihmiset eivät yleisesti juuri tarvitse ja jälkimmäinen taas on helpommin korvattavissa kuin vaikkapa lääkäri ja ansaitsee siksi vähemmän. Näin ollen, on kyse ihmisten omista kyvyistä ja ahkeruudesta kuinka hyvin hän menestyy.

Mikäli ihmiseltä riistetään mahdollisuus korottaa elintasoaan ja yhteiskunnallista asemaansa ahkeruudellaan ja taidoillaan, katoaa motivaatio kehittää omia kykyjään, mikä taas johtaa koko yhteiskunnan heikompaan menestymiseen ja kollektiiviseen köyhyyteen. Aivan samoin kuten tapahtui kaikissa niissä maissa, joissa varallisuuden epätasaista jakautumista koitettiin korjata sosialismilla.

Sukupuolten eriarvoisuudesta puhuttaessa on täysin epäkelpoa vedota esimerkiksi naisjohtajien vähempään määrään suhteessa miesjohtajiin. Tämä johtuu siitä, että tällä tavalla ei tulla osoitetuksi mitään sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää sinänsä, sillä kyse voi hyvinkin olla ryhmien välillä vallitsevista eroista. Johtotehtäviin nimittäin hakeutuu vähemmän naisia kuin miehiä, jolloin on luonnollista ja normaalia, että tuolloin naisia näissä tehtävissä on vähemmän.

Tämä ei tietenkään miellytä niitä, joiden mielestä millään ihmisryhmillä ei ole mitään eroja - etenkään henkisiä eroja! - vaan väittävät tuolloin kyseessä edelleen olevan jonkinlaisen syrjinnän ja saatetaan väittää, että yhteiskunta painostaa naisia jäämään tavoittelematta näitä tehtäviä. Tällaiset kannanotot kertovat lähinnä laumasieluisesta identifioitumisesta omaan viiteryhmään kun ei kestetä ajatusta siitä, että oma viiteryhmä olisi keskimäärin heikommin suoriutuva kuin jokin toinen. Samalla oma yksilöllisyys mitätöidään ja esimerkiksi epäonnistumisesta jossain asiassa saatetaan syyttä omaan viiteryhmään kohdistuvaa syrjintää. Tämä on tietenkin helpompaa kuin myöntää omat, yksilötasolla olevat puutteet.

Kaikenlainen ryhmäajattelu on perseestä siinä mielessä, että tuolloin yksilö mitätöidään niin heikkouksineen kuin vahvuuksineenkin. Toisten menestymisestä ja omasta epäonnistumisista on toki helppoa syyttää ryhmiin kohdistuvaa epätasa-arvoista kohtelua, mutta jos ne ihmiset, jotka eniten paasaavat epätasa-arvoisuudesta, käyttäisivät tähän kuluttamansa ajan oman onnen tavoitteluun marisemisen sijaan, saavuttaisivat hekin omalla työllään niitä hedelmiä, joiden epätasa-arvoisesta jakautumisesta he nyt puhuvat.


perjantaina, marraskuuta 13, 2009

Seta ei puolusta homojen oikeuksia

Setan facebook-keskustelupalstalta deletoitiin allaoleva filosofian tohtori Jukka Hankamäen kirjoitus mm. vihreiden, vasemmistolaisten ja muslimien suhtautumisesta homoihin:

Olin pari viikkoa sitten Tuomas Enbusken radio-ohjelmassa keskustelemassa islamin ongelmista. Sähköpostilaatikkooni on kolissut sen jälkeen kosolti viestejä. Suurin osa palautteesta on ollut kiittävää, ja lähettäjien (ilmeisesti) ”kielteisiksi” tarkoittamat arviot voin puolestaan jakaa kahteen ryhmään.

Ensimmäisen (I) muodostaa se hapan, penseä tai vähintäänkin nihkeä palaute, joka seurasi, kun antauduin puolustamaan homojen asemaa islamia vastaan. Eräät ovat katsoneet – tosin melko arvattavalla tavalla – että islamista homot ovat löytäneet kohteen, jota kritisoimalla voimme kostaa meitä ”päähän tai munille potkineille”. Nähdäkseni ei pitäisi muslimien sen enempää kuin muidenkaan potkia ketään päähän eikä munille, vaikka islamilaisissa maissa niin jatkuvasti tapahtuukin.

Olen kieltämättä kuin puulla päähän lyöty sen ystävällisyyden, tuen ja lämminsydämisyyden johdosta, jota homofoobisina pidetyt kansallismieliset piirit ovat osoittaneet minulle. Sen sijaan vihervasemmistolaiset heteromiehet (joita suurin osa vihreistä ja vasemmistolaisista kaiketi edelleenkin on) näyttävät löytäneen islamista kätevän keinon mukiloida suomalaisia homoja.

He ikään kuin asettavat muslimit seksuaalivähemmistöjen edelle omissa syrjintähierarkioissaan, aivan kuten vähemmistövaltuutettukin, jonka toimialaan ei lueta seksuaalivähemmistöjä lainkaan.

Vuonna 2007 Saudi-Arabiassa toteutettiin 156 teloitusta eli selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Tuomiot pannaan täytäntöön enimmäkseen mestaamalla eli katkaisemalla ihmiseltä kaula. Myös amputaatiot eli raajojen katkaisut ovat yleisiä. Islamin lain nojalla harjoitettavan väkivallan kansainvälistä arvostelua vaikeuttaa se, että kuolemantuomioon johtavat oikeudenkäynnit ovat yleensä salaisia. Myös jumalanpilkasta on luettu Saudi-Arabiassa kuolemantuomioita.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla, ja homoja pakotetaan heteroseksuaaliseen kanssakäymiseen.


Tämä juttu olisi ollut äärimmäisen relevantti homojärjestö Setan kannalta. Olisi kiva saada joku selitys sille, miksi homojärjestö sensuroi kirjoituksia homojen oikeuksista.

perjantaina, marraskuuta 06, 2009

Suomen Internet-Stasi yrittää tukahduttaa keskustelun maahanmuuttopolitiikasta

Sananvapausaktivisti Roope Piraattipuolueen palstalla:

Oikeusministeriön Rasistiset rikokset-työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun

Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivänä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmässä on edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin käräjäoikeudesta, Suomen asianajajaliitosta (Johanna Ojala, Ihmisoikeusliitto, Demla) ja Helsingin yliopistosta. Sekä tietenkin meidän oma sananvapauseksperttimme valtionsyyttäjä Mika Illman valtakunnansyyttäjänvirastosta, joka on vaatinut internetin tiukkaa säätelyä, mukaan lukien pikaviestiohjelmien ja IRC:n moderoiminen.

Vaikkei sitä tehtävänannossa suoraan sanotakaan, niin oikeusministeri Braxilla on jo etukäteen tarkka käsitys työryhmältä haluamastaan tuloksesta. Hän haluaa lisätä ns. oikeushenkilön (yritys, järjestö) rangaistusvastuun kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Sen perusteella esimerkiksi keskustelupalstan tai blogipalvelun tarjoajaa voidaan pitää vastuullisena ja syyttää sivujen sisällön perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisin vastuu sivujen sisällöstä on niiden tekijällä ja palveluntarjoajalla on velvollisuus poistaa laittomaksi katsottu materiaali niin pyydettäessä tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Illmanin virasto on vain harvakseltaan käyttänyt mahdollisuutta poistattaa materiaalia netistä, joten sen perusteella verkossa on vain vähän rikollisessa mielessä rasistisesti kiihottavaksi tai loukkaavaksi katsottavaa materiaalia.

Tällainen järkeily ei kuitenkaan estä Braxia ja Illmania yrittämästä lainsäädännön keinoin pelotella maahanmuuttopoliittista keskustelua ahtaammalle. Harvalla palveluntarjoajalla on kanttia testata sananvapauden rajoja, kun tuloksena saattaa olla vuosia kestäviä kalliita oikeusjuttuja, huonoa julkisuutta ja ankarimmillaan kahden vuoden vankeusrangaistus vastuuhenkilöille. Helpompaa on sulkea vähänkään tulenarat aiheet ja keskustelijat palvelujen ulkopuolelle.

Sananvapausaktivisti Roope hommaforumilla:

"Rasismi rehottaa internetin keskustelupalstoilla. Vähemmistövaltuutetun toimistoon tulee ilmoituksia rasistisesta materiaalista viikoittain, mutta tapaukset johtavat vain harvoin poliisin esitutkintaan." [Roope: Eli se ei ole rikollista.]

"Syynä rasistisen kirjoittelun yleisyyteen on se, että sivustojen ylläpitäjien rikosoikeudellinen vastuu on tulkinnanvarainen. Useilta keskustelupalstoilta löytyy rasistista materiaalia, koska ylläpitäjät eivät poista viestejä." [Roope: Poistavat, jos oikeusistuin niin käskee.]

"Selvää on, että netin keskustelupalstoilla rasistisia viestejä kirjoittava syyllistyy rikokseen. Valtiosyyttäjä Mika Illmanin mukaan sivustojen ylläpitäjien rikosvastuu on kuitenkin hämärän peitossa, koska lainsäädäntöä ei ole toistaiseksi koeteltu oikeusistuimissa.

- Vastuu on aika lailla epäselvä, kun ajatellaan operaattoria, joka vain vuokraa tilaa serverille, mutta joka ei vaikuta tekstin sisältöön, vaan ainoastaan mahdollistaa sen julkaisemisen, Illman kuvailee
." [Roope: Huomaatteko kuinka Illman laajentaa vastuun käsitettä?]

"Oikeusministeriössä on perustettu työryhmä, joka tarkastelee myös rasistiseen nettikirjoitteluun liittyvän lainsäädännön tiukentamista. Esimerkiksi Ruotsissa on erityislainsäädäntö, joka velvoittaa ylläpitäjää asettamaan palstalle valvojia ja asettamaan heille lain perusteella myös valvontavelvollisuuden. Jos valvoja ei poista lainvastaista viestiä, siitä määrätään sakkorangaistus." [Roope: Suomessa oikeusistuin päättää mikä on lainvastaista. Illmanin ehdotuksen mukaan palveluntarjoajan valvojan olisi itse arvioitava lainvastaisuus. Virhearviosta palveluntarjoaja joutuisi itse syytteeseen. Esimerkiksi Jussi Halla-ahon Scriptan julkaisija olisi tällä perusteella haastettu oikeuteen Halla-ahon ohella.]

"- Internet on tuonut rajaamisproblematiikkaa, jota ei ole joskus lakia säädettäessä ennakoitu, sanoo lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula oikeusministeriöstä.

Valtionsyyttäjä Illman kuitenkin uskoo, että nykyisenkin lainsäädännön mukaan sivustojen ylläpitäjät voisivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

- Ajatellaan tilannetta, jossa ylläpitäjä on asettanut sivustolle valvojan. Hän tulee tietoiseksi viestistä, jonka sisältö on selvästi lainvastainen."

[Roope: "Selvästi lainvastainen"?]


"Jos valvoja sallii viestin julkaisemisen niin, että sen sisältö on yleisön nähtävissä, voisi ajatella, että yleiset säännökset pätevät myös tässä tapauksessa, Illman sanoo.

