torstaina, maaliskuuta 31, 2011

Kokoomus ja Keskusta antavat 70 miljardia euroa Suomen rahoja ulkomaille


Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi ja Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, jotka haluavat antaa 70 miljardia euroa Suomen rahoja ulkomailleKokoomuksen puoluetoimisto:

Hyvä Mikko Ellilä,

Kiitos kovasti osallistumisestasi Kokoomuksen Tee hyvä työ -kampanjaan.
Välitit puolueelle kysymyksen: "Miksi Kokoomus tuhlaa miljardikaupalla suomalaisten veronmaksajien rahoja Kreikan ja Irlannin tukemiseen?" Tässä
vastaus:

Maailman talousjärjestelmä on yhtenäinen, joka tarkoittaa myös yhteisiä
ongelmia. Kun amerikkalainen investointipankki Lehman Brothers kaatui 2008
syksyllä, sitä seurannut maailmantalouden taantuma pysäytti Suomenkin
viennin. Taloutemme supistui 8 prosenttia ja hyvinvoinnistamme katosi
pysyvästi 10 miljardia euroa.

Olemme joutuneet tekemään vaikeita Kreikan ja Irlannin tukemisesta, emmekä
edelleenkään tiedä onko pahin ohi.

Kreikkaa ja Irlantia tuettiin sen takia, että jos asioita ei hoideta
kuntoon tai päästämme jonkun maan velkasaneeraukseen tässä tilanteessa,
johtaisi se erittäin todennäköisesti eurooppalaiseen lamaan. Tämä iskisi
luonnollisesti myös meihin suomalaisiin.

Valtionvarainministeri Katainen kertoo pohtineensa seuraavaa: Ovatko
tukematta jättämisen seuraukset suomalaisille pahempia, kuten
asiantuntijat arvioivat? Kaatuuko Irlanti ja moni muu maa väistämättä, eli
kannattaako meidän edes yrittää?

Arvio näihin kysymyksiin oli, että asiantuntijoiden arvioon on syytä
luottaa, varsinkin kun olemme juuri saaneet itsekin todistaa miten rajuja
seurauksia rahoitusmarkkinoiden lamasta voi meillekin olla. Meillä on
vielä yhteistyössä mahdollisuus ottaa kriisi hallintaan, rauhoittaa
markkinat ja aloittaa korjaustoimet kohti kasvua.

Siitä kukaan ei voi mennä takuuseen, leviävätkö ongelmat jatkossa. Mutta
siitä voidaan olla aivan varmoja, että jos emme toimi, niin ongelmat
leviävät. Varmaa on myös se, että jos emme olisi toimineet keväällä
Kreikan suhteen, olisi nämä kaikki maat kaatuneet silloin kerralla.

Toivottavasti vastauksesta oli apua!
Parhain terveisin,

Anna von Hertzen
Viestintäsihteeri
Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Kansakoulukuja 3 A, 3krs.
00100 Helsinki

gsm 045 136 7939
fax 0207 488 505
www.kokoomusnaiset.fi


Taloussanomat:


Suomen osuus eurovaltioiden velkakriisin ratkomiseksi tähän mennessä sovituista hätäluotoista ja -sitoumuksista on yhä noin kymmenen miljardia euroa. Tuolla summalla Suomi ei kuitenkaan selviä tästä kriisistä.

Kriisivastuita on Suomellekin odotettavissa roimasti lisää. Vastuiden kasvaminen on jo tiedossa, mutta uuden taakan tarkka määrä ja toteutustapa eivät ole.

Euromaiden ja EU:n piti sopia viime viikon huippukokouksessaan Brysselissä ensin euromaiden väliaikaisen vakausrahaston vahvistamisesta ja lisäksi pysyvän kriisirahaston perustamisesta ja toteutustavasta.

Ilmeisesti Suomen lähestyvien eduskuntavaalien takia huippukokous päätti lykätä vaikeat päätökset poliittisesti kiusallisine yksityiskohtineen kesäkuuhun. (lihavointi M. Ellilä)Kiviniemi ja Katainen eli Keskusta ja Kokoomus yrittävät siis vaalikampanjoidensa aikana valehdella kansalle.

Jos Keskusta ja Kokoomus jatkavat hallituksessa, heti vaalien jälkeen hallitus yhtäkkiä ilmoittaa kasvattavansa Suomen muille valtioille antamansa tukiaiset moninkertaisiksi.Taloussanomat:


Suomen vastuulla olevat noin kymmenen miljardin euron luotto- ja takauslupaukset voivat paisua jo nyt tehtyjen sopimusten perusteella laskutavasta riippuen kolmin- tai viisinkertaisiksi.

Noin kymmenen miljardin euron sitoumuksiin päästään, jos lasketaan yhteen:

♦ Suomen osuus euromaiden Kreikalle lupaamista 80 miljardin euron hätäluotoista, noin 1,5 miljardia euroa,

♦ Suomen osuus euromaiden väliaikaiselle vakausrahastolle EFSF:lle (European Financial Stability Facility) luvatuista yhteensä 440 miljardin euron pääomista ja takauksista, runsaat kahdeksan miljardia euroa, ja

♦ Suomen osuus EU:n 60 miljardin euron kriisirahastosta EFSM:stä (European Financial Stability Mechanism), noin miljardi euroa.

Suomen vastuulla oleva summa kasvaa jo nyt yli 30 miljardiin euroon, jos Kreikka-lainan ja EFSF-sitoumusten päälle lasketaan:

♦ Suomen osuus valmisteilla olevasta Euroopan 700 miljardin euron pysyvästä vakausmekanismista ESM:stä, noin 13 miljardia euroa,

♦ Suomen Pankin osuus euroalueen keskuspankin EKP:n kriisimaihin liittyvistä noin 500 miljardin euron epätavallisista riskeistä, noin kymmenen miljardia euroa, ja

♦ Suomen osuus Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n noin 400 miljardin euron uusista valmiusluotoista, noin 2,5 miljardia euroa.

Suomen vastuut on arvioitu samalla 1,85 prosentin osuudella, jolla Suomen osuus määriteltiin jo sovituista Kreikka-luotoista ja EFSF:n takauksista.

