lauantaina, maaliskuuta 29, 2008

Analyysia Puumalaisen, Illmanin ja Pravdan harjoittamasta aivopesusta

Jussi Halla-ahon vieraskirjassa joku analysoi Mikko Puumalaisen, Mika Illmanin ja Pravdan harjoittamaa aivopesua ja sensuuria näin:
Kun yksilön oma peruslogiikka ei toimi tai murretaan, ihminen lakkaa ajattelemasta yksilöllisesti ja sen jälkeen hänen elämäänsä ohjaavat enää kulttuurisista tai mentaalisista peruskerrostumista luotuihin visioihin assosioidut iskulauseet tai muu vastaava dogmatiikka. Näiden iskulauseiden keskinäisiä ja muitakaan ristiriitaisuuksia ei fanaattiseksi piiskattu ihminen omien ajatusrakennelmiensa heikkouden tai hajoamisen takia havaitse eikä kykene käsittelemään, eikä aina edes halua käsitellä. Tällöin usein myös aikaisemmat moraalikäsitykset hajoavat ja korvautuvat uusilla, jotka iskulauseiden päälle ideologian ohjastamana rakentuvat. Tällaisten ihmisten joukko on täysin hallittavissa ja houkuteltavissa millaisiin tekoihin hyvänsä.

Myös ihmisen minuutta kannattelevat kulttuuriset pilarit voivat romahtaa tai yhteydet niihin katketa ja silloin puhutaan niinsanotusta kulttuurishokista. Samalla pirstaloituu ihmisestä yksilön tekevä mieli ja sen vaikutukset voidaan havaita esimerkiksi mielisairaaloissa joidenkin potilaiden kohdalla, mutta hieman vähemmän dramaattisina ne ilmenevät lähes jokaisella maahanmuuttajalla, joka on tullut vieraasta kulttuuripiiristä ja jonkinasteisena jopa saman maan sisäpuolella muuttaneella. Yksittäin tulleina näiltä ihmisiltä puuttuu suuren samanmielisen joukon antama tuki, turva ja tavat, yksin ei kaduilla marssita. Jos maahan tullaan samasta kulttuuripiiristä ja suurempina joukkoina, vanhat kulttuurisiteet pyritään uusilla sidosrakenteilla joukon kera säilyttämään.

Vaikka kulttuuriset kerrostumat ovat ihmisen minuutta kannattelevia alempia peruspilareita, näiden ja yksilön tekevän osan välissä on vielä esimerkiksi alakulttuurisia kerrostumia, joita rakennetaan perheissä ja samalla tavoin kuuluvat yksilöä kantaviin rakenteisiin. Erilaisia alakulttuureja syntyy myös silloin, kun ihminen kuuluu muihinkin sidosryhmiin, esimerkiksi sukuun, työpaikkaan, kerhoihin, seuroihin ym. ihmisryhmiin ja oikein tasapainoitettuina ne voivat korvata jopa joitakin peruspilareita.

Kaikki pilarit voivat pitkän ajan kuluessa ihmisyksilön kehityksen myötä korvautua toisilla tai ainakin niiden sisältö voi muuttua, mutta niiden yht’äkkinen romahdus aiheuttaa aina vaikeuksia. Kun ihminen oppii, monet vanhoista käsityksistä korvautuvat uusilla — olethan sinäkin yksilönä nyt erilainen kuin lapsena — ja samalla rakentuu yhä vankempia peruspilareita uudelle ja tehokkaammalle kehitykselle. Vapaamielisessä kulttuurissa kehittyessään ihminen saa enemmän eväitä omaan itsenäiseen ajatteluunsa ja tulee kansankiihottajille immuuniksi. Tämän taitavat kansankiihottajat tietävät ja sen vuoksi heidän on ensin luotava sopiva
terroriorganisaatio tällaisten henkilöiden etsimiseen ja eliminoimiseen, jotta nämä eivät vesittäisi heidän propagandaansa. Usein kiihotus kohdistuu myös nuoriin, vielä kypsymättömiin yksilöihin.

Kaikilla diktatuureilla tai sellaiseen pyrkivillä on yleensä oma terroriorganisaationsa. Natsi–Saksassa ensin puolisotilaallinen SA ja myöhemmin myös Gestapo huolehtivat liian viisaitten ihmisten eliminoimisesta. Diktatuurilla täytyy olla myös propagandaan sopiva ja sitä terästävä syyllinen sen hetkiseen ahdinkoon. Natsi–Saksassa ennen kaikkea juutalaiset, mutta myös pasifistit, marxilaiset, mustalaiset, mielisairaat, seksuaaliset vähemmistöt ym. sopivat tähän rooliin mainiosti. Propagandan avulla heidät osoitettiin Saksan silloisen rappiotilan pääasiallisiksi takojiksi. “Weimarin miehet” myös olivat näitä tai ainakin näiden harhaanjohtamia.

