tiistaina, helmikuuta 22, 2011

Eduskunta tiukensi sensuurilainsäädäntöä


kansanedustaja Markku Laukkanen (kesk): "Keskustelun kontrolli ontuu aika tavalla"Mordorin linna:

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja PTK 159/2010 vp

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011 kello 14.00

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00-15.59) ja puhemies Sauli Niinistö (15.59-17.19).

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslain 115 §:n mukainen valtioneuvoston oikeuskanslerin ilmoitus entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi

Ainoa käsittely
Muu asia M 6/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössä kannanottonsa entisen pääministerin Matti Vanhasen menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi nyt päättää joko olla nostamatta syytettä Matti Vanhasta vastaan tai varata hänelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Keskustelu

Puhemies: Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Jacob Södermanin kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ed. Kimmo Sasin ehdotuksen eli päätti olla nostamatta syytettä entistä pääministeriä Matti Vanhasta vastaan.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Kiviniemi ja ministerit Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula)

Keskustelu
Valtioneuvoston kirjelmä VN 5/2010 vp

Puhemies: Esitellään pääministeri Kiviniemen ja ministerien Katainen, Pekkarinen, Wallin, Anttila, Brax, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Vapaavuori, Stubb, Sinnemäki ja Rehula ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 246/2010 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 34/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 317/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 39/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.4)
Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 317/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 39/2010 vp

Yleiskeskustelu
Markku Laukkanen /kesk: Arvoisa herra puhemies! Tämä on asia, joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan, että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään, ja myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin.

Arvoisa puhemies! Tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi, että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina, jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala, vielä kun sen keskustelun kontrolli - vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa, järjestelmiä olemassa - ontuu aika tavalla. Sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia.

Tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin niihin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin, mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys, samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä, niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla olemme nähneet.Jälleen käy ilmi poliittisten vallanpitäjien sanoinkuvaamaton pahuus ja tyhmyys.Markku Laukkanen /kesk:
Arvoisa herra puhemies! Tämä on asia, joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tämän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja Suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan, että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään, ja myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin.Tässä äijä siis vain lukee robottimaisesti ääneen lakiesitystekstiä sanomatta itse yhtään mitään.

Miksi "kansanedustajina" on tuollaisia robotteja, jotka menevät eduskuntaan lukemaan ääneen hallituksen lakiesityksen tekstiä? Tuon ääneenlukemisen voisi hoitaa kuka tahansa, vaikkapa palkattomana työharjoittelijana eduskuntatalossa oleva peruskoululainen.


Markku Laukkanen /kesk:
Arvoisa puhemies! Tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi, että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina, jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala, vielä kun sen keskustelun kontrolli - vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa, järjestelmiä olemassa - ontuu aika tavalla. Sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia.


"Kansanedustaja" Markku Laukkanen siis katsoo internetin käytön "riskien" olevan niin vakavia, että internetiä pitää sensuroida nykyistäkin tiukemmin.

"Kontrolli
ontuu aika tavalla" eli sensuuri ei ole vielä riittävän tiukkaa tämän "kansanedustajan" mielestä. "Kansanedustaja" Markku Laukkanen siis haluaa, että valtion väkivaltakoneisto sensuroi internetiä tiukasti estääkseen kansalaisia sanomasta internetissä omia mielipiteitään.


Markku Laukkanen /kesk:
Tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin niihin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin, mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys,


Mitä tällä on tekemistä asian kanssa?! Äijä on pihalla kuin lumiukko.


Markku Laukkanen /kesk:
samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä, niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla olemme nähneet.Valheellista orwellilaista diskurssia. Äijä sanoo pitävänsä tiedonvälitystä demokratian kulmakivenä, mutta kannattaa tiedonvälityksen sensuroinnin tiukentamista.

