tiistaina, lokakuuta 27, 2009

Malliesimerkki vihreiden esinumeerisesta ajattelusta

Kirjoitin vuonna 2006 vihreiden esinumeerisesta ajattelusta:

Vihreät eivät osaa ajatella numeerisesti, vihreät eivät osaa kvantifioida asioita. Vihreiden mielestä asialla X joko on ominaisuus Y tai sitten ei ole.

Vihreiden maailmankuvassa ei ole olemassa numeerisia käsitteitä tai edes käsitteitä "paljon"/"vähän", "enemmän"/"vähemmän" tms. kvantitatiivisten suhteiden vertailuun tarvittavia käsitteitä.

Vihreiden ymmärtämien kvantitatiivisten käsitteiden joukkoon kuuluvat vain käsitteet "on"/"ei ole" ja tästä johdettu käsitepari "kaikki"/"ei yhtään".

Vihreiden esinumeerisessa maailmankuvassa ydinvoima joko on vaarallista tai sitten ei ole. Jos ydinvoima on vaarallista, kaikki ydinvoimalat pitää kieltää.

Vihreiden päähän ei kerta kaikkiaan mahdu, että ydinvoiman lisärakentaminen on vähemmän vaarallista kuin sen ainoa realistinen vaihtoehto eli fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen.

Vihreät eivät myöskään ajattele, miten suurta haittaa ihmisten elintasolle olisi energian hinnan tietynsuuruisesta noususta tai energian kulutuksen tietynsuuruisesta vähenemisestä.

Vihreiden mielestä ydinvoiman lisärakentaminen pitää kieltää ja energiankulutuksen kasvu pitää pysäyttää. Vihreät eivät lainkaan mieti, miten korkeaksi ihmisten elintaso voisi nousta energiankulutuksen kasvaessa.

Ihmisten elintaso riippuu ratkaisevasti mm. asumisväljyydestä; jos asunnot olisivat puolet nykyistä pienempiä, elintaso olisi surkea. Suomessa asumisväljyys ei oikein voi kasvaa ilman, että energiankulutus kasvaa.

Jos energiankulutuksen kasvu olisi Suomessa pysäytetty asumisväljyyden ollessa puolet nykyisestä, asumisväljyys ei olisi koskaan noussut nykyiselle tasolle. Asuisimme nykyään puolet ahtaammin, jos vihreät olisivat tulleet valtaan asumisväljyyden ollessa puolet nykyisestä.

Vihreät eivät lainkaan analysoi, miten suuria uhrauksia ihmisten elintason alenemisen muodossa kannattaa tehdä tietynsuuruisten ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Vihreiden ajattelu on esinumeerisella tasolla. Vihreiden mielestä asialla X joko on ominaisuus Y tai sitten ei ole. Saasteet joko ovat paha juttu tai sitten ei, pahoja asioita joko pitää vastustaa tai sitten ei.

Vihreät ovat hyvien asioiden puolesta pahoja asioita vastaan, joten vihreät ovat saasteita vastaan. Vihreät eivät osaa sanoa, kuinka suuri saasteiden vähennys kannattaa tehdä kuinka suurella hinnalla.

On äärimmäisen vaarallista, että esinumeerisella tasolla olevat ihmiset pääsevät tekemään poliittisia päätöksiä. He eivät ymmärrä päätöstensä hintaa.

He eivät edes ymmärrä hinnan käsitettä. Jos on olemassa vain käsitteet "on"/"ei ole" ja tästä johdettu käsitepari "kaikki"/"ei yhtään", mitä tahansa helvetin kalliita päätöksiä (ydinvoiman lisärakentamisen kieltäminen Suomessa, olemassaolevien ydinvoimaloiden sulkeminen Ruotsissa ja Saksassa, energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen kaikkialla maailmassa, co2-päästöjen vähentäminen Kioton sopimuksen mukaisella päästökauppajärjestelmällä) tehdään on/off-periaatteella.

Vihreiden ajattelu pähkinänkuoressa: Pahoja asioita pitää vastustaa. X on paha, joten se pitää kieltää. Miten niin "mitä kustannuksia tästä päätöksestä aiheutuu"? Mitä tarkoittaa "kustannus"?