Myös terroriorganisaation johtamisessa tarvitaan propagandaa, mutta sen luomisessa on ensin huomioitava, että peruskohteeksi organisaation sisälle on valittava ainoastaan innokkaita idiootteja, sellaisia ihmisiä joiden toimintahalu on tuota halua ohjastavaa omaa älyä ja muutakin ajattelukykyä suurempi. Tällainen joukko innostuessaan vetää kaltaisiaan puoleensa runsaasti. Vain tällaiset ihmiset voidaan johdattaa tekoihin, joiden seurauksena maa ja joskus jopa koko maailma on mahdollista ajaa vaikka sotaan. Rahvaan miellyttämisestä Hitlerkin oli kiinnostunut, ei harvalukuisen älymystön mielipiteistä.28. maaliskuuta 2008 22:36:06Täsmälleen näin on asia.

Täytyy sanoa, että Jussi Halla-ahon vieraskirjassa on tällä hetkellä älykkäämpää ja yhteiskunnallisesti merkittävämpää analyysia Suomen ja koko Euroopan yhteiskunnallisesta tilanteesta kuin esim. Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä, tv-uutisissa, radio-ohjelmissa tai esim. Yliopisto-lehdessä.

Samassa vieraskirjassa Lotta Roti kirjoitti näin:
Käräjäoikeuden perustelujen mukaan tuomio perustuu juuri niihin kohtiin, joita itsekin pidin tekstissä loukkaavimpina ja vastenmielisimpinä. Toisaalta siinä sanottiin myös, että tilastojen perusteella yleistäminen oli yksi peruste, vaikka Ellilä nimenomaan toi esille sen päivänselvyyden, että tilastollinen tosiasia ei kerro mitään kenestäkään yksittäisestä ihmisestä. Lisäksi käräjänoikeuden mukaan "tällaiset käsitykset (siis erilaiset tieteelliset sellaiset) samoin kuin tilastotiedot A:n kirjoituksessa esitetään selkeästi vain panettelu- ja solvaamistarkoituksessa tehtyjen loukkaavien yleistysten perustana ja näin muussa kuin asiallisessa tarkoituksessa" ja että "A on kirjoituksessaan selkeästi pyrkinyt vain saamaan kirjoituksessaan aikaan lukijoissa samanlaisen halveksunnan kyseisiä kansanryhmiä kohtaan kuin mikä hänellä itsellään on".

Mistä he sen tietävät? Miten voi todistaa, että ei ole kirjoittanut omaan blogiinsa jotain saadakseen aikaan halveksuntaa muissa? Saako tilastoja ja tieteellisiä mielipiteitä siteerata julkisesti vain "asiallisessa tarkoituksessa"?

Oman näkemykseni mukaan Ellilän tarkoitus ei ollut lain tarkoittama solvaaminen tai muiden masinointi. Kirjoitus on osoitus hänen kyynisestä, materialistisesta ja misantrooppisesta maailmankuvastaan, jonka läpi hän kirjoittaa kaikista muistakin asioista.

Kuinka "selvää" se siis on, kun minulle se ei ole selvää lainkaan? Onko toisen ihmisen tarkoitusperä joku äänestyskysymys oikeusvaltiossa?

29. maaliskuuta 2008 15:34:28Edelleen samasta vieraskirjasta:Sanan- ja ilmaisunvapaus on oikeaoppisen demokratian yksi perusedellytys. Ilman sitä ei ole demokratiaa. Sanan- ja ilmaisunvapaudella taataan se, että kansa saa maailmasta monipuolista ja mahdollisimman objektiivista tietoa. Tämä vuorostaan edellyttää kritiikin mahdollisuutta. Ja se vuorostaan pakottaa sanan- ja ilmaisunvapautensa käyttäjää perustelemaan kantansa, mikäli hän haluaa kantansa huomioon otettavaksi.

Ellilä on perustellut kantansa Suomen valtion virallisesti hyväksymillä faktatiedoilla ja sillä objektiivisella tiedolla mikä muualta maailmasta on saatu. Tämän jälkeen tullaan siihen kysymykseen, että miten Ellilä on sanan- ja ilmaisunvapauttaan käyttänyt.

Jokaisen tekstin tai yleisemmin ilmaisun taustalla vaikuttaa jonkinlainen persoonallisuus. Tuo persoonallisuus muokkaa viestin ilmiasua ja saattaa joskus antaa myös epäkohteliaan tai jopa röyhkeän vaikutelman. Jos sanomisen ilmiasu tuomitaan oikeudessa - kuten Ellilän tapauksessa on tehty - viestittää se sitä, että oikeuslaitos on takertunut syytetyn mahdollisesti epämiellyttävänä pitämäänsä persoonallisuuteen tai sitten syyttäjien ja tuomareiden omien poliittisten päämäärien edistämiseen. Muu on pelkkää rekvisiittaa, jolla tuomiota on yritetty perustella. Niin tai näin. Sivusta seuraajalle tällainen vaikutelma on syntynyt. Ja usein asiat ovat sitä, miltä ne näyttävät.

Minä olen Ellilän tekstejä luettuani tullut siihen tulokseen, että hän on pyrkinyt toimimaan pikemminkin jonkinlaisena unilukkarina. Ts. herättämään ihmiset huomaamaan, mitä peruuttamattomia ja vakavia asioita heidän ympärillään juuri tälläkin hetkellä puuhastellaan. Jos ääni ei kuulu, täytyy huutaa kovempaa. Jos ei vieläkään kuulu, täytyy karjua. Ellilä on karjunut. Viestin tuoja ammuttiin.