Suomen osuus IMF:n viime syksynä vahvistamista valmiusluottositoumuksista on IMF:n julkaisema tieto. Kyseiset valmiusluotot koskevat muitakin kriisimaita kuin pulaan joutuneita euromaita.

Uusi hätärahasto
vanhan rinnalle

Suomen poikkeukselliset kriisivastuut paisuvat kerta heitolla 30 miljardista eurosta noin 40 miljardiin euroon, jos väliaikaisen vakausrahaston EFSF:n takauksia kasvatetaan kaksinkertaisiksi ja päälle lasketaan uuden ESM:n vastuu.

Toistaiseksi euromaat tai EU eivät ole tarkalleen kertoneet, miten väliaikaisen rahaston luotonantovara kasvatetaan täyteen 440 miljardiin euroon, mutta parhaan mahdollisen luottoluokituksen säilyttämiseksi se tehtäneen jäsenmaiden takausvastuita kasvattamalla.

Jos takausvastuiden kasvattaminen jakautuu alkuperäisten takaussitoumusten suhteessa, olisi takauksia kasvatettava esimerkiksi japanilaispankki Nomuran Euroopan velkakirjamarkkinoihin erikoistuneiden analyytikoiden mukaan noin 75 prosenttia.

Jos takausvastuiden kasvattaminen jää enimmäkseen parhaan luottoluokituksen saaneiden jäsenvaltioiden kontolle, kasvavat Suomenkin vastuut yli kaksinkertaisiksi.

Tässä oletus on, että Suomen vastuut EFSF:ssä kaksinkertaistuvat noin 16 miljardiin euroon.

Ilmeisesti väliaikaiselle vakausrahastolle annettu rahoitus ja takaus eivät siirry pysyvälle vakausmekanismille, vaan ne on rinnakkaisina laskettava erikseen.

Väliaikaiseen vakausrahastoon liittyvät sitoumukset purkautunevat vasta, kun rahaston myöntämät hätäluotot on aikanaan saatu takaisin ja rahasto lopettaa toimintansa.

Ei ennusteita, vaan
mitä jos -riskilaskelmia

Varsinaiset stressilaskelmat perustuvat kahteen vaihtoehtoiseen oletukseen velkakriisin jatkumisesta. Lievemmässä tapauksessa Suomen rahoitus- ja takausvastuut kasvaisivat lähes 50 miljardiin, ankarammassa jopa 70 miljardiin euroon.

Lievempi vaihtoehto on, että kolmen riskipitoisimman eurovaltion, Kreikan, Irlannin ja Portugalin, rahoituskriisi jatkuu, ja maat jäävät pois tilapäisen vakausrahaston ja pysyvän vakausmekanismin rahoittajien joukosta.

Ankarammassa vaihtoehdossa rahoituskriisi leimahtaa uudestaan ja suistaa kolmen pienen kriisimaan lisäksi hätärahoituksen hakuun myös kolme seuraavaksi riskipitoisinta eurovaltiota, Espanjan, Italian ja Belgian. Nämäkin jäisivät pois hätärahoittajien ja -takaajien joukosta.

Suomen ja muiden maksajamaiden taakka vastaavasti kasvaisi.

Nämäkään oletukset eivät ole ennusteita, vaan viileitä mitä jos -riskilaskelmia.

Onko Suomella takausriskejä
enemmän kuin omaa velkaa?

Kreikka, Irlanti ja Portugali ovat kaikki euroalueen pienimpiä maita, eikä niiden yhteenlaskettu osuus alueen taloudesta nouse juuri kuutta prosenttia suuremmaksi.

Siksi niiden rahoituskriisin pitkittyminen tuskin olennaisesti kasvattaisi Suomenkaan jo kontolleen ottamaa rahoitus- ja takaustaakkaa.

Kriisin leviäminen Espanjaan, Italiaan ja Belgiaan muuttaisi tilanteen tyystin toiseksi.

Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous, ja Italian valtiolla on kaikista eurovaltioista eniten velkaa. Espanja on euroalueen neljänneksi suurin talous ja euromäärin laskien neljänneksi velkaisin eurovaltio.

Yhdessä Espanja, Italia ja Belgia ovat noin kolmannes eurotaloudesta ja ne vastaavat noin kolmasosasta euroalueen kriisirahastojen ja -toimien kustannuksista.

Jos tämä varsinaisia kriisimaita seuraavaksi riskipitoisin kolmikko suistuisi tuen varaan, katoaisi samalla hetkellä tuon tuen rahoituksesta kolmasosa.

Jos jäljelle jäävät euromaat jakaisivat lupaamansa hätärahoituksen keskenään, paukahtaisivat Suomen erityyppiset kriisivastuut karkeasti laskien jopa 70 miljardiin euroon. (lihavointi M. Ellilä)

Suomen valtion velka oli helmikuun lopussa noin 73 miljardia euroa ja noin 50 prosenttia maan vuotuisesta bruttokansantuotteesta.Kokoomus ja Keskusta siis antavat 70 miljardia euroa Suomen rahoja ulkomaille.

Suomen valtion budjetti on n. 50 miljardia euroa. Kokoomus ja Keskusta antavat siis enemmän koko Suomen valtion budjetin verran Suomen veronmaksajien rahoja ulkomaille.

Suomen valtionvelka on nyt n. 70 miljardia euroa. Kokoomus ja Keskusta ovat siis valmiita KAKSINKERTAISTAMAAN VALTIONVELAN maksaakseen TOISTEN valtioiden velkoja.

Onko Suomessa koskaan nähty pahempia maanpettureita kuin Kokoomus ja Keskusta?

Kokoomus ja Keskusta vetävät vertoja Otto-Wille Kuusisen johtamalle Terijoen hallitukselle.

Kokoomus ja Keskusta ovat Suomen pahimpia vihollisia.

Kokoomus ja Keskusta ovat rikollisjärjestöjä, jotka haluavat tuhota Suomen.

torstaina, maaliskuuta 24, 2011

Nyt Kiviniemi haluaa varastaa 16 MILJARDIA EUROA


Suomen pääministeri, Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi, joka haluaa varastaa KUUSITOISTA MILJARDIA EUROA suomalaisten veronmaksajien rahoja antaakseen ne Kreikan, Irlannin ja Portugalin hallituksilleUusi Suomi:

Suomelta tuplarahat, Kiviniemi?

