lauantaina, heinäkuuta 23, 2005

Feministit vastustavat naisen oikeutta päättää omasta kehostaan

David Mohsen:

Det finns inte en feminist som i Sverige är emot abort. Rätten att göra abort är självklar. Både för dem och för mig. Det handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, hävdar dem. Det tycker jag som frihetsälskare låter alldeles utmärkt. Det borde inte bara gälla kvinnor, det borde gälla alla. Problemet är bara att feminister inte menar det de säger. De vill inte ge kvinnan rätten över sin kropp. Feminister står gärna längst fram i demonstrationer om kvinnans rätt till sin kropp för att i nästa stund stå utanför plastikkirurgikliniker och häckla kvinnor som ska operera brösten. Hur ska dem ha det? Skulle kvinnan ha makt över sin egen kropp eller inte? Eller är det så att feminister bara vill ge varje kvinna makten över sin kropp om kvinnan gör de rätta valen? Gör de valen som av feminismen blivit godkända. Jag tror på det senare för det är så feminismen fungerar. Feminismen säger gärna att de vill frigöra människan från könens "bojor" och det är ofta bara det budskapet de för fram. Det de inte vill säga är att feminismen inte alls vill frigöra oss människor från "bojorna". De vill bara byta ut dem.

Feminismen har länge lärt oss att normer är fel. Speciellt de manliga. De vill ha bort dem. De vill, som jag skrev, ta bort "bojorna" som begränsar oss som individer. Men inte ens här menar de det de säger. Att ge varje individ rätten att välja över sitt eget liv innebär nämligen den teoretiska chansen, eller risken för feminister, att samhället även utan "bojor" skulle se ut som den gör idag. Folk skulle helt enkelt välja fel. Den risken vill inte feminismen ta. Det är därför de kommer med regler. Det kan handla om att minska medborgarnas handlingsutrymme i val av kläder, val av musik, uppdelningen av barnledigheten, vad man gör med sin kropp eller hur man uppfostrar sina barn. Det kan handla om vad som helst men reglerna har en sak gemensamt. Det är regler som begränsar varje individs rätt över sitt liv och sin kropp. Alltså precis det som feminismen säger sig bekämpa. Det är det jag menar med att feminismen skulle starta krig med sig själv om den blev samhällets ledande dogm.

Men har feminismen tänkt på det här själva? Att de är motstridiga och fullt med motsättningar? Jag är tveksam. De har fullt upp att leta tecken på manligt förtryck. Ett förtryck de tar sig rätten att definiera. Problemet är bara att de ofta även här strider mot sig själva. Just nu förs en vild debatt om man ska förbjuda sexistisk reklam. I kort kan man säga att det handlar om sexig reklam. Feminister har nämligen blandat ihop orden. Feminismen vill begränsa sexualitetens utrymme i det offentliga rummet men helst ta bort den helt. Det kan handla om att förbjuda porr på hotellen under den falska förespeglingen att porr leder till ökad kvinnomisshandel men det kan också handla om att få människor (framförallt kvinnor) att sluta klä sig sexigt. Att framhäva kroppen är syndigt. Det feminister kämpar för i Sverige är det feminister bekämpar i Iran.


(viimeisen virkkeen korostus minun)

torstaina, heinäkuuta 21, 2005

Öljyn loppuminen ja Peak Oil -liike

Tuomas Nurmi kirjoitti eilen Turun Sanomissa öljyn loppumisesta ja mainitsi energiatehokkuuden kovana rajana öljyntuotannon kannattavuudelle. Hänen käyttämänsä ns. Peak Oil-ajattelu on sinänsä ihan käypää eikä sen logiikkaa voi oikeastaan kieltää, mutta siihen liittyy myös pitkä pätkä perifeeristä mytologiaa joka ei yksinkertaisesti toimi.

Ajatus öljystä tilapäisenä energiantuotannon muotona ja siitä, että öljyntuotannon huippu on lähellä tai jo ohitettu lähtee geofyysikko M. King Hubbertilta. Hänen maineensa perustui ennustukseen Yhdysvaltain öljyntuotantohuipusta, joka toteutui ja on jo ohitettu. Ns. Hubbert Peak tai Peak Oil on vastaava piste koko maailman mittakaavassa, ja on arvioitu, että se on ohittumassa juuri nyt tai viimeistään puolen vuosikymmenen kuluessa. Vaikka Hubbertin ja hänen seuraajiensa ennusteet ovatkin historiallista ekstrapolaatiota, öljyn nykyinen tuotanto- ja hintakehitys viittaavat siihen, että tässä ennustus voisi jopa pitää paikkansa.

Hubbertin vahva perusteesi on, että öljy on rajallinen luonnonvara, ja koska sitä käytetään jatkuvasti kasvavalla vauhdilla, lopulta tulee raja vastaan. Aikanaan tähän vastattiin osittain toteamalla, että kun öljy käy vähiin, sen hinta nousee ja tämä tekee sellaisenkin öljyn käyttämisestä kannattavaa jota aiemmin ei voitu hyödyntää. Vastaus löytyy nykymuodossaan mm. Julian Simonilta ja Björn Lomborgilta, ja se on käypä tiettyyn rajaan saakka. Hubbert kuitenkin vastasi siihen vielä fundamentaalisemmalla argumentilla, johon hintakehitys ei pure: koska öljyntuotanto vaatii kasvavia määriä energiaa todellisen fyysisen rajan lähestyessä, lopulta päädytään tilanteeseen jossa pumpattu öljy ei enää kata pumppaamiseen vaadittavaa energiamäärää. Tämän jälkeen öljyä ei enää ole kannattavaa tuottaa, ja koska öljy on taloudessa niin tärkeä luonnonvara, monet povaavat että öljyn loppuminen ajaisi talousjärjestelmän kaaokseen. Ajatusta kannattavat sen eri muodoissa mm. Rooman Klubi ja monet ympäristöjärjestöt.