Illmanin mielestä sivustojen ylläpitäjät reagoivat vasta siinä vaiheessa, kun asiasta tehdään rikosilmoitus. Tosin myös vähemmistövaltuutettu saattaa ottaa suoraan yhteyttä eri sivustojen ylläpitäjiin ja vaatia paheksuttavan materiaalin poistamista."

[Roope: Rikosilmoituksen tai vähemmistövaltuutetun yhteydenoton ei sinällään pitäisi velvoittaa vielä mihinkään toimiin.]
Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi

Tarkoitusperät ovat aika selvät.

Virallisen Suomen mukaan kaikki kriittinen keskustelu, joka liittyy maahanmuuton ongelmiin, islamilaisuuden epäkohtiin ym.ym,. on rasismia.

Siispä esim. suurin osa minunkin mielipiteistäni ja krjoituksistani on rasistisia tämän mielestäni äärimmilleen venytetyn määrittelyn mukaan.

Mutta koska vielä Suomessa asun ja itsekin peräänkuulutan nimenomaan lain- ja järjestyksenkuuliaisuutta, lopetan mielipiteitteni julkituomisen tähän.

Samaten muutan käytökseni näissä ja tämäntapaisissa asioissa mahdollisimman passiiviseksi.

Esim. mahdollisen rikoksen huomatessani eväänikään en liikauta.

Taitaa muuten olla niin, että esim. rikosilmoitusta tehdessä on rasistinen rikos lausua mahdollisen tekijän etninen tausta. Paitsi, jos sattuu olemaan suomalainen.

Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
timant1 11.10.2009 18:26

No, kansan tahtoa voidaan erilaisilla mielipidelakiasetuksilla padota vain tiettyyn pisteeseen saakka. Sitä kovemmalla ryminällä tulee sitten alas kaikki. Suomi ei koskaan aiemminkaan ole ollut niin monikulttuurinen maa kuin Euroopan nyt pahimmissa ongelmissa olevat entiset siirtomaavallat. Tästä johtuen meillä ei tulla mitään sharia-vaatimuksia koskaan hyväksymään.Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
tip-off 11.10.2009 20:09

Tuo on kyllä totta.

Mutta jännittää kovasti nähdä, missä se raja kulkee ja missä kohdin ne padot murtuu.

Pelkään pahoin, että joka tapauksessa tällä tiellä mennään pisteeseen, josta ei ole paluuta.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
Tipsu1963 12.10.2009 0:35

On silti vain ajan kysymys, milloin tapahtuu jotain joka saa korkeimman oikeuden ottamaan sen kannan, että sharia on niin tärkeä osa sen tai tämän mamuryhmän kulttuuria, ettei sitä sovi mennä maallisella lailla estämään.

Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
ktv51 12.10.2009 0:50

Kantahan on otettu jo vuosikymmeniä sitten. Nyt siitä on vain päästävä eroon.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
tip-off 12.10.2009 9:07

Asian tekee hieman haastavaksi se, että poliitikot, valtamedia,oikeuslaitos ja poliisi järjestelmällisesti kieltävät mitään tuonkaltaista ongelmaa edes olevan.

Ja käyttävät rasismikorttia häikäilemättä, jos joku erehtyy avaamaan suunsa.

Enää en jaksa edes ihmetellä...

Re: Muualla näin...
timant1 5.11.2009 12:28

Nyt on tehty sitten virallinenkin suunnitelma kantaväestön syrjinnästä. Kyllä ottaa sinuakin päähän sitten kun haet töitä, johon olisit pätevin, mutta toinen saa kun kuuluu "Kiintiöön". Ellet sitten ole kiintiöläinen?

Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/77ac7a56af3bf262c22576640038cf41/$file/yv_suositus_lausunnoille.pdf

Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa yhdenvertaisuuslain 7 §:n mukaan tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi. Suppeassa oikeudellisessa tarkastelussa, positiivisella erityskohtelulla tarkoitetaan määräaikaiseksi suunniteltuja rekrytointiin, uralla etenemiseen ja oppilasvalintoihin liittyviä toimenpiteitä, joilla lisätään aliedustettujen ryhmien osuutta työpaikoilla, eri henkilöstöryhmissä ja oppilaitoksissa. Ennakkoon suunnitellut painotukset vaikuttavat tilanteissa joissa kahta muodollisesti yhtä pätevää hakijaa verrataan keskenään aliedustettua ryhmää edustavan hakijan hyväksi.

Valtiolla ei tunnu olevan vaikeuksia laillistaa apartheid Suomessa. Paras...korjaan...oikean etnisyyden omaava saakoon työpaikan!

Positiiviseen eryiskohteluun voidaan laskea mm. kouluopetuksen muokkaaminen niin, ettei se loukkaa muslimeja:

Teachers drop the Holocaust to avoid offending Muslims
http://www.dailymail.co.uk/news/article-445979/Teachers-drop-Holocaust-avoid-offending-Muslims.html

Voidaan tietysti kysyä miten tämä heitä loukkaa? Ai niin islamissahan holokaustin kielto on virallinen politiikka. Sama koskee myös mm. ristiretkistä opettamista, jalkapallojoukkueiden pelipaitoja jos on risti jne. Hyvältä siis näyttää, Sharia on lähempänä kuin ikinä olisitte uskaltaneet toivoa.Re: Muualla näin...
timant1 6.11.2009 7:43

Positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää, mutta esim. etnisen alkuperän vuoksi saa erityiskohtelua!!!

Mitä muuta tuo muka on kuin syrjintää? Ei se sillä poistu, että väitetään ettei se ole sitä. KYllä se varmasti ottaa päähän jos olet pätevin hakija, mutta paikan saa toinen koska pitää huivia päässään. Paikka kuuluu huivipäälle silloin jos hän on pätevin hakija.

Kokemus on sitä paitsi osoittanut, että ne, jotka todella Suomeen sopeutuu ei tarvitse mitään erityiskohtelua. Se voi toki olla, että ilman tarvittavia valmiuksia joutuu yrittämään vielä vähän kovemmin kuin alkuperäisasukas, mutta ei se mahdotonta ole.

Tästä voi jokainen itse lukea millaisessa satumaailmassa monikultturistit elävät. Heidän näkemyksensä Suomesta vuonna 2030:
http://demos.fi/files/Samoilla_lauteilla_2030.pdf

"Tutkimus" tietää mm., että "Vuoden 2030 Helsingissä virolainen diplomi-insinööri ja turkulainen toimitusjohtaja jakavat tamppaustelineen somalialaisen perheen kanssa, asukkaat vetävät kylätalolla taitokursseja ja esittelevät sadonkorjuujuhlissa kokkaus- ja käsityötaitojaan.

Lähiyhteisöt rakentavat omat kerrostalonsa, paistavat pihalla yhdessä munkkeja ja auttavat eläkeläisrouvan viljelypalstan kunnostamisessa"

Huomattavaa on myös kuinka vuonna 2030 New York Times tekee Suomesta jutun kuinka "suomalaiset todistivat integraation toimivan" jne. Mikäli monikultturistit oikeasti elää tällaisissa harhakuvissa ei meillä toivoa ole. Juttu on aivan samaa tasoa kuin lukioikäisten tyttöjen kouluaineet suositusta SUomi 20 vuoden päästä aiheesta. Aivan käsittämättömän hirveän naivia.

Jopa Vihreä lanka kysyy elävätkö nämä ihmiset tässä todellisuudessa?
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/onko-mamuvisionne-t%C3%A4st%C3%A4-maailmasta-demos

Todellisempaa tulevaisuudenkuvaa on tutkinut amerikkalainen muslimi, joka perusti muslimit terroria vastaan järjestön.

Third Jihad:
http://video.google.com/videoplay?docid=-864522917532871834#

Siinä faktaa mamuttajille. Kuvaavaa on kuinka maltillisina pidettyjen suurien muslimeiden etujärjestöjen johtajat jäivät kaikki kiinni terroristien tukemisesta ja sympatioista.


Re: Nettirasistista vihjaaminen tulossa helpommaksi
timant1 6.11.2009 14:49

http://mediaseuranta.blogspot.com/2009/10/kuntalehti-maahanmuuttoviraston.html

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio: Muutto Suomeen seuraa eurooppalaista kehitystä

Todellinen pommi muhii perheiden yhdistämisessä, hän huomauttaa ja ennakoi uutta aaltoa humanitäärisin perustein oleskeluluvan tai turvapaikan saaneiden osalta. Heillä on oikeus tuoda perheensä Suomeen ja virastoon tuli jo 2008 Somaliasta noin 1400 yhdistämishakemusta. Luku noussee 4000 – 5000 henkilön tasolle lähivuosina, jolloin määrän kiihtyvä kasvu vie resurssikriisiin.

Meillä kesti n. 17 vuotta ensimmäiseen 10 000 somaliin. Tästedes tuo määrä tulee täyteen 2 vuoden välein ainakin mikäli maahanmuuttoviraston ylijohtajaa on uskominen.

Meillä on 2020 siis pelkästään somaleita jo 100 000 ainakin mikäli maahanmuuttoviraston ylijohtajaa on uskominen.

keskiviikkona, marraskuuta 04, 2009

Kehitysapu lakkautettava


Jokainen luku- ja kirjoitustaitoinen ihminen on aina tiennyt, että kehitysapu on kankkulan kaivo. Kukaan täysjärkinen yli 10-vuotias ei voi kannattaa kehitysapua.

Kehitysapu on epäonnistunut aina ja kaikkialla.

Ei kannettu vesi kaivossa pysy. Kankkulan kaivoon voi kaataa vettä niin paljon kuin jaksaa. Ei se vedenpinta siellä kaivossa silti nouse.

Kehitysapu ei toimi koskaan. Siitä on aina haittaa. Se pönkittää aina korruptiota ja diktatuureja.

Ei ole mitään näyttöä mistään toimivasta kehitysavusta, kuten ei ole mitään näyttöä toimivasta kommunismista.

Vanhat stalinistit ("äännntiset stalinistit") selittävät aina, että Neuvostoliitto oli sinänsä ihan hyvä järjestelmä, tyhmät jätkät vain pilasivat sen.

Yhtäkään esimerkkiä toimivasta kommunismista ei ole koskaan esitetty. Tästä kannattaisi tietysti vetää se johtopäätös, että kommunismi on järjestelmänä täysin väärä.

Sama koskee kehitysapua. Yhtäkään esimerkkiä toimivasta kehitysavusta ei ole koskaan esitetty. Tästä kannattaisi vetää se johtopäätös, että kehitysapu on lähtökohtaisesti väärä idea. Kaikki kehitysapu pitäisi lopettaa välittömästi.

Tämä ei kuitenkaan tietenkään käy niille tuhansille suomalaisille byrokraateille ja "kansalaisjärjestöaktiiveille", jotka saavat palkkansa "kehitysapumäärärahoista".

Kaikki kehitysapusektorin työpaikat ovat suojatyöpaikkoja laiskoille ja tyhmille ihmisille, jotka eivät pysty saamaan rehellistä työtä. He nostavat palkkaa siitä, että istuvat toimistolla juomassa yrttiteetä ja syömässä tofua toisten rastapäisten lesbofeministien tai munattomien sivarihippien kanssa. Nämä ihmiset kokevat olevansa valllllltavan tiedostavia ja edistyksellisiä jne.