23.3.2011 15:44

Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk.) on antanut uuden lausunnon koskien kuumaa eurokysymystä eli sitä, tuplaantuvatko Suomen vastuut väliaikaisessa Euroopan vakausrahastossa ERVV:ssä. Nyt Suomen takaus on kahdeksan miljardia euroa.

Suuren valiokunnnan kuultavana ollut Kiviniemi ei sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että takauksia vielä joudutaan nostamaan.

Pääministerin mukaan tämän viikonlopun EU-kokouksessa ei tehdä päätöksiä takauksien nostamisesta. Valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) tosin epäilee Uuden Suomen haastattelussa, että Portugalin kriisi voisi sysätä Eurooppa-neuvoston kasvattamaan takauksia jo viikonloppuna.


(lihavointi ja kursivointi M. Ellilä)


Suomen pääministeri, Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi siis haluaa varastaa KUUSITOISTA MILJARDIA EUROA (eli lähes SATA MILJARDIA MARKKAA) suomalaisten veronmaksajien rahoja antaakseen ne Kreikan, Irlannin ja Portugalin hallituksille.

Hullu. Hullu. Hullu.

Maanpetturi.

Vammainen.

Kusipää.

Sika.

Paskiainen.

Suomen kansan pahin vihollinen.


keskiviikkona, maaliskuuta 23, 2011

Kiviniemi, Katainen, Sinnemäki ja Wallin varastivat 12,6 miljardia euroa


Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi ja Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, jotka varastivat meiltä 12,6 miljardia euroa


Suomen hallitus eli Katainen, Kiviniemi, Sinnemäki, Wallin jne. päätti taas heittää miljardikaupalla suomalaisten veronmaksajien rahoja kankkulan kaivoon:

Euromaiden laajennettu kokous pääsi tänään sopuun euroalueen pysyvän kriisinhallintamekanismin eli Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääpiirteistä.

Kokouksen päätöksen mukaan EVM:n toimintakyky turvataan 80 miljardin euron yhteisellä alkupääomalla, josta Suomen osuus on 1,44 miljardia euroa. Puolet Suomelta vaadittavasta pääomasta maksetaan EVM:n perustamisvaiheessa kesällä 2013 ja loppuosa erissä kahden vuoden kuluessa tämän jälkeen.

Maksetun pääoman lisäksi EMV muodostuu yhteensä enintään 620 miljardin euron korotusvaltuudesta ja takauksista, joista Suomen osuus on 11,14 miljardia euroa. Suomen osuus koko potista on siis 12,58 miljardia euroa.

Kiviniemi, Katainen, Sinnemäki ja Wallin siis varastivat 12,6 miljardia euroa suomalaisten veronmaksajien rahoja.

Miten kukaan voi äänestää noita saastaisia maanpettureita?

torstaina, maaliskuuta 17, 2011

Taistolaisten henkisestä perinnöstä


Kirjallisuuskritiikin verkkolehti Kiiltomato.net:


  • Laura Honkasalo:
  • Sinun lapsesi eivät ole sinun
  • Gummerus
  • 2001


Laura Honkasalo
(s. 1970) on tarttunut mielenkiintoiseen aiheeseen, 70-luvun taistolaisuuteen. Punaliput eivät enää hulmua uhmakkaasti eikä laulu haasta vastaamaan: ‘kenen joukoissa seisot.’ Taistolaisaika on ohi. Millaista oli elää sen ajan lapsuus?

Laura Honkasalo on julkaissut aikaisemmin nuortenromaanit Metsästä tuli syöjätär (WSOY, 2000) ja Siskoni, enkelinluinen tyttö (WSOY, 2001). Kirjat ovat ilmestyneet melko samanaikaisesti, ja niiden teemat sivuavat toisiaan. Omaelämäkerrallisuus on vahvasti mukana ainakin kirjassa Sinun lapsesi eivät ole sinun.

‘Minä en voi olla rauhassa niin kauan kun maailmassa on vääryyttä!’ intoilee kirjan äiti. Nellin ja isoveli Jurin lapsuus on pikkupioneerien iloisia kokoontumisia, perheen ja ystäväpiirin aatekumppanien läheisyyttä, pöydän alla aikuisten jaloissa istuttuja turvallisen tuntuisia iltoja ja öitä, kun parannetaan maailmaa, viini virtaa ja Agit Prop laulaa. Yhdessäolo on juhlaa niin kaupungissa kuin mökilläkin.

Vain porvarien lapset leikkivät barbeilla

Nuoret opiskelijaisä ja -äiti tekevät opiskelujensa ohessa paljon työtä aatteen eteen, on kokouksia, agitaatiokäyntejä, monistetalkoita ja niiden vuoksi lapsilla monia yksinäisiä iltoja vanhassa puutalossa metsän takana, kaukana rivitaloalueesta, jossa asuvat porvarit. Lapsia ei ole säästelty tiedoilta. He tietävät, että Amerikka on paha ja Neuvostoliitto hyvä. He tietävät, missä soditaan ja millaista kärsimystä maailmassa on. Mustavalkoisessa maailmassa vain porvarien lapset saavat vapaasti leikkiä barbeilla, juoda limsaa, lukea Aku Ankkaa ja katsoa TV:stä muutakin kuin uutisia.
Facebookista:

Tuli A-Tuubi-kutsu. http://atuubi.yle.fi/node/13550
A2 Teema: Netti-ilta

YLE TV2 tiistaina 29.3.2011 klo 21.00 - 23.15

Vallankumouksia ja vihakirjoittelua

Japanin katastrofin keskellä facebook on ollut kansalaisten tehokkain viestintäväline. Sen kautta Japanissa oleskelevat suomalaiset ovat saaneet ja jakaneet ajantasaista tietoa. Arabimaiden kansannousuja on hehkutettu facebook-vallankumouksiksi, kun väkijoukot on saatu liikkeelle diktaattorien selän takana.

Nettiuskovaiset ylistävät sosiaalista mediaa sähkön veroiseksi keksinnöksi. Kriitikot sanovat, että se on turhuuden tori, joka tyhmistää. Netti pursuaa myös vihakirjoittelua ja uhkauksia, joita päättäjät haluaisivat siistiä koventamalla rangaistuksia. Nettiaktiivit vastustavat jyrkästi kaikkia sananvapauden rajoituksia.

Voiko kansa kaapata vallan niin poliitikoilta, yrityksiltä kuin vanhalta medialtakin netissä syntyvillä joukkoliikkeillä vai onko verkkovaikuttaminen suuri kupla? Suoran keskustelun juontavat Salla Paajanen ja Timo Seppänen.

Tohlopin studiolla keskustelemassa mm.: verkkovaikuttaja Jussi Lähde, Hommaforumin perustaja Matias Turkkila, Greenpeacen verkkotuottaja Veera Juvonen, toimittaja Taneli Heikka, facebookiton Roman Schatz, Electronic Frontier Finlandin aktiivi Mikael Storsjö, poliittinen vaikuttaja Tuulikki Ukkola, digitaalisen median asiakasjohtaja Hanna Forsström, YLE:n Internetosaston palvelupäällikkö Tanja Iikkanen, maahanmuuttotutkija Veronika Honkasalo.


Peter Pyykkönen
Miten ohjelman teemaan sopii maahanmuuttotutkija Veronika Honkasalo?
Heikki Porkka
Jatkoa edelliseen kommenttiini.
Käsittääkseni Laura Honkasalo on Veronikan sisko. Laura julkaisi vuonna 2001 kirjan "Sinun lapsesi eivät ole sinun". Kirja kertoo taistolaisperheen menosta 70-luvulla. Kirja perustunee hyvin pitkälle Honkasalon perheen elämään taistolaisbuumin pyörteissä.
Veronika Honkasalon kasvuympäristö on tämän perusteella ollut rajat ylittävän (=poistavan) solidaarisuuden eli internationalismin leimaama.

Taistolaispiireissä kaikki mahdolliset yhteiskunnalliset ongelmat ladottiin porvarin niskaan. He pyrkivät hylkäämään kaiken, joka vähänkin viittasi porvaristoon.
Tapakasvatusta vihattiin eli mitä porsaampi sitä parempi; ylioppilaslakki oli osoitus eriarvoisuudesta; porvari ei anna työtä vaan riistää työläistä; Suomen tulisi olla osa kommunistista internationaalia eli rajat nurin ja valta Moskovaan jne.
Yhtenä merkittävänä teemana oli ajatus siitä, että kaikki, jotka eivät ole kanssasi samaa mieltä, ovat pettureita.

Tällaista kasvuympäristöä vasten voi ymmärtää Veronikan kauhun ja pelon, jos hän on saanut negatiivisia kommentteja tai viestejä. Hänen asenteensa ovat tuollaisen viitekehyksen perusteella ymmärrettävissä, mutta eivät missään nimessä hyväksyttävissä.
Hän kuuluu ryhmään ihmisiä, joille vihaa edustaa jo se, että ilmaisee erimielisyytensä. Hän kuuluu nähtävästi myös sellaisen ajattelun piiriin, jossa vihaa ei hyväksytä normaaliksi tunteeksi.
Tunsin pari vuosikymmentä sitten valtavasti taistolaisia ja omasta mielestäni he olivat juuri niitä, joiden sisällä oli valtava määrä patoutunutta vihaa. Tämän sisäisen tunteensa he käänsivät (=projisoivat) poliittisiin vastustajiinsa syyttelemällä heitä milloin mistäkin.
Heille neuvostoarmeija oli rauhan armeija eikä Neuvostoliitto ollut millään muotoa imperialistinen valtio. Ainoastaan USA oli se, joka toteutti imperialistista politiikkaa.

Suomalainen poliittinen järjestelmä ei puhdistanut pöytää 90-luvun alussa, kuten olisi pitänyt kaikkien muiden N-liiton naapureiden ja satelliittien tavoin tehdä. Tästä suuresta poliittisesta virheestä johtuen jopa suomalaiset keskustaoikeistolaisiksi itseään kutsuvat puolueet toteuttavat itse asiassa samaa joukkopsykoottista politiikkaa, jonka vyöry alkoi voimakkaalla taistolaisbuumilla.

Veronikan ajatusmalli kumpuaa tästä monitahoisesta perimästä.

Jokaisen ihmisen tausta ja kasvuympäristö muokkaa hänen ajatuksiaan. Moni entinen äärivasuri toimii edelleen mediassa toteuttamassa kesken jäänyttä vallankumousta.
Valitettavasti historiaton sukupolvi ei nykyisin näe metsää puilta eikä ymmärrä, että EU on ryhtynyt toteuttamaan juuri sitä kehitystä, jota äärivasemmisto aikanaan toivoi. Porvarit ovat tällä hetkellä vanhan vasemmiston asialla. Veronikakin toteuttaa joko alitajuisesti tai tietoisesti sitä ajatussuuntaa, jonka hän on sisäistänyt jo hyvin nuorella iällä.

Kodin kasvatuksella, medialla ja peruskoululla on massiivisen suuri merkitys siihen, kuinka yhteiskunta tulee kehittymään. Tällä hetkellä media ja koululaitos ovat pääosin vihervasemmistolaisen suuntauksen hallussa. Vanhat taistolaiset levittäytyivät aatteensa kera kahteen leiriin, Vasemmistoliittoon ja Vihreisiin. Kumpikin kieltää kategorisesti kannattavansa sosialismia tai kommunismia. Kuitenkin kannattaa muistaa, että mm. Anni Sinnemäen vaihtoehtoiset puolueet ennen lopullista valintaa olivat SKP ja Vihreät.

Tämä kommentti pääsi hieman venähtämään, mutta ehkä sen perusteella voi hieman käsittää sitä ajatus – ja arvomaailmaa, miksi niin moni hyysäri toimii kuten toimii. Veronika kuuluu ns. hyysärien viiteryhmään.