Hubbertin analyysi on erinomaista, mutta sen suuri heikkous löytyy teoreetikon ideologiasta ja sen tuottamista sokeista pisteistä. Toisaalta Hubbert erosi voimakkaasti nykyisistä öljyprofeetoista siinä, että hän näki ydinvoiman mahdollisuudet ja analysoi sen resurssienkulutusta samalla tavalla kuin öljynkin. Tältä saralta Hubbertin päätös oli, että ensi sijassa ydinvoimaan luottava talous ei ollut enää kaukana. Tästä on jälleen helppo olla samaa mieltä. Mutta toisaalta Hubbertin ymmärtämys talouden toiminnasta ja roolista oli äärimmäisen vajavainen. Geofyysikkona hän näki fyysis-materiaalisen järjestelmän rajalliseksi ja sen uuden laajamittaisen ymmärtämyksen pääasialliseksi ihmiskunnan kehitystä määrääväksi tekijäksi, samalla kun hän ymmärsi talouden täysin fyysisestä irralliseksi, primitiivisestä vaihdosta lähteneeksi historialliseksi jäänteeksi, jonka (hänen mielestään välttämättömän) eksponentiaalisen kasvun logiikka oli tuomittu törmäämään yhteen todellisen maailman rajallisuuden kanssa. Hubbert siis näki rahatalouden ja reaalitalouden täysin erillisiksi, ja kehitti eräänlaisen historisistisen katastrofiteorian niiden törmäyksestä. Tämä näkemys periytyy Peak Oil -liikkeessä aina nykypäivään, ja johtaa mielenkiintoisiin vuorovaikutuksiin esim. punavihreän liikkeen marxistisiiven pitkälti samanrakenteisten ajatusten kanssa. Tuomas Nurmen kirjoituksessa näkyy myös jälkikaikuja samasta ajatusmaailmasta, kun hän väittää, että rahatalouden lait johtavat öljyntuotantoon silloinkin kun energiavaihtosuhderaja on jo ylitetty.

Todellisuudessa näin ei tietenkään käy, vaikka vastaus tällaiseen peak oil -ajatteluun vaatii hienosyisempää taloudellista ymmärrystä. Reaaliset tekniset tuotantomahdollisuudet tai resurssit eivät ole missään mielessä irrallaan muusta taloudesta, vaan ne ovat kuluttajien preferenssien ohella se toinen taloudellinen fundamentti joka elää vielä tuotantoa, tarjontaa, markkinarakenteita ja kysyntääkin alemmalla tasolla. Hyvin toimivassa markkinataloudessa hintajärjestelmä välittää tietoa kysynnän ja tarjonnan välillä molempiin suuntiin samalla kun se tasapainottaa ne keskenään. Hubbertin katastrofiajattelu unohtaa tästä itsetasapainottavasta järjestelmästä kausaation toisen suunnan -- tuotannosta kulutukseen -- kokonaan. Se myöntää että öljyn tarjonnan vähentyessä hinta nousee ja että nouseva hinta mahdollistaa aiemmin kannattamattomien öljyvarojen käytön, mutta vastaus koostuu yksinomaan siitä ettei tämä prosessi voi fyysisin perustein jatkua loputtomiin. Se ei ota huomioon, että kohoava hinta samalla vaikuttaa päinvastaisesti kulutukseen ja pakottaa sekä säästämään energiaa että vaihtamaan toisiin energiantuotantomuotoihin. Jos öljy loppuisi yön yli, hinnat nousisivat niin korkealle että tasapainoinen öljytön talous toteutuisi. Kun taas öljy tulee vähitellen vaikeammin löydettäväksi, hinta kohoaa vähitellen, ihmiset vähitellen siirtyvät muihin energiantuotantomuotoihin ja/tai säästävät, ja siirtymä alkaa sieltä missä se on helpointa/tehokkainta. Yleisellä tasolla Hubbert ehkä näki tämän lopputuloksen välttämättömyyden puhuessaan esimerkiksi ydinvoimasta, mutta kuvitteli kuitenkin poliittisista lähtökohdistaan että primitiivinen markkinahinnoittelu ei voisi taata johdonmukaista, sulavaa siirtymää pois öljystä ilman äkillistä katastrofia. Osa harhaa oli sekin, että Hubbert kuvitteli rahatalouden kaatuvan ilman kasvua, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Jälleen, molemmat näkökulmat säilyvät nykypäivään vihreässä retoriikassa.

Vaihtosuhderajaan tämä liittyy niin, että taloudellistenkaan lakien valossa sitä ei voida ylittää. Mikäli energiasta tulee niin niukkaa ettei öljy enää pysty energiatalouden puolesta kattamaan omaa pumppausinvestointiaan, pumppaukseen vaadittava energia on myös rahassa niin kallista ja myytävä jalostamaton öljy vastaavasti niin halpaa, ettei pumppaaminen ole kirjanpidollisestikaan kannattavaa. Toisin sanoin, arbitraasitasapaino estää tilanteen, jossa hukkaamme energiaa energiantuotantoon, koska muuten olisi tehtävissä voittoa ostamalla lähtöenergia pois ja käyttämällä se suoraan ilman että se kierrätetään öljykentän kautta. Hinnannousu taas selittyy kuluttajan käyttäytymisestä, mikä liittää tämän päättelyn ylläolevaan. Jossakin vaiheessa kuluttaja yksinkertaisesti huomaisi, että muuta energiaa saa halvemmalla kuin öljysähköä, ja vaihtaisi toimittajaa; öljyn hinta muodostuu myös kuluttajapään vaihtoehtoiskustannuksista rajalla. Nykypäivänä tämä on erityisen uskottava argumentti nimenomaan siksi, että jos vaihtosuhderaja todella on kaikki asiat huomioonottaen energiantuotannon pahin pullonkaula, senkin puolesta vaihtoehtoja on: öljyn vaihtosuhde on jo tippunut neljään ja on laskussa, samalla kun aurinkoenergian vastaava suhde on jo yli kaksi ja nousussa. Ydinvoimalla suhde on paljon suurempi, mutta pitkällä aikavälillä rajoittavana (eli hinnanmuodostusta marginaalituottavuutensa puolesta vahvimmin ohjaavana reaalisena) tekijänä toimivat tässä selvemmin esim. turvallisuusinvestoinnit.