Bloggaaja Octavius havainnollistaa tätä kirjoituksessaan esinumeerisella tasolla olevien poliitikkojen ja fanaattisten journalistien ja "kansalaisaktivistien" retoriikasta, jossa ilmastonmuutosta halutaan vastustaa totalitaarisin keinoin tyystin piittaamatta suunnattomista kustannuksista:
Itsestään selvää on, että ilmastonatsien haaveissa olevaan yhteiskuntaan ei millään päästä ellei ihmisten asumismuotoa ja –paikkaa, liikkumista, ruokailua ja sanavapautta rajoiteta rajulla kädellä. Myös monipuoluedemokratia tai äänestämällä vaikuttaminen ei taida oikein esitetyssä totalitarismissa tulla kyseeseen – toki ensi vaiheessa yksilönvapauksien rajoittaminen puetaan reippaasti kiristyvän verotuksen kaavun alle - aivan kuten Pravdan pääkirjoitustoimittaja toteaa.

Vaikuttaa aika kovalta hinnalta, kun sitä vertaa siihen, että Suomen päästöjen osuus globaalisti ja merkitys on täysin mitätön. Pelkästään Saharan eteläpuolinen jatkuvasti kiihtyvä väestönkasvu pyyhkäisee Suomen säästöt pois muutamassa viikossa, puhumattakaan Kiinaan parhaillaan nousevista sadoista uusista hiilivoimaloista. Jo toteutettujen päästökaupparatkaisuiden aiheuttama teollisuuden siirtyminen Suomesta monikymmenkertaisesti saastuttavimpiin laitoksiin Itä-Euroopaan ja Kiinaan on oma koominen lukunsa, josta ymmärrettävästi halutaan vaieta.

Suomi on EU:n metsäisin maa, joka tarkoittaa sitä, että merkittävä osa Suomen aiheuttamista päästöistä sitoutuu kasvaviin metsiin.
Tätä faktaa ovat Suomen ilmastonatsit raivoisasti pyrkineet peittämään ja mitätöimään sen merkitystä ja vastustaneet viimeiseen saakka sen huomioimista missään laskelmissa. Syynä on se, että asia olisi Suomen kansantaloudelle ja suomalaisille positiivinen. Totalitarismi on saatava voimaan hinnalla millä hyvänsä.
Tässä on olennaista nimenomaan totaalinen piittaamattomuus kustannuksista, fanaattinen vimma pienentää co2-päästöjä kaikin keinoin, mihin hintaan tahansa.

Mitään muuta asiaa ei voida yhteiskunnassa ajatella hoidettavan täysin kustannuksista piittaamatta. Kaikissa muissa asioissa joudutaan miettimään, KUINKA PALJON rahaa halutaan ja voidaan käyttää.

Jostain syystä ilmastonmuutoshysteriassa tämä käsitys resurssien rajallisuudesta loistaa poissaolollaan. Ilmastonmuutoksen torjumisesta keskusteltaessa ei ole lainkaan puhuttu siitä, KUINKA PALJON siihen ollaan valmiita käyttämään rahaa.

Miksi kukaan poliitikko - vihreä tai kukaan muukaan - ei ole koskaan sanonut, KUINKA PALJON rahaa ilmastonmuutoksen torjuminen maksaa?

Eivätkö he tajua, että rahaa ei ole rajattomasti?

Jokainen asiaan X käytetty rahasumma on pois muista asioista Y ja Z.

Jokainen ilmastonmuutoksen torjumiseen käytetty euro on pois ihmisten ruoasta, asumisesta, liikkumisesta, vaatteista, urheilusta, matkustelusta, huonekaluista, terveydenhoidosta, koulutuksesta, lastenhoidosta ja vanhustenhoidosta.

Ilmastonmuutoksen vastustajien pitäisi sanoa olevansa valmiita leikkaamaan esim. lastentarhoista, vanhainkodeista, kouluista, eläkkeistä ja julkisesta terveydenhoidosta.

Miksi he eivät ole koskaan sanoneet näin?