Ohjelman toimittajien tuttavuuksilla saattaa myös olla jotain tekemistä Veronikan valinnan kohdalla. Toimittajillakin on taustansa ja vanhat poliittiset kytköksensä, mutta niiden puiminen ei ole relevanttia tässä kohdassa.
torstaina, maaliskuuta 10, 2011

Katainen ja Kiviniemi haluavat varastaa 16 miljardia euroa


kuvassa Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi, ja Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, jotka haluavat varastaa 16 miljardia euroa suomalaisten veronmaksajien rahoja antaakseen niitä Irlannin, Kreikan, Portugalin ym. korruptoituneiden banaanivaltioiden pankkitukiaisiin ja aseostoksiin

Yle:

Kataisen mukaan häneltä on yhden kerran kysytty heti suuren valiokunnan kokouksen jälkeen kokouksessa keskusteluista asioista ja kysyjät olivat saaneet tietonsa kokoukseen osallistuneilta sosiaalidemokraateilta.

Kysymykset olivat koskeneet keskustelua mahdollisuudesta kaksinkertaistaa Suomen EU-takaussumma kahdeksasta miljardista kuuteentoista miljardiin euroon.


Pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen siis haluavat antaa KUUSITOISTA MILJARDIA EUROA SUOMALAISTEN VERONMAKSAJIEN RAHAA MUIDEN VALTIOIDEN VELKOJEN MAKSUUN.

Katainen ja Kiviniemi yrittivät lisäksi SALATA tämän tiedon kansalta. Katainen ja Kiviniemi EIVÄT HALUNNEET KERTOA KANSALLE, että olivat valmiita heittämään KUUSITOISTA MILJARDIA EUROA SUOMALAISTEN VERONMAKSAJIEN RAHAA Kankkulan kaivoon.

Jos tämä ei ole maanpetosta, niin mikä sitten?

Katainen ja Kiviniemi ja kaikki heitä kannattavat kansanedustajat kuuluisivat vankilaan loppuelämäkseen.

keskiviikkona, maaliskuuta 09, 2011

Taiteen tukemisesta

IS:

Persujen naisehdokas murtui: "Mihin minä olenkaan joutunut?"

Julkaistu: 09.03.2011 10:50

Perussuomalaisten sisällä kuohuu taiteen takia.

Puolueen eduskuntavaaliehdokas ja puoluevaltuuston jäsen Sirkka-Liisa Lamminkoski on järkyttynyt. Häntä on vaadittu eroamaan puolueesta sen jälkeen, kun hän arvosteli puolueen taidelinjaa.

Lamminkoski kertoo IS:lle, että puolueen pitkäaikainen kunnanvaltuutettu Raimo Malin oli ilmoittanut hänelle viime torstaina puhelimessa, että hänellä ”on aikaa erota kello 18 mennessä”.

Asiasta uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Mylläkkä on jatkunut jutun julkaisemisen jälkeen.

– Jopa naiset ovat sanoneet että älä vouhkaa, Lamminkoski sanoo IS:lle.

Lamminkoski sanoo olevansa järkyttynyt.

– Olen itkenyt, että mihin minä olenkaan joutunut, kun olin rehellinen. Minulla on niin paha olla tässä puolueessa, kun olen nainen ja rohkea, Lamminkoski sanoo itkuun murtuen IS:lle.

Taidekohu alkoi, kun Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti HS:n haastattelussa, että poliitikkojen pitäisi olla päättämässä, keille taiteilijoille jaetaan apurahoja.

Lamminkoski teki irtioton puolueen taidelinjauksista blogissaan.

Lamminkoski sanoo, että hän on saanut kymmeniä puheluita ja Facebook-viestejä, joissa kulttuuri-ihmiset ovat antaneet hänelle tukea.

Päihdeterapeuttina toimivan Lamminkosken mukaan hän ei halua olla julistamassa, mikä on taidetta ja mikä ei.


Antamalla veronmaksajien rahaa taiteeseen poliitikot nimenomaan päättävät, millaista taidetta he haluavat edistää.

Viime päivinä mediassa käyty keskustelu perussuomalaisten kulttuuripoliittisista linjauksista on ollut täysin hakoteillä. Toimittajat ovat sanoneet perussuomalaisten haluavan päättää poliittisesti, millainen taide on hyvää ja millainen huonoa. Toimittajat eivät näytä lainkaan tajuavan, että tällaisia päätöksiähän nimenomaan tehdään koko ajan antamalla apurahoja tietyille taiteilijoille, tietyille museoille, tietyille teattereille jne.

Rahan antaminen teatterille, museolle, oopperatalolle, konserttitalolle jne. on kannanotto kyseisen teatterin, museon jne. puolesta.

Jakamalla rahaa Teemu Mäen kissantappovideoihin ym. paskaan poliitikot ja byrokraatit nimenomaan ottavat kantaa ko. paskan puolesta.

Poliitikot sekaantuvat taiteeseen ym. kulttuuriin niin kauan kuin käyttävät veronmaksajien rahoja kulttuurin tukemiseen. On täysin idioottimaista kuvitella, että nykyiset kulttuuritukiaiset olisivat jotenkin epäpoliittisia, neutraaleja tms. Ilmeisesti jotkut ihmiset kuitenkin ovat niin harhaisia, että kuvittelevat kulttuurimäärärahoja nykyisin jakavien byrokraattien olevan jotenkin objektiivisia, absoluuttisia jumalia. Miten kukaan aikuinen ihminen voi olla niin tyhmä?

Miten kukaan voi olla tajuamatta, että kulttuurimäärärahoja jakamalla vallanpitäjät ottavat kantaa tiettyjen taiteilijoiden puolesta, tiettyjen museoiden puolesta, tiettyjen kirjailijoiden puolesta, tiettyjen teatterien puolesta jne. toisia taiteilijoita, museoita, teattereita, kirjailijoita jne. vastaan?

Kommentteja IS:n lukijoilta:


PerusS hyvät linjaukset

Tänään 11:13

Ei kansalainen voi ymmärtää, että veromarkkoja tuhlataan johonkin mm. säilykepurkkikasojen tekemiseen taiteen nimissä, samalla aikaa kun mm. Kokoomus ajoi pikaisesti Heinolan Reumasairaalan loputukseen: kyllä tämän nyt pitäisi "taiteilijatkin" ymmärtää.

Lehdistö kiihdyttää rummutusta vaalien alla PerusS vastaan, sen osoittaa tämäkin otsikointi


Kulttuuri-ihminen

Tänään 11:17

Törkeää perussuomalaisilta itkeättää rohkeaa naista. Kyllä taiteilijoiden pitäisi itse saada päättää rahoituksestaan. Mistä esimerkiksi kissantappotaiteen ja patsaankaappaustaiteen tekijät saisivat rahansa, jos eivät enää valtiolta?


apv

Tänään 11:22

"Taideterapeuttina toimivan Lamminkosken mukaan hän ei halua olla julistamassa, mikä on taidetta ja mikä ei."

Päinvastoin! Juuri nykyisen kaltainen mielivaltainen taiteen tukeminen on taiteen ja ei taiteen määrittelyä.

Kansa tulee itse valita kiinnostuksellaan ja lompakollaan mikä on taidetta.


FrTv
Tänään 11:22

On taidetta ja "taidetta". Minäkään en tahdo millään ymmärtää taiteeksi kaikenlaisia roskaläjiä ym. sutaistuja "tauluja", jotka eivät edes esitä mitään. Oikea taide on kaunista ja suurin osa ihmisistä ymmärtää sen.jokuvaan
Tänään 11:24

"Taideterapeuttina toimivan Lamminkosken mukaan hän ei halua olla julistamassa, mikä on taidetta ja mikä ei."

Miksi sitten veronmaksajien rahoja käytetään satoja miljoonia aihepiiriin, jos ei voida määritellä mikä on taidetta tai mikä on parhaiten tuen arvoista taidetta? Kuulustaa aivan hullulta.

torstaina, maaliskuuta 03, 2011

Jani Toivola, Hommaforum, Iltalehti, toimittaja Leena Ylimutka

Iltalehti
ja Aamulehti ovat viime päivinä levittäneet tarinaa, että Vihreiden kansanedustajaehdokas, mulattihomo Jani Toivola olisi joutunut jonkinlaisten uhkauksien kohteeksi. Aluksi näitä uhkauksia väitettiin esitetyn Suomen Sisu ry:n sähköpostilistalla, sittemmin väitettiin uhkauksia olleen hommaforumilla.

Katson joutuvani kommentoimaan tätä tapausta, koska hommaforumin ylläpitäjän Matias Turkkilan kommentissa näihin väitteisiin siteerattiin minun kirjoitustani ainoana hommaforumilta löytyvänä Jani Toivolaan kohdistuvia uhkauksia koskevana kirjoituksena.

Jussi Halla-aho julkaisi tämän Matias Turkkilan selostuksen asiasta omilla sivuillaan, joten monet saattavat lukea Turkkilan siteeraaman pätkän minun tekstistäni Halla-ahon sivuilta:


2.3.2011

Jani Toivolan vaalikampanja

Odotettavissa on ollut, että tulevista eduskuntavaaleista tulee perussuomalaisen uhan vuoksi likaisimmat miesmuistiin. Yllätyksenä ei tule sekään, että likaisista tempuista vastaa etiikkapuolue Vihreät. Ehdokas Jani Toivolan tuore säälin- ja huomionkalastelutempaus kertoo surullisella tavalla ehdokkaan, hänen puolueensa sekä Iltalehden alennustilasta. Lainaan tähän sellaisenaan Homma ry:n puheenjohtajan, Matias Turkkilan, Hommaforumilla tänään julkaiseman tiedotteen:

(...)

Forumin yleisellä puolella on runsaasti viestejä, joissa Janin nimi mainitaan. Tähän mennessä ainoa viesti, jossa puhutaan samassa yhteydessä väkivallasta sekä Toivolasta, on Mikko Ellilän kirjoittama ja kuuluu seuraavasti:

"Miksi Jani Toivolan kaltainen flamboyant homosexual moittii kristillistä kirkkoa sen tavasta vältellä homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta ei sanallakaan kritisoi muslimien tapaa esittää tappouhkauksia homoille?

Islamin mukaan homoseksuaalisuus on kuolemansynti. Islamilaisen lain eli sharian mukaan homoseksuaalisuudesta annetaan kuolemanrangaistus. Miksi tämä ei lainkaan häiritse Jani Toivolan kaltaista julkihomoa?

Jos muslimit tulevat valtaan, Jani Toivola teloitetaan välittömästi homoseksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Miksi tämä ei lainkaan häiritse Jani Toivolaa? Miksi hän ei lainkaan kritisoi islamia?

Miksi Suomessa ei kukaan homo vastusta muslimeja, jotka haluavat tappaa kaikki homot?"

Tätä tekstiä voi tuskin kukaan pitää Toivolaa kohtaan suunnattuna uhkauksena, saati sitten häntä kohtaan kohdistettuna hyökkäyssuunnitelmana. Itse asiassa kyse on päinvastaisesta. Hommaforumin kirjoittajat kun nimenomaisesti eivät toivo Suomesta homoseksuaaleille hengenvaarallista muslimivaltiota, joten hommaforumilaisia pitäisi haukkujen sijasta ennemminkin kiittää Toivolaa kohtaan suuntautuvan hyökkäyksen estämisestä.
Ylläoleva sitaatti kirjoituksestani on osa samaa tekstiä, jonka julkaisin kaksi vuotta sitten tässä blogissa:


Jani Toivola ei hyväksy kirkon homoasenteita


Juontaja-näyttelijä Jani Toivola suomii kovin sanoin luterilaista kirkkoa sen homonäkemysten takia. Toivola sanoi Maikkarin Huomenta Suomessa, että kirkko toimii vastuuttomasti.

– Kuulun yhä kirkkoon ja uskonto on minulle tärkeä, mutta koen olevani hyvin ristiriitaisessa tilanteessa.

– Kirkolla ei vieläkään ei ole selkeää kantaa homoseksuaalisuusasioihin, vaan jotenkin pyöritellään ja kierrellään jatkuvasti koko aihetta. On mielestäni täysin vastuutonta, että näin suuri ja tärkeä yhteiskunnallinen instituutio ei ota mitään kantaa asiaan, pitkään julkisuudessakin homoudestaan puhunut Toivola jyrähti Huomenta Suomessa.