Taloustieteen termein peak oil -fatalismi toteutuisi, jos olisimme tottuneet massiiviseen öljynkulutukseen jota pidetään yllä kasvattamalla tuotantomääriä korkean tarjonnan hintaelastisuuden oloissa (kulutamme varastoa/stock) ja vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen tarjonnan hintaelastisuus olisi kannattavan vaihdoksen tasolla hyvin matala (esim. uusiutuvien energianlähteiden helposti hyödynnettävä kokonaisvirta olisi jostain syystä kovin rajattu). Tällöin halpaa öljyä käytettäisiin tavattoman paljon suhteessa muiden vaihtoehtojen rajoihin, se loppuisi, vaihdos tapahtuisi, mutta muut tuotantomuodot eivät pystyisikään kantamaan kuormaa, energian hinta nousisi pysyvästi pilviin ja iso osa yhteiskunnallista infrastruktuuria tuhoutuisi energiapulaan tai transitiovaiheen seuraamusvaikutuksiin. Kun asia sanotaan näin, on kuitenkin helppo nähdä että ajatus on puppua. Esim. aurinkopaneeleita voidaan yksinkertaisesti massatuottaa/kopioida, toisin kuin öljykenttiä. Niiden tarjonnan hintaelastisuus on nähtävissä olevassa keskipitkässä tulevaisuudessa alhainen, joten ne muodostavat käytännössä rajattomasti kasvatettavissa olevan vaihtoehtoisen energianlähteen. Niitä ei käytetä, koska se ei tällä hetkellä ole kannattavaa eikä ongelma ole energian riittävyydessä, mutta kun niitä aletaan käyttää, niihin voidaan luottaa pitkälle tulevaisuuteen kovankin kasvun oloissa.

Vastaavasti nestemäisiä polttoaineita on muitakin, ja jopa öljynkorvikkeita pystytään tuottamaan täyssynteettisesti kun öljy vain on tarpeeksi hintavaa. Erityisen tehokasta tämä ei ole, mutta erilaisia puolisynteettisiä välimuotoja, asteittain hankalammin bensaksi muunnettavia fossiilisia korvikkeita, metanoli-/etanolisekoituksia ja vastaavia on niin hulvaton määrä kohtuullisessa hintahaarukassa, että nestemäisiin polttoaineisiin luottavaan infrastruktuuriin upotetut investoinnit saadaan kyllä kuoletettua luonnollisen kulumisen kautta ilman mitään mittavaa reaalista likvidaatiota tai siitä seuraavaa negatiivista talouskasvua.

Oli miten oli, on päivänselvää, että öljyä voidaan käyttää tavalliseen tapaan eikä katastrofista ole pelkoa koska vaihtoehtoja on. Olemme energiavaihtosuhteessakin laskien jo niin alhaalla, että jos talousjärjestelmä kerran toimii nyt, se toimisi aivan yhtä hyvin senkin jälkeen kun siirrymme aurinkoenergiaan tai vastaavaan. Rajoittava tekijä on ilmeisestikin jossakin muualla, ja hintajärjestelmä ilmeisestikin optimoi tällä hetkellä ensi sijassa sen suhteen. Jos me siis yrittäisimme optimoida väkisin juuri tämän yhden tekijän suhteen, ne muut tekijät unohtuisivat ja syntyisi hyvinvointitappiota. Se, että ympäristö- ja peak oil -liikkeet eivät mieti tällaisia kertoo, etteivät ne vain ymmärrä talouden mekaniikkaa riittävästi.

sunnuntaina, heinäkuuta 17, 2005

Politischer Kompass

Politischer Kompass
Das objektivste und genaueste Quiz zur politischen Selbsteinschätzung

Dein Ergebnis ist (22, 24) - das bedeutet:
Du bist liberal!
Gratulation! Herzlich willkommen auf den Seiten des Liberalismus und alles Gute auf deinem persönlichen Weg zur Freiheit.Was den meisten Liberalen gemein ist
Die Wertschätzung für den Menschen als Individuum und die Betonung seiner Freiheit, die Bejahung des Lebens, die Ablehnung von Gewalt und Krieg, Respekt für die Meinungen und das Eigentum anderer, darüber hinaus ein realistisches Menschenbild, welches das großartige Potential des Menschen erkennt, ohne dessen Fehler zu übersehen.

Was dich noch von uns und anderen Liberalen trennen könnte
Eine liberale Grundeinstellung zu haben, bedeutet natürlich noch nicht, allem zuzustimmen, das andere vertreten, die sich selbst als "liberal" bezeichnen. Erfahrungsgemäß bestehen bei vielen v.a. in ökonomischen Fragen große Hürden. Wir - die Betreiber dieser Seite - vertreten einen modernen, konsequenten Liberalismus in der klassischen Tradition, der gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit für unerlässlich erachtet. Ökonomie ist jedoch ein komplexes Fach, ökonomische Erkenntnisse klingen oft hart und kalt. Viele Gegner des Liberalismus haben daher leichtes Spiel, Liberalen - deren Rationalität und Ablehnung von totalitärer Zentralplanung ein Ignorieren ökonomischer Tatsachen verunmöglichen - vorzuwerfen, unmenschlich zu sein. Das Gegenteil ist der Fall; was Menschen an der Ökonomie verabscheuen, ist die Knappheit der Güter, die sie beschreibt. Jenseits von utopischen Versprechungen, die statt Himmel auf Erden meist die Hölle bedeuten, ist ein ökonomisch fundierter Liberalismus die humanste Form, unter diesen Bedingungen der Knappheit und angesichts der realen menschlichen Natur die bestmögliche Versorgung unserer Mitmenschen zu erreichen.

Nach dem illiberalen Wahnsinn des letzten Jahrhunderts sind leider viele Dinge in Vergessenheit geraten, im europäischen Denken finden sich noch immer Spuren vergangen geglaubter totalitärer Ansätze. Konsequenter Liberalismus klingt heute oft radikal und kalt. Und tatsächlich: Liberalismus ist das radikale Gegenteil der nach wie vor bestimmenden Ideologie des Etatismus. Liberalismus ist auch kein - primitive Stammesethik bemühender - "Kleiner Mann"-Populismus, der Höhlenwärme verbreitet, sondern eine Denktradition für kühle Köpfe, die nicht auf Propaganda, Neusprech oder Zeitgeist hereinfallen und lieber für sich selbst denken, als es anderen zu überlassen. In jedem Fall eine Philosophie, die es lohnt, (wieder)entdeckt zu werden. Viel Spaß dabei! Und nicht entmutigen lassen von der gegenwärtigen antiliberalen Wut, die überall "neoliberale" Gespenster sichtet. Diese Bewegungen sind genauso wenig neu, wie es die "Globalisierung" ist, sondern uralt. Schon Adolf Hitler, ein früher Kämpfer gegen den "Neoliberalismus" - damals noch eher unter der Bezeichnung "Manchesterliberalismus" - meinte, dass "der schwerste Kampf nicht mehr gegen die feindlichen Völker, sondern gegen das internationale Kapital ausgefochten werden mußte" (Mein Kampf).