Äijä viittaa arabimaiden kansannousuihin diktatuureja vastaan, mutta käyttäytyy itse kansaa kohtaan täsmälleen samalla tavalla kuin arabivaltioiden tyrannit, tiukentamalla tiedotusvälineiden sensurointia estääkseen kansalaisia sanomasta omia mielipiteitään.

perjantaina, helmikuuta 04, 2011

Akuliina Saarikoski on bolshevikki, MOT

Kirjoitin ti 1.2.:

Egyptin meininki on ruvennut olemaan bolshevistista anarkiaa, siis "anarkiaa" kommarimielessä eli yleistä riehumista ja paikkojen hajottamista ja kamojen pöllimistä.
...
Juuri tällaista väkivaltaista bolshevistista anarkiaa pitää suurimpana ihanteenaan Akuliina Saarikoski, joka haluaa Suomeen kehitysmaiden tyylisiä väkivaltaisia konflikteja:

Akuliina Saarikoski pohtii, kaivattaisiinko Suomessakin konfliktia.

Kasvoin lapsuuteni ulkomailla ja opin kunnioittamaan konfliktia. Näin Neuvostoliiton romahtavan laskien tankkeja parvekkeelta ja Jerusalemissa arabipojat heittivät minua lumipalloilla, joissa oli kiviä sisällä. Konflikti kertoi aina muutoksesta.


Jäämme odottelemaan, että Akuliina Saarikoski ilmoittaa toivovansa Egyptin anarkian leviämistä Suomeen.


vegaanilesboanarkokommaripunkkarihippi Akuliina Saarikoski


Kuinka ollakaan, Akuliina Saarikoski kirjoittaa to 3.2.:


Aloitetaan vallankumouksesta. Tunisia ja Egypti ovat suomalaisille tuttuja lähinnä mukavina lomakohteina. Harva meistä tiennyt, että näitä maita johtavat yksinvaltiaat. Ben Alin ja Hosni Mubarakin nimillä ei ole ollut samanlaista hirviömäistä kaikua kuin vaikka Robert Mugabella tai tietysti Saddam Husseinilla. Näistä jälkimmäisen hirmuteotkin tulivat kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen vasta kun hän lakkasi tekemästä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Miksi emme ole tienneet Ben Alista tai Hosni Mubarakista? Siksi että he olivat Yhdysvaltojen liittolaisia. Tunisian vallankumouksen raportoinnissa myös kansannousun taustat ovat järjestelmällisesti jätetty kertomatta. Ben Ali toteutti maassaan IMF:n ajamaa talouspolitiikkaa, joka moninkertaisti ruokavarojen hinnat. Jauhon, couscousin, oliiviöljyn, bensiini ja sähkön hinnat nousivat sadoilla prosenteilla, samalla kun eliitti rikastui Yhdysvaltain varoilla.

Nyt arabimaailma kiehuu, kansalaiset vaativat vapautta ja demokratiaa, ja mitä tekee länsimainen yhteisö? Kiittelee varovaisesti, vaikenee kiusaantuneesti omasta osallisuudestaan diktaattorien tukemiseen, ja maalailee uhkakuvia muslimien maailmanvalloituksesta. Tunisian ja Egyptin kansannousut osoittavat kuinka muutos kohti vapautta ei lähdekään Yhdysvaltojen pommeista ja miehityksestä, kuten Afganistanissa ja Irakissa.

Helsinkiläisten aktivistien kodeissa on katsottu Al Jazeeran suoraa lähetystä Kairosta viikon verran tauotta. Kaikkien haaveilema vallankumous on todellisuutta, se tapahtuu nyt. Tätäkin kirjoittaessa Kairon Tahrir-aukio on täynnä mielenosoittajia, Mubarakin eroa vaativan "miljoonan ihmisen marssi" on alkanut.


Akuliina Saarikoski siis kehuu Tunisian ja Egyptin vallankumouksia sanomatta pienintäkään kriittistä sanaa autojen ja talojen polttamisesta ja kauppojen ryöstelystä ja ihmisten tappamisesta.

Akuliina käyttää sellaisia ilmaisuja kuin "kansalaiset vaativat vapautta ja demokratiaa", "muutos kohti vapautta" ja "kaikkien haaveilema vallankumous". Akuliina ei siis löydä Tunisian ja Egyptin vallankumouksista mitään pahaa sanottavaa.

Näin ollen Akuliina siis kannattaa autojen ja talojen polttamista ja kauppojen ryöstelyä ja ihmisten tappamista.

Tämä on juuri sitä bolshevistista anarkiaa, josta olen kirjoittanut aiemmin:


Mannerheim sanoi muistelmissaan pitävänsä bolshevismia anarkismina. Olen taipuvainen yhtymään hänen näkemykseensä sikäli, kun anarkismilla tarkoitetaan anarkokommunismia.