Tästä tulee etsimättä mieleen muutamia kysymyksiä:

1.) Miksi ev.-lut. kirkko on suuri ja tärkeä yhteiskunnallinen instituutio?

Siksi, että se on veronmaksajien rahoilla toimiva valtionkirkko. Jos kirkko erotettaisiin valtiosta, kenenkään ei tarvitsisi kiinnostua kirkon suhtautumisesta homoihin tai ylipäätään kirkon suhtautumisesta mihinkään asiaan.

2.) Miksi homoseksuaalisesti suuntautunut ja ilmeisen häpeilemättömästi homoseksuaalisuuttaan esittelevä (flamboyant homosexual) ihminen kuuluu kristilliseen kirkkoon, jonka pyhän kirjan eli Raamatun mukaan homoseksuaalinen kanssakäyminen on syntiä?

Jos kirkko erotettaisiin valtiosta, kukaan ei automaattisesti kuuluisi kirkkoon juridisesti lapsikasteen kautta. Idea uskonnollisten yhdyskuntien synnynnäisestä jäsenyydestä perustuu nimenomaan valtionkirkkoinstituutioon. Jos valtionkirkkoa ei olisi, ei olisi koskaan säädetty lakia uskonnollisten yhdyskuntien synnynnäisestä jäsenyydestä vanhempien jäsenyyden perusteella.
Eihän esimerkiksi poliittisen puolueen jäsenyyskään periydy automaattisesti vanhemmilta lapsille. Tällöin kukaan homo ei liittyisi homovastaista uskontoa edustavaan kirkkoon.

Juontaja-näyttelijä Jani Toivola kuitenkin ilmeisesti kuuluu kirkkoon synnynnäisesti, koska hän sanoo kuuluvansa kirkkoon yhä. Hänet on siis liitetty kirkkoon vastasyntyneenä, koska hänen vanhempansa ovat kuuluneet kirkkoon. Hän olisi tuskin liittynyt kirkkoon täysi-ikäisenä, koska hän on jo ennen täysi-ikäiseksi tuloaan varmasti tiedostanut olevansa homo. Koska hän ei koe homoseksuaalisuutta syntinä tai häpeänä, hän ei varmaankaan olisi liittynyt homoseksuaalisuutta syntinä pitävään kirkkoon.

3.) Miksi Jani Toivolan kaltainen flamboyant homosexual moittii kristillistä kirkkoa sen tavasta vältellä homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta ei sanallakaan kritisoi muslimien tapaa esittää tappouhkauksia homoille?

Islamin mukaan homoseksuaalisuus on kuolemansynti. Islamilaisen lain eli sharian mukaan homoseksuaalisuudesta annetaan kuolemanrangaistus. Miksi tämä ei lainkaan häiritse Jani Toivolan kaltaista julkihomoa?

Jos muslimit tulevat valtaan, Jani Toivola teloitetaan välittömästi homoseksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Miksi tämä ei lainkaan häiritse Jani Toivolaa? Miksi hän ei lainkaan kritisoi islamia?

Miksi Suomessa ei kukaan homo vastusta muslimeja, jotka haluavat tappaa kaikki homot?


Kyseessä oli siis kirjoitus, jossa kauhistelin homojen välinpitämättömyyttä muslimien homovastaisuutta kohtaan. Mielestäni on tekopyhää vaatia ev.-lut. kirkkoa järjestämään homoille kirkkohäitä samaan aikaan kun muslimit haluavat tappaa kaikki homot.

Miten homot ja homomyönteiset tahot kehtaavat syyttää esim. Suomen ev.-lut. kirkkoa suvaitsemattomuudesta homoja kohtaan, kun samaan aikaan samat homot ja homomyönteiset tahot eivät sanallakaan mainitse muslimien halukkuutta tappaa kaikki homot?


Tätä kirjoitukseni koski. Joku lukutaidoton idiootti on ilmeisesti luullut mainintaani muslimien homovastaisuudesta jonkinlaiseksi uhkaukseksi homoille yleisesti ja erityisesti Jani Toivolalle. Tämä idiootti on sitten sanonut Jani Toivolalle, että joku oli uhkaillut häntä hommaforumilla. Iltalehden toimittaja Leena Ylimutka oli kaiken kukkuraksi sekoittanut toisiinsa hommaforumin ja Suomen Sisu ry:n. Äärimmäisen huonoa journalismia. Todella ala-arvoista.

Kukaan lukutaitoinen ihminen ei voi sekoittaa hommaforumia ja Suomen Sisu ry:tä toisiinsa.

Kukaan lukutaitoinen ihminen ei voi luulla, että maahanmuuttokriittisellä ja islamkriittisellä foorumilla esiintyvä maininta muslimien homovastaisuudesta olisi uhkaus homoille. Jokainen lukutaitoinen ihminen näkee, että tämän muslimien homovastaisuuden mainitseminen on nimenomaan islamista uhasta huolestuneen suomalaisen (minun) varoitus muslimien vaarallisuudesta.

1930-luvun alussa, ennen natsien valtaantuloa, joku natsien kannatuksen noususta huolestunut saksalainen on saattanut varoittaa ihmisiä, että natsien tullessa valtaan homot viedään keskitysleireille. Minun kirjoitukseni oli tämäntyyppinen varoitus siitä, että islam on aggressiivinen, militantti homovastainen ideologia.

Tämäntyyppistä varoitusta ei kukaan lukutaitoinen voi tulkita uhkaukseksi homoja kohtaan, vaan varoitukseksi homoille ja homojen ihmisoikeuksista kiinnostuneille. Jos minun mielestäni olisi oikein uhkailla homoja, en olisi huolestunut muslimien halukkuudesta tappaa homot. Olen nimenomaan pöyristynyt siitä, että homot itse eivät ole lainkaan kiinnostuneita muslimien murhanhimoisuudesta heitä kohtaan.

Minua ärsyttää, että yrittäessäni varoittaa homoja muslimien homovastaisuudesta saan homoilta palkakseni vain välinpitämättömyyttä ja suoranaista vihamielisyyttä. Homot eivät itse lainkaan piittaa siitä, että muslimit haluavat tappaa heidät. Tämä on täysin verrattavissa juutalaisten välinpitämättömyyteen natseja kohtaan 1930-luvun Saksassa.

