perjantaina, syyskuuta 22, 2006

Canadian university fires computer science professor for saying women are less intelligent than men


Thursday, September 21, 2006

The end

After the events of the recent days, I have decided to take down my blog, and would like to apologize to all people who have been hurt or offended by my old posts. I understand that even the good and funny ideas that I have had don't sound so good if they are accompanied with badly executed South Park -style crude attempts for laughs and mockery, trying to be witty in the expense of other people, in the end merely flouting my ignorance about pretty much everything.

In the online world and the blogosphere, it is just too easy to forget the real world and the people in it, especially for an introvert such as me. The whole thing just seemed to gradually escalate until I got this sudden wakeup call. Even for the times when I was right and did present many good ideas and observations, what good did there ever come out of it? When I add everything up, my online writing really did not make the world a better place, as a whole.

Once again, I would like to say that I am sorry about having been such an asshole for such a long time. I would like to keep doing the teaching job that I love, since I'd like to think that I have always been a good and a fair teacher. My teacher persona really is quite different from my online persona, who will exist no longer. I know that in my teaching and grading I have always treated everybody the same way, but of course I can't really now prove it to you. So I will keep doing what I love, and will take whatever comes to me and happens without complaint.

I am deeply humiliated and ashamed by this experience, and at least I understand my place in the whole world much better. This will therefore be enough of the virtual world for me. I will now sign off permanently, thanking everybody for bearing with me, and once more apologizing for everyone who I have hurt or insulted in my thoughtlessness. When I go out next time, I will be looking at the whole world in a very different way.

A moment before pressing the button for the last time, I am now free. Good bye.

posted by Ilkka Kokkarinen

Lame.

This "apology", which is a thinly veiled parody, is a pathetic attempt by Ilkka to lick the jackboots of feminazi thugs in order to keep his job at the Soviet university by making the thoughpolice believe he genuinely repents his thoughtcrime.

Ilkka reminds me of the ghetto Jews who cooperated with the SS in the false hope that they would save their own asses.

In stark contrast, when Hans-Hermann Hoppe, professor of economics at the University of Nevada, was attacked by the thoughtpolice for saying homosexuals are less interested on the average in planning for the future as heterosexuals because the former generally don't have children and the latter do, he refused to surrender, and successfully sued the university for breach of job contract, and managed to get a lot of positive public attention, thereby humiliating the Soviet-style inquisitors who wanted him to give up his Goldsteinism.

sunnuntaina, syyskuuta 10, 2006

Viisivuotissuunnitelman, eikun kymmenvuotissuunnitelman tavoitteet saavutettu

YTV-liikenteen asiakaslehti Hyppää kyytiin:Syysliikennekauden merkittävät tapahtumat liittyvät bussiliikenteeseen. Bussi-Jokerin ensimmäisen hankesuunnitelman kirjoittamisesta on ehtinyt vierähtää kymmenen vuotta. Nyt on aika juhlia maaliintuloa. Erityiskiitos kuuluu kaikille pitkän matkan projektissa mukana olleille. He ovat nähneet Jokerin niin tarpeelliseksi, ettei periksi ole annettu, vaikka työn lopullinen toteutuminen on viivästynyt alkuun suunnitellusta.


Julkinen sektori siis kuluttaa yhden bussilinjan suunnittelemiseen kymmenen vuotta ennen linjan liikennöinnin aloittamista.

Jos joku yksityinen yritys olisi noin paska, se ei kehtaisi kertoa tuollaisesta ryssimisestä julkisesti. Niin yksinkertaisen asian kuin yhden ainoan bussilinjan suunnitteleminen kymmenen vuoden ajan ennen varsinaisen palvelutuotannon alkamista olisi yksityiselle yritykselle niin suuri häpeä, että moista häröilyä pidettäisiin aivan täydellisenä epäonnistumisena.

Sen sijaan julkinen sektori suorastaan ylpeilee yhden ainoan bussilinjan saamisesta liikenteeseen kymmenen vuotta kestäneen arpomisen ja säätämisen jälkeen ikään kuin se olisi jotenkin merkittävä saavutus: Nyt on aika juhlia maaliintuloa. Erityiskiitos kuuluu kaikille pitkän matkan projektissa mukana olleille.