Useimmat anarkisteiksi itseään kutsuvat ovat anarkokommunisteja eli loputonta terroria kannattavia bolshevikkeja. Melkein mikä tahansa lainalainen yhteiskuntajärjestys on parempi kuin bolshevistinen väkivaltainen anarkia.


Akuliina kannattaa Venäjän bolshevikkivallankumouksen kaltaista väkivaltaista anarkismia eli talojen polttamista ja ihmisten murhaamista jne., siis kaiken laillisen yhteiskuntajärjestyksen vastustamista.

Akuliinan lopullinen ideologinen päämäärä ei kuitenkaan ole anarkia eli yhteiskunta ilman valtiovaltaa. Akuliina on kommunisti. Aivan samoin kuin Venäjän bolshevikit harjoittivat väkivaltaista anarkismia eli vallankumouksellista terroria voidakseen tuhota ensin vanhan yhteiskuntajärjestyksen ja sitten pystyttää vanhan järjestelmän raunioille uuden oman totalitaarisen valtionsa, vastaavasti Akuliina haluaa tuhota olemassaolevat valtiot - mm. Tunisian, Egyptin ja Suomen valtiot - voidakseen sitten väkivaltaisen vallankumouksen jälkeen pystyttää oman totalitaarisen kommunistisen järjestelmänsä eli proletariaatin diktatuurin.

Otto-Wille Kuusinen, yksi Suomen punaisten johtajista, kirjoitti kommunistien Internationale-hymnin suomennokseen näin:

Pohja vanhan järjestelmän horjuu.
Orjajoukko taistohon!
Alas lyökää koko vanha maailma,
ja valta teidän silloin on!

Tämä juuri on Kuusisen ja muiden marxisti-leninistien tavoite. Ensin tehdään vallankumous eli kumotaan vanha järjestelmä, sitten saadaan valta näiden kumouksellisten käsiin; tällöin perustetaan uusi järjestelmä, joka voi olla entistäkin tyrannimaisempi.

Akuliina on tyylipuhdas marxisti-leninisti. Akuliinan tavoitteena ei suinkaan ole anarkia eli valtioton yhteiskunta. Olemassaolevan valtion kumoaminen ei ole Akuliinalle päämäärä, vaan keino päämäärän eli kommunistisen diktatuurin saavuttamiseksi. Ensin tehdään vallankumous vanhan yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi, sitten perustetaan uusi yhteiskuntajärjestelmä, totalitaarinen diktatuuri.

George Orwell, 1984:

One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship.

Tämä kiteyttää kaikenmaailman akuliinojen ym. cheguevaralaisten vallankumousromantikkojen ideologian. Vallankumous on vain väline diktatuurin perustamiseksi.

Tämä käy ilmi mm. siitä, että
Akuliinan mielestä syynä Tunisian vallankumoukseen oli vapaa markkinatalous:
Tunisian vallankumouksen raportoinnissa myös kansannousun taustat ovat järjestelmällisesti jätetty kertomatta. Ben Ali toteutti maassaan IMF:n ajamaa talouspolitiikkaa, joka moninkertaisti ruokavarojen hinnat.

Akuliinan mukaan Tunisian vallankumous siis johtuu siitä, että siellä lopetettiin ruoan hintasäännöstely. Akuliina siis kannattaa kommunistista suunnitelmataloutta, jossa valtio määrää hinnat.
Akuliinan mielestä Tunisian vallankumoukselliset vastustavat vapaata kaupankäyntiä ja syrjäyttivät maan presidentin voidakseen perustaa oman kommunistisen diktatuurinsa siihen kuuluvine hintasäännöstelyineen.