Warum "konsequenter" Liberalismus wichtig ist
In den Wirrnissen der Zeit glitt das Wort "liberal" hinter einen Nebelschleier der Beliebigkeit. Diktatoren jeder Couleur gaben die Losung "Freiheit" aus, und heute gibt es kaum eine politische Richtung, die sich nicht dieses schmückende Wort auf die Fahnen heftet.

Der klassische Liberalismus starb am Anfang des letzten Jahrhunderts unter jener Beliebigkeit, die politische Macht mit sich bringt, und konnte dem immer antiliberaleren Zeitgeist nichts mehr entgegen setzen. Hinfort sollten nur noch die zwei illiberalen Ideologien des Sozialismus und Nationalsozialismus miteinander konkurrieren, um den Großteil der Welt mit totalitären Systemen zu überziehen. Das Resultat waren 170 Millionen Tote - direkt durch den Staatsapparat massakriert, das unermessliche Leid der Überlebenden, Kriege von einzigartiger Grausamkeit und eiserne Zäune.

Wenn die Philosophie der Freiheit - der Liberalismus - wieder die Hirne und Herzen erobern soll, dann sollten wir der Empfehlung von F.A. von Hayek folgen: "Wir müssen den Aufbau einer freien Gesellschaft wieder zu einem intellektuellen Abenteuer machen, einem Akt des Mutes. [...] Wenn wir die philosophischen Grundlagen einer freier Gesellschaft nicht wieder zu einem lebendigen, intellektuellen Thema machen können und ihre Umsetzung zu einer Herausforderung für den Scharfsinn und die Fantasie unserer lebhaftesten Geister, dann ist die Aussicht auf Freiheit tatsächlich düster. Aber wenn wir jenen Glauben an die Macht von Ideen wiedererlangen, der den Liberalismus in seiner Blüte kennzeichnete, dann ist die Schlacht nicht verloren."

Konsequenter Liberalismus heißt für uns:


* Ein moderner Liberalismus, der seine Geschichte nicht vergisst.
* Ein überzeugender Liberalismus, der mehr als "simple and stupid" ist.
* Ein toleranter Liberalismus, der nicht jedem nach dem Mund redet.
* Ein tadelloses philosophisches und ökonomisches Fundament statt Gemeinplätzen.
* Glaube an die Macht von Ideen, Ablehnung von politischer Gewalt und Lüge.
* Bereitschaft, alles zu hinterfragen und zu Ende zu denken.
* Entschiedene Gegnerschaft zu Totalitarismus und Etatismus

Artikel:
R. Taghizadegan, Die liberale Idee - eine Einführung
R. Taghizadegan, Die liberale Minderheit
R. Taghizadegan, Liberale Neuorientierung: Ein politisches Programm jenseits von Links, Rechts und Mitte
Amy H. Sturgis, The Rise, Decline, and Reemergence of Classical Liberalism

perjantaina, heinäkuuta 15, 2005

Persoonallisuustyyppi oligopolimarkkinoilla

Luin juuri Bryan Caplanin artikkelin persoonallisuuden roolista taloudellisessa analyysissa, ja selailen sen viiteluetteloa eteenpäin. Aiheesta tuli mieleen yksi hassu ajatusleikki, joka sotkee kivasti kilpailulainsäädäntöajattelua.

Yksilöiden käyttäytyminen vangin dilemma -peleissä riippuu persoonallisuudesta. Jotkut lähtevät yhteistyöhön selvästi todennäköisemmin kuin toiset, ja tämä taipumus on merkittävässä määrin johdettavissa persoonallisuustestien tuloksista. Nyt, hyvin tiedetään, että oligopolipelit ovat eri asteisia vangin dilemmoja, joissa yhteistyö tarkoittaa molemminpuolista monopolihinnoittelua. Tällöin syntyy de facto kartelli, vaikka mitään tietoista hintasopimusta ei olisikaan tehty. Yleensä kilpailulainsäädäntö kieltää tietoiset sopimukset, muttei pysty puuttumaan sokeaan yhteistyöhön. (Ei sillä, etteikö tätä olisi yritetty, mutta yhteistyötä on lähes mahdotonta erottaa tavallisesta bisneksestä.)

Firmat tietysti haluavat kiskoa tuotteistaan kunnon hintaa, mutta ne eivät voi tehdä hintasopimuksia. Siksi niiden kannattaa etsiä muita tapoja joilla ne voivat a) koordinoida oligopolipelin kooperatiiviseen tasapainoon ja b) tehdä tämän uskottavasti niin ettei toinen osapuoli petä. Mikäli persoonallisuustyyppi todella vaikuttaa voimakkaasti käytökseen pelissä, kummankin firman kannattaa asettaa joku yhteistyöhön taipuvainen mutta riittävän kovapäinen vastuuseen kyseisistä markkinoista. Tämä ei edellytä firmojen välistä yksityistä kommunikaatiota, se antaa hyvä takeet yhteistyöstä mikäli kyseiselle yksilölle taataan oikeus päättää markkinoiden hintapolitiikasta itse, eikä koordinaatioon tarvita mitään muita signaaleita kuin jokin keino saada selville vastapuolen managerin tyyppi. Mitään erityisempiä riskejä tällaisesta ei aiheudu, mikäli valittu manageri vain on sen verran kovapäinen että hän rankaisee pelissä tarpeen vaatien hinnanalennuksilla, ja tämä vaikkapa tiedetään kokemuksesta. Kilpailuvirasto on tämän jälkeen pitkälti voimaton, ja markkinat taipuvat monopolihinnoitteluun.

Hassuin seuraus olisi, että tällaista mekanismia voidaan kontrolloida ainoastaan keinoilla, jotka kuulostavat eettisesti epäilyttäviltä. Jos me kiellämme managerin tyypin kertomisen, tästä syntyy uusi, todellinen mahdollisuus kannattavaan sisäpiirikauppaan. Jos yritämme kieltää tämän tyyppisten ihmisten valitsemisen tällaisiin hommiin tai estää heitä toimimasta kuten he toimivat, päädymme pohjimmiltaan vaatimaan pitkällemenevää egoismia tilanteessa, jossa toimijat olisivat luontaisesti jossakin määrin altruisteja, tai ainakin yhteistyöhön taipuvaisia. Toisin sanoen, päätyisimme kieltämään tietyn persoonallisuustyypin luonteenomaisen käytöksen, jota muissa tilanteissa vieläpä pidetään toivottavana.

tiistaina, heinäkuuta 12, 2005

Maataloustuki

Nokian ex-toimitusjohtaja Kalle Isokallio kirjoittaa Iltalehden kolumnissaan:

Unionin budjetista puolet tuhlataan maanviljelijöiden tukemiseen. Toisella tavalla ilmaistuna voidaan sanoa, että puolet budjetista kohdistetaan neljälle prosentille unionin kansalaisista.Viidenkymmenentuhannen maanviljelijän tukemiseen käytetään Suomessa noin kaksi miljardia euroa. Huima summa, joka yksittäistä maanviljelijää kohden on liki kolme kertaa se summa, joka kuluu yksittäisen työttömän henkilön korvauksiin. Eli kylmästi laskien tulisi veronmaksajille halvemmaksi lopettaa tuet ja siirtää kertaheitolla koko kööri kortistoon. Ostetaan sen jälkeen ruokamme kehitysmaista, niin tulee samalla autetuksi niitäkin. Sivutuotteena tapahtuu myös vesistöjen puhdistuminen ja päästään eroon sinilevästä.