Ellilän tekstejä väitettiin myös provokatiivisiksi. Nykyisin vallitseva aiheeseen liittyvä todellisuus on se, joka provosoi ja shokeeraa, ei Ellilä.

Natsi-Saksan jälkipyykkiä pestäessä kävi ilmi, että ihmiset eivät tienneet todellisista tapahtumista mitään. Kun tätä monikulttuurisuuden jälkipyykkiä joskus pestään, ei kukaan voi sanoa, etteikö olisi tiennyt. Paitsi tietysti sitten, jos nämä invisiittorit ja natsit onnistuvat työssään.


29. maaliskuuta 2008 16:45:35

Islamfobia lienee fobioista ja "fobioista" ensimmäisenä kiellettyjen listalla. "You can't have that type of phobia." Islamia ei voi pelätä sen opin takia vaan ainoastaan solvausmielessä. Johtopäätöksistä tuomituksi joutuvat (tai Ellilän tapauksessa jo joutuivat) älykkyysosamäärämittaukset. Sellaista tulosta ei yksinkertaisesti voi saada, jossa afrikkalaiset todettaisiin muita tyhmemmiksi, ja jos saadaankin, se saadaan solvausmielessä.

Ennen sentään väärät mielipiteet vain sensuroitiin, mutta näin Internetin aikakaudella niistä on tehtävä laittomia. Tuomioistuimen kannalta on turha perustella esimerkiksi kirjoitusta maahanmuuttajien rikollisuudesta rikostilastoilla. Ei niillä ole mitään merkitystä. Illman vain ilmoittaa, ettei niistä voi johtaa sellaisia päätelmiä kuin solvausmielessä ja nuija heilahtaa.

Tomashotin tapauksessa jopa rikosuutiset määrättiin sensuroitaviksi, koska siitä, että ulkomaalaiset ja maahanmuuttajat tekevät rikoksia, ei voi tehdä päätelmää, että ulkomaalaiset ja maahanmuuttajat tekisivät rikoksia. Ei vaan voi.

29. maaliskuuta 2008 21:51:38Suosittelen kaikkia lukemaan Halla-ahon "vieraskirjaa", joka on todellisuudessa varsin älykäs ja mielenkiintoinen yhteiskunnallinen keskustelufoorumi. (Tämä ei koske palstalla hengailevia idioottimaisia trolleja, joiden paskapökäleiden ylitse kannattaa tietysti hypätä.)

Ainoa toinen merkittävä yhteiskunnallinen keskustelufoorumi Suomessa on Kanava-lehti, jossa mm. Sofi Oksanen on viime aikoina ansiokkaasti kritisoinut Neuvostoliiton ihmisoikeusrikosten vähättelijöitä ja korostanut kommunismin ja natsismin samankaltaisuutta ja samantasoista pahuutta. Muuten kaikki yhteiskunnallinen keskustelu loistaa poissaolollaan suomalaisessa mediakentässä.

Hesari ym. propagandakoneisto toitottaa pelkkää monikulttuurisuusliturgiaa 24/7/365 eikä anna palstatilaa moniarvoiselle keskustelulle. Punavihreiden fanaatikkojen hokema multikultimantra ei ole mitään keskustelua sen enempää kuin vaikkapa keskiaikaisen lukutaidottoman rahvaan tarpeisiin kehitetty tapa hokea ulkoaopeteltua Ave Maria-rukousta kymmenen kertaa peräkkäin maagisena litaniana.

perjantaina, maaliskuuta 21, 2008

Yhteiskunta koostuu ihmisistä - nyt sen myöntää jo suvaitsevainenkin tiedemies

Suvaitsevaiston Der Stürmer eli Pravda on yhtäkkiä myöntänyt, että yhteiskunta koostuu ihmisistä:


Mikä yhdistää Kenian vaaliväkivaltaisuuksia, Afganistanin 30 vuotta jatkunutta sotimista, Gazan levottomuuksia, eurooppalaisten kolonialismia ja Ranskan vallankumousta?

Vastaus: "nuorisopullistuma", eli nuorten ikäluokan paisuminen suhteessa muuhun väestöön, mikä johtaa väistämättä levottomuuksiin. Näin ainakin, jos uskoo saksalaisen väestötieteilijän Gunnar Heinsohnin teoriaa nuorisopullistumasta (youth bulge) konfliktien aiheuttajana.

Teorian mukaan 15–29-vuotiaiden miesten ikäluokan paisuminen yli äyräidensä on kautta historian johtanut epävakauteen, vallankaappauksiin, sisällissotiin,
kansanmurhiin, terrorismiin ja väkivaltaiseen kolonialismiin.Kappas. Tässähän siis väitetään ihan pokkana, että väestölliset muutokset johtavat yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Tämähän kuulostaa peräti siltä, että yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Bremenin yliopistossa opettava, kansanmurhia tutkiva Heinsohn on kirjoittanut aiheesta lukuisia kirjoja ja artikkeleita. Hänen kaavansa on yksinkertainen. "Isä jättää jälkeensä vain yhden aseman yhteiskuntaan. Jos perheessä on kolme tai neljä poikaa, ylijäämäpoikien on lähdettävä kotoaan ja taisteltava asemansa puolesta", Heinsohn kertoo puhelimessa.