Julkinen sektori ylpeilee sellaisesta saavutuksesta, joka yksityiselle yritykselle olisi vitunmoinen häpeä.

Julkinen sektori on siis täysin kyvytön hoitamaan tehtäviään. Julkisella sektorilla on täysin eri laatustandardit ja asiakaspalvelutavoitteet kuin yksityisellä sektorilla: se, mikä on yksityisellä sektorilla täyttä paskaa, on julkisella sektorilla hieno saavutus.

Julkinen sektori ei edes yritä olla yhtä hyvä kuin yksityinen sektori. Julkinen sektori asettaa riman niin matalalle, että yksityisellä sektorilla totaalisen epäonnistuneeksi katsottu suoritus on julkisen sektorin mittapuulla hyvä suoritus.

Tämä on verrattavissa siihen, että kehitysvammaisilta ei vaadita samaa koulumenestystä kuin normaaliälyisiltä.

Julkinen sektori eli sosialistinen sektori on niin paska, että sitä koskevat laatustandardit ovat yksityisen sektorin laatustandardeihin verrattuna yhtä huonoja kuin 20-vuotiaiden kehitysvammaisten opetussuunnitelman tavoitteet verrattuna 20-vuotiaiden teekkarien opetussuunnitelmaan.

Sosialismi ei toimi, MOT.

lauantaina, syyskuuta 09, 2006

Päivän Syreeni (anarkokapitalismilistalta)An: "Anarkokapitalismilista"
Von: "Sampo Syreeni"
Datum: Wed, 6 Sep 2006 14:43:32 +0300 (EEST)

On 2006-09-06, svenlaakso wrote:

> Nykyisen kaltaisessa globaalissa taloudessa erittäin suuret, pieniä
> valtioita suuremmat korporaatiot voivat kilpailuttaa yksittäisiä
> valtioita (verotus, ympäristöpolitiikka, työvoiman hinta). Jos valtio
> ei sopeudu korporaatioiden saneluehtoihin, korporaatiot lähtevät.

Jos korporaatio yrittää kilpailuttaa valtiota, valtio tietysti päästää
korporaation sisään markkinoille vain jos sille on siitä hyötyä. Jos
markkinoillepääsystä on kerran valtiollekin hyötyä, on vaikeaa nähdä
miksi korporaatio ei saisi näin kilpailuttaa. Jos pääsystä taas ei ole
hyötyä, korporaatio lähtee, mutta valtiohan on tähän vain tyytyväinen
koska korporaatio oli antamassa sille niin huonot kauppaehdot
(saastetta, tms.) ettei sitä kuitenkaan olisi kaivattu maahan.

Tunnut siis olettavan, että korporaatio voi lisäksi pakottaa valtion
hyväksymään sille nettotappiolliset ehdot, vähän kuten ryöstäjä pakottaa
ryöstettävän hyväksymään sen että joko rahat tai henki lähtee. Tämä ei
kuitenkaan voi vielä seurata pelkästään valtioiden kilpailuttamisesta,
koska valtiotkin kilpailuttavat päin vastoin yrityksiä ja hyödyllisiä
yrityksiä on myös isot kasat kilpailemassa markkinoillepääsystä.
Valtiolla on aina se vaihtoehto että se ottaa markkinoilleen kilpailevan
yrityksen paremmilla ehdoilla ja varsinkin isompien valtioiden kohdalla
viime kädessä myös se että se sulkee rajansa kaikelta kilpailulta ja
pärjää kotimarkkinoiden varassa. Nettotappiollisia ehtoja ei
yksinkertaisesti tarvitse hyväksyä.

Lisäksi valtiolla on väkivaltakoneisto jota yrityksellä ei ole jollei
jokin toinen valtio tue sitä. Sen avulla se pystyy kyllä karkottamaan
yrityksen jos se niin haluaa, jollei vastassa ole isompi
väkivaltakoneisto. Mutta jos yrität väittää jälkimmäistä, joudut
antamaan esimerkin jossa nettotappiollisia ehtoja on esitetty ja niitä
on tuettu väkivalloin. Tällaisia ei juuri ole.