Kaikki normaalit ihmiset ovat näiden suojatyöpaikoissaan notkuvien vähä-älyisten, mistään mitään tietämättömien ja vitun naiivien, uffin vaatteisiin pukeutuvien pilvenpolttelijoiden mielestä hirrrrrrrveitä rrrrassssisteja ja ennakkoluuloisia ja ahdasmielisiä kusipäitä.

Todellisuudessa tietysti ennakkoluuloja on nimenomaan näillä peeloilla, jotka esiintyvät Asiantuntijoina. Heillä ei ole mitään tietoja niistä asioista, joiden Asiantuntijoita he väittävät olevansa. Muutenhan he eivät jatkuvasti puhuisi paskaa kehitysmaiden tilanteesta.

Näyttäkää minulle yksikin kehitysaputyöntekijä, kehitysmaatutkija tai kehitysapua kannattava poliitikko, joka olisi joskus antanut totuudenmukaisen kuvan kehitysmaiden ongelmista, mm. diktatuureista, korruptiosta, islamista, sodista, väestön alhaisesta älykkyysosamäärästä ja huonosta moraalista ja primitiivisestä barbaarikulttuurista (mm. noituuteen uskotaan Afrikassa yleisesti).

Väitän, että yksikään suomalainen kehitysaputyöntekijä, kehitysmaatutkija, kehitysyhteistyöministeri tai kehitysapumäärärahojen kasvattamista vaativa poliitikko tai "kansalaisjärjestöaktiivi" (Kepa, Amnesty, "Ihmisoikeusliitto" jne.) ei tiedä näistä asioista yhtään mitään. Silti totaalisen tietämättömät imbesillit esiintyvät Asiantuntijoina.

Valtamedia on kuitenkin tietysti sitä mieltä, että Asiantuntijat ovat aina oikeassa. Niinpä valtamedia (HS, Yle, MTV3, Turun Sanomat, Aamulehti jne.) haastattelee aina näitä Asiantuntijoita, kuten Jaakko "islam ei sorra naisia" Hämeen-Anttilaa.

Todellisia asiantuntijoita eli asioista jotakin tietäviä olisivat kaikki normaalit ihmiset, jotka osaavat lukea kirjoja, katsoa televisiota, käyttää internetiä ja analysoida lukemaansa kriittisesti.

Tällaisia ihmisiä ei kuitenkaan valtamediassa koskaan haastatella. Valtamedian haastattelemat Asiantuntijat tunnistaa aina siitä, että he eivät tiedä kyseisestä asiasta yhtään mitään. Näiden virallisten Asiantuntijoiden eli lausuntoautomaatteina päivystävien dosenttien (tai pikemminkin desanttien) näkemykset ovat aina täsmälleen päinvastaisia kuin todellinen asiaintila ja normaalien ihmisten käsitys siitä.

Nämä Asiantuntijat ovat päässeet siihen norsuunluutorniinsa nimenomaan hokemalla mantrana sellaisia huuhaajuttuja, joihin kukaan täysjärkinen ei usko. Jos he olisivat kertoneet itsestäänselviä, kaikkien tietämiä tosiasioita, kukaan ei tituleeraisi heitä Asiantuntijoiksi.

He ovat päässeet Asiantuntijoiksi nimenomaan horisemalla sellaisia juttuja, jotka ovat ristiriidassa normaalien ihmisten arkikokemuksen ja terveen järjen kanssa. Valtamedian imbesillit eli HS:n ja Ylen toimittajat yms. ihailevat näitä Asiantuntijoita juuri siksi, että nämä ovat kaikesta eri mieltä kuin normaalit ihmiset.

Valtamedian toimittajat ovat itse samanlaisia Tiedostavia ja Edistyksellisiä Intellektuelleja kuin ne kehitysapusektorin suojatyöpaikoissa loikoilevat pilvenpolttelijat.

Kehitysapusektorin "kansalaisjärjestöt" eivät tietenkään ole oikeita kansalaisjärjestöjä, vaan valtion rahoittamia virastoja.

Oikeita kansalaisjärjestöjä ovat sellaiset yhdistykset, jotka ovat kansalaisten keskinäistä spontaania toimintaa. Suurin osa "kansalaisjärjestöiksi" valtamediassa kutsutuista puljuista ei ole tällaisia.

Valtion rahoittama virasto ei ole mikään kansalaisjärjestö. Tätä eivät hippihörhöt tajua, vaan nostaessaan palkkaa veronmaksajien rahoista he kuvittelevat olevansa "niinku silleen systeemin vastaisia kapinallisia hei". Tästä syystä näitä hörhöjä onkin jo pitkään kutsuttu nimellä apurahakapinalliset.

Valtion kustantama toiminta on valtiovallan toimintaa. Tämän pitäisi olla määritelmän mukaan itsestäänselvää. Se ei kuitenkaan näytä olevan selvää näille "kansalaisjärjestöläisiksi" itseään kutsuville veronmaksajien rahoista palkkaa saaville hippihörhöille eikä myöskään heitä niin ikään "kansalaisjärjestöläisiksi" tituleeraaville valtamedian toimittajille. Tämä johtuu siitä, että valtamedian toimittajat ovat itse samanlaisia Tiedostavia ja Edistyksellisiä Intellektuelleja eli bolshevikkeja kuin ne kehitysapusektorin suojatyöpaikoissa loikoilevat pilvenpolttelijat.maanantaina, marraskuuta 02, 2009

Vihreät kannattavat lasten sukupuolielinten silpomista


Vihreiden näkemykset poikien ympärileikkauksen sallimisesta tai kieltämisestä ovat ristiriitaiset. Vihreän liiton etiikkapaneelissa lauantaina Vantaalla puolueväki ei ollut valmis samanlaiseen ehdottomaan ympärileikkauksen kieltämiseen kuin tyttöjen osalta.

Oikeusministeri Tuija Brax korosti, että tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset ovat eri asioita. Siinä missä tyttöjen ympärileikkaus on pahoinpitelyä, poikien osalta asia on vaikeampi.

"Onko se hoidettavissa niin, ettei aiheuteta turhaa kipua", ministeri pohti.

Vihreitä lähellä oleva filosofi Juha Sihvola sanoi, että vihreiden ei ole syytä tukea Vapaa-ajattelijoiden liiton linjaa ehdottomasta kieltämisestä. Sihvola sanoi kieltäytyneensä allekirjoittamasta vapaa-ajattelijoiden adressia, jossa poikien ympärileikkaukset kiellettäisiin ehdottomasti.

Sihvola puolusti ympärileikkauksia muun muassa toimenpiteen traditiolla, vakaumuksen vapaudella ja terveydellisen haitan vähyydellä.

Suomen elokuvasäätiön puheenjohtaja Irina Krohn pohti sitä, aiheuttaako poikien ympärileikkaus seksuaalisen nautinnon vähenemistä. Jos näin on, se on Krohnin mukaan rinnastettavissa naisten ympärileikkaukseen.

Toisaalta poikien operaatio voi olla hygienian kannalta puolustettavissa, koska se voi vähentää sukupuolitauteja. Krohn ei osannut ottaa lopullista kantaa asiaan.

Juristi Husein Muhammed toivoi asiasta selkeää lainsäädäntöä. Hänen mukaansa nykytilanne aiheuttaa epävarmuutta siitä, saako operaatiota tehdä vai tuleeko syyte pahoinpitelystä.

Tyttöjen ympärileikkaus on rikoslain mukaan pahoinpitelyä, mutta Korkeimman oikeuden mukaan päätöksen mukaan poikien vastaava toimenpide ei ole pahoinpitelyä. Braxin mukaan hallitus ei ole muuttamassa lainsäädäntöä.Vihreät ovat mielipuolia, idiootteja, lastenraiskaajia, hulluja, perverssejä, sairaita, dhimmejä, paskansyöjiä, orjia.

Oikeusministeri Tuija Brax korosti, että tyttöjen ja poikien ympärileikkaukset ovat eri asioita.


Miten niin? Sukupuolielinten silpominen on sukupuolinten silpomista.

Hei Tuija Brax: SUKUPUOLIELINTEN SILPOMINEN ON SUKUPUOLIELINTEN SILPOMISTA. Lue tämä uudestaan ja uudestaan, kunnes tajuat.

"Onko se hoidettavissa niin, ettei aiheuteta turhaa kipua", ministeri pohti.
Kyseessä on elinikäisen ruuminvamman aiheuttava ja psykiatrisia, neurokemiallisia aivovaurioita aiheuttava, lääketieteellisesti perusteeton, lääketieteen etiikan vastainen, terveen ruumiinosan laiton amputointi.

Leikkauksen aiheuttama suunnattoman suuri fyysinen kipu ja sen seurauksena aivoihin jäävä pysyvä neurokemiallinen muistijälki (aivojen stressihormonien määrän aivan poikkeukselliselle, täysin epänormaalin korkealle tasolle kohoamisen vuoksi) ovat nimenomaan turhaa kipua ja haittaa, koska koko leikkaus on täysin turha.

Turhan leikkauksen aiheuttama kipu on turhaa kipua. Oikeusministerinä on idiootti nimeltä Tuija Brax, joka ei tajua näin yksinkertaista asiaa.

Suomen hallitus ja eduskunta ovat täynnä idiootteja, jotka eivät tajua mistään mitään.

Vihreitä lähellä oleva filosofi Juha Sihvola sanoi, että vihreiden ei ole syytä tukea Vapaa-ajattelijoiden liiton linjaa ehdottomasta kieltämisestä. Sihvola sanoi kieltäytyneensä allekirjoittamasta vapaa-ajattelijoiden adressia, jossa poikien ympärileikkaukset kiellettäisiin ehdottomasti.

Sihvola siis kannattaa lasten sukupuolielinten silpomista.

Sihvola puolusti ympärileikkauksia muun muassa toimenpiteen traditiolla, vakaumuksen vapaudella ja terveydellisen haitan vähyydellä.

Sihvola on siis orwellilainen valehtelija.

"Traditio" ei ole mikään perustelu. Pakkoavioliitot ovat traditio islamilaisissa maissa. Tämä ei ole mikään perustelu pakkoavioliitoille.

"Vakaumuksenvapaus" ei ole mikään perustelu lasten sukupuolielinten silpomiselle. Vanhempien mielisairaus, taikauskoinen, perverssi "vakaumus", että lapsen sukupuolielimistä on leikattava paloja irti veitsellä, ei ole mikään perustelu moiselle sairaalle väkivaltarikokselle.

"Terveydellisen haitan vähyys" ei ole mikään perustelu ko. väkivaltarikokselle. Raiskaus aiheuttaa vähäisemmän "haitan" kuin murha, mutta tämä ei ole perustelu raiskauksen laillistamiselle.

Raiskaus aiheuttaa vähemmän fyysistä haittaa kuin ympärileikkaus. Juha Sihvola haluaa laillistaa ympärileikkauksen "terveydellisen haitan vähäisyyden" perusteella. Juha Sihvolan logiikalla raiskaukset pitäisi siis laillistaa, koska raiskauksen haitta on vielä "vähäisempi" kuin ympärileikkauksen.