Ylijäämäpoikien välille syntyy kilpailua niukoista asemista, mikä johtaa epävakauteen. Toimettomien nuorten miesten laumat ovat myös oivallinen reservi poliittisille ja uskonnollisille ääriliikkeille.

Ensimmäinen reaktio nuorisopullistumaan ei kuitenkaan ole väkivalta, Heinsohn huomauttaa.

Kun nuoret miehet huomaavat, että heitä on enemmän kuin tarjolla olevia työpaikkoja, he pyrkivät pakenemaan ennakoimaansa väkivaltaa ja seurauksena on siirtolaisuus.

Jos rajat ovat kiinni, moni ylijäämänuorukainen ajautuu pikkurikollisuuden pariin. Seuraa jengiytymistä ja jengien välisiä yhteenottoja.

Kaikkein vakavimmillaan nuorisopullistuma voi ryöpsähtää sisällissodaksi tai kansanmurhaksi.

"Klassisessa tapauksessa nuoret miehet jakautuvat niin sanottuihin vapaustaistelijoihin ja lain puolesta taisteleviin. Islamilaisissa maissa jako näyttäisi syntyvän radikaalien islamistien ja tavallisten muslimien välille", Heinsohn tulkitsee.

Ja niin ollaan tilanteessa, jossa nuorukaiset ryhtyvät eliminoimaan toisiaan, kunnes tasapaino heidän kunnianhimonsa ja yhteiskunnassa tarjolla olevien asemien välillä on saavutettu.

Kun katsoo maailman karttaa, huomaa helposti, että konfliktit näyttäisivät keskittyvän samoille alueille kuin suuret väestöpaineetkin.


Kappas kappas. Tässä siis väitetään, että maailman pahimmat yhteiskunnalliset konfliktit keskittyvät nopean väestönkasvun alueille eli Afrikkaan ja Lähi-itään.
Asiaa vieläpä havainnollistetaan tällaisella värikkäällä maailmankartalla, jossa eksplisiittisesti väitetään Afrikassa olevan meneillään lukuisia aseellisia konflikteja. Ai ai. Tämähän on täsmälleen sama väite, jonka sanomisesta valtionsyyttäjä Mika Illman vaatii rikosoikeudellisia rangaistuksia.

Jäämme odottelemaan, että valtionsyyttäjä Illman haastaa Helsingin Sanomat oikeuteen sananvapausrikoksesta.

Kuvitelkaa nyt: Helsingin Sanomat kehtaa väittää, että Afrikassa on meneillään lukuisia aseellisia konflikteja. Tämähän on oikeustieteen tohtori Mika Illmanin mielestä täysin yllättävä väite, jolle hän vaatii perusteluja oikeudenkäynnissä.

Oik. tri. Mika Illman ei ole siis koskaan kuullutkaan, että Afrikassa on paljon konflikteja. Jos hän olisi kuullut tällaisia tietoja aiemmin, hän ei olisi oikeudenkäynnissä sanonut pitävänsä tätä outona, perusteettomana, afrikkalaisia solvaavana väitteenä.

Tosin oik. tri. Illmanin mielestä kaikki Afrikan ongelmat johtuvat tietysti kolonialismista. Afrikan maat ovat toki itsenäistyneet siirtomaavallasta 40-50 vuotta sitten, mutta aina vain se paha valkoinen heteromies on syyllinen maailman kaikkiin ongelmiin.


Tuossa Hesarin artikkelissa ei kuitenkaan sanota Afrikan ongelmien olevan valkoisen miehen syytä, vaan väitetään Afrikan konfliktien johtuvan peräti Afrikan väestön sisäisistä ongelmista.

Tämähän on vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen ja valtionsyyttäjä Mika Illmanin mielestä valheellinen väite, panettelua, solvausta, panettelua, solvausta ja varmuuden vuoksi vielä kerran valheellinen väite, panettelua ja solvausta:

19.2.2007 425/65/2007TM

Vähemmistövaltuutettu

Keskusrikospoliisi

PL 285
01301 VANTAA

Tutkintapyyntö, kiihottaminen kansanryhmää vastaan

...

4. Tutkintapyynnön perustelut

Artikkelissa esitetään faktoina solvaavia väitteitä eri ryhmistä. Tekstissä esitetään ns. faktana, että: ”Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.”

Tekstissä esitetään lisäksi rasistisia ja solvaavia väitteitä ja rasistisia ajatuksia ja päätelmiä oppikirjatyylisellä tavalla. Väitteissä tiettyjä kansanryhmiä myös panetellaan.

Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä. Oppikirjatyyliä lisää se, että kuvia on lisätty. Artikkelin viesti on se, että valkoinen väestö on älykkäämpi kuin tummaihoiset. Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan.”
...
Artikkelissa esitetyt väitteet ovat solvaavia ja lisäksi niissä panetellaan tiettyjä ryhmiä.
...
Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen
Ylitarkastaja Yrsa KorkmanNäin. (Ylläolevasta sitaatista korjattu Puumalaisen lukuisat kirjoitusvirheet, kuten "kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen" ja "tunnusmerkistö tekijät". Ihmettelen, miten joku yhdyssanoja osaamaton ihminen voi toimia ministeriössä vähemmistövaltuutettuna tai ylitarkastajana.)

Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen siis väittää kahteen kertaan minun valehtelevan esittämättä mitään perusteluita tälle väitteelleen. Lisäksi hän käyttää tekstistäni sanaa rasistinen kahteen kertaan, sanaa panettelu niin ikään kahteen kertaan ja sanaa solvaus kolmeen kertaan. Puumalainen uskoo ilmeisesti, että litanian "valehtelu, valehtelu, rasistinen, rasistinen, panettelu, panettelu, solvaus, solvaus, solvaus" hokeminen on jotenkin vakuuttavampaa kuin pelkästään sanojen "valehtelu, rasistinen, panettelu, solvaus" sanominen yhteen kertaan.

Suomen laissa ei muuten ole sellaista rikosnimikettä kuin rasismi, joten termi "rasistinen" on tässä yhteydessä täysin irrelevantti. Se, että Puumalainen samassa tutkintapyynnössä kahteen kertaan haukkuu minun kirjoitustani "rasistiseksi", tarkoittaa vain ja ainoastaan infantiilia, emotionaalista purkausta, kuten pikkulapsen itkuinen huuto "Mä enää leiki sun kaa!!!". Mitään juridista relevanssia tällä Puumalaisen "rasismia, rasismia!!"-huudolla ei ole. Koska poliisille tehtävässä tutkintapyynnössä on lain mukaan pitäydyttävä rikostutkinnan kannalta relevantteihin seikkoihin, Puumalaisen irrelevantti "rasismia, rasismia!!"-huuto on lainvastaista viranomaisen harhauttamista ja Puumalaisen omien poliittisten mielipiteiden nostamista tutkintapyynnön perusteeksi lainvastaisella ja perustuslainvastaisella tavalla.

Maailman kaikkien asioiden asiantuntijoiden, Mikko "ollessani vähemmistövaltuutettu jahtasin ajatusrikollisia tehtailemalla liukuhihnalta 40 tutkintapyyntöä vuodessa, itkin mm. Fazerin lakritsin käärepapereiden kuvista" Puumalaisen ja Mika "Onko Afrikassa muka jotain konflikteja? En ole ikinä moisesta kuullut! Miten perustelette tuota rasistista solvaustanne?!" Illmanin donquijotemaisella ristiretkellä "rasismia" vastaan (eli tosiasioita vastaan) onkin seuraavaksi ohjelmassa tutkintapyynnön tekeminen Helsingin Sanomista, toimittaja Jukka Huuskosta ja saksalaisesta väestötieteilijästä Gunnar Heinsohnista.

maanantaina, maaliskuuta 17, 2008

Yhteiskunta koostuu ihmisistä, QED

Steve Sailer: Lynn and Vanhanen’s IQ And The Wealth Of Nations VindicatedBut there is a tragic chicken or egg conundrum at work in Africa: if the people from whom the governments are drawn aren't currently very smart, so it's hard to assemble a competent government.Aivan. Yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Yhteiskunta, jonka väestö koostuu ihmisistä, joiden keskimääräinen älykkyysosamäärä on kaksi keskihajontaa pienempi kuin eurooppalaisten, ei voi menestyä yhtä hyvin kuin eurooppalainen yhteiskunta.
Tämä on tärkeää yhteiskuntatieteellistä tietoa, jolla on valtava merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Näin on sanonut mm. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Jeja-Pekka Roos Sosiologia-lehdessä julkaistussa arviossaan professori Tatu Vanhasen tutkimuksista.But we won’t know what’s going on in this or any other area of IQ research unless we can discuss the matter frankly and honestly. Police investigations—and promiscuous accusations of “hate”—don’t help.


Aivan!!!

Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman kuitenkin syytti minua Espoon käräjäoikeudessa 14.3. siitä, että olin omassa blogissani siteerannut näitä professori Vanhasen tutkimustuloksia.

Yksi järjettömimpiä Illmanin käyttämiä argumentteja oli se, että todisteena afrikkalaisten ja eurooppalaisten mediaaniälykkyysosamääräeroja koskevien väitteideni todenperäisyydestä esittämäni kaavakuva yli sadasta professori Vanhasen kirjassa esitellystä älykkyystutkimuksesta oli Illmanin mielestä epäpätevä tuon kaavakuvan internetissä julkaisseen VDARE-nimisen järjestön edustaman "äärioikeistolaisen" poliittisen linjan vuoksi.

Illman siis sanoi tämän VDARE-nimisen yhdistyksen olevan "amerikkalainen äärioikeistolainen järjestö, joka vastustaa meksikolaisten maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin". Tämä on sanatarkka sitaatti muistikuvani mukaan. Sanamuoto voidaan tarvittaessa tarkistaa nauhalta, koska Suomessa kaikki oikeudenkäynnit nauhoitetaan.

Tuossa kaavakuvassa olevat tiedot ovat peräisin professori Tatu Vanhasen kirjasta. Valtionsyyttäjä Illmanin mielestä Vanhasen kirjassa esitetyt tieteelliset tutkimustulokset muuttuvat kuitenkin yhtäkkiä epäpäteviksi, kun ne täsmälleen samat tulokset julkaistaan meksikolaisten maahanmuuttoa vastustavan yhdistyksen kotisivuilla.

Aivan järjetöntä logiikkaa.