Eivätkö he tajua, että saman kakun samaa viipaletta ei voi sekä syödä että säästää?

tiistaina, lokakuuta 20, 2009

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa on mielipuoli


"Uskontotieto on osasyy Ruotsin mellakoihin"

20.10.

STT

Ruotsista ei aina kannata ottaa esimerkkiä, uskoo arkkipiispa Leo. Ortodoksisen kirkon isän mielestä uskonnonopetuksen korvaaminen uskontotiedolla on johtanut länsinaapurissa vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

- Uskonnon opetuksesta luopuminen on osasyy siellä roihahtaneisiin rasistisiin nuorisomellakoihin, arkkipiispa uskoo.

Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on siis mielipuoli.

Uskonnon opetuksesta luopuminen on tämän mielisairaan, selibaatissa elävän ihmisraunion mielestä syynä siihen, että muslimit polttavat autoja ja taloja.

Sairasta. Tuo huru-ukko elää jossain norsunluutornissaan tai zigguratissaan irrallaan reaalimaailmasta.

Sitäpaitsi: miksi tuo sekopää kutsuu muslimien harrastamia autonpolttajaisia ja koulujen tuhopolttoja "rasistisiksi nuorisomellakoiksi"?

Missä se rasismi luuraa?

Kyse on siitä, että MUSLIMIT polttavat autoja ja taloja!!

Tuo huru-ukko ilmeisesti luulee, että Ruotsin "nuorisomellakat" ovat ruotsalaisten jenginuorten hyökkäyksiä viattomia muslimeja vastaan?

Tästä näemme, mihin suomalaisten toimittajien harrastama journalismin periaatteiden rikkominen johtaa: kun islamilaisten terroristien valehdellaan olevan "ruotsalaista nuorisoa", Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispa luulee autojen ja koulujen tuhopolttajien todella olleen muslimien sijasta ruotsalaisia.

Miksi sanomalehdissä ei kerrota, että MUSLIMIT ovat viime vuosina polttaneet KYMMENIÄ tai jopa SATOJA kouluja eri puolilla Ruotsia?

Miksi sanomalehdet valehtelevat ihmisille?

Kenellä on motiivi moiseen valehteluun?

Miksi näin tärkeästä ja järkyttävästä asiasta - suuresta turvallisuusuhasta - VALEHDELLAAN mediassa jatkuvasti?

Miksi? Miksi? Miksi?

STT:

Leon mielestä Ruotsissa näkyy, kuinka hatarat tiedot omasta uskonnosta johtavat juurettomuuden tunteeseen ja henkiseen pahoinvointiin.

Miten niin?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa luulee, että Ruotsissa asuvilla muslimeilla olisi hatarat tiedot omasta uskonnostaan eli islamista?

Millä perusteella?

Väittääköhän Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa kenties, että ruotsalaisilla luterilaisilla olisi hatarat tiedot omasta uskonnostaan eli kristinuskosta?

Tämä voi olla tottakin, mutta miten tämä liittyy MUSLIMIEN tapaan polttaa taloja ja autoja?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on noin tyhmä ja tietämätön?

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on totaalinen idiootti, joka ei tajua yhtään mistään mitään?


STT:

Arkkipiispa puhui tiistaina Helsingissä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Ortodoksien, evankelisluterilaisten ja muslimien mielipiteitä avanneiden alustajien puheita täydensi Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

- Esimerkiksi ruotsalaiset sosiaalityöntekijät ovat kertoneet minulle olevansa religionsblinda, uskontosokeita, Huttunen sanoo.

He sanovat olevansa vaikeuksissa muista kulttuureista tulevien asiakkaidensa kanssa, koska eivät ymmärrä heidän ajatusmaailmaansa.

Jos ruotsalaiset viranomaiset ja poliitikot ymmärtäisivät muslimien ajatusmaailmaa, he eivät olisi koskaan päästäneet muslimeja Ruotsiin.

Muslimien ajatusmaailmaa ei tietenkään ymmärrä myöskään Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa, koska hän luulee islamilaista terrorismia "ruotsalaisen nuorison rasistiseksi mellakoinniksi". Lisäksi hän väittää islamilaisen terrorismin johtuvan "nuorison tietämättömyydestä omasta uskonnostaan". Hän ei siis tajua islamista yhtään mitään.

Miksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa on niin tyhmä, että ei tiedä islamista yhtään mitään?

Miksi Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispa on täysin tietämätön Suomen toiseksi suurimman uskonnon sisällöstä?

Miksi Suomen toisen valtionkirkon arkkipiispana on ihminen, joka ei tiedä muista uskonnoista yhtään mitään?


STT:

- Neuvostoliitossa uskonnon opettaminen kiellettiin 70 vuodeksi. Yksi seuraus oli ihmiskauppa, kun entisten neuvostomaiden asukkaat eivät aina tiedä edes omaa ihmisarvoaan, Huttunen vertaa.

Täyttä paskaa. Tämä hullu "ekumeenisen neuvoston pääsihteeri" siis väittää, että uskonnottomuus johtaa ORJAKAUPPAAN. Tämähän on aivan täyttä paskaa. Miten kukaan voi sanoa mitään noin tyhmää?

Tuollaisia mielipuolia työskentelee VERONMAKSAJIEN RAHOILLA KUSTANNETUSSA valtionkirkkojen "ekumeenisessa neuvostossa".

VERONMAKSAJIEN RAHOILLA siis tuotetaan tuollaista paskapropagandaa, että uskonnottomuus johtaa ORJAKAUPPAAN.

Miten kukaan voi olla sitä mieltä, että olisi moraalisesti oikein kustantaa tuollaisia hulluja valheita VERONMAKSAJIEN RAHOILLA?

Miten kenenkään mielestä voi olla oikein maksaa VEROVAROISTA jollekulle PALKKAA tuollaisten mielipuolisten houreiden sanomisesta?

STT:

Ainakin opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) on ollut valmis pohtimaan kaikille yhteistä uskontotietoa. Oppiaine kertoisi tasaveroisesti useista eri uskontokunnista.

Tällainen oppiaine on jo olemassa. Sen nimi on elämänkatsomustieto. Mitään erillistä "uskontotietoa" ei tarvita. Uskonnot ovat kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita voidaan käsitellä historian ja yhteiskuntaopin tunneilla.


STT:

Riittävästi tietoa kaikista katsomuksista

"Laitan lapseni elämänkatsomustietoon, jotta hän saa tietää kaikista eri uskonnoista", sanoi eräs äiti alakoulun aulassa. Kommentin kuuli Helsingin yliopistossa tulevia teologeja opettava Jyri Komulainen, kun hän talutti omaa ekaluokkalaistaan samassa jonossa.

Komulaisen mielestä olennaisinta keskustelussa on se, että maailmalla matkaava ihminen saa riittävästi tietoa eri uskonnoista. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon kohdalla opetussuunnitelmassa ei mainita nimeltä yhtään ainutta uskontokuntaa.

- Ei ole olemassa kaikille yhteistä eettistä perinnettä tai filosofiaa, jonka avulla ihminen voisi ymmärtää kaikkia kulttuureja, Komulainen sanoo.

Tässä siis väännettiin rautalangasta, että opetusministeri Henna Virkkusen peräänkuuluttama oppiaine on jo olemassa. Sen nimi on elämänkatsomustieto.


STT:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuva Joonas Viljakaisen mielestä uskonto on taustalla kaikissa oppiaineissa historiaa ja yhteiskuntaoppia myöten.

- Oikeastaan koko lukion ainut maailmaa avartava kurssi on neljäs uskonnonkurssi, nimeltään maailman uskonnot.

Tämä oli siis jonkun random-lukiolaisen mielipide. Jos joku lukiolaispoika katsoo lukion AINOAN "maailmaa avartavan kurssin" olevan yksi uskonnonkurssi, vika on kyllä koulupojan omien korvien välissä.


STT:

Keskustelutilaisuuden järjesti Suomen ekumeeninen neuvosto yhdessä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.

Veronmaksajien rahoilla siis tuotettiin sellaista paskapuhetta, että USKONNOTTOMUUS on syynä ISLAMILAISEEN TERRORISMIIN ja ORJAKAUPPAAN.

Miten kukaan kehtaa valehdella noin sairaasti?!