Suomen elokuvasäätiön puheenjohtaja Irina Krohn pohti sitä, aiheuttaako poikien ympärileikkaus seksuaalisen nautinnon vähenemistä. Jos näin on, se on Krohnin mukaan rinnastettavissa naisten ympärileikkaukseen.

Krohn näyttää siis olevan ainoa vihreä, joka tajuaa asian.

Tosin häneltäkin puuttuu tietoa ympärileikkauksesta. Ihmettelen, miten kukaan aikuinen ihminen voi olla tietämätön tällaisesta yksinkertaisesta asiasta.

Väännetäänpä rautalangasta:

Esinahka suojaa peniksen kärkiosaa eli terskaa samalla tavalla kuin silmäluomi suojaa silmää. On itsestäänselvää, että silmäluomen amputointi johtaisi silmän kuivumiseen ja invalidisoitumiseen. Vastaavasti on itsestäänselvää, että esinahan amputointi johtaa peniksen kärkiosan eli terskan invalidisoitumiseen.

Normaalin, terveen peniksen terska on esinahan peitossa kaikkina muina aikoina kuin virtsaamisen, yhdynnän tai masturboinnin aikana. Esinahan suojaama terska on pehmeä, kostea ja herkkä. Esinahan poistaminen vaikuttaa terskaan samalla tavalla kuin silmäluomen poistaminen vaikuttaa silmään. Silmä kuivuu, jos siinä ei ole silmäluomea. Vastaavasti esinahan poistamisen jälkeen terska kuivuu ja menettää pehmeytensä ja tuntoherkkyytensä.

Esinahan poistaminen tuhoaa n. 95% terskan hermopäätteistä. Tämä aiheuttaa merkittäviä erektiohäiriöitä, monilla miehillä jopa täydellistä impotenssia. Esinahan poistamisen aiheuttama terskan tuntoherkkyyden väheneminen aiheuttaa poikkeuksetta ejakulaatiovaikeuksia, mikä puolestaa vähentää miehen yhdyntä- ja masturbointihalukkuutta. Vähentyneen yhdyntä- ja masturbointitiheyden vuoksi ympärileikatuilla miehillä on paljon korkeampi kivessyöpä- ja eturauhassyöpäriski kuin normaaleilla miehillä.

Tämän pitäisi olla itsestäänselvää jokaiselle aikuiselle ihmiselle.

Valitettavasti tämä ei näytä olevan entiselle kansanedustajalle Irina Krohnille (vihr).

Lisäksi Krohn kannattaa sairasta ajatusta, että vastasyntyneet poikavauvat tai muut pikkupojat ympärileikattaisiin aikuisten miesten sukupuolitautien tartuntariskin vähentämiseksi:

Toisaalta poikien operaatio voi olla hygienian kannalta puolustettavissa, koska se voi vähentää sukupuolitauteja. Krohn ei osannut ottaa lopullista kantaa asiaan.
Tämä on aivan sairasta ajattelua.

Sukupuolitautiriskejä vähennetään a) käyttämällä kondomia ja b) välttämällä yhden yön suhteita ja c) välttämällä anaaliseksiä.

Niitä EI vähennetä silpomalla pikkupoikien sukupuolielimiä.

Rautalankaa:

Experimental evidence was needed to establish a causal relationship between lack of circumcision and HIV, so three randomized controlled trials were commissioned as a means to reduce the effect of any confounding factors.[147] Trials took place in South Africa,[148] Kenya[149] and Uganda.[150] All three trials were stopped early by their monitoring boards on ethical grounds, because those in the circumcised group had a lower rate of HIV contraction than the control group.[149] The results showed that circumcision reduced vaginal-to-penile transmission of HIV by 60%, 53%, and 51%, respectively.[151] A meta-analysis of the African randomised controlled trials found that the risk in circumcised males was 0.44 times that in uncircumcised males, and that 72 circumcisions would need to be performed to prevent one HIV infection. The authors also stated that using circumcision as a means to reduce HIV infection would, on a national level, require consistently safe sexual practices to maintain the protective benefit.[152]

As a result of these findings, the WHO and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) stated that male circumcision is an efficacious intervention for HIV prevention but should be carried out by well trained medical professionals and under conditions of informed consent.[8][13][153] Both the WHO and CDC indicate that circumcision may not reduce HIV transmission from men to women, and that data is lacking for the transmission rate of men who engage in anal sex with a female partner.[13][14] The joint WHO/UNAIDS recommendation also notes that circumcision only provides partial protection from HIV and should never replace known methods of HIV prevention.[153]

Circumcision has been judged to be a cost-effective method to reduce the spread of HIV in a population,[8] though not necessarily more cost-effective than condoms.[8][154] Some have challenged the validity of the African randomized controlled trials, prompting a number of researchers to question the effectiveness of circumcision as an HIV prevention strategy.[155][156]

In addition to the studies which provided information about female-to-male transmission, some studies have addressed other transmission routes. A randomised controlled trial in Uganda found that male circumcision did not reduce male to female transmission of HIV. The authors could not rule out the possibility of higher risk of transmission from men who did not wait for the wound to fully heal before engaging in intercourse.[157] A meta-analysis of data from fifteen observational studies of men who have sex with men found "insufficient evidence that male circumcision protects against HIV infection or other STIs."[158]


Jotkut idiootit eivät myöskään osaa lukea, joten eivät ymmärrä törkeän pahoinpitelyn olevan rikos:

Juristi Husein Muhammed toivoi asiasta selkeää lainsäädäntöä. Hänen mukaansa nykytilanne aiheuttaa epävarmuutta siitä, saako operaatiota tehdä vai tuleeko syyte pahoinpitelystä.

Tyttöjen ympärileikkaus on rikoslain mukaan pahoinpitelyä, mutta Korkeimman oikeuden mukaan päätöksen mukaan poikien vastaava toimenpide ei ole pahoinpitelyä. Braxin mukaan hallitus ei ole muuttamassa lainsäädäntöä.


"Juristi" Husein Muhammed ja KKO eivät siis osaa lukea, mitä lakikirjassa sanotaan.

Lasten puukottaminen on tietysti laitonta, koska se täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit.

Lakihan ei erikseen kiellä tyttöjen sukupuolielinten silpomista eikä salli poikien sukupuolielinten silpomista. Tässä siis HS levittää väärää tietoa antaessaan lukijalle sellaisen käsityksen, että tyttöjen sukupuolielinten silpominen on kielletty ja poikien sukupuolielinten silpominen sallittu.

Mitään tällaisia pykäliä ei tietenkään Suomen laista löydy. HS siis levittää täysin väärää tietoa.

Lasten puukottaminen täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Laki ei millään tavalla sano, että vain tyttöjen puukottaminen on kielletty ja poikien puukottaminen sallittu. HS väittää päinvastaista. HS siis valehtelee siitä, millainen laki Suomessa on voimassa.

Mielipuolet väittävät suomalaisessa mediassa jatkuvasti, että poikien ympärileikkaus on muka aivan eri asia kuin tyttöjen ympärileikkaus. Tämähän on tietysti aivan silkka valhe. Lasten sukupuolielimien irtileikkaaminen on aivan yhtä sairasta ja rikollista täysin riippumatta siitä, onko lapsi tyttö vai poika. Vain mielipuolet väittävät päinvastaista.


tiistaina, lokakuuta 27, 2009

Malliesimerkki vihreiden esinumeerisesta ajattelusta

Kirjoitin vuonna 2006 vihreiden esinumeerisesta ajattelusta:

Vihreät eivät osaa ajatella numeerisesti, vihreät eivät osaa kvantifioida asioita. Vihreiden mielestä asialla X joko on ominaisuus Y tai sitten ei ole.

Vihreiden maailmankuvassa ei ole olemassa numeerisia käsitteitä tai edes käsitteitä "paljon"/"vähän", "enemmän"/"vähemmän" tms. kvantitatiivisten suhteiden vertailuun tarvittavia käsitteitä.

Vihreiden ymmärtämien kvantitatiivisten käsitteiden joukkoon kuuluvat vain käsitteet "on"/"ei ole" ja tästä johdettu käsitepari "kaikki"/"ei yhtään".

Vihreiden esinumeerisessa maailmankuvassa ydinvoima joko on vaarallista tai sitten ei ole. Jos ydinvoima on vaarallista, kaikki ydinvoimalat pitää kieltää.

Vihreiden päähän ei kerta kaikkiaan mahdu, että ydinvoiman lisärakentaminen on vähemmän vaarallista kuin sen ainoa realistinen vaihtoehto eli fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen.

Vihreät eivät myöskään ajattele, miten suurta haittaa ihmisten elintasolle olisi energian hinnan tietynsuuruisesta noususta tai energian kulutuksen tietynsuuruisesta vähenemisestä.

Vihreiden mielestä ydinvoiman lisärakentaminen pitää kieltää ja energiankulutuksen kasvu pitää pysäyttää. Vihreät eivät lainkaan mieti, miten korkeaksi ihmisten elintaso voisi nousta energiankulutuksen kasvaessa.

Ihmisten elintaso riippuu ratkaisevasti mm. asumisväljyydestä; jos asunnot olisivat puolet nykyistä pienempiä, elintaso olisi surkea. Suomessa asumisväljyys ei oikein voi kasvaa ilman, että energiankulutus kasvaa.

Jos energiankulutuksen kasvu olisi Suomessa pysäytetty asumisväljyyden ollessa puolet nykyisestä, asumisväljyys ei olisi koskaan noussut nykyiselle tasolle. Asuisimme nykyään puolet ahtaammin, jos vihreät olisivat tulleet valtaan asumisväljyyden ollessa puolet nykyisestä.

Vihreät eivät lainkaan analysoi, miten suuria uhrauksia ihmisten elintason alenemisen muodossa kannattaa tehdä tietynsuuruisten ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Vihreiden ajattelu on esinumeerisella tasolla. Vihreiden mielestä asialla X joko on ominaisuus Y tai sitten ei ole. Saasteet joko ovat paha juttu tai sitten ei, pahoja asioita joko pitää vastustaa tai sitten ei.

Vihreät ovat hyvien asioiden puolesta pahoja asioita vastaan, joten vihreät ovat saasteita vastaan. Vihreät eivät osaa sanoa, kuinka suuri saasteiden vähennys kannattaa tehdä kuinka suurella hinnalla.

On äärimmäisen vaarallista, että esinumeerisella tasolla olevat ihmiset pääsevät tekemään poliittisia päätöksiä. He eivät ymmärrä päätöstensä hintaa.

He eivät edes ymmärrä hinnan käsitettä. Jos on olemassa vain käsitteet "on"/"ei ole" ja tästä johdettu käsitepari "kaikki"/"ei yhtään", mitä tahansa helvetin kalliita päätöksiä (ydinvoiman lisärakentamisen kieltäminen Suomessa, olemassaolevien ydinvoimaloiden sulkeminen Ruotsissa ja Saksassa, energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen kaikkialla maailmassa, co2-päästöjen vähentäminen Kioton sopimuksen mukaisella päästökauppajärjestelmällä) tehdään on/off-periaatteella.