Illmanin omaa poliittista agendaa kuvastaa, että Illman haukkuu meksikolaisten maahanmuuttoa vastustavaa amerikkalaista kansalaisjärjestöä äärioikeistolaiseksi. Illmanin mielestä siis kaikki maahanmuuton rajoittaminen on äärioikeistolaisuutta. Viime aikoina Itä-Suomessa varsin laajat kansalaispiirit ovat vaatineet venäläisten maahanmuuton rajoittamista mm. kieltämällä venäläisiltä kiinteistöjen omistaminen Suomessa, koska rajan läheisyydessä oleviin kuntiin on viime aikoina muuttanut runsaasti venäläisiä. Valtionsyyttäjä Mika Illmanin mielestä kaikki nämä venäläisten maahanmuuton rajoittamista kannattavat suomalaiset ovat "äärioikeistolaisia".

Jäämme odottelemaan, että Illman panee syytteeseen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan kaikki venäläisten maahanmuuttoa ja kiinteistönosto-oikeutta rajoittamaan pyrkivät suomalaiset.

Lisäksi odottelemme, että Illman panee syytteeseen Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Jeja-Pekka Roosin poliittisesti epäkorrektien tosiasioiden kertomisesta.

Toistetaan vielä Steve Sailerin jutun loppukaneetti, koska se on niin tärkeä:

But we won’t know what’s going on in this or any other area of IQ research unless we can discuss the matter frankly and honestly. Police investigations—and promiscuous accusations of “hate”—don’t help.


Tätä eivät ymmärrä Illmanin ja Puumalaisen kaltaiset sensuuria vaativat inkvisiittorit.

maanantaina, maaliskuuta 10, 2008

Islamilaisissa maissa kääntyminen mm. kristinuskoon on kielletty vankeustuomion uhalla

Jotta Rauhan Uskonnon todellinen luonne ei unohtuisi, siteerattakoon tätä pikku-uutista:

Malesialainen Kamariah Ali, 57, tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen islamilaisessa sharia-oikeudessa

...

- Oikeus ei ole vakuuttunut, että syytetty olisi katunut tekojaan ja olisi valmis hylkäämään islaminvastaiset opit, tuomion antanut tuomari sanoi englantilaisen The Daily Telegraph -lehden mukaan.

Malesiassa on perustuslain takaama uskonvapaus, mutta muslimien kääntyminen pois uskonnostaan on lainvastaista.

Opettajana työskennellyt Ali on tuomittu aiemmin vankeuteen islamin hylkäämisestä 1990-luvun alussa.

Alin tapaus on nostattanut raivoa Malesian ei-muslimeissa, jotka muodostavat hieman alle puolet maan väestöstä.

ANTTI HONKAMAA
antti.honkamaa@iltalehti.fiTuossa siis noin niinq ohimennen mainitaan sellainen pikkuasia, että islamilaisissa maissa kääntyminen mm. kristinuskoon on kielletty vankeustuomion uhalla.

Miksi Jaakko Hämeen-Anttila ja muut "islamin asiantuntijoina" esiintyvät propaganda-ammattilaiset eivät koskaan kerro yleisölle tällaisia tosiasioita?

Kyllä eurooppalaisten pitäisi saada tietää islamin todellinen luonne ennen kuin on liian myöhäistä.

Protestoikaa nyt kun vielä voitte protestoida. Kun muslimit tulevat valtaan, mitään ihmisoikeuksia ei enää ole. Muslimit vastustavat sananvapautta, mielipiteenvapautta, uskonnonvapautta, liikkumisvapautta, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, sopimusvapautta ja elinkeinovapautta sekä oikeusvaltion perusperiaatteita mm. todistustaakasta ja yksilöllisestä juridisesta vastuusta ja kansalaisten tasa-arvoisuudesta lain edessä. Islam on samanlainen uhka Euroopalle kuin kommunismi kylmän sodan aikana. Älkää antako sille periksi.

sunnuntaina, maaliskuuta 09, 2008

Rauhan uskonto osoittaa jälleen kunnioituksensa naisia kohtaan

Saudinainen juhlisti naistenpäivää uhmaamalla ajokieltoa
9.3.2008Saudiarabialainen naisaktivisti, Wajiha Huwaidar, juhlisti kansainvälistä naistenpäivää lauantaina ajamalla autoa ja uhmaamalla näin äärikonservatiivisen
kuningaskunnan lakeja.

Kaiken huipuksi Huwaidar lähetti videon tempauksestaan internetsivusto You Tubeen.

Huwaidar sanoi kampanjoivansa sen puolesta, että naisetkin päästettäisiin saudeissa ratin taakse.

- Maaseudulla naiset kyllä joskus ajavat autoa käytännön syistä, mutta heidän pitäisi saada ajaa myös kaupungeissa, Huwaidar sanoi.

Viime syyskuussa yli tuhat saudia allekirjoitti vetoomuksen, jossa kuningas Abdullahin toivottiin poistavan ajokiellon naisilta.

Huwaidaria saattaa nyt odottaa kuitenkin kova rangaistus teostaan.

Vuonna 1990 peräti 47 naisen ryhmä uhmasi ajokieltoa huristelemalla ympäri pääkaupunki Riadia. Heidät pidätettiin nopeasti ja tuomittiin.