Myös Mikon kysymys Suomen pienuudesta on olennainen: hyvin harvat
yritykset ovat niin isoja että ne voisivat kilpailla väkivallassa
pienenkään valtion kanssa, etenkään kun valtio voi tuottaa väkivaltaa
tappiolla mutta yritys joutuu maksamaan sen liikevoitostaan (tästä tulee
noin kertaluokan suuruinen epäsuhta saman liikevaihdon valtion ja
yrityksen maksukykyjen välille). Oikeastaan vain erittäin pienet,
heikot, korruptoituneet ja sisäisistäkin jännitteistä kärsivät maat ovat
alttiita tällaiselle, ja silloinkin vain erittäin isojen ja
korruptoituneiden yritysten käsissä; esimerkit voitaneen laskea yhden
käden sormin ja kun valtion korruptioon ja heikkouteen yleensä liittyy
paljon, paljon pahempiakin seuraamuksia, niihin liittyvät ongelmat
tietysti pitäisi ratkaista ensi sijassa poistamalla korruptio valtiosta.
Ei tuhoamalla tuottava, yhteiskunnalle hyödyllinen yritys.

Itse näkisin, että oikeastaan ainoat jäljellejäävät vaihtoehdot ovat
että a) valtioiden hyväksikäyttö on näennäistä ja sekin väkivalta jota
niitä vastaan toisten valtioiden taholta käytetään itse asiassa ajaa
hyviä, ei haitallisia, päämääriä tai b) valtio toimii siinä mielessä
tyhmästi että se hyväksyy esimerkiksi korruption tai vastaavan takia
kansalleen nettotappiollisia ehtoja. Nähdäkseni molempia tapahtuu:
vasemmistolaisessa propagandassa usein väitetään että hyväksikäyttöä
(esim. "sosiaalista dumppausta") on sielläkin missä kauppa
todellisuudessa on maan asukkaille hyödyllistä (esim. vapaakauppa
hyödyttää yksikäsitteisesti kehitysmaita, eikä hyöty mene mihinkään
siitä että riittävän irrationaalinen valtio ehkä pitää pakottaa
kaupanvapauttamiseen länsimaiden taholta), ja toisaalta valtiot eivät
todella ole niin rationaalisia toimijoita että ne aina toimisivat tässä
kuvatulla tavalla. Voi käydä niinkin että valtio ajaa diktaattorinsa
etua ja sallii sosiaalisen dumppauksen koska sen sallimalla diktaattori
pystyy realisoimaan asemansa helpoimmin kuivaksi käteiseksi, omaksi
hyödykseen ja kansan kustannuksella. Et cetera.

Mutta jälkimmäinenhän on helposti arvattavissa mm. julkisen valinnan
teorian avulla, eikä siinä ole listalaisille mitään uutta. Siksihän
täällä juuri suhtaudutaan niin skeptisesti kaiken sortin valtioihin:
niitä ei pidetä hyödyllisinä koska ne ovat aina ja kaikkialla alttiita
tällaisille väärinkäytöksille ja omalle, sisäiselle, haitalliselle
dynamiikalleen. Valtioita on syytä epäillä, koska niistä tiedetään että
ne jo rakenteensa ja ennakko-oletustensa puolesta usein toimivat
huonosti ja siksi väärintekevät. Listalla vain tyypillisesti sovelletaan
tätä epäluuloa johdonmukaisesti: totta kai se maailmanvaltiokin
keskittää valtaa, luopuu vallastaan riittävän rikkaan yksityisen
toimijan hyväksi samoin ehdoin kuin pienempi valtio, ja on siis kansan
hyvinvointia silmälläpitäen vielä paljon pelottavampi rakenne kuin
pienemmistä valtioista ja/tai yrityksistä koostuva, sentään kilpailun
rajaama anarkia.

> Perustelut ja tilastotieto näille väittämille löytyy Noam Chomskyn
> laajasta ja suomennetustakin kirjasta Ideologia ja valta.

Pitäisi varmaan joskus lukea, mutta totta puhuen pidän Chomskyn
kontribuutiota lähinnä retorisena.