Miten kukaan voi hyväksyä, että tuollaisia mielisairaita valheita tuotetaan VERONMAKSAJIEN RAHOILLA?

Miksi Suomessa hyväksytään tällainen sairas valtionkirkkosysteemi?

Miksi Suomessa ei tajuta islamin uhkaa?

Miksi Suomen molemmat valtiokirkot ovat islamin puolella?

Miksi Suomen molemmat valtiokirkot ovat täynnä suisidaalisia mielipuolia, dhimmejä, muslimien perseennuolijoita?

Islamin opin mukaan maailma jakautuu islamin valta-alueeseen ja sodan alueeseen. Jälkimmäisessä siis käydään sotaa, jotta nämä alueet saataisiin islamin valtaan. Mitään muita alueita ei ole, vaan maailma on jaettu täysin jäännöksettomästi näihin kahteen alueeseen. WTC-iskut, Lontoon iskut, Madridin iskut, Pariisin jatkuvat, rutiininomaiset katumellakat, Göteborgin ja Malmön ramadanmellakat eli autonpolttajaiset ja koulujen tuhopoltot jne. ovat kaikki tätä sotaa.

In Islam, the world is divided into two components: dar al-Islam and dar al-Harb. Dar al-Islam means lands under Islamic rule. Dar al-Harb (Arabic: دار الحرب "house of war") is a term used to refer to lands administered by non-Muslim governments. The inhabitants of the Dar al-Harb are called harbi (Arabic: حربي), as opposed to dhimmi. A harbi has no rights, not even the right to live. A dhimmi (Arabic: ذمي) is a non-Muslim subject of a state governed in accordance with sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the life, property, and freedom of religion of the infidel subject in exchange for an extra tax known as the jizya and the infidel's acceptance of Muslim supremacy.

Tämä pitäisi kertoa sanomalehdissä joka päivä, mutta jostain syystä tätä ei ole koskaan kerrottu yhdessäkään suomalaisessa sanomalehdessä tai tv-uutislähetyksessä.

Miksi? Miksi? Miksi?

sunnuntaina, lokakuuta 11, 2009

Thomas Taussi islamilaisen invaasion subventoinnista

Sopeuttaminen - kompromissi vai alistuminen?

Tämänpäiväisen (27.9.2009) Helsingin Sanomien artikkelissa Maahanmuuttajat unohtuvat uusien asuinalueiden suunnittelussa (sivulla A11) muistutetaan maahanmuuttajien vähäisestä huomioimisesta uusia asuinalueita suunniteltaessa. Artikkeli tuo ilmi, että varsinkin pääkaupunkiseudulle on syntynyt muslimimaahanmuuttajien omia keskittymiä.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie pitää tällaista kehitystä uhkaavana:

"Uhka eriytymiseen on olemassa, koska kaupunkisuunnittelussa ei oteta huomioon heidän kulttuuriaan, tarpeitaan ja toiveitaan."

Toisin sanoen Kimmo Lapintie pitää maahanmuuttajien eriytymisen syynä sitä, ettei heille rakenneta heidän kulttuuriaan vastaavaa ympäristöä asuntoineen ja erillisine uskonnonhrajoituspaikkoineen. Tämäkö ei sitten johtaisi eriytymiseen? Jos jollekin asuinalueelle rakennetaan veronmaksajien rahoilla esimerkiksi moskeija ja muslimien tarpeita vastaaviksi suunniteltuja asuntoja ja rakennuksia, tämä alue eriytyisi vielä entisestään. Vaikka kyse olisi hyvin pienestäkin korttelista, tällainen alue saisi islamilaisen leiman ja alkaisi houkuttelemaan muslimeja karkottaen pois suomalaisia sen ympäriltä.