Akuliina ei tietenkään tajua taloustieteestä mitään. Kommunistit eivät yleensäkään tajua taloustieteestä mitään, koska muuten he eivät olisi kommunisteja. Ruoan hinnan moninkertaistuminen Tunisiassa johtuu tietysti siitä, että valtio on rahoittanut menojaan painamalla rahaa. Tällainen setelipainokoneen käyttö valtion budjetin rahoittamiseen oli tunnetusti syynä mm. Weimarin tasavallan hyperinflaatioon:

Vuonna 1923 tasavalta ei kyennyt enää maksamaan sotakorvauksia kuten Versaillesin sopimuksessa oli sovittu ja uusi hallitus jäi jälkeen maksuissa. Vastaukseksi ranskalaiset ja belgialaiset joukot miehittivät Ruhrin alueen, joka oli Saksan suurimpia teollisuuden keskittymiä, ottaen haltuun alueen kaivokset ja tuotantolaitokset tammikuussa 1922. Tammi­kuussa 1923 kuulutettiin vastatoimeksi yleislakkoa ja kehotettiin passiiviseen vastarintaan. Lakot kestivät kahdeksan kuukautta, mistä Saksan talous joutui kärsimään, ja maan oli turvauduttava tuontiin.

Koska lakkoileville työläisille täytyi myös maksaa palkkaa valtiolta, painettiin lisää rahaa, joka aiheutti hyperinflaation. Ennen hyperinflaatiota yhdellä Yhdysvaltain dollarilla oli saanut 4,2 Saksan markkaa. Elokuussa 1923 dollarilla sai miljoona markkaa ja 20. marraskuuta 4 200 000 000 000.


Akuliinan kaltaisten pölvästien mielestä tämän markan arvon romahtaminen biljoonasosaan entisestä (eli yhden promillen miljardisosaan) eli hintojen biljoonakertaistuminen olisi ilmeisesti voitu estää hintasäännöstelyllä.

Akuliinan ym. kommunistien aivokapasiteetti ei riitä sen ymmärtämiseen, että esim. Weimarin tasavallassa hintojen biljoonakertaistuminen johtui liikkeelläolevan rahamäärän biljoonakertaistumisesta.

Rahamäärä ei kasva itsestään, vaan kaikki raha on peräisin sitä liikkeellelaskevasta keskuspankista eli valtionpankista.

Kuluttajahintojen moninkertaistuminen Tunisiassa johtui tietysti siitä, että
Tunisian valtionpankki moninkertaisti liikkelläolevan rahamäärän.

Akuliinan mielestä tämä kaikki johtuu vain pahasta IMF:stä ja pahoista markkinavoimista. Akuliinan mielestä hintojen moninkertaistuminen olisi voitu estää yksinkertaisesti ottamalla käyttöön hintasäännöstely eli kieltämällä kauppiaita myymästä hyödykkeitä yli tietyn hintatason.

Kun
Tunisian valtionpankki olisi kuitenkin edelleen kasvattanut liikkelläolevaa rahamäärää kattaakseen valtion budjettimenoja setelirahoituksella, todellinen hintataso eli kysynnän ja tarjonnan tasapainottava hintataso olisi noussut kauas virallisen, säännöstellyn hintatason yläpuolelle.

Seurauksena olisi ollut ruoan katoaminen kauppojen hyllyiltä ja siirtyminen mustaan pörssiin.

Tätä ei Akuliina tietenkään tajua, koska kommunistina Akuliina ei ymmärrä taloudesta mitään.

Jos Akuliina tai joku muu marxisti-leninisti olisi vallassa Tunisiassa, heidän ratkaisunsa hintojen nousuun olisi tietysti kauppiaiden, kulakkien, kapitalistien ym. porvarillisten aineksien ampuminen.tiistaina, helmikuuta 01, 2011

Bolshevistista anarkiaa EgyptissäReuters:

Looters destroy mummies in Egyptian Museum
Sat Jan 29, 2011 1:56pm GMT

CAIRO Jan 29 (Reuters) - Looters broke into the Egyptian Museum during anti-government protests late on Friday and destroyed two Pharaonic mummies, Egypt's top archaeologist told state television.

The museum in central Cairo, which has the world's biggest collection of Pharaonic antiquities, is adjacent to the headquarters of the ruling National Democratic Party that protesters had earlier set ablaze. Flames were seen still pouring out of the party headquarters early on Saturday.

"I felt deeply sorry today when I came this morning to the Egyptian Museum and found that some had tried to raid the museum by force last night," Zahi Hawass, chairman of the Supreme Council of Antiquities, said on Saturday.

"Egyptian citizens tried to prevent them and were joined by the tourism police, but some (looters) managed to enter from above and they destroyed two of the mummies," he said.

