keskiviikkona, toukokuuta 18, 2011

Katainen ja Kiviniemi syyllistyivät valtiopetokseen


valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja pääministeri Mari Kiviniemi ovat syyllistyneet törkeään valtiopetokseen, jonka minimirangaistus on neljä vuotta vankeutta


Tapio Äyräväinen:
ERVV ei ole EU:n toimielin vaan euromaiden keskinäisillä sopimuksilla perustettu luxemburgilainen yhtiö. Niin muodoin ERVV:n päätöksetkään eivät ole EU-päätöksiä vaan tällaiset päätökset kuuluvat Suomessa eduskunnalle, eivätkä millekään valiokunnalle. Kataisen olisi pitänyt saada eduskunnan täysistunnon kanta taakseen ennen kuin kirjoitti nimeään yhteenkään paperiin.Katainen siis rikkoo Suomen perustuslakia. Jos Suomi olisi oikeusvaltio, Katainen laitettaisiin syytteeseen valtakunnanoikeuteen.Ei valtiovarainministerin valtuuksiin ole ennenkään kuulunut toisten valtioiden velkojen takaaminen eikä kuulu nytkään. Kyseessä ei myöskään ole suuren valiokunnan valtuuksiin tai toimitusministeristön varapääministerin valtuuksiin kuuluva asia.


Näin ollen kyseessä on nimenomaan eduskunnan päätettäväksi kuuluva asia.


Miljardien lahjoittamisesta toisille valtioille ei ole päättänyt eduskunta, vaan pelkkä valiokunta. Näin ollen kyseessä on laiton päätös. Se on siis juridisesti mitätön.


Katainen, kaikki muut toimitusministeristön ministerit, toimitusministeristön pääministeri (Kiviniemi) ja suuren valiokunnan syyllistyivät rikokseen tehdessään tätä päätöstä, johon heillä ei ollut laillisia valtuuksia.


Jos Suomi olisi oikeusvaltio, he kaikki olisivat syytteessä valtiopetoksesta.


1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

  1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
  2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa

  1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
  2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
  3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
  4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Koska tässä rikoksessa tekijöinä olivat valtioneuvoston jäsenet (Katainen, Kiviniemi jne.) ja muut valtion ylimpään poliittiseen johtoon kuuluvat henkilöt (suuren valiokunnan jäsenet), kyseessä on nimenomaan törkeä valtiopetos.

Törkeän valtiopetoksen minimirangaistus on neljä vuotta vankeutta ja maksimirangaistus elinkautinen.

Jos Suomen oikeuslaitoksessa työskentelevät syyttäjät ja tuomarit noudattaisivat Suomen lakia, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, pääministeri Mari Kiviniemi ja eduskunnan suuren valiokunnan jäsenet tuomittaisiin vähintään neljäksi vuodeksi vankilaan.Ei kommentteja: