maanantaina, syyskuuta 21, 2009

Janssonin kaljakorihaaste

Skeptikkopiireissä tunnetaan James Randin haaste:

Vuonna 1996 Randi perusti James Randi Educational Foundationin (JREF). Randi lupaa miljoona Yhdysvaltain dollaria henkilölle, joka JREF:n valvomissa olosuhteissa kykenee tuottamaan paranormaalin ilmiön.

JREF etsii myös oma-aloitteisesti paranormaaleiksi kutsuttuja ilmiöitä ja tutkii niitä. Mustalle listalle joutuneita ja valheeksi todistettuja ilmiöitä ovat esimerkiksi kuolleista heränneet ihmiset ja itsestään ilmestyneet kullatut hampaat.

Toistaiseksi selittämätöntä ilmiötä ei ole löytynyt ja Randi on saanut pitää rahansa.


Nyt nettiin on ilmaantunut hieman samantyyppinen Markus Janssonin kaljakorihaaste:

Jos löydätte jostain muslimioppineen tai imaamin, joka voi julkisesti esiintyä omalla naamallaan ja nimellään ja sanoa vaikkapa minkä tahansa seuraavista virkkeistä, ottakaa yhteyttä, tarjoan teille heti korillisen olutta (muslimille voin tarjota vaikkapa mehua), sekä lakkaan jatkossa kutsumasta islamia pedofiiliuskonnoksi:

- "Vaikka lapsi olisi islamin lakien mukaan naimisissa muslimimiehen kanssa, on silti väärin, että tämä mies harrastaa minkäänlaista seksiä hänen kanssaan."
- "Muhammed teki väärin, kun harrasti seksiä lapsen kanssa."
- "Kunnon muslimi ei voi missään tilanteessa harrastaa mitään seksiä lapsen kanssa eikä hankkia seksuaalista nautintoa esimerkiksi pikkuvauvasta."
- "Koraani ei ole kaikilta kohdin totta, eikä sen ohjeiden ja määräysten mukaan pidä kunnon muslimin aina elää."

En usko, että minun tarvitsee pidätellä hengitystäni, koska yksikään todellinen muslimi ei voi kiistää Koraanin ja Muhammedin keskeisiä opinkappaleita. Ne ovat jokaiselle aidolle muslimille kiistattomia tosiasioita, faktoja, joiden mukaan pitää olla ja elää ja joihin tulee omassakin elämässä pyrkiä ja näinhän muslimaissa pääsääntöisesti tehdäänkin.


Yhdyn tähän Janssonin kaljakorihaasteeseen ja suosittelen samaa kaikille muillekin islam-kriitikoille ja pedofilian vastustajille.

Jaakko Hämeen-Anttilan kaltaisille ammattivalehtelijoille tulee suuria vaikeuksia selitellä, miksi he eivät löydä mistään yhtäkään tuollaista pedofiliaa vastustavaa muslimia.

Jansson jatkaa:


On turha selitellä, että uskontoja ei pidä tarkastella loogisesti ja järjellä, koska ne ovat logiikan ja järjen vastaisia ja siten se, mitä uskonto sanoo, ei voi olla peruste millekään toiminnalle tai toteamukselle tai "kiihottamiselle" uskontoa vastaan. Näinhän Halla-ahon osalta oikeus perusteli langettavaa tuomiotaan. Eihän uskonnoissa tietenkään mitään logiikkaa tai järkeä ole, kaikki uskonnot ovat hullutuksia.

Olennaista on, että muslimeita kehoitetaan toimimaan juurikin tuolla tapaa kuin heidän pyhät kirjansa sanovat ja muslimit toimivat juurikin tuolla tapaa kuin heidän pyhät kirjansa sanovat.

Kyse ei ole ennakkoluuloisesta pyhien tekstien tulkinnasta, vaan niistä käytännöistä, jota muslimioppineet saarnaavat ja jota muslimit eritoten muslimaissa harjoittavat uskonnon suojissa vedoten juurikin noihin pyhiin teksteihinsä ja imaameihinsa.

Jokainen ihminen, joka hyväksyy ja tai edes sietää islamia, hyväksyy ja sietää lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lapsiavioliitot ja seksuaalisen väkivallan.

Jokainen ihminen, joka puolustelee tai suojelee islamia, puolustelee ja suojelee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsiavioliittoja ja seksuaalista väkivaltaa.

Jokainen ihminen, joka edistää islamisaatiota, edistää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsiavioliittoja ja seksuaalista väkivaltaa.