He added looters had also ransacked the ticket office.

The two-storey museum, built in 1902, houses tens of thousands of objects in its galleries and storerooms, including most of the King Tutankhamen collection.


Egyptin meininki on ruvennut olemaan bolshevistista anarkiaa, siis "anarkiaa" kommarimielessä eli yleistä riehumista ja paikkojen hajottamista ja kamojen pöllimistä.

Saa nähdä, miten Suomen ym. Euroopan maiden vasemmisto reagoi tähän. Vasemmisto tunnetusti nuolee muslimien persettä ja kannattaa cheguevaralaista vallankumousromantiikkaa.

Jäämme odottelemaan, että Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret & opiskelijat ilmoittavat tukevansa Egyptin vallankumousta. Hehän varmaan toivoisivat Suomeenkin samanlaista väkivaltaista anarkiaa eli laitonta tilaa, jonka aikana hipit voisivat vapaasti pölliä kamaa kaupoista.


Suomessahan tällaista anarkobolshevikkimeininkiä on nähty mm. Vasemmistoliiton nykyisen puheenjohtajan Paavo Arhinmäen johtamien kuokkavierasmellakoiden aikana:

Hetken tilannetta tarkkailtuaan eräät mielenosoittajat yrittivät kaataa mellakka-aidat. Aidat saatiin kaatumaan, mutta tiukka joukkojenhallintapoliisien rivistö vahvistettuna ratsupoliiseilla oli liikaa kylmän kangistamille kuokkavieraille. Muutamia tappeluita puhkesi lähinnä mielenosoittajien keskuudessa ja joitakin pulloja lensi poliiseja kohti. Kuitenkin oli mielenosoittajien keskuudessa aistittavissa pienoinen pettymyksen henki. Poliisi oli vain yksinkertaisesti liian voimakas ja mielenosoittajien rivit liian harvat. Huolimatta muutaman kymmenen ihmisen paikoitellen väkivaltaisestakin käytöksestä, suurin osa kuokkavieraista ei kuitenkaan ollut aikeissa kaataa aitoja tai häiritä taksikuljetuksia, vaan he tyytyivät tarkkailemaan tilannetta agressiivisimpien, usein humaltuneiden, henkilöiden selustasta.

Kaiken kaikkiaan kuokkavierasmielenosoitus oli voitto poliisille, joka pystyi pitämään rauhan Helsingin kaduilla. Tapahtuma oli kuitenkin pettymys mielenosoittajille, mutta myös medialle, jonka edustajia oli paikalla huomattavan paljon salamavalot räpsyen. Tämän vuoden kuokkavierasmielenosoituksesta ei tullut aikaisempien vuosien tapaan väkivaltaista mellakkaa, josta olisi voitu puhua vielä pitkään.


Lisäksi Arhinmäen ja Sinnemäen aatetoverit eli ns. prekaarit eli anarkobolshevikit ovat järjestäneet Mayday-nimisiä mellakoita, joiden yhteydessä he mm. polttivat VR:n makasiinit:

Vappuna 2005 Suomessa pidettiin ensimmäiset eurooppalaisen esikuvan mukaiset prekariaatin EuroMayDay-tapahtumat Helsingissä ja Jyväskylässä. Tapahtumaa oli järjestämässä työn epävarmistumista vastustava Prekariaatti.org-verkosto. Vappuaattona Helsingissä järjestetyssä EuroMayDay-mielenosoituskulkueessa osallistujia tunkeutui alkoholi- ja vaateliikkeisiin varastaen niistä tavaraa tarkoituksenaan kertomansa mukaan kritisoida yksityistä omistamista.

Tämä herätti laajaa arvostelua muun muassa netin keskustelupalstoilla ja yleisönosastoissa. Julkisessa keskustelussa monien mielestä pätkätyöläisten ja muidenkin työläisten edunvalvontaa vaikeuttaa, jos varastelijat tahraavat tilapäistön asian maineen. Prekariaatti.org-verkoston nettisivustolla tapahtumaa kuitenkin pidettiin onnistuneena.