Kannattamaton maatalous nimittäin likaa vesistöjä moninkertaisesti sen minkä kannattava puunjalostus.

Vasta-argumenttina moiselle esitetään kotomainen kriisiajan ruokahuolto. Ei mene läpi. Kriisin sattuessa ei riitä dieseliä traktoreihin.Minimivaatimus olkoonkin maatalouden tuista keskusteltaessa se, että lopetetaan kutsumasta maanviljelijöitä yrittäjiksi.

Ei sellainen ole yrittäjä, joka ei ole viiteenkymmeneen vuoteen saanut firmaansa kannattamaan muulla tavoin kuin valtion avustuksilla.

sunnuntaina, heinäkuuta 10, 2005

Toinen Hans Hoppen haastattelu yms.

Joku anonyymi, ilmeisesti Anssi Porttikivi, valitti edellisen postaukseni kommenttiosastossa, että tänne ei pitäisi postata muualta kopioituja artikkeleita kokonaisina. Porttikiven mielestä tänne pitäisi postata vain linkkejä. No, tällä kertaa Porttikiven mieliksi annan pelkän linkin toiseen Hans Hoppen haastatteluun:

Der Antidemokrat. Interview mit Hans-Hermann Hoppe


(Tämä on siis prof. Hans Hoppen haastattelu Eigentümlich frei-nimisessä saksalaisessa libertaristilehdessä. Tämä tiedoksi niille edellisen postaukseni kommenttiosastossa kielitaidottomuuttaan valittaneille karvanoppacorolla-amiksille, jotka eivät ymmärrä vaikeita vieraskielisiä sanoja, esim. Interview.)

Tämä haastattelu on tehty Hoppen kohua herättäneen teoksen Democracy - the god that failed saksankielisen käännöksen julkaisemisen tiimoilta.

Cato-instituutin johtaja Tom Palmer pitää Hoppen demokratianvastaisia mielipiteitä merkkinä Hoppen epälibertaarisuudesta. Palmerin mielestä pahinta oli kuitenkin ilmeisesti se, että Hoppe ylipäätään antoi haastattelun äärioikeistolaiselle JF-lehdelle (ks. "Freiheit statt Demokratie", Interview mit dem libertären Vordenker und bekennenden "Antidemokraten" Hans-Hermann Hoppe aus der Junge Freiheit vom 24.06.05.). Hoppe on kuitenkin sanonut aiemmin ihan samoja juttuja tässä Eigentümlich frei-lehden haastattelussa:

"Ich bin Antidemokrat"! Das ist
in etwa der politisch unkorrekteste
Satz, den man überhaupt
sagen kann. Der in Las Vegas
Ökonomie lehrende deutsche
Professor denkt das Undenkbare
und sagt das Unsägliche.
Vor der Französischen Revolution
und vor allem vor der durch
die USA nach dem Ersten Weltkrieg
imperialistisch betriebenen
Demokratisierung Europas
betrachteten die Monarchen
Europas ihre Länder als Privateigentum
- und behandelten
diese eher pfleglich. In Demokratien
sind wir alle zum Volkseigentum
degradiert und werden
benutzt wie eine öffentliche
Toilette. Das etwa ist eine der
Erkenntnisse, die Hoppe in
seinem in wenigen Wochen
schon zum Klassiker gereiften
Buch "Demokratie" bietet.


Kirjansa Democracy - the god that failed saksankieliseen laitokseen Demokratie. Der Gott, der keiner ist erikseen laatimassaan esipuheessa Hoppe toteaa, että

Deutschland ist kein freies Land.
Es gibt in Deutschland nicht einmal
Redefreiheit. Wer hier bestimmten
regierungsamtlich verkündeten
Aussagen öffentlich widerspricht,
wird eingekerkert. Und
wer sich politisch unkorrekt
äußert, wird kaltgestellt und
mundtot gemacht.


EF-lehden mielestä tämä on liioittelua, mutta Hoppe puolustaa väitettään:

In Deutschland werden Gefängnisstrafen
gegen Personen verhängt,
die bestimmte "offenkundige
Tatsachen" bezüglich
der jüngeren deutschen Geschichte
bestreiten oder anders
beurteilen als vom deutschen
Staat - seinen Politikern und
Richtern - erlaubt. Ich glaube
kaum, dass ich deutlicher werden
muss. Und was das Kaltstellen
angeht, lassen Sie mich
nur an die Fälle Martin Hohmann,
von Bieberstein oder
Ernst Nolte erinnern. Kleineren
Leuten hat man sogar die Existenz
ruiniert. Die Reihe der
Opfer lässt sich leicht verlängern.
All dies ist übrigens in den USA
keineswegs unbekannt. Ich habe
z.B. Aufrufe erhalten, Konferenzen
in Deutschland zu boykottieren,
weil dort die wissenschaftliche
Freiheit nicht gewährleistet
ist. Dass es unter deutschen
Wissenschaftlern keinen
massiven Protest gegen diesen
unwürdigen Zustand gibt,
spricht Bände.


Hoppe tavallaan kerjää verta nenästään puolustelemalla holokaustirevisionisteja. Voidaan sanoa, että Tom Palmer meni lankaan: Hoppe trollaa yleisöään esittämällä poliittisesti mahdollisimman epäkorrekteja mielipiteitä, jolloin herkkähipiäiset (Palmer et al.) ryhtyvät tyhmyyttään fleimisotaan Hoppea vastaan.