Täytyy ehdottomasti tähän väliin mainita, ettei se olisi paheksuttavaa, jos tämä tapahtuisi itse muslimien omilla rahoilla. Jos muslimeista muodostuu potentiaalinen kuluttajaryhmä, heidät noteerataan markkinoilla, eikä heidän tarpeidensa tyydyttämiseen tarvita valtiota. Sama pätee yhtä lailla kaikkien muidenkin kulttuurien edustajiin. Kun yksilöistä koostuvat yhteisöt joutuisivat suhteuttamaan halunsa käytettävissä oleviin varoihinsa, he tietäisivät itse suunnittelevia virkamiehiä paremmin, mitä he ensisijaisesti haluavat ja tarvitsevat. Näin säästyisi voimavaroja oikeasti kannattavaan toimintaan.

On hienoa, että maassa jo asuvat vierasperäiset ihmiset halutaan integroida suomalaiseen yhteiskuntaan. Harva on tästä eri mieltä teoriatasolla. Integroimisen tarkoituksena olisi ensisijaisesti sopeuttaa vierasperäiset ihmiset vallitsevaan kulttuuriin. Sopeutuminen on verrattavissa kompromissiin, jossa molemmat osapuolet joustavat pyrkimällä molemminpuolisesti ymmärtämään toisiaan. Käytännössä edellä mainittu esimerkki integroimisesta jää kuitenkin vastaamaan vielä vajaampaa mallia, jossa toinen osapuoli joutuu antamaan enemmän periksi, ja toisen ei tarvitse joustaa. Tämä on hyvin kaukana idealistisesta monikulttuuri-intoilijoiden unelmasta, joka olettaa kulttuurien yhteentörmäysten johtavan jonkinlaiseen synergiaan, jossa molemmat voittavat. Tällainen tehoton "integroiminen" on kaiken lisäksi kallista.

Tässä tapauksessa suomalaiset ovat heitä, jotka joutuvat antamaan periksi. Integroiminen, jossa suomalaisten veronmaksajien rahoilla rahoitetaan vieraan kulttuurin ylläpitämistä rakentamalla mm. vieraan uskonnon harjoittamiseen tarkoitettuja rakennuksia ja näitä varten suuria parkkipaikkoja kannattavan liiketilan sijaan on verrattavissa alistumiseen. Kun toinen osapuoli saa säilyttää ylpeytensä ilman että sen tarvitsee oppia joustamaan, on yhä vaikeampaa saavuttaa sitä synergiaa, joka muuttaa kompromissin rakentavaksi yhteishengeksi.

Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon nimissä tulee myös pohtia nykyisen kristillisen kirkon itsestäänselvyyttä suomalaisessa kulttuurissa. Jos luterilaisen kirkon ja valtion suhde tulee pysymään yhtä vankkana, muut kasvavat uskontokunnat alkavat vaatimaan myös vastaavanlaista erityisasemaa. Suomessa saattaisi olla tulevaisuudessa useita valtiollisia uskontoja, tai joku nimeltä mainitsematon uskonto pyrkisi syrjäyttämään luterilaisen kirkon erityisaseman. Erityisasema erityisoikeuksineen on aina tyrkyttämistä ja syrjintää niitä kohtaan, jotka jäävät paitsi suosimisesta.

Jos kaavoitusten yhteydessä päätetään rakentaa veronmaksajien rahoilla jonkin tietyn vähemmistön kulttuurin mukaista ympäristöä, vaarana on, että esimerkiksi uskonnon A edustaja joutuu vastentahtoisesti tukemaan vakaumuksensa vastaista tai pelkästään siitä eroavaa uskontoa B. Tilannetta voitaisiin verrata siihen, että viheraktivisti joutuisi antamaan rahaa naapurilleen uuden citymaasturin ostamista varten. Verovarojen kollektiivinen käyttäminen vähemmistöjen tukemiseen on syrjintää enemmistöä kohtaan.