Saudeissa naiset eivät saa matkustaa ilman kirjallista lupaa miespuoliselta holhoojaltaan. Lisäksi heidän on kuljettava ulkona asusteissa, jotka peittävät heidät päästä varpaisiin.Kysymys: miksi kukaan eurooppalainen nainen kääntyy islamiin?

Toinen kysymys: miksi suomalaiset poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ja lainsäätäjät haluavat kieltää islamin arvostelun?

maanantaina, maaliskuuta 03, 2008

Mannerheim-animaatiosta

Lienee tarpeen kommentoida tätä myrskyä vesilasissa, koska asiasta on esitetty niin paljon niin vääriä tietoja ja niin typeriä mielipiteitä ympäri internettiä ja sanomalehdistöä.

Mannerheim-animaation tekijä Katariina Lillqvist antoi äskettäin julkisuuteen tällaisen tiedotteen:Elokuvastani Uralin Perhonen on kasvamassa suurin debatti sensuurin ja sananvapauden puolesta vuosiin. Sen toisena päähenkilönä on meidän kaikkien tuntema Carl Gustav, joka esiintyy kerrankin omana raadollisena itsenään. Mannerheimin Perinnesäätiö vaatii sen julkista sensuuria ja esityskieltoa televisiossa. Tämä on mielestäni riemastuttava saavutus nukkeanimaatiolle!

TV1 on hyväksynyt alkuperäiskäsikirjoituksen yhdessä Suomen Elokuvasäätiön kanssa eikä sen toteutuksessa ole poikettu piiruakaan sovitusta. Ohjaajana vertaisin tilannetta ja oikeistovallan pönäkän perinnelinnakkeen diktatuuria fundamentalistisen islamilaisvaltion sensuuriin.

Henkilökohtaisesti olen saanut kahden vuorokauden aikana yli sata puhelinsoittoa, joista suurin osa riemastuneita; jopa vanhat työväenliikkeen veteraanit ovat jaksaneet soittaa ja nostaa konjakit "Murha-Kustaan" kaatajalle. Mukaan on ikävä kyllä mahtunut vakavia tappouhkauksia ja perheeni uhkailua, mikä osoittanee vastapuolen henkisen tason ilman sen kummempia psykoanalyysejä.

Olen ylpeä työstäni enkä suostu nöyristelemään. Tamperelaisena elokuvaohjaajana omistan teoksen Mannerheimin murhaamalle isosedälleni, joka kaatui 90 kevättä sitten Tampereella tuskin kahtakymmentä vuotta eläneenä.

Levittäkää kirjettä eteenpäin ja tulkaa puolustamaan moniäänistä kulttuuria elokuvateatteri Niagaraan perjantaina 29.2 klo 17.

Sananvapausterveisin Katariina Lillqvist

Kommentoin tätä Lillqvistin lausuntoa nyt purettuna erillisiin osaväitteisiin.

"Hei kaikki kulttuuriväki, elokuvastani Uralin Perhonen on kasvamassa suurin debatti sensuurin ja sananvapauden puolesta vuosiin."

Tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa ollenkaan. Muhammad-kuvien julkaisemisesta nousi paljon suurempi kohu eikä siitä ole kuin kaksi vuotta aikaa. Suomessakin vaadittiin tuolloin sensuuria mm. professori Jaakko Hämeen-Anttilan ja kansanedustaja Jari Vilénin lausunnoissa. Lisäksi tasavallan presidentti Tarja Halonen, pääministeri Matti Vanhanen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja pyysivät ympäri maailmaa riehuvilta, mm. pohjoismaiden suurlähetystöihin hyökänneiltä muslimeilta anteeksi sitä, että Suomessa oli julkaistu pilakuvia muslimien profeetasta.

Jos Katariina Lillqvist tosissaan luulee tämän Mannerheim-animaation herättäneen yhtä paljon tai jopa enemmän keskustelua sananvapaudesta ja sensuurista kuin Muhammad-kuvat tuolloin, hän on täysin vailla suhteellisuudentajua oleva suuruudenhullu.

"Sen toisena päähenkilönä on meidän kaikkien tuntema Carl Gustav, joka esiintyy kerrankin omana raadollisena itsenään."

Miten Lillqvist voi väittää Mannerheimin esiintyvän itsenään, jos ja kun Mannerheim esiintyy ko. elokuvassa mm. matkalaukkuvartaloisena kentaurina?

"Mannerheimin Perinnesäätiö vaatii sen julkista sensuuria ja esityskieltoa televisiossa."

Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Tämä on aivan täysi valhe. Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö ei todellakaan ole vaatinut tämän animaation sensurointia eikä esityskieltoa. Toimittajat ovat tarkistaneet asian Mannerheimin perinnesäätiön edustajilta. Lillqvist valehtelee. Ilmeisesti Lillqvist ei ole saanut animaatiolleen muuten tarpeeksi ilmaista julkisuutta, joten hän on sitten keksinyt päästään noita satujaan sensuurivaatimuksista.

"Tämä on mielestäni riemastuttava saavutus nukkeanimaatiolle!"

Niin olisi, jos se olisi totta. Se vain ei ole totta. Lillqvist valehtelee.

"TV1 on hyväksynyt alkuperäiskäsikirjoituksen yhdessä Suomen Elokuvasäätiön kanssa eikä sen toteutuksessa ole poikettu piiruakaan sovitusta."