Tätäkö haluatte Suomeen? Tätäkö kutsutte "rauhan uskonnoksi"? Tätäkö ihannoitte? Tätäkö edes suvaitsette millään tavoin? Tätäkö vaaditte muidenkin suvaitsevan ja hyväksyvän? Tähänkö haluatte Suomen ajautuvan? Kertokaapa, miltä tuntuu nyökytellä tyytyväisenä ja olla tekemättä mitään, kun Jammu Siltavuoret julistavat pedofiliaa moskeijoissa ja kirjoituksissaan? Miltä tuntuu, kun kaikki tämä tapahtuu vieläpä sinun ja minun verovaroilla ja lisää pedofiiliuskonnon kannattajia tulee joka vuosi maahamme?


Yhdyn tähänkin lausuntoon.

Jäämme odottelemaan, että Mika Illman käynnistää Streisand-efektin tässäkin asiassa.


1 kommentti:

Aila N. kirjoitti...

Olen Janssonin ja Ellilän kanssa samaa mieltä mitä tulee islamiin ja pedofiliaan. Olen sinänsä myös ehdottomasti sitä mieltä, ettei rasismi missään muodossa ole hyväksyttävää eikä uskontoja tulisi tuomita eikä arvostella jos niiden harjoittaminen nyky-yhteiskunnassa ei ole ristiriidassa vallitsevan oikeuskäsityksen ja lainsäädännön kanssa. Käsitykseni islamista perustuu seuraavaan:

Islaminuskossa profeetta Mohammed on "al-insan al-kamil", eli "täydellinen ihminen". Profeettaa ei käsitetä jumalaisena olentona jota tulisi palvoa, vaan hän on kaikille muslimeille esikuva ja ihanne. Jokaisen muslimin on, ymmärtääkseen mikä jokapäiväisessä elämässä on oikein ja mikä väärin, tunnettava Mohammadin elämä yksityiskohtia myöten - mitä profeetta teki ja mitä hän sanoi.

Mohammadin sanat ja teot muodostavat nk Sunnan. Tieto Mohammadin elämästä perustuu "hadith'eihin", jotka ovat kertomuksia profeetan elämästä. On olemassa tuhansia ja tuhansia haditheja, joista joitakin pidetään luotettavina kun taasen jotkut ovat kiistanalaisia.

Vaikka islaminuskossa on eri koulukuntia, kaikki islamilaisessa maailmassa yleisesti hyväksytyt tulkintalinjat ja -koulukunnat pitävät Sahih Al-Bukharin hadith-kokoelmaa luotettavana. Mohammadin elämästä kerrotaan luotettavassa hadith'issa mm seuraavaa:

(vol. 7, 62 kirja, nr 88, kertoi Ursa) "Profeetta teki avioliittosopimuksen Aishan kanssa tämän ollessa kuusivuotias ja avioliitto pantiin täytäntöön (eli sukupuoliyhteys) kun Aisha oli yhdeksän"

Islaminuskon moraalikäsitys perustuu profeetta Mohammadin elämään ja tekoihin, eli profeetan tekoja ei nykypäivänäkään arvioida erillisen, nykyaikaan sovelletun moraalikäsityksen perusteella. Mohammadin elämä, sanat ja teot ovat päin vastoin vielä tänäkin päivänä islamilaisen moraalikäsityksen perusta.

Näin ollen on ilmeistä, että islamin moraalikäsitys hyväksyy a) avioitumisen 6 vuotiaan kanssa ja b) sukupuoliyhteyden avioliitossa 9 vuotiaan tytön kanssa.

Koraani ja sunna ovat myös islamilaisen lainsäädännön perusta ja muodostavat "sharian". Sharia on uskonnolliselle muslimille "Jumalan laki", joka aina ja kiistatta kumoaa maallisen lainsäädännön. Näin ollen se seikka, ettei esimerkiksi Suomen lainsäädäntö salli lapsiavioliittoja on islaminuskoiselle vailla merkitystä, ja hän on paitsi oikeutettu myös velvollinen noudattamaan Koraania, Sunnaa ja niihin perustuvaa shariaa.

Edellä selostetun valossa pidän ilmeisenä, että puhdasoppinen islam kiistatta sallii menettelyn, jota meillä yleisessä kielenkäytössä kutsutaan pedofiliaksi.

Korostan, etten tällä missään nimessä halua sanoa, että jokainen muslimi olisi pedofiili. Tarkoituksenani on sen sijaan tuoda esiin, että islam puhdasoppisessa muodossaan, eli sellaisena kun se vielä nykyäänkin esiintyy uskontoonsa vakavasti suhtautuvien keskuudessa, hyväksyy menettelyn joka on jyrkässä ristiriidassa suomalaisen ja länsimaisen oikeuskäsityksen kanssa.