Tasa-arvon nimissä jokaisen uskonnollisen yhteisön tulisi itse rahoittaa oma toimintansa esimerkiksi kerättävistä jäsenveroista ja vapaaehtoislahjoituksista ilman minkäänlaista valtion suosimista. Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa toiseen maahan ja vaatia sen asukkaita rahoittamaan maahanmuuttajan alkuperäistä kulttuuria. Saahan sitä yrittää. Mitenköhän esimerkiksi Lähi-Idässä suhtauduttaisiin, jos sinne onnistuisi muodostumaan kristillinen vähemmistö, joka vaatisi paikallisilta veronmaksajilta kristillisiä kirkkoja? Saattaisivat olla liipasinsormet herkillä ja kivet lennellä.

maanantaina, lokakuuta 05, 2009

Yle tuhlaa sikamaisesti sinun rahojasi

Sunnuntai 4.10.2009 klo 14.42
Yleisradio törsää surutta rahaa Tangomarkkinoihin, saippuasarjaan ja jättimäiseen henkilökuntaan.
Yleisradion rahoituksesta on kiistelty tällä viikolla kiivaasti. Iltalehti selvitti mihin kaikkeen Ylen jättibudjetti oikein kuluu.
Ylen liikevaihto vuonna 2008 oli 380 miljoonaa euroa. Yhtiön kulut ja poistot olivat puolestaan yhteensä 400 miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut olivat 190 miljoonaa euroa, eläkekulut 16 miljoonaa euroa, esitysoikeuskorvaukset 71 miljoonaa euroa ja muut kulut 114 miljoonaa euroa.
Jungnerilla kova palkka
Suurin menoerä olivat siis palkat. Niissä riittääkin maksamista, sillä vuoden 2008 lopussa Ylessä työskenteli täyspäiväisesti yli 3 200 ihmistä ja viime vuonna keskimäärin lähes neljätuhatta. Pelkästään toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkkapussiin kilahti viime vuonna 190 000 euroa. Muu johtoryhmä tienasi yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.
Ylen henkilökuntamäärä on Suomen oloihin suhteutettuna suorastaan jättimäinen. Väestömäärään suhteutettuna esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC on jopa puolet pienempi kuin mammuttitaudista kärsivä Suomen Yle.
Kun Yle ei saanut tällä viikolla toivomaansa neljän prosentin korotusta ensi vuoden tv-maksuun vaan ainoastaan kolmen prosentin korotuksen, Jungner hermostui ja väläytteli julkisuudessa reilun 300 ihmisen vähentämisellä. Kansainvälisesti vertailtuna Ylellä olisi siis kuitenkin varaa potkia pellolle pikemminkin yli tuhat henkilöä.
Outoja rahareikiä
Sekavasta organisaatiosta kärsivä Yle on täynnä toinen toistaan erikoisempia rahareikiä, ja miljoonia valuu omituisiin hankkeisiin. Tänä vuonna Yle otti esimerkiksi hoitaakseen Seinäjoen tangomarkkinoiden sponsoroinnin. Siihen uppoaa arvioiden mukaan noin miljoona euroa. Yle alkaa myös tuottaa uutta päivittäistä saippuasarjaa, joka kilpailee selvästi kaupallisten kanavien vastaavien kanssa.

Kun otetaan vielä huomioon esimerkiksi paljon kohuttu kauppa, jossa Yle osti esitysoikeudet amerikkalaisen kaapelikanavan HBO:n viihdesarjoihin, niin Yleisradio näyttää kilpailevan yhä selkeämmin kaupallisten kanavien kanssa ja unohtavan sivistävän tehtävänsä.
Esimerkkejä löytyy myös toisesta ääripäästä, sillä toisaalta Yle tukee isoilla rahoilla myös niin sanottua korkeakulttuuria. Esimerkiksi Radion sinfoniaorkesteri lohkaisee vuosittain noin 7 miljoonaa euroa Ylen rahoista. Televisiossa orkesteria nähdään keskimäärin kerran kuukaudessa.
Ruotsinkielistä törsäystä
Kohtuuttoman suuri osa rahoista valuu myös suomenruotsalaisiin ohjelmiin, kun varat suhteutetaan suomenruotsalaiseen väestöön saati sitten ohjelmia katsovien määrään. Peräti 15 prosenttia tv-kanavien kustannuksista palaa ruotsinkieliseen FST5-kanavaan, vaikka sen katsojaluvut rämpivät pohjalukemissa.
Ylen miljoonia palaa lähivuosina roppakaupalla myös surullisenkuuluisaan Musiikkitaloon. Ympäri Suomea asuvat tv-lupamaksun maksajat kustantavat siis korkeakulttuurin areenan pääkaupunkilaisille.
JUHO RISSANEN