perjantaina, toukokuuta 04, 2007

Uhrittomista rikoksista

Mikko Puumalainen yrittää muuttaa kunnianloukkauksen yleiseen syyteharkintaan kuuluvaksi rikokseksi, joka ei edellytä asianomistajaa:


Nimi : P


Viesti :

"Onko Puumalainen tutkintapyyntöä tehdessään valtiovallan edustaja vai yksityishenkilö? Jos on valtion virkamies niin täytyykö silloin pidättäytyä puuttumasta mielestään rikolliseen toimintaan? Ovatko Puumalaisen tutkintapyynnöt vaarallisempia kuin jonkun toisen, meinaa sitä, että jos puhutaan "esitutkintapeloitteesta" niin käsittääkseni kuka tahansa olisi tuon voinut tehdä? Puumalainen ei ole mikään tuomari tai SUPOn päällikkö vaan (joku helvetin) vähemmistövaltuutettu, jonka horinoille on kaiketi annettu liikaa painoarvoa."

Tuossa kiihotuslaissa ideana on kiihottuminen. Eli tuotos on pitänyt kirjoittaa kiihotusmielessä, jonkun tulee siitä kovasti kiihottua ja asianosaisten luokkaantua. Minusta virkamies ei voi olla asianosainen arvioimaan muiden ihmisten kiihottumista virkatyönä.

Samoin näyttää, että ko. rikosilmoitus on 14.4.2007 annetun lausunnon peruja, ei spontaanisti syntynyt, vaan tarvehakuinen. Vai haluatko, että valtio palkkaa apupoliiseja, jotka tekevät sinusta tai kenestä hyvänsä tutkintapyyntöjä vaikka mistä virkatyönä, sen sijaan, että asianosainen sen tekisi. Oikeusjärjestelmässämme varsinkin pienissä asioissa on idea asianomistajarikoksesta, eli poliisi ei ala spontaanisti asiaa tutkia, ilman asianomistajaksi ilmoittautuvan tekemää tutkintapyyntöä/rikosilmoitusta.

Vain esim. törkeissä pahoinpitelyissä yms. poliisi voi alkaa tutkia asiaa itsenäisesti. Nyt Puumalainen on valmis laskemaan kynnyksen alas esitutkinnantekijävirkamiehillä, jotka a) eivät ole asianosaisia b) tekevät virkatyönä esitutkintapyyntöjä, vaikka kukaan ei olisikaan ilmoittautunut asianosaiseksi tai loukkaantuneeksi.

Esim. kunnianloukkaus on asianomistajarikos, kukaan muu ei voi tehdä tutkintapyyntöä, kuin asianosainen eli loukattu. Ihan siksi, että joku ulkopuolinen taho ei voi tulla söhläämään hänen henkilökuvallaan, mikä on perusteltua.

Puumis lausunnossaan 14.4. oli valmis muuntamaan kunnianloukkauksenkin tulkintani mukaan ei-asianomistajarikokseksi, ajatuspoliisin virkatehtävänä esitutkintaan pantavaksi. Tämä murskaa ja mullistaa läntisen perusoikeusajatuksen siitä, että rikoksella on uhri.

Käytännössä Puumalaisen fetissimaailmassa uhria ei enää tarvita. Se korvataan virkamiehellä, joka voi virkatyönä etsiä "rikoksia" ja ilmoittautua uhriksi.4. toukokuuta 2007 13:29:20
Puumalaisen mielestä viranomaisten pitää siis päättää ihmisten puolesta, ovatko he loukkaantuneita jostakin vai eivät.