Vihreiden ajattelu pähkinänkuoressa: Pahoja asioita pitää vastustaa. X on paha, joten se pitää kieltää. Miten niin "mitä kustannuksia tästä päätöksestä aiheutuu"? Mitä tarkoittaa "kustannus"?

Bloggaaja Octavius havainnollistaa tätä kirjoituksessaan esinumeerisella tasolla olevien poliitikkojen ja fanaattisten journalistien ja "kansalaisaktivistien" retoriikasta, jossa ilmastonmuutosta halutaan vastustaa totalitaarisin keinoin tyystin piittaamatta suunnattomista kustannuksista:
Itsestään selvää on, että ilmastonatsien haaveissa olevaan yhteiskuntaan ei millään päästä ellei ihmisten asumismuotoa ja –paikkaa, liikkumista, ruokailua ja sanavapautta rajoiteta rajulla kädellä. Myös monipuoluedemokratia tai äänestämällä vaikuttaminen ei taida oikein esitetyssä totalitarismissa tulla kyseeseen – toki ensi vaiheessa yksilönvapauksien rajoittaminen puetaan reippaasti kiristyvän verotuksen kaavun alle - aivan kuten Pravdan pääkirjoitustoimittaja toteaa.

Vaikuttaa aika kovalta hinnalta, kun sitä vertaa siihen, että Suomen päästöjen osuus globaalisti ja merkitys on täysin mitätön. Pelkästään Saharan eteläpuolinen jatkuvasti kiihtyvä väestönkasvu pyyhkäisee Suomen säästöt pois muutamassa viikossa, puhumattakaan Kiinaan parhaillaan nousevista sadoista uusista hiilivoimaloista. Jo toteutettujen päästökaupparatkaisuiden aiheuttama teollisuuden siirtyminen Suomesta monikymmenkertaisesti saastuttavimpiin laitoksiin Itä-Euroopaan ja Kiinaan on oma koominen lukunsa, josta ymmärrettävästi halutaan vaieta.

Suomi on EU:n metsäisin maa, joka tarkoittaa sitä, että merkittävä osa Suomen aiheuttamista päästöistä sitoutuu kasvaviin metsiin.
Tätä faktaa ovat Suomen ilmastonatsit raivoisasti pyrkineet peittämään ja mitätöimään sen merkitystä ja vastustaneet viimeiseen saakka sen huomioimista missään laskelmissa. Syynä on se, että asia olisi Suomen kansantaloudelle ja suomalaisille positiivinen. Totalitarismi on saatava voimaan hinnalla millä hyvänsä.
Tässä on olennaista nimenomaan totaalinen piittaamattomuus kustannuksista, fanaattinen vimma pienentää co2-päästöjä kaikin keinoin, mihin hintaan tahansa.

Mitään muuta asiaa ei voida yhteiskunnassa ajatella hoidettavan täysin kustannuksista piittaamatta. Kaikissa muissa asioissa joudutaan miettimään, KUINKA PALJON rahaa halutaan ja voidaan käyttää.

Jostain syystä ilmastonmuutoshysteriassa tämä käsitys resurssien rajallisuudesta loistaa poissaolollaan. Ilmastonmuutoksen torjumisesta keskusteltaessa ei ole lainkaan puhuttu siitä, KUINKA PALJON siihen ollaan valmiita käyttämään rahaa.

Miksi kukaan poliitikko - vihreä tai kukaan muukaan - ei ole koskaan sanonut, KUINKA PALJON rahaa ilmastonmuutoksen torjuminen maksaa?

Eivätkö he tajua, että rahaa ei ole rajattomasti?

Jokainen asiaan X käytetty rahasumma on pois muista asioista Y ja Z.

Jokainen ilmastonmuutoksen torjumiseen käytetty euro on pois ihmisten ruoasta, asumisesta, liikkumisesta, vaatteista, urheilusta, matkustelusta, huonekaluista, terveydenhoidosta, koulutuksesta, lastenhoidosta ja vanhustenhoidosta.

Ilmastonmuutoksen vastustajien pitäisi sanoa olevansa valmiita leikkaamaan esim. lastentarhoista, vanhainkodeista, kouluista, eläkkeistä ja julkisesta terveydenhoidosta.

Miksi he eivät ole koskaan sanoneet näin?

Eivätkö he tajua, että saman kakun samaa viipaletta ei voi sekä syödä että säästää?

tiistaina, lokakuuta 20, 2009

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa on mielipuoli


"Uskontotieto on osasyy Ruotsin mellakoihin"

20.10.

STT

Ruotsista ei aina kannata ottaa esimerkkiä, uskoo arkkipiispa Leo. Ortodoksisen kirkon isän mielestä uskonnonopetuksen korvaaminen uskontotiedolla on johtanut länsinaapurissa vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

- Uskonnon opetuksesta luopuminen on osasyy siellä roihahtaneisiin rasistisiin nuorisomellakoihin, arkkipiispa uskoo.

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on siis mielipuoli.

Uskonnon opetuksesta luopuminen on tämän mielisairaan, selibaatissa elävän ihmisraunion mielestä syynä siihen, että muslimit polttavat autoja ja taloja.

Sairasta. Tuo huru-ukko elää jossain norsunluutornissaan tai zigguratissaan irrallaan reaalimaailmasta.

Sitäpaitsi: miksi tuo sekopää kutsuu muslimien harrastamia autonpolttajaisia ja koulujen tuhopolttoja "rasistisiksi nuorisomellakoiksi"?

Missä se rasismi luuraa?

Kyse on siitä, että MUSLIMIT polttavat autoja ja taloja!!

Tuo huru-ukko ilmeisesti luulee, että Ruotsin "nuorisomellakat" ovat ruotsalaisten jenginuorten hyökkäyksiä viattomia muslimeja vastaan?

Tästä näemme, mihin suomalaisten toimittajien harrastama journalismin periaatteiden rikkominen johtaa: kun islamilaisten terroristien valehdellaan olevan "ruotsalaista nuorisoa", Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispa luulee autojen ja koulujen tuhopolttajien todella olleen muslimien sijasta ruotsalaisia.

Miksi sanomalehdissä ei kerrota, että MUSLIMIT ovat viime vuosina polttaneet KYMMENIÄ tai jopa SATOJA kouluja eri puolilla Ruotsia?

Miksi sanomalehdet valehtelevat ihmisille?

Kenellä on motiivi moiseen valehteluun?

Miksi näin tärkeästä ja järkyttävästä asiasta - suuresta turvallisuusuhasta - VALEHDELLAAN mediassa jatkuvasti?

Miksi? Miksi? Miksi?

STT:

Leon mielestä Ruotsissa näkyy, kuinka hatarat tiedot omasta uskonnosta johtavat juurettomuuden tunteeseen ja henkiseen pahoinvointiin.

Miten niin?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa luulee, että Ruotsissa asuvilla muslimeilla olisi hatarat tiedot omasta uskonnostaan eli islamista?

Millä perusteella?

Väittääköhän Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa kenties, että ruotsalaisilla luterilaisilla olisi hatarat tiedot omasta uskonnostaan eli kristinuskosta?

Tämä voi olla tottakin, mutta miten tämä liittyy MUSLIMIEN tapaan polttaa taloja ja autoja?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on noin tyhmä ja tietämätön?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on totaalinen idiootti, joka ei tajua yhtään mistään mitään?


STT:

Arkkipiispa puhui tiistaina Helsingissä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Ortodoksien, evankelisluterilaisten ja muslimien mielipiteitä avanneiden alustajien puheita täydensi Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

- Esimerkiksi ruotsalaiset sosiaalityöntekijät ovat kertoneet minulle olevansa religionsblinda, uskontosokeita, Huttunen sanoo.

He sanovat olevansa vaikeuksissa muista kulttuureista tulevien asiakkaidensa kanssa, koska eivät ymmärrä heidän ajatusmaailmaansa.

Jos ruotsalaiset viranomaiset ja poliitikot ymmärtäisivät muslimien ajatusmaailmaa, he eivät olisi koskaan päästäneet muslimeja Ruotsiin.

Muslimien ajatusmaailmaa ei tietenkään ymmärrä myöskään Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa, koska hän luulee islamilaista terrorismia "ruotsalaisen nuorison rasistiseksi mellakoinniksi". Lisäksi hän väittää islamilaisen terrorismin johtuvan "nuorison tietämättömyydestä omasta uskonnostaan". Hän ei siis tajua islamista yhtään mitään.

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on niin tyhmä, että ei tiedä islamista yhtään mitään?

Miksi Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispa on täysin tietämätön Suomen toiseksi suurimman uskonnon sisällöstä?

Miksi Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispana on ihminen, joka ei tiedä muista uskonnoista yhtään mitään?


STT:

- Neuvostoliitossa uskonnon opettaminen kiellettiin 70 vuodeksi. Yksi seuraus oli ihmiskauppa, kun entisten neuvostomaiden asukkaat eivät aina tiedä edes omaa ihmisarvoaan, Huttunen vertaa.

Täyttä paskaa. Tämä hullu "ekumeenisen neuvoston pääsihteeri" siis väittää, että uskonnottomuus johtaa ORJAKAUPPAAN. Tämähän on aivan täyttä paskaa. Miten kukaan voi sanoa mitään noin tyhmää?

Tuollaisia mielipuolia työskentelee VERONMAKSAJIEN RAHOILLA KUSTANNETUSSA valtionkirkkojen "ekumeenisessa neuvostossa".

VERONMAKSAJIEN RAHOILLA siis tuotetaan tuollaista paskapropagandaa, että uskonnottomuus johtaa ORJAKAUPPAAN.

Miten kukaan voi olla sitä mieltä, että olisi moraalisesti oikein kustantaa tuollaisia hulluja valheita VERONMAKSAJIEN RAHOILLA?

Miten kenenkään mielestä voi olla oikein maksaa VEROVAROISTA jollekulle PALKKAA tuollaisten mielipuolisten houreiden sanomisesta?

STT:

Ainakin opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) on ollut valmis pohtimaan kaikille yhteistä uskontotietoa. Oppiaine kertoisi tasaveroisesti useista eri uskontokunnista.

Tällainen oppiaine on jo olemassa. Sen nimi on elämänkatsomustieto. Mitään erillistä "uskontotietoa" ei tarvita. Uskonnot ovat kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita voidaan käsitellä historian ja yhteiskuntaopin tunneilla.


STT:

Riittävästi tietoa kaikista katsomuksista

"Laitan lapseni elämänkatsomustietoon, jotta hän saa tietää kaikista eri uskonnoista", sanoi eräs äiti alakoulun aulassa. Kommentin kuuli Helsingin yliopistossa tulevia teologeja opettava Jyri Komulainen, kun hän talutti omaa ekaluokkalaistaan samassa jonossa.

Komulaisen mielestä olennaisinta keskustelussa on se, että maailmalla matkaava ihminen saa riittävästi tietoa eri uskonnoista. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon kohdalla opetussuunnitelmassa ei mainita nimeltä yhtään ainutta uskontokuntaa.

- Ei ole olemassa kaikille yhteistä eettistä perinnettä tai filosofiaa, jonka avulla ihminen voisi ymmärtää kaikkia kulttuureja, Komulainen sanoo.

