perjantaina, marraskuuta 02, 2012

Miten Suomi voisi siirtyä takaisin markkaan

Miten Suomi voisi siirtyä takaisin markkaan:

 1. Suomen Pankki ryhtyy laskemaan liikkeelle markkoja. Tämä tehdään luomalla fiat-rahaa tilinpidollisena entiteettinä. Samalla tavalla EKP tällä hetkellä luo euroja, USA:n keskuspankki dollareita, Englannin pankki puntia jne.
 2. Suomen valtio ottaa markkamääräistä velkaa Suomen Pankista. Valtio siis laskee liikkeelle markkamääräisiä obligaatioita, joita Suomen Pankki ostaa. Tällä tavalla valtio saa tileilleen markkoja.
 3. Valtio ryhtyy maksamaan eläkkeitä ym. sosiaalietuuksia ja virkamiesten palkkoja markkoina. Nykyiset sosiaalietuudet ja virkamiesten palkat muunnetaan euroista markoiksi vaihtosuhteella 1:6, siis 1 euro on tasan 6,00 markkaa. Tällöin esim. 2500 euron palkka muunnetaan 15 000 markan palkaksi.

 4. Valtio maksaa pois euromääräisiä velkojaan sitä mukaan kun ne erääntyvät. Tähän tarkoitukseen valtio käyttää euromääräisiä verotulojaan. Valtio kattaa markkamääräiset menonsa ottamalla markkamääräistä velkaa Suomen Pankista niin kauan kun markkamääräisiä verotuloja ei ole riittävästi. Valtio ei enää ota euromääräistä velkaa eli ei laske liikkeelle euromääräisiä obligaatioita. Tällä tavalla valtion euromääräinen velkaa alenee kovaa vauhtia kohti nollaa, kun taas markkamääräinen velkaa nousee nopeasti nykyisestä nollasta useisiin satoihin miljardeihin markkoihin.
   
 5. Valtion menojen eli eläkkeiden, opintotuen, lapsilisien ym. sosiaalietuuksien ja virkamiesten palkkojen kautta kansantalouteen tulee paljon markkamääräistä rahaa. Kun markkoja on tarpeeksi liikkeellä, valtio voi ryhtyä vaatimaan verosuorituksia markkoina. Lisäksi valtio voi myydä omaisuuttaan ja vaatia maksuksi markkoja. Näin syntyy kysyntää markkamääräiselle rahalle.
   
 6. Markkaa ei sidota euroon kiinteällä kurssilla, vaan markka kelluu vapaasti suhteessa euroon ja muihin valuuttoihin. Kurssi kuitenkin todennäköisesti pysyy hyvin lähellä virallista vaihtosuhdetta 1:6, jota valtio noudattaa maksaessaan sosiaalietuuksia ja virkamiesten palkkoja ja periessään veroja ja myydessään omaisuuttaan. Markkinakurssi todennäköisesti poikkeaa virallisesta vaihtosuhteesta korkeintaan pari prosenttia suuntaan tai toiseen.
 7. Mitään kauppoja tai muita yrityksiä ei pakoteta ottamaan vastaan markkoja maksuksi tuotteistaan tai maksamaan työntekijöidensä palkkoja markkoina. Sosiaalietuuksien ja virkamiesten palkkojen kautta kansantalouteen tulevan markkamääräisen rahan suuri määrä ja markkojen käyttöpakko verojen maksamiseen kuitenkin tekevät markasta melko nopeasti yleisessä käytössä olevan standardivaluutan. Jonkin aikaa Suomessa käytetään rinnakkain sekä euroja että markkoja, kuten vuoden 2002 alussa euron tullessa käyttöön.
 8. Euromääräisiä pankkitalletuksia ja lainoja ei muunneta markoiksi. Jos ihmiset ja yritykset haluavat vaihtaa lainansa euromääräisistä markkamääräisiksi, he voivat neuvotella asiasta pankkiensa kanssa. Todennäköisesti monet pankit ilmoittavat itse oma-aloitteisesti vaihtavansa lainat euromääräisistä markkamääräisiksi, mikäli asiakkaat eivät siitä erikseen kieltäydy. Pankit voivat myös irtisanoa euromääräiset lainat ja tarjota tilalle markkamääräisiä lainoja. Pankkitilien euromääräisiä saldoja ei muunneta millään tavalla. Ihmiset ja yritykset voivat halutessaan nostaa rahansa ulos euromääräisiltä tileiltään, vaihtaa rahansa markoiksi ja tallettaa rahat markkamääräisille tileille.
 9. Valtio lakkaa ylläpitämästä euromääräisten tilien talletussuojaa. Tämä ele mukavasti kannustaa ihmisiä vaihtamaan rahansa euroista markoiksi.
 10. Suomen valtio lakkaa antamasta penniäkään lainaa tai lainatakuita euromaille, vaatii lainapaketteja saaneita euromaita maksamaan välittömästi velkansa Suomelle ja irtisanoo välittömästi kaikki antamansa EVM-takuut ym. eurojärjestelmään liittyvät sitoumuksensa.