Palmer ym. idiootit luulivat, että puheet Saksan turvallisuuspoliisista Hoppen haastattelussa Junge Freiheit-lehdessä ("Sind Sie ein Fall für den Verfassungsschutz?") olivat vain vittuiluhenkisiä viittauksia JF:n omiin oikeusjuttuihin turvallisuuspoliisia vastaan. Libertaristilehti EF esittää kuitenkin hyvin samantyyppisiä kysymyksiä kuin äärioikeistolainen JF:

ef: Sie schreiben selbst, dass Sie
nicht nur libertär, sondern auch
politisch unkorrekt und revisionistisch
sind. Ein Bewerbungsschreiben
an den hiesigen Verfassungsschutz
mit der Bitte um Aufnahme in seinen jährlichen
Bericht?
Hoppe: Wer sagt, was ich sage,
darf sich nicht wundern, wenn
er auf diversen "schwarzen Listen"
auftaucht. Leider muss
man fürchten, dass die Staatsschützer
nichts von dem lesen,
was sie beanstanden. Ansonsten:
Man stelle sich vor, der
Verfassungsschutz liest mein
Buch: Wer weiß, welche Verwirrungen
es dort anrichtet... Natürlich
muss man im Umgang
mit einem gewalttätigen Gegner
stets vorsichtig sein. Doch auch
eine Portion Mut gehört zu dem
Geschäft, in dem ich tätig bin.


Hoppen kirjan demokratianvastaisuus yhdistetään helposti äärioikeistolaisuuteen, mutta mm. Junge Freiheit-lehden edustama autoritaarinen ja valtiokeskeinen äärioikeisto suhtautuu tietysti kielteisesti Hoppen edustamaan libertaristiseen oikeistoon. Tämä käy ilmi mm. Junge Freiheit-lehden arvostelussa Hoppen kirjasta "Demokratie. Der Gott, der keiner ist":

Die Libertarianer sind Propagandisten des "reinen" Kapitalismus, die den Staat für das größte Übel der Welt halten und ihn am liebsten abschaffen möchten. Es sind Neoliberale, ja, Ultraliberale mit fließenden Übergängen zum Anarchismus.


Tämä arvostelu kuitenkin antaa kirjasta sinänsä suhteellisen paikkansapitävän kuvauksen, vaikka käsitteleekin kirjan teemoja varsin kapea-alaisesti ja pinnallisesti.

Toinen Junge Freiheit-lehden julkaisema arvostelu Hoppen kirjasta on huomattavasti asiantuntevampi kuin edellinen:
Eine natürliche Ordnung der Freiheit. Hans-Hermann Hoppes Plädoyer für die staatsfreie Marktwirtschaft

Tällä kertaa arvostelijana olikin liberaali taloustieteilijä Roland Baader, joka kirjoitti myös Handelsblatt-lehteen arvostelun samasta kirjasta.

perjantaina, heinäkuuta 08, 2005

Hans Hoppen haastattelu


"Freiheit statt Demokratie"

Interview mit dem libertären Vordenker und bekennenden "Antidemokraten" Hans-Hermann Hoppe aus der Junge Freiheit vom 24.06.05:

Herr Professor Hoppe, Sie sind bekennender Antidemokrat. Haben Sie bei Ihrer Vortragsreise durch Europa nicht Schwierigkeiten bei der Einreise in die Bundesrepublik bekommen?

Hoppe: Nein, und ich rechne auch nicht damit, daß dies in der Zukunft passieren wird. Ich habe in Dutzenden von Ländern in der ganzen Welt Vorträge gehalten, nie sind mir dabei Schwierigkeiten gemacht worden.

Wie kommt es, daß Sie in einem so "betont demokratischen" Land wie Deutschland mit Ihrer Einstellung ein so gerngesehener Gast sind, zum Beispiel unlängst bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung?

Hoppe: Weil ich anders bin und etwas anderes zu sagen habe als die "Langweiler vom Dienst" in der Politik und den "führenden" Medien. Ich bin provokativ und biete intellektuelle Unterhaltung und Aufklärung gekonnt und auf höchstem Niveau.

Ihre These lautet, die Demokratie ist eine politische Ordnung, die nicht die Herrschaft des Volkes garantiert, sondern seine Ausbeutung.

Hoppe: Das Wesen der Demokratie ist die Umverteilung, die sich entsprechend der Verteilung der politischen Macht vollzieht. Das heißt, diejenigen, die an der Macht sind, verteilen zugunsten der eigenen Klientel und auf Kosten der Klientel der anderen Partei um. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun, und Grundrechte wie das auf Eigentum sind im Zweifelsfall schnell perdu. Verschärfend kommt hinzu, daß die Partei, die gerade herrscht, dazu nur vier Jahre Zeit hat - bis wieder gewählt wird. Um so schneller und verantwortungsloser vollzieht sich diese Umverteilung. In der Monarchie dagegen, als deren "glückliche" Überwindung die Demokratie zu Unrecht gilt, war der Staat potentiell für immer in den Händen ein und derselben Dynastie. Dementsprechend schonend geht ein Monarch mit seinem "Besitz" um. In der Demokratie gehört der Staat dagegen keinem, dementsprechend hemmungslos saugt ihn die gerade herrschende Partei aus.

Zum Beispiel?

Hoppe: Zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Der Kern der gegenwärtigen fundamentalen Krise dieses Landes ist, daß die Politiker den Wählern jahrzehntelang mehr und immer mehr versprochen haben. Sie haben verteilt, was volkswirtschaftlich gesehen gar nicht zum Verteilen da war, nur um wiedergewählt zu werden. Und die Wähler haben sich willig bestechen lassen, wohlwissend, was vor sich geht. Aber alle wollten eben ihren Nutzen aus diesem gigantischen Raubzug ziehen. Das Paradebeispiel ist Konrad Adenauer, der seine Rentenreform gegen den guten Rat der Fachleute durchgeführt hat, nur um Wähler zu gewinnen, ohne Rücksicht darauf, daß er damit den Keim der Vernichtung in das bundesdeutsche Rentesystem gepflanzt hat. Heute sind in Deutschland die Kassen leer und die Schulden nicht mehr zu tilgen. Alle schimpfen auf diejenigen, die damals über die Verhältnisse gelebt haben. Das ist Unsinn! Diese Leute haben sich lediglich gemäß den Regeln des Spiels verhalten. Schimpfen Sie nicht auf die Spieler, wenn Ihnen das Spiel nicht paßt, schimpfen Sie auf die Regeln! Schimpfen Sie auf die Demokratie! Freiheit statt Demokratie!

Müßten Sie nicht konsequent von allen Demokraten ausgeladen und bekämpft werden?