Tässä siis väännettiin rautalangasta, että opetusministeri Henna Virkkusen peräänkuuluttama oppiaine on jo olemassa. Sen nimi on elämänkatsomustieto.


STT:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuva Joonas Viljakaisen mielestä uskonto on taustalla kaikissa oppiaineissa historiaa ja yhteiskuntaoppia myöten.

- Oikeastaan koko lukion ainut maailmaa avartava kurssi on neljäs uskonnonkurssi, nimeltään maailman uskonnot.

Tämä oli siis jonkun random-lukiolaisen mielipide. Jos joku lukiolaispoika katsoo lukion AINOAN "maailmaa avartavan kurssin" olevan yksi uskonnonkurssi, vika on kyllä koulupojan omien korvien välissä.


STT:

Keskustelutilaisuuden järjesti Suomen ekumeeninen neuvosto yhdessä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.

Veronmaksajien rahoilla siis tuotettiin sellaista paskapuhetta, että USKONNOTTOMUUS on syynä ISLAMILAISEEN TERRORISMIIN ja ORJAKAUPPAAN.

Miten kukaan kehtaa valehdella noin sairaasti?!

Miten kukaan voi hyväksyä, että tuollaisia mielisairaita valheita tuotetaan VERONMAKSAJIEN RAHOILLA?

Miksi Suomessa hyväksytään tällainen sairas valtionkirkkosysteemi?

Miksi Suomessa ei tajuta islamin uhkaa?

Miksi Suomen molemmat valtiokirkot ovat islamin puolella?

Miksi Suomen molemmat valtiokirkot ovat täynnä suisidaalisia mielipuolia, dhimmejä, muslimien perseennuolijoita?

Islamin opin mukaan maailma jakautuu islamin valta-alueeseen ja sodan alueeseen. Jälkimmäisessä siis käydään sotaa, jotta nämä alueet saataisiin islamin valtaan. Mitään muita alueita ei ole, vaan maailma on jaettu täysin jäännöksettomästi näihin kahteen alueeseen. WTC-iskut, Lontoon iskut, Madridin iskut, Pariisin jatkuvat, rutiininomaiset katumellakat, Göteborgin ja Malmön ramadanmellakat eli autonpolttajaiset ja koulujen tuhopoltot jne. ovat kaikki tätä sotaa.

In Islam, the world is divided into two components: dar al-Islam and dar al-Harb. Dar al-Islam means lands under Islamic rule. Dar al-Harb (Arabic: دار الحرب "house of war") is a term used to refer to lands administered by non-Muslim governments. The inhabitants of the Dar al-Harb are called harbi (Arabic: حربي), as opposed to dhimmi. A harbi has no rights, not even the right to live. A dhimmi (Arabic: ذمي) is a non-Muslim subject of a state governed in accordance with sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the life, property, and freedom of religion of the infidel subject in exchange for an extra tax known as the jizya and the infidel's acceptance of Muslim supremacy.

Tämä pitäisi kertoa sanomalehdissä joka päivä, mutta jostain syystä tätä ei ole koskaan kerrottu yhdessäkään suomalaisessa sanomalehdessä tai tv-uutislähetyksessä.

Miksi? Miksi? Miksi?

sunnuntaina, lokakuuta 11, 2009

Thomas Taussi islamilaisen invaasion subventoinnista

Sopeuttaminen - kompromissi vai alistuminen?

Tämänpäiväisen (27.9.2009) Helsingin Sanomien artikkelissa Maahanmuuttajat unohtuvat uusien asuinalueiden suunnittelussa (sivulla A11) muistutetaan maahanmuuttajien vähäisestä huomioimisesta uusia asuinalueita suunniteltaessa. Artikkeli tuo ilmi, että varsinkin pääkaupunkiseudulle on syntynyt muslimimaahanmuuttajien omia keskittymiä.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie pitää tällaista kehitystä uhkaavana:

"Uhka eriytymiseen on olemassa, koska kaupunkisuunnittelussa ei oteta huomioon heidän kulttuuriaan, tarpeitaan ja toiveitaan."

Toisin sanoen Kimmo Lapintie pitää maahanmuuttajien eriytymisen syynä sitä, ettei heille rakenneta heidän kulttuuriaan vastaavaa ympäristöä asuntoineen ja erillisine uskonnonhrajoituspaikkoineen. Tämäkö ei sitten johtaisi eriytymiseen? Jos jollekin asuinalueelle rakennetaan veronmaksajien rahoilla esimerkiksi moskeija ja muslimien tarpeita vastaaviksi suunniteltuja asuntoja ja rakennuksia, tämä alue eriytyisi vielä entisestään. Vaikka kyse olisi hyvin pienestäkin korttelista, tällainen alue saisi islamilaisen leiman ja alkaisi houkuttelemaan muslimeja karkottaen pois suomalaisia sen ympäriltä.

Täytyy ehdottomasti tähän väliin mainita, ettei se olisi paheksuttavaa, jos tämä tapahtuisi itse muslimien omilla rahoilla. Jos muslimeista muodostuu potentiaalinen kuluttajaryhmä, heidät noteerataan markkinoilla, eikä heidän tarpeidensa tyydyttämiseen tarvita valtiota. Sama pätee yhtä lailla kaikkien muidenkin kulttuurien edustajiin. Kun yksilöistä koostuvat yhteisöt joutuisivat suhteuttamaan halunsa käytettävissä oleviin varoihinsa, he tietäisivät itse suunnittelevia virkamiehiä paremmin, mitä he ensisijaisesti haluavat ja tarvitsevat. Näin säästyisi voimavaroja oikeasti kannattavaan toimintaan.

On hienoa, että maassa jo asuvat vierasperäiset ihmiset halutaan integroida suomalaiseen yhteiskuntaan. Harva on tästä eri mieltä teoriatasolla. Integroimisen tarkoituksena olisi ensisijaisesti sopeuttaa vierasperäiset ihmiset vallitsevaan kulttuuriin. Sopeutuminen on verrattavissa kompromissiin, jossa molemmat osapuolet joustavat pyrkimällä molemminpuolisesti ymmärtämään toisiaan. Käytännössä edellä mainittu esimerkki integroimisesta jää kuitenkin vastaamaan vielä vajaampaa mallia, jossa toinen osapuoli joutuu antamaan enemmän periksi, ja toisen ei tarvitse joustaa. Tämä on hyvin kaukana idealistisesta monikulttuuri-intoilijoiden unelmasta, joka olettaa kulttuurien yhteentörmäysten johtavan jonkinlaiseen synergiaan, jossa molemmat voittavat. Tällainen tehoton "integroiminen" on kaiken lisäksi kallista.

Tässä tapauksessa suomalaiset ovat heitä, jotka joutuvat antamaan periksi. Integroiminen, jossa suomalaisten veronmaksajien rahoilla rahoitetaan vieraan kulttuurin ylläpitämistä rakentamalla mm. vieraan uskonnon harjoittamiseen tarkoitettuja rakennuksia ja näitä varten suuria parkkipaikkoja kannattavan liiketilan sijaan on verrattavissa alistumiseen. Kun toinen osapuoli saa säilyttää ylpeytensä ilman että sen tarvitsee oppia joustamaan, on yhä vaikeampaa saavuttaa sitä synergiaa, joka muuttaa kompromissin rakentavaksi yhteishengeksi.

Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon nimissä tulee myös pohtia nykyisen kristillisen kirkon itsestäänselvyyttä suomalaisessa kulttuurissa. Jos luterilaisen kirkon ja valtion suhde tulee pysymään yhtä vankkana, muut kasvavat uskontokunnat alkavat vaatimaan myös vastaavanlaista erityisasemaa. Suomessa saattaisi olla tulevaisuudessa useita valtiollisia uskontoja, tai joku nimeltä mainitsematon uskonto pyrkisi syrjäyttämään luterilaisen kirkon erityisaseman. Erityisasema erityisoikeuksineen on aina tyrkyttämistä ja syrjintää niitä kohtaan, jotka jäävät paitsi suosimisesta.

Jos kaavoitusten yhteydessä päätetään rakentaa veronmaksajien rahoilla jonkin tietyn vähemmistön kulttuurin mukaista ympäristöä, vaarana on, että esimerkiksi uskonnon A edustaja joutuu vastentahtoisesti tukemaan vakaumuksensa vastaista tai pelkästään siitä eroavaa uskontoa B. Tilannetta voitaisiin verrata siihen, että viheraktivisti joutuisi antamaan rahaa naapurilleen uuden citymaasturin ostamista varten. Verovarojen kollektiivinen käyttäminen vähemmistöjen tukemiseen on syrjintää enemmistöä kohtaan.

Tasa-arvon nimissä jokaisen uskonnollisen yhteisön tulisi itse rahoittaa oma toimintansa esimerkiksi kerättävistä jäsenveroista ja vapaaehtoislahjoituksista ilman minkäänlaista valtion suosimista. Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa toiseen maahan ja vaatia sen asukkaita rahoittamaan maahanmuuttajan alkuperäistä kulttuuria. Saahan sitä yrittää. Mitenköhän esimerkiksi Lähi-Idässä suhtauduttaisiin, jos sinne onnistuisi muodostumaan kristillinen vähemmistö, joka vaatisi paikallisilta veronmaksajilta kristillisiä kirkkoja? Saattaisivat olla liipasinsormet herkillä ja kivet lennellä.

maanantaina, lokakuuta 05, 2009

Yle tuhlaa sikamaisesti sinun rahojasi

Sunnuntai 4.10.2009 klo 14.42
Yleisradio törsää surutta rahaa Tangomarkkinoihin, saippuasarjaan ja jättimäiseen henkilökuntaan.
Yleisradion rahoituksesta on kiistelty tällä viikolla kiivaasti. Iltalehti selvitti mihin kaikkeen Ylen jättibudjetti oikein kuluu.
Ylen liikevaihto vuonna 2008 oli 380 miljoonaa euroa. Yhtiön kulut ja poistot olivat puolestaan yhteensä 400 miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut olivat 190 miljoonaa euroa, eläkekulut 16 miljoonaa euroa, esitysoikeuskorvaukset 71 miljoonaa euroa ja muut kulut 114 miljoonaa euroa.
Jungnerilla kova palkka
Suurin menoerä olivat siis palkat. Niissä riittääkin maksamista, sillä vuoden 2008 lopussa Ylessä työskenteli täyspäiväisesti yli 3 200 ihmistä ja viime vuonna keskimäärin lähes neljätuhatta. Pelkästään toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkkapussiin kilahti viime vuonna 190 000 euroa. Muu johtoryhmä tienasi yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.
Ylen henkilökuntamäärä on Suomen oloihin suhteutettuna suorastaan jättimäinen. Väestömäärään suhteutettuna esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC on jopa puolet pienempi kuin mammuttitaudista kärsivä Suomen Yle.
Kun Yle ei saanut tällä viikolla toivomaansa neljän prosentin korotusta ensi vuoden tv-maksuun vaan ainoastaan kolmen prosentin korotuksen, Jungner hermostui ja väläytteli julkisuudessa reilun 300 ihmisen vähentämisellä. Kansainvälisesti vertailtuna Ylellä olisi siis kuitenkin varaa potkia pellolle pikemminkin yli tuhat henkilöä.
Outoja rahareikiä
Sekavasta organisaatiosta kärsivä Yle on täynnä toinen toistaan erikoisempia rahareikiä, ja miljoonia valuu omituisiin hankkeisiin. Tänä vuonna Yle otti esimerkiksi hoitaakseen Seinäjoen tangomarkkinoiden sponsoroinnin. Siihen uppoaa arvioiden mukaan noin miljoona euroa. Yle alkaa myös tuottaa uutta päivittäistä saippuasarjaa, joka kilpailee selvästi kaupallisten kanavien vastaavien kanssa.

