perjantaina, elokuuta 01, 2008

Suomen hallitus ja viranomaiset suojelevat juutalaisvastaisia islamilaisia terroristeja

Suomen oikeusministeri Tuija Brax kirjoitti Helsingin Sanomissa tällaista:


EU:n on tartuttava kovin ottein suvaitsemattomuuden kasvuun

Julkaistu: 31.7.2008

Tuija Brax

Viharikoksiksi kutsutaan rikoksia, joiden motiivina on viha tietynlaisia ihmisiä tai tiettyä väestönosaa kohtaan. Viharikokset näyttävät lisääntyvän Euroopassa huolestuttavasti. Tämä ei ole sattumaa vaan johtuu erilaisten, esimerkiksi uskonnollisten tai rasististen, ääriryhmien vaikutusvallan kasvusta.

Suvaitsemattomuuden lisääntyminen Euroopassa näkyy muun muassa uhkailevana ja väkivaltaan vähemmistöjä kohtaan yllyttävänä propagandana. Liian monet joutuvat elämään sen pelossa, että heidän kimppuunsa hyökätään ihonvärin, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Euroopan maiden hallitusten tulee noudattaa viharikoksiin suhtautumisessa nollatoleranssia.

Pidän tänään Tukholmassa Europride-tapahtuman yhteydessä järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa viharikosten vastaisen alustuspuheenvuoron. Ruotsin ympäristöpuolueen järjestämä konferenssi avaa keskustelua uskontojen edustajien, asiantuntijoiden ja aktivistien kesken eri menetelmistä viharikoksien ehkäisemiseksi.

Tällä viikolla Tukholmaan on kokoontunut kaikkialta Euroopasta homo-, bi- ja transseksuaaleja. Useat heistä joutuvat päivittäisessä elämässään kätkeytymään ja elämään jatkuvassa fyysisen ja psyykkisen väkivallan pelossa. Kaikissa Euroopan maissa seksuaalivähemmistöt eivät saa yhteiskunnalta suojaa.

...

Euroopan on otettava viharikokset ja syrjintä tosissaan. Nykyisenä Etyjin puheenjohtajana Suomi nostaa suvaitsevuuden edistämisen ja syrjinnän vastustamisen etusijalle. Yksi tärkeä syy on juuri se, että viharikosten oletetaan lisääntyneen jäsenmaissa.

Valitettavasti luotettavia tilastoja viharikoksista yleensä, ja etenkin homofobisesti motivoituneista rikoksista ei ole kattavasti saatavilla Etyjin jäsenmaista. Suuri osa viharikoksista jää myös ilmoittamatta. Puolassa seksuaalivähemmistöjen keskuudessa tehdystä tutkimuksesta ilmenee, että 85 prosenttia fyysisen tai psyykkisen väkivallan kohteeksi joutuneista ei tee rikosilmoitusta, koska poliisiin ei luoteta.

Syrjintään ja suvaitsemattomuuteen liittyvät haasteet eivät koske ainoastaan kansallisia vallanpitäjiä, vaan ne ovat tärkeitä myös sekä paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Suvaitsevaisuuden edistäminen kuuluu niin kunnille kuin kansalaisjärjestöillekin.

Homofobista politiikkaa ei tule sallia kaikessa hiljaisuudessa. Viharikoksien hiljainen hyväksyntä murentaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Viharikoksella on vakavia vaikutuksia sekä uhriin että laajemmin koko yhteisöön, jossa rikos tapahtuu.

Yksilölle viharikos aiheuttaa inhimillistä tuskaa ja ahdistusta. Yhteisötasolla viharikokset saattavat edistää niiden kohteeksi joutuneen etnisen tai uskonnollisen ryhmän psykologista ja sosiaalista syrjäytymistä. Ryhmä suojautuu ja eristäytyy muusta yhteiskunnasta etenkin, jos viranomaiset epäonnistuvat tekijöiden saattamisessa vastuuseen. Yhden vähemmistön syrjiminen heikentää usein muidenkin vähemmistöjen asemaa.

Yhdessäkään Euroopan maassa ei ole riittävää suojaa viharikoksia vastaan. Niin Europride-konferenssin isäntämaalla Ruotsilla kuin Suomellakin on parannettavaa tällä saralla. Meilläkin on vielä pitkä tie siihen, että vähemmistöjen jäsenet syrjintätilanteissa voivat ja uskaltavat tehdä rikosilmoituksen tai muuten puolustaa oikeuksiaan.

Kommentoin tuota kirjoitusta HS:n keskustelupalstalla näin:


Useimmat viharikokset muslimien tekemiä

Mikko Ellilä

31.7.2008 19:40

Miksi oikeusministeri Tuija Brax jättää tyystin mainitsematta, että Euroopassa lähes kaikki juutalaisvastaiset ja homovastaiset viharikokset ovat muslimien tekemiä? Esimerkiksi Ranskassa muslimien osuus näistä viharikoksista on tutkimusten mukaan yli 95%.

Jos oikeusministeri Braxin mielestä EU:n "on tartuttava kovin ottein suvaitsemattomuuden kasvuun", miksi EU ei ole millään tavalla puuttunut juutalaisvihaa ja homofobiaa lietsovaan islaminuskoon?

Islam on fasismin tunnusmerkit täyttävä vihaideologia, jolla on Euroopassa n. 30 miljoonaa kannattajaa. Suomessa muslimeja on n. 30000, Ruotsissa puoli miljoonaa, Saksassa neljä miljoonaa ja Ranskassa kuutisen miljoonaa. Miten tällaisen äärioikeistolaisen, juutalaisvihaa ja homofobiaa lietsovan ideologian valtava kasvu on jäänyt Suomen oikeusministeriltä täysin huomaamatta? Eikö oikeusministeri ole tehtäviensä tasalla? Eikö Suomen oikeusministeri tiedä, että islam kannattaa juutalaisten ja homojen murhaamista?

Miksi oikeusministeri tai poliisiviranomaiset tai syyttäjäviranomaiset eivät ole millään tavalla puuttuneet tähän laittomaan vihanlietsontaan ja tappouhkauksien esittämiseen?

Tästä asiasta pitäisi nostaa paljon enemmän meteliä. On todella irvokasta valehtelua, että Suomen hallitus ja viranomaiset puhuvat "syrjinnän vastustamisesta" kiinnittämättä mitään huomiota islamilaisten fasistien genosidaaliseen kiihotukseen juutalaisia ja homoja vastaan. Tämähän tarkoittaa sitä, että Suomen hallitus ja viranomaiset suojelevat juutalaisvastaisia islamilaisia terroristeja olemalla ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin muslimien harrastamaa fasistista väkivaltaa vastaan.