> Yhdysvalloissa tosin pyritään kaiken aikaa hajauttamaan valtiovaltaa
> siten, että korporaatioiden totalitarismi voisi olla nykyistä lähes
> absoluuttista tilannetta vieläkin kaikenkattavampaa.

Sinä tunnut ajattelevan, että valtio lähtee yritysten talutusnuoraan
siksi että jokin ulkoinen, suurempi uhkatekijä pakottaa sen siihen.
Tästä ei kuitenkaan ole minkäänlaista historiallista näyttöä. Päin
vastoin näyttää ennemmin siltä että valtio on ensin vahvistunut ja
sitten sisäisten, dynaamisten heikkouksiensa takia antautunut
rauhanomaisesti (ts. salakavalasti) eturyhmien, satunnaisten
enemmistöjen ja vastaavien ohjattavaksi. Juuri Yhdysvallat on tästä
erinomainen esimerkki, koska sitähän mikään ulkopuolinen toimija ei
nykyään pysty uskottavasti uhkaamaan, ja silti se todella usein
toteuttaa jonkun aivan muun kuin keskivertokansalaisensa etua.

Valtioon kohdistuva uhka ei siis tule ensi sijassa ulkoa vaan
sisältäpäin, ja näin ollen se ei ole poistettavissa nujertamalla valtion
ulkopuolelle jäävä valta vaan nimenomaan minimoimalla se valta jota
valtiolla itsellään on. Ratkaisu ei ole siinä että luodaan kaikkia muita
vahvempi maailmanvaltio, vaan siinä että luodaan tilkkutäkki
pienenpieniä hallintoyksiköitä joista yksikään ei mahda yhdellekään
toiselle yhtään mitään, eikä siis ole haluttava kohde haltuunotolle.

> Sitä ilmiötä, että kapitalistiset taloustieteilijät eivät itse näe tai
> julkilausu malliensa ilmiselviä ansoja, pidän tahallisena: nykyään ei
> ole niin tyhmiä ihmisiä, on vain paatuneita rikollisia, jotka toimivat
> manipulaattoreina vaikutusvaltaisissa asemissa, kuten tietyt
> professorit amerikkalaisissa ja eurooppalaisissa yliopistoissa.

Niinno, Chomskykin on professori amerikkalaisessa yliopistossa, ja
ainakin useimpien listalaisten näkökulmasta hänen kirjoittelunsa on osa
sitä valtion sosialisointi- ja haltuunottoyritystä jota vastaan juuri
pitäisi tapella. Samoin, taloustieteessä listalaisilla ei ole juuri
tarvetta luottaa professorin sanaan, kun kirjallisuus on jo luettu ja
alaa voi siis arvioida itsekin.

> En näe ongelmaa kapitalistisessa kilpailussa sinänsä, vaan ainoastaan
> niissä kilpailun muodoissa, jotka ottavat polttoaineensa inhimillisen
> moraalin rappeuttamisesta.

Kuten? Itseäni moraalifilosofia ja sen suhde oikeelliseen politiikkaan
kiinnostavat laajasti, enkä oikein näe mikä juuri kilpailussa kajoaisi
niin rajusti moraaliin kun itse kuitenkin katson että kilpailu se viime
kädessä moraalinkin oikeellisessa roolissaan ja tehokkaana pitää.

> PIdän oikeudenmukaisesta kilpailusta, ja jos tähän ei suostuta, pidän
> siitä että kilpaulusta luovutaan.

Miten siis määrittelet oikeudenmukaisen kilpailun? Itse määrittelen sen
niin, että kun toisten vapauteen ei kajota, kilpailu on laillista, ja
kun lisäksi erotetaan asiat toisistaan niin ettei vaikutusvallalla
yhdessä asiassa kiristetä toisessa siihen liittymättömässä (eli siis
pidetään huolta siitä että moraalisäännötkin ovat odotusarvoisesti niin
positiivisummaisia kuin voivat olla sen sijaan että niissä olisi kyse
pelkästä distributiivisesta nahistelusta), sitten kilpailu on
moraalisestikin arvokasta. Yritykset sitten nähdäkseni täyttävät
toiminnassaan tällaiset ehdot paljon useammin kuin yksikään valtio.
--
Sampo Syreeni, aka decoy - mailto:decoy@iki.fi