So? Tämä ei mitenkään takaa tekeleen taiteellista arvoa eikä toisaalta vaikuta sananvapauskysymykseen millään tavalla. Perusteleeko Lillqvist sananvapauttaan vain sillä, että käsikirjoitus on Ylen hyväksymä? Eikö sananvapautta Lillqvistin mielestä pitäisi lainkaan olla sellaisilla taitelijoilla, joiden töitä ei kustanneta veronmaksajien rahoista Ylen byrokraattien tekemien päätöksien perusteella?

"Ohjaajana vertaisin tilannetta ja oikeistovallan pönäkän perinnelinnakkeen diktatuuria fundamentalistisen islamilaisvaltion sensuuriin."

Ohhoh. Onpas tytöllä kiihkeä äänensävy; posket punottaa ja suusta tulee kovia sanoja.

Mikä on "oikeistovallan pönäkkä perinnelinnake"?

Mitä on "perinnelinnakkeen diktatuuri"?

Mikä on se "perinnelinnake", jonka "diktatuuri" Suomessa Lillqvistin mielestä vallitsee?

Miten Lillqvist kehtaa verrata tästä animaatiosta syntynyttä kieltämättä typerää marmatusta sanomalehtien yleisönosastoissa ja nettikeskustelupalstoilla fundamentalistisen islamilaisvaltion sensuuriin?

Jos Lillqvist tekisi animaation Muhammadista, fundamentalistisen islamilaisvaltion sensuurilakien mukaan Lillqvist tapettaisiin heti.

Tietääkseni Suomessa ei ole voimassa mitään sensuurilakia, jonka perusteella Lillqvist voitaisiin tappaa. Tilanne on siis Suomessa täysin erilainen kuin fundamentalistisessa islamilaisvaltiossa. Miksi Lillqvist valehtelee, että Suomi olisi muka samanlainen kuin islamilainen valtio?

"Henkilökohtaisesti olen saanut kahden vuorokauden aikana ylisata puhelinsoittoa, joista suurin osa riemastuneita; jopa vanhat työväenliikkeen veteraanit ovat jaksaneet soittaa ja nostaa konjakit "Murha-Kustaan" kaatajalle."

Enpä oikein usko, että kymmenet ihmiset olisivat kahden vuorokauden aikana puhelimitse onnitelleet Lillqvistiä "Murha-Kustaan kaatamisesta". Suomessa on hyvin vähän elossaolevia ihmisiä, jotka kutsuvat Mannerheimiä tuolla nimellä. Tuo lienee ollut tamperelaisten punikkien vuonna 1918 keksimä haukkumanimi Mannerheimille, jota kukaan ei ole käyttänyt 1930-luvun jälkeen. Koska Lillqvist todistettavasti valehtelee Mannerheimin perinnesäätiön esittämistä sensuurivaatimuksista, todennäköisesti hän valehtelee myös "työväenliikkeen veteraanien" hänelle osoittamasta tuesta.

"Mukaan on ikävä kyllä mahtunut vakavia tappouhkauksia ja perheeni uhkailua, mikä osoittanee vastapuolen henkisen tason ilman sen kummempia psykoanalyysejä."

Lillqvistin henkisestä tasosta kertoo se, että hän valehtelee joutuneensa sensuurivaatimusten kohteeksi. Niinpä uskon hänen valehtelevan myös noista tappouhkauksista.

"Olen ylpeä työstäni enkä suostu nöyristelemään."

Hyvä! Nöyristely on perseestä.

"Tamperelaisena elokuvaohjaajana omistan teoksen Mannerheimin murhaamalle isosedälleni, joka kaatui 90 kevättä sitten Tampereella tuskin kahtakymmentä vuotta eläneenä."

Jos tämä isosetä kaatui punaisena Tampereen taistelussa, hän ei voinut olla Mannerheimin murhaama. Sodassa kaatuneet sotilaat ovat eri asia kuin rikollisten murhaamat siviilit. Mannerheim ei tiettävästi koskaan murhannut yhtäkään ihmistä. Lillqvistin isosetä ei ollut sen enempää "Mannerheimin murhaama" kuin talvi- ja jatkosodassa kaatuneet venäläiset sotilaat.

"Levittäkää kirjettä eteenpäin ja tulkaa puolustamaan moniäänistä kulttuuria elokuvateatteri Niagaraan perjantaina 29.2 klo 17.

Sananvapausterveisin Katariina Lillqvist"

Lillqvist onkin varmaan tyytyväinen tämän spämmikampanjan hänen animaatiolleen tuottamaan suureen katsojamäärään ja tästä animaatiosta sanomalehdissä ja nettikeskustelupalstoilla lässyttäneiden imbesillien hänelle antamaan ilmaiseen mainostilaan.

Sen sijaan on valheellista väittää, että kyse olisi sananvapaudesta. Kukaan ei ole vaatinut sensuuria. Jos Lillqvist väittää jonkin tahon vaatineen sensuuria, esittäköön suoran sitaatin ja lähdeviitteen. Tähän mennessä sellaista ei ole tullut. Kaikki väitteet Lillqvistin joutumisesta sensuurin kohteeksi ovat valhetta.