Hoppe: Was die guten Demokraten betrifft, so haben Sie gewiß recht. Aber gute Demokraten - also Vertreter des Prinzips, daß A und B, weil sie gegenüber C eine Mehrheit bilden, letzteren deshalb berauben oder bevormunden dürfen - sind für mich nur "moderate" Kommunisten, und von denen nicht eingeladen zu werden, betrachte ich als eine Ehre. Nur gibt es gar nicht so viele Personen, die sich zu diesem Prinzip bekennen, wenn es denn erst einmal klar ausgesprochen wird. Es gibt weder in der Familie Demokratie noch in der Kirche, insbesondere der katholischen, noch in der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Nirgendwo ist jede Stimme gleich. Überall gibt es Grade natürlicher Autorität.

Sind Sie ein Fall für den Verfassungsschutz?

Hoppe: Der Verfassungsschutz weiß doch gar nicht, was er mit mir und meiner Position anfangen soll. Ich befinde mich völlig außerhalb der gängigen politischen Klassifikationsschemata. Zwar bin ich ein Feind des demokratischen Staates, aber zu behaupten, ich sei ein Feind der Freiheit, des Privateigentums, der Familie und all dessen, was dem Normalbürger wert und teuer ist, ist absurd, geradezu zum Totlachen. Auch der Verfassungsschutz benötigt die Rückendeckung der öffentlichen Meinung. Ich bezweifele, daß es gelingt, mich zu einem Ungeheuer zu stempeln.

Immerhin, unlängst gab es doch Probleme: Allerdings nicht wegen des Antidemokraten Hoppe, sondern wegen Ihres Gegenparts, des konservativen Verlegers Götz Kubitschek, der pikanterweise die Demokratie in Gestalt des Staates gegen Sie verteidigte. Die Uni Greifswald hat der Veranstaltung - mit dem Hinweis, Kubitschek sei ein "rechter Intellektueller" - die Räume entzogen.

Hoppe: Die ganze Affäre erscheint mir symptomatisch für die politische Befindlichkeit in Deutschland.

Inwiefern?

Hoppe: Demokratie hat eben nichts mit Freiheit zu tun. Demokratie ist eine von Demagogen angereizte und unsicher gesteuerte Herrschaft des Mobs. Insbesondere die deutsche Demokratie trägt Züge eines weichen, durch weitgehende und als solche oft kaum mehr wahrgenommene Selbstzensur gekennzeichneten Totalitarismus.

Wieso sind sie 1985 ausgerechnet in die USA ausgewandert, die sich selbst als Mutterland der Demokratie betrachten?

Hoppe: Nach meiner Habilitation 1981 war ich für fünf Jahre Empfänger eines Heisenberg-Stipendiums. Es hieß inoffiziell, daß man nach Ablauf des Stipendiums gewiß mit einem Lehrstuhl rechnen könne. Mir wurde aber schnell klar, daß dies in meinem Fall, mit meinen Auffassungen, sicher nicht eintreffen würde. Darum bin ich 1985 in die USA gezogen, in der, wie sich herausstellen sollte richtigen Annahme, daß der akademische Arbeitsmarkt - wie der Arbeitsmarkt generell - dort noch flexibel genug sei, um auch Außenseitern wie mir eine Chance zu eröffnen. Es ist mir nicht leichtgemacht worden, mich in Amerika erfolgreich durchzusetzen. Aber in Deutschland wäre ich untergegangen, dort habe ich dagegen von Anfang an Freunde und Förderer gefunden.

Sie sprachen vom "Totalitarismus" der Demokratie. Meinen Sie die "Political Correctness" (PC)? Auch die stammt aus den USA!

Hoppe: Es stimmt, die PC-Bewegung in Amerika ist zweifellos älter als in Deutschland und Europa. Sie hat mit der sogenannten "Bürgerrechtsgesetzgebung" Mitte der sechziger Jahre begonnen und findet heute in einer Vielzahl beinahe alle Lebensbereiche erfassender "affirmative action"-Bestimmungen, Quotenregelungen und Diskriminierungsverboten Ausdruck. Mittlerweile gibt es eigentlich nur noch eine einzige nicht-geschützte Personengruppe: weiße heterosexuelle Männer. Sie sind die für alles Unheil der Welt verantwortliche "Tätergruppe". Alle anderen Personengruppen sind ihre "Opfer". Ob die Situation heute in Amerika schlimmer oder bedrohlicher ist als in Europa ist schwierig zu beurteilen. In den USA treibt die Political Correctness wohl die verrückteren Blüten. Aber obwohl Sündern wider den korrekten Geist das Leben schwergemacht und nicht selten die Karriere ruiniert wird, wird man doch, im Unterschied zu Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern, zumindest nicht mit strafrechtlichen Sanktionen bedroht, wenn man sich über besonders heikle Themen äußert.

Zum Beispiel?

Hoppe: Denken Sie nur an den Volksverhetzungsparagraphen, der Äußerungen bestimmter Art über die jüngere deutsche Geschichte, selbst wenn sie nur als untersuchungswürdige Vermutungen gekennzeichnet werden, unter Strafandrohung stellt. Damit erreicht man meines Erachtens nur das genaue Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist. Wenn bestimmte Äußerungen verboten sind, stellt sich beinah automatisch der Verdacht ein, daß an ihnen möglicherweise doch etwas dran ist. Denn warum sollte man sonst zu so einer drastischen Maßnahme wie einem Sprachverbot greifen?

Zurück zur Demokratie: Wenn die Demokratie nicht eine Form der Freiheit, sondern eine Form der Ausbeutung ist, was bedeutet das dann für den Gründungsmythos der Demokratie in Europa, die Französische Revolution?

Hoppe: Gewiß muß das Bild von der Französischen Revolution noch grundlegend berichtigt werden, wenngleich es in den letzten Jahren schon erhebliche Fortschritte in dieser Richtung gegeben hat. Die Französische Revolution gehört in dieselbe Kategorie von üblen Revolutionen wie die bolschewistische Revolution und die nationalsozialistische Revolution. Königsmord, Egalitarismus, Demokratie, Sozialismus, Religionshaß, Terror, Massenplünderung, -vergewaltigung und -mord, die allgemeine militärische Zwangsverpflichtung und den totalen, ideologisch motivierten Krieg - all das verdanken wir der Französischen Revolution.

Das ist jetzt über 200 Jahre her. Wie konnten sich die Volker so lange so täuschen?