Iltalehden ja Aamulehden valheellisen uutisoinnin kronologia selostettuna hommaforumilla:

« Vastaus #395 : 02.03.2011, 17:38:44 »

Olisi todella viihdyttävää nähdä kuinka Julkisen Sanan Neuvosto kiemurtelee ja vääntää tämän asialliseksi uutisoinniksi. Tähän mennessä tapahtunutta (hakekaa sipsiä ja popcornia):

27.1.2011 - Uudenmaan Vihreät julkistaa Jani Toivolan ehdokkuuden.

Helmikuussa - Toivolan ystävä, jatkossa "Mr. Deep Throat", lähestyy Toivolaa kirjeellä (ei sähköpostilla, facebook-viestillä, puhelulla tai tekstarilla vaan kirjeellä), jossa varoitetaan että joku suunnittelee karmivaa hyökkäystä Toivolaa vastaan mm. siksi että tämä on puoliksi kenialainen. Toivola ei tee rikosilmoitusta mutta miettii onko kampanjointi turvallista ja harkitsee kalliin henkivartijan palkkaamista.

1.3.2011 - Iltalehden juorutoimittaja Leena Ylimutka haastattelee Toivolaa.

Klo 17:51 - "Suomen Sisu suunnittelee hyökkäystä" Iltalehden vaaliuutisten etusivulla koko illan.

Klo 18:31 - "Suomen Sisu suunnittelee hyökkäystä" Aamulehden vaaliuutisten etusivulla seuraavat 15 tuntia.

Tässä välissä - Suomen Sisun ja HommaForumin edustajat ottaa yhteyttä Toivolaan ja toimittajaan ja kyselee että mitvit.

Lainaus käyttäjältä: Matias Turkkila
Soitin IL:n Leena Ylimutkalle. Oli jo kotona, mutta kertoi taustoja silti. Oli ollut tekemässä Janista ihan normihaastattelua ja sitten tullut kysäisseeksi vaalikampanjasta. Tässä yhteydessä Jani oli maininnut ihmisestä, joka oli varoittanut häntä jonkin forumilla näkemänsä viestin perusteella. Leena ymmärsi tämän keskustelun jollain tavalla liittyvän Sisuun.

Sitten soitin Janille. Ei ollut vielä lukenut IL:n uutista, mutta oli jutellut asiasta HS:n toimittajan kanssa ja tiesi, missä mennään. Jani sanoi, että häntä oli lainattu väärin ja lupasi ilmoittaa tästä toimitukselle. Niin teki, ja siksi Sisu poistui alkuperäisestä uutisesta. Leena ei korjausta tehnyt, hän oli jo siltä päivältä lopettanut työt.

N. klo 20:30 - Iltalehti muokkaa uutista muotoon "HommaForumilla suunnitellaan hyökkäystä". Artikkeli pysyy vaaliuutisten etusivulla ainakin seuraavaan iltaan asti.

Klo 21:11 - Ensimmäinen tuntematon lukija kommentoi virheellistä uutista Aamulehdelle. Korjauskehoituksia tulee myöhemmin useita lisää.

Lainaus
Iltalehden uutisessa Suomen Sisu -järjestö onkin salaperäisesti muuttunut Hommaforum-keskustelupalstaksi, mutta uutisen kellonaika on pysynyt entisellään. Hämmentävää.

2.3.2011 klo 11:56 - Aamulehti taipuu palautteeseen vasta kun HommaForumin Turkkila ottaa yhteyttä. Uutista muokataan muotoon "Joku suunnittelee hyökkäystä" ja se pysyy vaaliuutisten etusivulla ainakin seuraavaan iltaan asti.


Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Juho Eerola kommentoi:

Minua vastaan on poliittisin syin tehty jo neljä rikosilmoitusta. Mistään en ole saanut syytettä, enkä tuomiota. Rikosilmoituksista minua vastaan on otsikoitu paikallisessa lehdessä ja uutisissa mielestäni todella isosti. Sitten kun mitään ei ole ilmennyt, on uutinen aina ollut pienenä.

Eli tässäkin nyt revittiin isot uutiset siitä, että me täällä muka suunnittelemme jotain Jani Toivolaa vastaan. Kun käy ilmi että ei suunnitella, ei asiaa oikaista mitenkään.


Nimimerkki Rouge kommentoi hommaforumilla:

« Vastaus #450 : tänään kello 10:45:05 »

Hmm.. Toivola kuulee että Hommassa suunnitellaan hyökkäystä häntä vastaan. Sen jälkeen Toivola
- ei yritä etsiä foorumilta k.o. suunnitelmaa (jota ei sitten löytyisikään),
- ei pyydä ystäväänsä tarkentamaan varoitusta (joka sitten paljastuisi huuhaaksi) ja
- ei tee rikosilmoitusta (joka sitten päätyisi roskakoriin), mutta
- "harkitsee henkivartijan palkkaamista" ja
- kertoo asiasta juorutoimittajalle.
Minkälainen ihminen toimii noin? Ajattelematon, epäluotettava, julkisuudenkipeä I-will-bi-ö-marttyyr. Minusta olisi paree jos Toivola pysyisi idols-tason hassuttelu-höpsöttelyissä eikä koskaan pääsisi päättämään 5 miljoonan ihmisen tärkeistä asioista.

Nimim. CaptainNuiva kommentoi:

« Vastaus #453 : tänään kello 11:34:12 »

Äkkisiltään tulee mieleen itselleen uhri-brändiä rakentava.
Jos ei ole mitään asiallista sanottavaa niin säälipojoilla pyritään eteenpäin.
Tietäen tämän forumin ja luettuani J.Toivolan valituksen Iltalehdestä, en voi muuhun tulokseen tulla.

Todettakoon vielä että minua ei kiinnosta pätkääkään Toivolan ihon väri taikka seksuaalinen suuntaus, niillä asioilla ei ole eikä saa olla ehdokkaalle mitään merkitystä, eduskunta kun on paikka jossa pitäsi ajaa maan etuja eikä tuoda itseään esille uhrin tai millään muullakaan henkilökohtaisella statuksella.