Kun otetaan vielä huomioon esimerkiksi paljon kohuttu kauppa, jossa Yle osti esitysoikeudet amerikkalaisen kaapelikanavan HBO:n viihdesarjoihin, niin Yleisradio näyttää kilpailevan yhä selkeämmin kaupallisten kanavien kanssa ja unohtavan sivistävän tehtävänsä.
Esimerkkejä löytyy myös toisesta ääripäästä, sillä toisaalta Yle tukee isoilla rahoilla myös niin sanottua korkeakulttuuria. Esimerkiksi Radion sinfoniaorkesteri lohkaisee vuosittain noin 7 miljoonaa euroa Ylen rahoista. Televisiossa orkesteria nähdään keskimäärin kerran kuukaudessa.
Ruotsinkielistä törsäystä
Kohtuuttoman suuri osa rahoista valuu myös suomenruotsalaisiin ohjelmiin, kun varat suhteutetaan suomenruotsalaiseen väestöön saati sitten ohjelmia katsovien määrään. Peräti 15 prosenttia tv-kanavien kustannuksista palaa ruotsinkieliseen FST5-kanavaan, vaikka sen katsojaluvut rämpivät pohjalukemissa.
Ylen miljoonia palaa lähivuosina roppakaupalla myös surullisenkuuluisaan Musiikkitaloon. Ympäri Suomea asuvat tv-lupamaksun maksajat kustantavat siis korkeakulttuurin areenan pääkaupunkilaisille.
JUHO RISSANEN

sunnuntaina, syyskuuta 27, 2009

Ruben Stiller julistaa toistamiseen kannattavansa sensuuria

Ruben Stiller Helsingin juutalaisen seurakunnan julkaisemassa Hakehila-nimisessä lehdessä 4/2009) :

Jostain syystä mieleeni piirtyi äsken kuva Jussi Halla-ahosta. Näin käy usein valkoisille, jotka haluavat olla mustia. Jussi Halla-aho leimasi islamin pedofiiliuskonnoksi ja sai tuomion uskonrauhan rikkomisesta. Nyt hän esiintyy sananvapauden sankarina ja marttyyrina. Tämä oli odotettavissa, mutta olen ollut hämmästyneempi eräistä journalistisista reaktioista.

Saska Saarikoski puolusti Halla-ahon sananvapautta Hesarin terävässä kolumnissa. Ja päätoimittaja Janne Virkkunen korosti saman lehden päätoimittajaraadissa ettei tapaus kuulu oikeuteen.

Miten niin ei kuulu?

Jos juutalaisista kirjoitettaisiin jotain vastaavaa, pitäisikö meidänkin tyytyä vain osallistumaan kansalaiskeskusteluun? Onko vähemmistön edustajan tällaisissa tapauksissa vain vannottava rajoittamattoman sananvapuden nimiin ja tyydyttävä epämääräisen kansalaiskeskustelun hajanaisiin johtopäätöksiin?

Jos uskonnostamme kirjoitettaisiin samaan sävyyn kuin Halla-aho on kirjoittanut islamista, tulkitsisimme sen antisemitismiksi. Näin ollen Halla-ahon sananvapaus painaa omassa arvioinnissani vähemmän kuin muslimien uskonnolliset tunteet.

Mitä mieltä ovat seurakuntamme juristit? Hakehila odottaa kommenttejanne.


Tämähän on se sama Ruben Stiller, joka äskettäin levitti islamilaista vihapropagandaa veronmaksajien rahoilla kustannetussa radio-ohjelmassa.

Hyi saatana. Miten kukaan voi olla tuollainen sensuuria kannattava öykkäri?

Miten tuollainen ihminen kehtaa katsoa itseään peiliin?

keskiviikkona, syyskuuta 23, 2009

Yle tekee propagandaa sensuurin ja pedofilian puolesta, osa 2

Sinun verovaroillasi on taas tuotettu propagandaa sensuurin puolesta haastattelemalla rautatieasemalla muslimeja ja muita mielipuolia, jotka vastustavat sananvapautta:Toimittaja Ella Airas:
Millaisen tuomion Sinä olisit antanut Halla-aholle?

[Toimittaja ei siis kysy totuudenmukaisesti, onko oikein antaa Suomessa suomalaiselle ihmiselle rikosoikeudellinen rangaistus yli tuhat vuotta sitten eläneen pedofiilin sanomisesta pedofiiliksi. Toimittaja kysyy vain, MILLAISEN tuomion olisit antanut Halla-aholle. Toimittaja siis johdattelee haastateltavat olettamaan, että jonkinlainen tuomio piti ehdottomasti antaa. Toimittaja valehtelee haastateltaville ja katsojille esittämällä haasteltaville kysymyksen, johon sisältyy virheellinen, harhaanjohtava taustaoletus. Tämä on journalismin periaatteiden rikkomista. Toimittaja Ella Airas journalismin perusperiaatteiden vastaisesti. M.E. huom.]


Joku hölmö hippihuora "heittää läppää" eli sanoo "vitsinä" vastustavansa ihmisoikeuksia:
En mä tiedä, jalkapuuhun torille, mun mielestä se olis hyvä.


Toimittaja Ella Airas:
No hän sai kolmekymmentä päiväsakkoa, onko se sun mielestä tarpeeksi?

[Jälleen toimittaja Ella Airas toimii journalismin perusperiaatteiden vastaisesti. Toimittaja johdattelee haastateltavaa olettamaan, että Halla-ahon piti ehdottomasti saada jonkinlainen tuomio. Toimittajan esittämä harhaanjohtava kysymys on vain, oliko tuomio RIITTÄVÄ. Tällöin haastateltavalla annetaan vaihtoehdot "oli riittävä"/"ei ollut riittävä". Haastateltavalle ei esitetä sitä ainoaa tässä tapauksessa relevanttia kysymystä, että olisiko ihmiselle ylipäätään pitänyt antaa minkäänlaista tuomiota pedofiilin sanomisesta pedofiiliksi. M.E. huom.]


Tyhmä teinipissispoika:
Ei todellakaan, kiven sisään!


Toinen tyhmä teinipissispoika:
Ainakin erotettais virasta.


Tämän tyhmän pojan mielestä kolmetuhatta ääntä viime vuoden kunnallisvaaleissa saanut kaupunginvaltuutettu pitäisi siis erottaa kaupunginvaltuustosta siksi, että tämä on sanonut pedofiilia pedofiiliksi.

Edellisen tyhmän pojan mielestä nykyään elävä suomalainen mies pitäisi tuomita vankilaan siitä hyvästä, että tämä on sanonut yli tuhat vuotta sitten Lähi-idässä elänyttä pedofiilia pedofiiliksi.

Mistä tällaisia kusipäitä sikiää? Oikeasti: mistä hevon vitusta tuollaisia kusipäitä sikiää? Mistä?! Miten kukaan voi olla noin saatanan tyhmä ja hullu?!

Miksi Ylen toimittaja Ella Airas haastattelee tuollaisia mielipuolia?Toimittaja Ella Airas:
Oisko hän ansainnut sun mielestä enemmän kuin kolmekymmentä päiväsakkoa?

[Taas johdatteleva kysymys. Taas kerran Ylen toimittaja
Ella Airas rikkoo journalismin perusperiaatteita. M.E. huom.]


Tummaihoinen nuori maahanmuuttajamies, oletettavasti Pohjois-Afrikasta tai Lähi-idästä kotoisin oleva muslimi:
Joo, tottakai, että kyllä siitä mun mielestä pitäisi, toi oli mun mielestä niin törkeä temppu.


Nuori afrikkalainen musliminainen, olettavasti somali:
Aika typerät, ihan naurettavat [sakot, M.E. huom.]. Mun puolesta olis voinu pikkasen lisää laittaa. Mutta se on eri asia kun se on mun uskonnosta kyse, että onko se sitten oikein vai väärin, mutta tota... Tossa oli mun mielestä aika paljon tietämättömyydestä kyse; se ei selvästi oo tiennyt mitään, se on vaan ehkä olettanut enemmänkin, ja mun mielestä tossa oli aika paljon sitä kiihottamista mukana.


Vanha, n. 75-vuotias suomalainen eläkeläisukko:
Että oikeastaan niinkun tämmösenä varoittavana esimerkkinä olis saanu pikkusen enemmän tulla tuomioo.


Nuori, n. 30-vuotias
suomalainen mies:
No ihan asiallista, että siitä jotain hän sai. Ehkä se olisi ollut vääryys, että mitään ei olisi saanut.Tällaista islamilaista vihapropagandaa tuotetaan sinun verovaroillasi.

Sinä maksoit tämän ohjelman, jossa
toimittaja Ella Airas haastattelee pedofilian vastustamisen kieltämistä vaativia mielipuolia.

Haastateltavat eivät tietenkään olleet sattumanvaraisesti valittuja eivätkä edustava otos Suomen väestöstä.

Haastattelu oli tehty Helsingin rautatieasemalla. On mahdotonta, että
satunnaisesti valitut kymmenkunta haastateltavaa olisivat yhtä ainoaa eriävän mielipiteen esittänyttä ihmistä lukuunottamatta olleet sensuurin puolella.

Keski-ikäinen, n. 55-vuotias suomalainen nainen:
En missään tapauksessa olisi tuominnut häntä.

Toimittaja Ella Airas:
Et olisi tuominnut?

Keski-ikäinen nainen:
En. Se on ihan väärin.


Nuori, n. 25-vuotias suomalainen mies:

Tuollaisesta niinku kansan, kansakunnan kiihottamista vastaan [kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, M.E. huom.] tulevista jutuista pitäisi antaa ihan kunnon tuomio, siitä niinku joku, emmä tiedä, pari vuotta vois olla ihan hyvä.

Tämän suomalaisen nuoren miehen mielestä siitä pitäisi siis antaa parin vuoden vankeusrangaistus, että joku sanoo pedofiilia pedofiiliksi.

MITEN KUKAAN VOI OLLA NOIN HULLU??!Nuori, n. 20-vuotias suomalainen mies:
Kyl mun mielestä noi päiväsakot on ihan jees silleen, et ei tommonen rasistinen homma kyl tietenkään kivaa oo, mutta ei kyl sille nyt kumminkaan tuomiota pitäisi silleen niin...

["...paljon antaa", M.E. huom; tämän nuoren miehen mielestä siis kovin ankaraa tuomiota ei pitäisi antaa, mutta 30 päiväsakkoa eli puolen kuukauden nettotulot on "ihan jees", M.E. huom]


Nuori, n. 25-vuotias suomalainen nainen:
Joo, no en edes kehtaa sanoo, että mitä sille pitäisi tehdä.