Vappuaattona 2006 Helsingissä järjestetyssä EuroMayDay-mielenosoituskulkueessa oli järjestäjien mukaan noin 1 500 osanottajaa. Kulkue sujui aluksi rauhallisesti, mutta sen edetessä jotkut tapahtumaan osallistuneet nuoret heittelivät mielenosoituksessa pulloja ja rikkoivat kauppojen ikkunoita. Jotkut osallistujat myös maalasivat tageja rakennusten seiniin.

Myöhemmin samana iltana osa kulkueen ihmisistä siirtyi VR:n makasiineille, jossa rakennuksen edustalle jätetystä rojusta koottiin kokko. Palokunta saapui paikalle ennen puoltayötä, jolloin osa paikalla olleista nuorista yritti estää tulen sammuttamista.

Tällöin mellakkapoliisi puuttui asiaan ja mielenosoittajien ja poliisin välille syntyi kahakka (mellakka). Palomiehet avustivat poliisia suuntaamalla paloletkujen suihkun kohti mielenosoittajia. Lehtitietojen mukaan useita poliiseja vahingoittui heitä kohti heitetyistä kivistä ja pulloista lievästi, mutta kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa. 17 nuorta otettiin kiinni.

Poliisin mukaan heitä oli syytä epäillä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeän tuhotyön yrityksestä henkilöstä riippuen. Rähinöihin yllyttänyt varsinainen ydinjoukko pääsi kuitenkin poliisilta sen oman ilmoituksen mukaan karkuun.

Poliisi ja palokunta saapuivat paikalle uudelleen aamuyöstä, jolloin liekkeihin heitettiin myös, voimakkaasti päihtyneiden juhlijoiden toimesta, 11-kiloinen nestekaasupullo. Palokunta sammutti kokon ja teki kaasupullon vaarattomaksi.

Maanantaina 1. toukokuuta 2006 makasiinien alueelta löytyi poliisin mukaan kymmenkunta käyttämätöntä polttopulloa.
(lihavoinnit M. Ellilä)Tämä prekariaatin riehuminen eli rikollisjoukon tekemät systemaattiset myymälävarkaudet, seinientöhrimiset, tuhopoltot ja hyökkäykset poliisin ja palokunnan kimppuun olivat juuri sitä bolshevikkien anarkismia, josta olen kirjoittanut:

Mannerheim sanoi muistelmissaan pitävänsä bolshevismia anarkismina. Olen taipuvainen yhtymään hänen näkemykseensä sikäli, kun anarkismilla tarkoitetaan anarkokommunismia.

Useimmat anarkisteiksi itseään kutsuvat ovat anarkokommunisteja eli loputonta terroria kannattavia bolshevikkeja. Melkein mikä tahansa lainalainen yhteiskuntajärjestys on parempi kuin bolshevistinen väkivaltainen anarkia.

Juuri tällaista väkivaltaista bolshevistista anarkiaa pitää suurimpana ihanteenaan Akuliina Saarikoski, joka haluaa Suomeen kehitysmaiden tyylisiä väkivaltaisia konflikteja:

Akuliina Saarikoski pohtii, kaivattaisiinko Suomessakin konfliktia.

Kasvoin lapsuuteni ulkomailla ja opin kunnioittamaan konfliktia. Näin Neuvostoliiton romahtavan laskien tankkeja parvekkeelta ja Jerusalemissa arabipojat heittivät minua lumipalloilla, joissa oli kiviä sisällä. Konflikti kertoi aina muutoksesta.


Jäämme odottelemaan, että Akuliina Saarikoski ilmoittaa toivovansa Egyptin anarkian leviämistä Suomeen.

Akuliina Saarikoskihan on Ylen radiokolumnisti, joten hänen bolshevikkipropagandalleen annetaan siis julkisuutta suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Tästä jälleen näemme, että Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat kusipäisiä rikollisia. Muutenhan ei olisi mahdollista, että Akuliinan Saarikosken kaltaista väkivaltaa kannattavaa bolshevikkia tuettaisiin veronmaksajien rahoista.

Suomalaisten veronmaksajien rahoilla pyörivä Yle ja sitä johtavat poliitikot, mm. Kimmo Sasi ja Päivi Lipponen, siis huutavat kansalle:
- Eteenpäin Akuliina Saarikosken viitoittamalla tiellä!
- Egyptin tie on meidänkin tiemme!