Hoppe: Die meisten Personen, immer und überall, sind töricht und dumm. Und der sogenannte Wohlfahrtsstaat und das "öffentliche" Bildungswesen trägt dazu bei, die Bevölkerung noch weiter zu verdummen. Sie denken nicht selbst, sondern beten das nach, was ihnen von den Eliten erzählt wird. Und die Eliten haben nur allzu oft ein Interesse daran, die Massen dumm zu halten, da sie selbst von dieser Dummheit profitieren.

Sie betrachten nicht nur die Demokratie, sondern gleich den Staat an sich als eine Fehlentwicklung der Geschichte. Wieso hat sich all das denn entwickelt, wenn es so überflüssig ist?

Hoppe: Versetzen Sie sich in die Lage vor 1989. Da hätte man fragen können: Sie halten den Sozialismus für eine Fehlentwicklung, wieso hat er sich dann entwickelt? Die Antwort: Die Geschichte ist kein geradliniger Prozeß, in dem es immer nur vorwärts und aufwärts geht. Es gibt auch Fehlentwicklungen. Der Sozialismus stellt eine solche, kurzfristige Fehlentwicklung dar, der Staat eine andere, langfristigere. Und ja, natürlich erfüllen beide auch eine "wichtige" Funktion: Der Sozialismus erlaubt der sozialistischen Partei, die produktiv arbeitende Bevölkerung zum eigenen Vorteil auszubeuten, und der Staat leistet das gleiche für die Etatisten.

Sie werfen dem Konservatismus vor, im Grunde nichts anderes als "Sozialismus" zu sein. Sind aber nicht vielmehr Sie - mit Ihrem utopischen Menschenbild vom unbedingt eigenverantwortlichen Menschen - der "Sozialist"?

Hoppe: Sehen Sie sich einmal das über 150 Jahre alte Kommunistische Manifest an, dann werden Sie mir zustimmen, daß die konservativen Parteien der Gegenwart einen Großteil der sozialistischen Ideologie geschluckt haben. Der Niedergang der SPD, den wir gegenwärtig in Deutschland erleben, ist kein Zeichen einer Abkehr vom Sozialismus, sondern seines Triumphes: Es gibt keinen besonderen Grund mehr, SPD zu wählen, wenn doch alle Parteien sozialdemokratisch sind! Von daher erhoffe ich mir auch so gut wie nichts von der bevorstehenden "Wende" von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb durch die voraussichtliche Bundestagswahl im Herbst. Was die Frage des Utopischen angeht, so irren Sie sich: Die Sozialisten sind Utopisten, denn sie gehen davon aus, daß es mit der Ankunft des Sozialismus auch zu einer Wandlung der menschlichen Natur kommt. Das ist natürlich Unsinn, frommes Wunschdenken. Libertäre wie ich sind dagegen Realisten. Wir nehmen die Menschen, wie sie sind - gut und böse, friedfertig und aggressiv, altruistisch und egoistisch, produktiv und unproduktiv, fleißig und faul, verantwortungsvoll und verantwortungslos etc. - und glauben nicht, daß die menschliche Natur grundsätzlich wandelbar ist. Als Realisten sind wir nur davon überzeugt, daß Anreize immer und überall wirken. Es muß eine institutionelle Anreizstruktur geschaffen werden, die "gutes" Verhalten belohnt und "schlechtes" bestraft. Das wird "schlechtes" Verhalten zwar nicht beseitigen, aber es wird seine Häufigkeit und Heftigkeit vermindern.

Und diese Anreize schafft eben zum Beispiel der demokratisch kontrollierte Rechtsstaat konservativ-altliberaler Prägung!

Hoppe: Die Institution eines Staates, die im Unterschied zu allen anderen Institutionen Zwangsabgaben (Steuern) erheben darf und die in allen Konfliktfällen, einschließlich solcher, in die sie selbst verwickelt ist, letztendscheidender Richter ist, setzt falsche Anreize: Zum einen erlaubt sie es Personen, ein Einkommen zu erzielen, ohne dafür Güter oder Dienstleistungen erbringen zu müssen, die freiwillige Abnehmer finden. Mit anderen Worten: Sie belohnt Personen dafür, minderwertige Güter oder gar "Ungüter" herzustellen. Zum anderen schafft der Staat einen Anreiz dafür, Konflikte nicht zu schlichten, sondern sie selbst zu provozieren, um sie dann zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Mit anderen Worten: Der Staat belohnt das Begehen von Unrechtstaten.

Ihrer Analyse vom zwingend erfolgenden Niedergang des Wohlfahrtsstaates ist derzeit leider schwerer denn je zu widersprechen. Werden wir Deutschen tatsächlich unser liebstes politisches Kind, den deutschen Sozialstaat, verlieren?

Hoppe: Der sogenannte Sozialstaat - eigentlich handelt es sich bei dem, was wir sozial nennen um "Stehlen und Hehlen", aber nicht um echte, freiwillige und nur darum moralisch zu nennende Sozialpolitik - wird ebenso sicher zusammenbrechen, wie der Kommunismus zusammengebrochen ist. Das ganze Sozial-"Versicherungssystem", der Generationen-"Vertrag", ist wie ein Kettenbrief zum Absturz verurteilt. Jeder private Geschäftsmann, der ein solches "Versicherungssystem" anbieten wollte, würde sofort als Gauner verhaftet. Daß man in Deutschland immer noch, selbst angesichts steigender Lebenserwartungen und sinkender Geburtenraten, so tut, als habe man es mit einer großen Erfindung zu tun, zeugt deshalb nur davon, wie verantwortungslos, ja geradezu gemeingefährlich die gesamte Politikerklasse hierzulande ist.

Prof. Dr. Hans-Hermann Hoppe gilt als einer der profiliertesten Vordenker der weltweiten libertären Bewegung. Geboren wurde er 1949 in Peine. Er studierte Soziologie und Ökonomie und wanderte 1985 in die USA aus, um bei Murray Rothbard zu studieren, dessen Lehrstuhl er schließlich übernahm. Hoppe ist "Distinguished Fellow" am Ludwig von Mises Institute in Auburn, Herausgeber des Journal of Libertarian Studies und Autor verschiedener Bücher. Seine provokante Studie "Demokratie - Der Gott, der keiner ist" (Verlag Manuscrpitum, 2003) erreichte in den USA sieben Auflagen und wurde bislang ins Deutsche, ins Spanische und ins Koreanische übertragen. Übersetzungen ins Polnische und Italienische sind in Vorbereitung.