[ Tämä punavihreän opiskelijatytön näköinen suomalainen nuori nainen siis kannattaa Muhammadia pedofiiliksi sanoneelle suomalaiselle miehelle niin ankaraa rangaistusta, että ei edes kehtaa sanoa sitä ääneen tv-kameran edessä. Tyttö siis kannattaa oletettavasti kuolemantuomiota tai vähintäänkin julkista ruoskintaa rangaistukseksi siitä, että nykyään elävä suomalainen mies on sanonut yli tuhat vuotta sitten Lähi-idässä elänyttä pedofiilia pedofiiliksi. M.E. huom.]


Haastateltavat oli ilmiselvästi valittu tarkoitushakuisesti.

Asialla oli:

Ella-Mari Airas, uusmediatoimittaja
YLE Ajankohtaisjournalismi (TV), Radiokatu 5, Helsinki, PL79, 00024 Yleisradio
puh. (09) 1480 5483

Tämä Ella-Mari Airas oli haastatellut mahdollisesti useita kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä saadakseen kasaan kymmenkunta sensuuria puolustavaa mielipidettä.

Sinun kukkarostasi maksettiin
Ella Airakselle palkkaa siitä, että hän antaa ohjelma-aikaa tuollaisille hulluille pedofilian puolustajille ja sensuurin kannattajille. Sinun rahoistasi kustannetaan propagandaa sensuurin puolesta ja pedofilian puolesta.

Yle on rikollisjärjestö.

Jokainen, joka kannattaa Ylen rahoittamista veronmaksajien rahoista, kannattaa sensuuria ja pedofiliaa.Kommentteja ohjelman yleisönosastosta:

Tämän videopätkä on tehty poliittisin tarkoitusperin.

Jos kysymys "onko 30 päivää riittävä tuomio?" odottaa saavaansa neutraaleja vastauksia, on kysyjässä vikaa.

Kysymys olisi pitänyt olla "onko tuomio mielestäsi oikea?" Tätä ei kysyttä katsojilta.

Ylen toimittajalla tässä kohtaa on ollut poliittinen agenda. Tehdään "uutisia" ja haastatteluja "neutraalisti". P-Marjat.


Haastatellut eivät edes tienneet mitä Halla-aho on tehnyt. Huomaa noista mutu-vastauksista.

He ovat vaan saanet tietynlaisen kuvan "puolueettomalta" medialta.


Halla-ahon tuomiolla kehoitetaan kaikkia kunnon kansalaisia vakavaan itsesensuuriin kun kyseessä ovat uskonnolliset asiat. Virallinen Suomi pelkää islamia niin hysteerisesti että on valmis pyyhkimään lattiaa sananvapauden kaltaisilla mitättömillä ylellisyyksillä.

Yritäpä saada yhdeltäkään valtapuolueitten edustajalta asiallista kommenttia mihinkään islamia tai monikulttuurisuutta koskevaan kysymykseen. Persut eivät ole tässä yhtään parempia.

Tiesittekö muuten että uskontojen kritisoiminen on nykyisin ihmisoikeusrikkomus? Näin päätettiin YK:ssa Pakistanin aloitteesta. Ja nyt meidän oikeutemme päätti että keksittyjä juttuja (uskontoja) ei saa arvioda tosiasioiden pohjalta.

Täytyypä vain toivoa että tämä Halla-ahon raamatullisiin mittasuhteisiin kasvanut ajojahti saa ansaitsemansa huomion myös rajojemme ulkopuolella ja synnyttäisi edes sitä kautta asiallista poliittista keskustelua uskontojen käsittämättömästä erityisasemasta.


Huh huh mikä kysymyksenasettelu toimittajalta: olisiko ansainnut enemmän kuin 30 päiväsakkoa?

Kysymys paljastaa toimittajan oman asenteen ja ohjaa vastaajaa. Vastaapa kysymykseen kyllä tai ei niin vastaa hyväksyvänsä tuomion. Kysymyksen asettelu vaikeuttaa ilmaisemaan toimittajan mielipiteen vastaisen kannan.Olen lukenut koraania, raamattua ja muitakin teoksia jo vuosikausien ajan. Kuten ovat tehneet miljoonat muutkin ihmiset, osa heistä jopa kriittisessäkin mielessä. Molemmat muuten löytyvät nykyään netistä, täysin ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä. Tässä pari yleissivistävää ja kenties mieltäkin avartavaa sivustoa:

Ayaan Hirsi Ali, somalinainen, jota suomen punavihreät kammoksuvat (koska hän luopui islaminuskosta): http://www.theahafoundation.org/biography.php

Cruelty in the Quran: http://skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html

WikiIslam: http://www.wikiislam.com/wiki/Main_Page

"Rauhan" uskonto: http://www.thereligionofpeace.com/
Ja en sitten muuten todellakaan hyväksy kaikkia Israelinkaan touhuja, erityisesti siirtokuntien laajentamisia syvästi paheksun.

Lyhyesti:
- seksuaalista poikkeavuutta ei sallita, ei minkäänlaista
- naisten tasa-arvoa ei hyväksytä, ei millään tasolla, aina on ehtoja (oltava enemmän todistajia jne.)
- läheskään kaikkia tieteen savutuksia ei hyväksytä, jopa evoluutio on edelleen ongelma
- islamilaisista maista ei huipputiedettä tai fysiikan Nobelisteja löydy, miksi?
- valtaosissa maailman sotia ja toinen tai molemmat osapuolet ovat islamisteja, miksi?
- lännessä autot palavat ja ambulansseja kivitetään eniten juuri islaminuskoisten hallitsemilla alueilla, miksi?
- listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta lukekaa ihan itse kirjoja, lehtiä, nettiä jne, siis ihan itse ajatellen. Ja mahdollisimman monipuolisesti, jottette vain itsekin lankea propagandan uhriksi, kuten useimmille YLE:n toimittajillekin on jo käynyt (tai sitten ei ole, mutta pelkäävät työpaikan menetystä, mistä johtuen ovat valmiit heittämään ammattietiikkansa roskiin).

Mikä on totuuden hinta? Onko muslimi arvokkaampi ihmisenä kuin kristitty tai uskonnoton? Jos on, niin millä perusteella? Onko vihaisuus ja väkivaltaisuus todellakin riittävä peruste sille, että annetaan erioikeuksia? Jne. jne. Kysykää, ihmetelkää ja oppikaa siinä samalla.
Nenärengastyttö kiteytti suvaitsevaiston mielipiteen: 'En edes kehtaa sanoa, mitä SILLE pitäis tehdä!'. Raaputa viherstallarin pintaa, alta pajastuu sadistinatsi, jolle edes länsimaiden perusarvo sananvapaus ei paina vaakakupissa höyhenen vertaa kun mielipide on väärä tai mielipiteen esittäjä ei miellytä.


Moni haastatelluista ei todennäköisesti ollut itse koskaan lukenut Halla-ahon blogia ja siten vastasi TV-haastattelussa sen mukaan, mikä mielikuva hänelle asiasta oli syntynyt pelkästään median uutisoinnin perusteella. Uutisointi Halla-ahosta on ollut erittäin yksipuolista ja rasistiksi leimaavaa. Jos minunkin olisi pitänyt päättää Halla-ahon tuomiosta pelkästäään uutisoinnista syntyneen mielikuvan perusteella, niin hän olisi saanut minultakin ankaran tuomion. Onneksi olen lukenut hänen blogiaan ja tiedän asian oikean laidan. Häntä ei olisi missään nimessä saanut tuomita. Toivon ihmisten perehtyvän paremmin asioihin, ennen kuin lähtevät tuomitsemaan ketään. Jos joku uskoo, että mediaan voi aina luotttaa ja kaikki mitä siellä kerrotaan on totta, on todella naiivi.


Monien ahdasmieliset näkemykset Halla-ahoa kohtaan (kuten tuossa A-tuubi videossa) johtuvat näin suvaitsevaisten retoriikkaa käyttäen tietämättömyydestä. Monikaan Halla-ahoa vihaava ei loppujen lopuksi ole Halla-ahon blogia lukenut, joten ei tiedä Halla-ahon sanomisista muuta kuin sen mitä tiedotusvälineet ovat asiayhteyksistään yksittäisinä lauseina repineet irti ja pääuutislähetyksen ennennäkemättömän käsittämättöminä rotutohtori-nimittelyinä. Viimekeväinen hesari-toimittajan ja stalinistin prässäys pressiklubissa kääntyi näitä paskanpuhujia ja valehtelijoita nilkkaan.


Toimittajat ovat päässeet taas politiikan tekoon. Oikein antaumuksella.

Kummallista on se, että A-tuubin videopätkällä mielipiteet ovat noin yksipuolisia, kaiketi 10-1.
Meillä työpaikalla ne mielipiteet saattaa myös olla yksipuolisia, mutta ne on kylläkin tasan toisinpäin, 1-10.

Mutta YLE:hän on kansan mediatalo, ja lähettää vain puolueetonta otantaa, eikös vaan....Muhammed oli pedofiili muslimien omien pyhien kirjoitusten mukaan, tämä on vain faktaa. Joka pystyy tämän todistamaan vääräksi niin astukoot esiin. Miksi faktojen esittämisestä rangaistaan? Mitä islam on tehnyt ansaitakseen erityiskohtelua?

YLE täytyisi haastaa oikeuteen tästä amatöörimäisestä "dokumentista" jossa Halla-aho lynkataan "kansan vihollisena"!

Miksi melkein kaikki toimittajat ovat vasemmistoradikaaleja ja vanhoja kommunisteja? Valtamediasta ei ainakaan saa objektiivista ja tasapuolista totuutta, se on varmaa. Suomettunut eliittimme on jälleen kerran rähmällään, tällä kertaa palvonnan kohteena ovat uudet herrat - muslimimaahanmuuttajat!!!


Muslimit iskevät länsimaita vastaan maalla, merellä ja ilmassa. Rakennuksia, lentokoneita, laivoja, linja-autoja ja metroja räjäytellään ja ihmisiä murhataan sumeilematta ympäri maailmaa.

Islamilaisissa maissa nainen ei saa useinkaan saa valita puolisoaan, ottaa avioeroa, äänestää, hallita omaisuuttaan, opiskella, käydä töissä, liikkua vapaasti kodin ulkopuolella.

Muslimien lakien mukaan varkaalta pitää katkaista kädet, homot hirttää, raiskattu nainen kivittää kuoliaaksi, pikkutytöt naittaa vanhoille ukoille ja vääruskoiset heittää vankilaan.

Suomen media ei näe tässä mitään ongelmaa.


Suomessa saa olla vain yhtä mieltä maahanmuutosta. YLE:n kommunistitoimittajat ovat vaihtaneet heille pyhän Neuvostoliiton, jota ei saanut arvostella, hallitsemattoman maahanmuuton ylistämiseksi. Toista mieltä olevat ovat neuvostovasta.. eikun rasisteja ja rikollisia. Toivottavasti YLE:n rahoitusta leikataan ja rajusti !